• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola, Školská 535/5, Lendak na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
   • Email školy
   • skolalendak@gmail.com
   • Telefón
   • +421 x524596523
    0948 838 826
   • Adresa školy
   • Školská 535/5, 05907 Lendak
    Slovakia
   • Riaditeľka Spojenej školy Lendak
   • PaedDr. Mária Budzáková, sekretariát 0948 838 826
   • Štatutárna zástupkyňa - zástupkyňa pre ZŠ - I.stupeň a ŠKD
   • Mgr. Renáta Černáková 0948 855 302
   • Zástupkyňa pre ZŠ - II.stupeň
   • Mgr. Dana Mačáková 0948 857 785
   • Zástupkyňa pre MŠ
   • Mgr. Zuzana Galliková 0908 205 892
   • Zástupca pre ZUŠ
   • Mgr. Marek Majerčák 0911 589 022
   • Zástupca pre CVČ
   • Ing. Ján Andrejovský 0904 495 001
   • Výchovná poradkyňa
   • Mgr. Mária Hudáčeková 0905 455 934
   • Vedúca školskej jedálne
   • Mária Halčinová 0917 160 269