Plán práce

na školský rok 2019/2020

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak
Adresa školyŠkolská 535/5, 05907 Lendak
Telefón+421 x524596523
E-mailrriaditel@zslendak.sk
WWW stránkazslendak.edupage.org
ZriaďovateľObec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľBudzáková, Mária, PaedDr.09084008020948838826rriaditel@zslendak.sk, mbudzakova@zslendak.sk
zástupkyňa pre I.stupeň ZŠČernáková, Renáta, Mgr.09079937380948855302rcernakova@zslendak.sk
zástupkyňa pre II.stupeňMačáková, Dana, Mgr.09106346490948857785dmacakova@zslendak.sk
zástupca pre CVČAndrejovský, Ján, Ing.0904495001 jandrejovsky@zslendak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr., Habiňák, Martin0905806773
pedagogickí zamestnanciAdam Bachleda0910619911
   
ostatní zamestnanciŠpaková, Anna0907976983
   
zástupcovia rodičovMgr., Birošíková, Mária0903025867
 Stanislav Koščák0908972900
 Ján Neupauer0905772998
 Viera Špaková0905891537
zástupca zriaďovateľaTomáš Budzák0907032832
iníJán Lizák0905658047
 Ing. Tomáš Hudáček0915946232
 Ing. Ondrej Suchanovský0915724999

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1. a 2. ročníkMgr. Karmen Mazurekovávšetky predmety 1. a 2. ročníka 
MZ pre 3.a 4. ročníkMgr.Helena Hudáčkovávšetky predmety 3. a 4. roč. 
PK SJLMgr. Daniela Sarnováslovenský jazyk 
PK cudzie jazykyMgr. Jana Figlárováanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK MAT a INFMgr. Lukáš Hudáčekmatematika, informatika 
PK humanitné predmetyMgr. Judita KollárováDEJ, OBN, NBV, SEE, THD 
PK prírodovedné predmetyIng. Mária ŠvorcováBIO, CHE, FYZ, GEG 
PK TSVMgr. Mária Hudáčekovátelesná výchova 
PK výchovMgrr. Martin HabiňákHUV, VYV, VUM 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Mária BudzákováRiaditeľka  
Ing. Ján Andrejovský Zástupca CVČ  
Mgr. Renáta ČernákováZástupkyňa  
Mgr. Dana MačákováZástupkyňa  
Ing. Darina AdamicováUčiteľka  
Ing. Ján AndrejovskýUčiteľ  
Mgr. Bronislava BeňkováUčiteľkaI.B 
Mgr. Iveta BudzákováUčiteľkaIX.C 
Mgr. Jana BudzákováUčiteľkaVII.B 
Mgr. Jana BudzákováUčiteľka  
Mgr. Katarína BudzákováUčiteľkaIV.A 
Mgr. Katarína DraveckáUčiteľkaIII.E 
Mgr. Pavol DrdákUčiteľ  
Mgr. Bystrík DuboveckýUčiteľ  
Mgr. Róbert DudaUčiteľVIII.D 
Mgr. Róbert DudaVychovávateľ  
Mgr. Mária DudaškováUčiteľkaIII.B 
Mgr. Eva DvorčákováUčiteľkaI.C 
Mgr. Jana FiglárováUčiteľkaVIII.C 
Mgr. Petronela FrankovskáUčiteľka  
Mgr. Renáta FudalyováUčiteľkaVI.B 
Mgr. Andrea GallikováUčiteľkaI.D 
Mgr. Daniela GallikováUčiteľkaV.C 
Mgr. Ľudmila GallikováUčiteľkaVIII.B 
Mgr. Veronika GallikováUčiteľka  
Mgr. Anna GirgaschováUčiteľka  
Mgr. Anna GirgováUčiteľkaIII.C 
Mgr. Ľudmila GlodžákováUčiteľkaVI.A 
Mgr. Miroslava GriglákováUčiteľkaV.D 
Ing. Beáta GurkováUčiteľka  
Mgr. Martin HabiňákUčiteľIX.B 
Ján HalčinVychovávateľ  
Ing. Stanislav HalčinUčiteľ  
Mgr. Katarína HalčinováUčiteľkaIX.D 
Petra HalčinováVychovávateľka  
Mgr. Lukáš HudáčekUčiteľ  
Mgr. Tomáš Hudaček ml.Vychovávateľ  
Ondrej HudačekVychovávateľ  
Ing. Tomáš HudáčekVychovávateľ  
PaedDr. Lucia Hudáčeková, PhD.Učiteľka  
Mgr. Mária HudáčekováUčiteľka  
Mgr. Mária HudáčekováUčiteľka  
Mgr. Helena HudáčkováUčiteľkaIV.C 
Mgr. Lenka JuraškováUčiteľkaIX.A 
Helena KočákováUčiteľka  
Mgr. Judita KollárováUčiteľkaV.A 
Mgr. Tatiana KostikováUčiteľkaI.A 
Mgr. Alžbeta KoščákováUčiteľkaIII.A 
Helena KoščákováVychovávateľka  
Mgr. Slávka LampartováUčiteľkaIV.B 
Mgr. Veronika LizákováUčiteľkaII.C 
Mgr. Viera LizákováUčiteľkaII.B 
PaedDr. Gabriela MajerčákováUčiteľkaII.A 
Mgr. Karmen MazurekováUčiteľkaII.D 
Bc. Ján NeupauerVychovávateľ  
Mgr. Iveta PavlíkováUčiteľkaVII.A 
Ing. Terézia PjontekováUčiteľkaVI.D 
Mgr. Daniela SarnováUčiteľkaVI.C 
Ing. Miroslava SiskováUčiteľkaVIII.A 
Mgr. Iveta StarinskáUčiteľkaŠPT 
Bc. Dana StolárováVychovávateľka  
Mgr. Ján StupákUčiteľ  
Mgr. Ján StupákVychovávateľV.B 
Mgr. Ivana SuchanovskáUčiteľka  
Mgr. Štefan SuchanovskýUčiteľIII.D 
Ing. Mária ŠvorcováUčiteľkaVII.C 
Mgr. Ružena VaverčákováUčiteľkaIV.D 
Mgr. Lenka VidováUčiteľka  
Bc. Petra VidováVychovávateľka  
Mgr. Ján ZáhradníkUčiteľ  
Mgr. Sabína ZednikovičováUčiteľka  
Natália Bekešovápedagogický asistent  
Mgr. Veronika Dudovápedagogický asistent  
Ivana Koščákovápedagogický asistent  
Jana Koščákovápedagogický asistent  
Andrea Ripkovápedagogický asistent  
Helena BadovskáUpratovačka  
Helena BadovskáUpratovačka  
Valent BátoryŠkolník  
Renáta BatoryováUpratovačka  
Bernadeta BobkováUpratovačka  
František BudzákŠkolník  
Katarína BudzákováUpratovačka  
Mária ČižíkováUpratovačka  
Věra HalčinováEkonómka  
Anna HudačekováEkonómka  
Mária HudačkováUpratovačka  
Anna KoščákováUpratovačka  
Ondrej LizákŠkolník  
Anna LizákováUpratovačka  
Ing. Mária NeupauerováEkonómka  
Anna SelvekováUpratovačka  
Marta KolumberováIná nepedagogická zamestnankyňa  

