• Vitajte na stránke našej školy!
    • Školský život vo videách
    • Pozrite si nové video-noviny za mesiac JANUÁR 2023. V sekcii VIDEÁ máte k nahliadnutiu rôzne video-noviny, ktorých je zachytený náš školský život.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Potvrdenie o návšteve školy - vytlačíte z domu
    • Naša škola povolila tlač potvrdení o návšteve školy, rodič túto funkciu nájde po prihlásení sa na EduPage stránku.Návod v hlavnej ponuke nášho webového sídla.

    • Vyučovanie cez Microsoft Teams
    • Naša škola na dištančné vzdelávanie využíva online hodiny cez Microsoft Teams. Stiahnite túto aplikáciu svojim deťom, aby mali plnohodnotné vyučovanie. (návod na stiahnutie v novinkách nižšie)
     • Zdravotná výchova v ŠKD

      Pri príležitosti Svetového dňa chorých sa v ŠKD venovali cieľavedomým činnostiam týkajúcich sa zdravia a choroby. Pani zdravotníčka PhDr. Katarína Hudačeková si pripravila pre deti zo školského klubu vzdelávacie aktivity zamerané na ochranu života a zdravia a prevenciu pred chorobami. Predviedla žiakom rôzne techniky obväzovania rán, prvú pomoc a vysvetlila im ako predchádzať úrazom, ako zvládnuť prvé príznaky choroby. Deti si prakticky vyskúšali obväzovanie rán a poskytovanie prvej pomoci. Ďakujeme pani zdravotníčke za túto aktivitu a tešíme sa na ďalšie vzdelávanie v zdravotnej výchove.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

      SOŠ Garbiarska Kežmarok

      Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku zorganizovali na SOŠ Garbiarska Kežmarok Burzu stredných škôl. Burzy sa zúčastnilo 20 stredných škôl z okresu Kežmarok, Poprad a Levoča. Na jednotlivých stanovištiach stredné školy prezentovali svoje odbory a informovali budúcich prvákov o možnostiach štúdia, zaujímavých školských podujatiach a odpovedali im na ich otázky. Veríme, že návšteva burzy pomôže žiakom v rozhodovaní sa a výbere budúcej strednej školy.

     • Lesná pedagogika

      Dňa 30.01.2023 navštívil našu školu lesný pedagóg pán Ján Halčin. Žiakov 2.D triedy uviedol svojimi pomôckami a rozprávaním do sveta zvierat a prírody. Počúvaním zvukov lesnej zvery a vtákov sa žiaci na chvíľu ocitli v lese. Čo sa naučili, si overili pri vyplnení pracovného listu. Zážitkovým učením žiaci pochopili delenie Vysokých Tatier, dozvedeli sa o niektorých živočíchoch viac informácií, naučili sa zopár odborných terminológií. Za spestrené vyučovanie ďakujeme lesnému pedagógovi, pánovi J. Halčinovi.

    • NAJ ŠKOLA a naše LENDACKÉ STRELY
     • NAJ ŠKOLA a naše LENDACKÉ STRELY

      NAJ ŠKOLA je zábavno-vedomostná súťaž RTVS, v ktorej základné školy súťažia o 10 000 €. Medzi 72 základnými školami bola aj naša Základná škola Lendak. 28.1.2023 súťažili práve naši žiaci, LENDACKÉ STRELY. (Natáčať sme boli v máji 2022.) Záznam, ako sme postúpili do osemfinále, medzi 24 úspešnejších škôl, si môžete pozrieť z archívu RTVS, alebo na našej webstránke, v sekcii Zo života školy, alebo v linku nižšie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2514301