Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Kancelárske potreby a tonery s DPH 08.12.2019 27.12.2013 08.12.2019 09.01.2014 DD21 s.r.o. Spojená škola,Školská 535/5, Lendak
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Chemické prostriedky do umývačky riadu do10000.- s DPH priebežne 10.02.2014 2 týždne od objednávky 10.02.2014 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Spojená škola,Školská 535/5, Lendak
Zmluva 043/2019 Nájomná zmluva pre Slovenský zväz sankárov 1.00zadobunájmu s DPH 20.11.2019 Slovenský zväz sánkarov Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka
Zmluva 042/2019 Príspevok volejbalovému klubu-dodatok ku zmluve 030/2019 1 742.51 s DPH 12.11.2019 Slovenská volejbalová federácia Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka
Faktúra 1265 POTRAVINY 26,46 s DPH 031/2018 15.10.2019 B&B SLOVAJ
Faktúra 1264 POTRAVINY 588,94 s DPH 010/2019 15.10.2019 AG FOODS s.r.o
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2019 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 14.10.2019 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
Faktúra 1263 POTRAVINY 1 899,60 s DPH 037/2019 14.10.2019 Veronika Čižíková
Faktúra 1262 POTRAVINY 174,79 s DPH 002/2019 14.10.2019 Kristián, spol. s r.o.
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2019 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 14.10.2019 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
Faktúra 521 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 69,72 s DPH 018/2014 14.10.2019 Slovenska posta, a.s.
Faktúra 520 Údržba a opravy 91,20 s DPH 2019338 14.10.2019 Sopko Peter - Servis
Faktúra 517 Všeobecný materiál 177,08 s DPH 2019340 11.10.2019 AK SPORT s.r.o
Objednávka 2019346 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 0,00 s DPH 11.10.2019 DD21 s.r.o. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka
Faktúra 519 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 7,10 s DPH 2019342 11.10.2019 Hudobniny AMADEO s.r.o.
Faktúra 518 Všeobecné služby 53,00 s DPH 034/2012 11.10.2019 Andrej Zemčák-PRESANA
Faktúra 516 Všeobecné služby 400,00 s DPH 028/2017 11.10.2019 Geniustech, s.r.o.
Faktúra 515 Všeobecný materiál 435,00 s DPH 2019314 11.10.2019 Geniustech, s.r.o.
Zmluva 039/2019 Telekomunikačné zariadenie-mobil Motorola pre ŠJ 144,00 s DPH 11.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9955