• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Ak Vás projekt zaujal, ozvite sa na: sanelendak@gmail.com, príp. na mobil: 0905 772 998.
    • Mikulášska slávnosť
     • Mikulášska slávnosť

      Dňa 05.12.2019 zavítal do našej školy Mikuláš so svojími pomocníkmi anjelom a čertom. Pani učiteľky so žiakmi pre neho priplavili krásnu slávnosť. Žiaci spievali a recitovali mikulášske piesne a básničky, tancovali a hrali scénky. Do programu sa zapojili všetky triedy 1. stupňa, špecialna trieda a školský klub detí. Mikuláš odmenil všetky triedy balíčkami. A nezabudol ani na žiakov 2. stupňa, ktorým mikulášske balíčky rozdával anjel s čertom.

    • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období
     • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období

      1. stupeň

      V rámci prierezovej témy "regionálna výchova" sme po prvýkrát zorganizovali súťaž v zdobení adventného lampášika. Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Cieľom bolo priblížiť žiakom význam adventu. Žiaci sa dozvedeli, že na ranné sv. omše (roráty) sa nosievajú lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola môže osvetľovať len takéto svetlo. Tým si pripomíname, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Žiakov sme chceli motivovať, aby spolu s rodičmi taktiež chodievali na tieto sv. omše so svojimi lampášikmi. Na začiatku tvorenia pani učiteľka Karmen Mazureková žiakom priblížila rôzne techniky zdobenia lampášikov, ktoré následne žiaci používali. Za dobre vykonanú prácu si žiaci domov odnášali okrem lampášika sladkosť a vecné ceny.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      V novembri 2019 sa uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť vedomostný test, transformáciu slohového útvaru a nakoniec aj náročné umenie rečníctva.

      Cieľom Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

    • "...a Slovo bolo u Boha..."
     • "...a Slovo bolo u Boha..."

      2.12.2019 sa v našej škole konala súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ Tentokrát pre 2. stupeň.

      Poslaním súťaže je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči.

      Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov 5. – 9. ročníka. Všetci súťažiaci sa zodpovedne pripravili, avšak zvíťaziť mohli len niektorí.

    • Adamko - Zdravotná výchova v materskej škole
     • Adamko - Zdravotná výchova v materskej škole

      Žiaci krúžku prvej pomoci boli opäť oslovení, aby svojim mladším kamarátom pomohli zvládnuť základy prvej pomoci. Počas doobedňajšieho vyučovania im pomohli rozlúštiť hneď niekoľko otázok: Ako privolať pomoc v prípade úrazu či nehody, ako ošetriť zranenú končatinu, ktoré potraviny sú zdraviu prospešné a naopak sú škodlivé, či akú funkciu plnia vnútorné orgány. Navyše im pomohli s nákupom v lekárni, či vysvetlili dôležitú úlohu krvi v našom tele. Vyskúšať si mohli aj masáž srdca a dýchanie z úst do úst. Počas projektového dňa žiakov sprevádzala mimická bábka „Adamko“, učebná pomôcka úzko previazaná s tvorivými aktivitami a činnosťami, ktoré pomáhajú žiakom osvojovať si základné pravidlá zdravotnej výchovy, ako aj dosahovať pevnejšie telesné a duševné zdravie. Učiteľmi sa stali žiaci základnej školy: Ondrej Batory, Gabriel Budzák, Jozef Neupauer, Terézia Batoryová, Karolína Halčinová, Sa

    • „...a Slovo bolo u Boha...“
     • „...a Slovo bolo u Boha...“

      Recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy - 1. stupeň

      Dňa 28.11.2019 sa konalo školské kolo súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ v prednese kresťanskej poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. -2. ročník (poézia, próza) a v kategórii 3. a 4.ročník (poézia, próza). Toto rozdelenie umožnilo lepšie vyniknúť aj žiakom z nižších ročníkov. Bolo zapojených 50 žiakov, ktorí boli veľmi pekne pripravení, aj tematicky aj recitačne.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 8. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • Mikulášska jednotka - 5.12.2019
   • Mikuláš na 1.stupni
   • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
   • "...a Slovo bolo u Boha..."
   • "...a Slovo bolo u Boha ..."
   • Exkurzia Slov. múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - 28.11.2019, Liptovský Mikuláš
   • Vyhodnotenie súťaže IBOBOR - 25.11.2019
   • Divadlo ATak - Agnus Dei, 22.11.2019