• Správa o hospodárení 1.11.2016 - 10.11.2017

    • Správa o hodpodárení OZ Kicora : 1.11.2016 - 10.11.2017               
                        
     1.11.2016 Zostatok na účte     2610,75        
       Zostatok v pokladni     910,85        
       Spolu       3521,60        
     1.11.2016-10.11.2017 Výdaj Príjem  
       Pokladňa Účet Pokladňa Účet  
       3563,35 Vedomostné súťaže, športové, folklórne, MDD, karneval,imatrikulácia, knihy na koniec šk. roka. 3908,90 Preprava žiakov na športové súťaže,knihy na koniec šk. roka, tričká, medaily, poplatky účtov. 2353,50 ZRPŠ 1743,72 2% z dane  
               33,50 Dar 100,00 Dotácia obce  
               500,00 Výber z účtu 400,00 Slovenský Orol  
                        
                        
     10.11.2017 Zostatok na účte     1845,57        
       Zostatok v pokladni     234,50        
       Spolu       2080,07        
                        
     Účtovníctvo je vedené v peňažnom denníku.              
     Rodičia žiakov sú informovaní o použiti finančných prostriedkov vždy na celoškolskom plenárnom stretnutí rodičov    

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/