Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 1. polrok 31.3.-30.6.2022 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU bez DPH 13.07.2022 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2022 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 14.04.2022 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2022 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 14.04.2022 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2021 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 31.12.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2021 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 31.12.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2021 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 26.10.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2021 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 26.10.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2021 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 14.07.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2021 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 14.07.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 09.04.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 09.04.2021 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2020 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 31.12.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2020 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 31.12.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2020 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 26.10.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2020 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 26.10.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2020 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 16.07.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2020 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 16.07.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2020 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 17.04.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2020 § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU s DPH 17.04.2020 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2019 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s DPH 31.12.2019 Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/53