• Textová podstrana

    • V zmysle § 1 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a na základe poverenia starostom obce č.222/2016 zo dňa  25. februára 2016  podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. 62b zo dňa 05.12.2011 boli vykonané 3. marca 2016 voľby do novo konštituovanej rady školy. 

         Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

         Mgr. Martin Habiňák (predseda RŠ) (ZŠ)

         Mgr. Adam Bachleda (ZUŠ)

          Zástupcovia rodičov:

           Mgr. Mária Birošíková (MŠ)

           Stanislav Koščák (ZŠ)

            Viera Špaková (ZŠ)

            Bc.Ján Neupauer (kultúrny pracovník OcÚ)

      

     Zástupcovia obecného zastupiteľstva:

             Tomáš Budzák - Zadná ulica, Lendak

             Ing. Tomáš Hudáček

             Ján Lizák  (prevádzareň obce)

             Ing. Ondrej Suchanovský - Športová 22, Lendak

             Zástupca nepedagogických zamestnancov:

             Anna Špaková    (kuchárka v školskej jedálni)