• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Ak Vás projekt zaujal, ozvite sa na: sanelendak@gmail.com, príp. na mobil: 0905 772 998.
    • Vianočný volejbalový turnaj
     • Vianočný volejbalový turnaj

      Prešov

      10.12.2019 sa v Prešove uskutočnil už 55. ročník Vianočného volejbalového turnaja žiačok. Ide o najstarší a zároveň najväčší turnaj mládeže na Slovensku. Turnaj sa konal pod záštitou Mesta Prešov, hlavným organizátorom bolo ABC Centrum voľného času v Prešove v spolupráci so školami a SVF. Na volejbalovom turnaji sa zúčastnilo 16 tímov z Prešovského a Košického kraja, ale aj Žiaru nad Hronom či Bratislavy. Turnaj bol aj s medzinárodnou účasťou Poľska - Nowy Sacz a maďarskej Nyiregyházy.

    • Mikulášsky florbalový turnaj
     • Mikulášsky florbalový turnaj

      SŠ Lendak

      Dňa 12.12.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil štvrtý ročník Mikulášskeho florbalového turnaja mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev: Lendak „5. ročník“, Lendak „6. ročník“, Lendak „dievčatá“, MHK Kežmarok „5. ročník“, MHK Kežmarok „6. ročník“. Turnaj prebehol v skvelej atmosfére a zápasy mali vyrovnaný priebeh.

     • "Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu"

      Projekt Štátneho pedagogického ústavu

      Naša škola bola vybratá do druhého ročníka pilotného projektu ŠPÚ "Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu". Tento projekt má pomôcť učiteľom osvojiť si kompetencie na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. Desať pedagógov absolvovalo prvý modul prezentačné zručnosti pod vedením Doc. PhDr. Evi Chudinovej, PhD. Jozefa Bohunického, PhD. a PhDr. Richarda Keklaka, PhD. Pokračovaním budú ešte dva moduly zamerané na komunikačné a mediálne kopetencie. V tejto ďalšej časti už budú do do tréningového procesu zapojení aj žiaci. Posilnením komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií by malo v konečnom dôsledk

    • Mikulášska jednotka
     • Mikulášska jednotka

      Až 191 lístkov s menami žiakov 5.-9.ročníka sa nachádzalo v zlosovacom osudí a vyše 200 párov žiackych očí čakalo 5.decembra 2019 na dolnej chodbe školy s nádejou, že riaditeľka školy vylosuje práve ich meno. Sedem šťastlivcov získalo hodnotné školské ceny, a keďže záujem o túto súťaž prekvapil samotných organizátorov, ocenení boli ešte ďalší 13 žiaci - aspoň perami s logom školy či inými vecnými cenami.

    • Informácia pre rodičov stravníkov v ŠJ
     • Informácia pre rodičov stravníkov v ŠJ

      Informujeme rodičov žiakov 7. - 9.ročníka, (ktorí sa z technických príčin nestravujú v školskej jedálni, ale majú suchú stravu), že réžia, ktorú zaslali na účet školy, im bude na ich účet vrátená. Tí rodičia, ktorí zaplatili v hotovosti, môžu si réžiu prevziať osobne na ekonomickom oddelení školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 14. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • Vianočný volejbalový turnaj - 10.12.2019, Prešov
   • Školenie ŠPÚ
   • Mikulášska jednotka - 5.12.2019
   • Mikuláš na 1.stupni
   • Súťaž o najkrajší lampášik na roráty v adventnom období
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
   • "...a Slovo bolo u Boha..."
   • "...a Slovo bolo u Boha ..."
   • Exkurzia Slov. múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - 28.11.2019, Liptovský Mikuláš