Údaje o počte žiakov

Ročník:ŠPT1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried144544434437
počet žiakov58710011710610390799184862
z toho ŠVVP003299777953
z toho v ŠKD 41323017     120

Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2019.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2019.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2020.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30. október 2019 -31. október 2019
vianočné23. december 2019 - 7. január 2020
polročné3. február 2020
jarné2. marec 2020 - 6. marec 2020
veľkonočné9.apríl 2020 - 14.apríl 2020
letné1.júl 2020 - 31.august 2020

Kalendár akcií školy

Kalendár  akcií na šk. rok 2019/2020

 

Mesiac

Názov akcie

Účastníci

zodpovednosť

September

vedomostné

 

 

 

 

 

 

športové

Cezpoľný beh

CH a D II.stupeň

Galliková

Beh Ľubicou

1.st.

Mgr. M. Hudáčková

projektové vyučovanie, prierezové témy

Dopravná výchova

- mobilné dopravné ihrisko

8.roč.

1. stupeň

Duda, tr. Uč.

MsP a triedni učitelia

Zdravotná výchova

8.roč

Figlárová

Účelové cvičenie

2.stupeň

Hudáčeková, Figlárová

Zber šípok

1. st.

Triedni učitelia

 

Čas premien – prednáška o dospievaní

Báť, či nebáť sa – prednáška

7. roč

 

9. roč

Pjonteková

 

Pjonteková, D. Galliková

 

Čisté hory

5.roč

Švorcová, Suchanovská

exkurzie

Belianska jaskyňa

9. roč.

Stupák

 

 

 

Divadelné predstavenie “Psíčkovo“

  1. St.

Triedni učitelia

Október

vedomostné

Záložka do knihy

7. roč.

J. Budzáková

 

 

 

športové

Plavecký výcvik

3. roč.

Černáková, tr. uč.

Európsky týždeň športu

2. – 6.ročník

M.Hudáčeková

Pohybové testovanie prvákov

1.r.

Mgr. Karmen Mazureková,

Mgr. M. Hudáčková

Plavecký výcvik

3.roč.

Mgr. R. Černáková, tr. učitelia

projektové vyučovanie, prierezové témy

Medzinárodný deň knižníc

1.st, 2. st.

Mgr. Viera Lizáková, J. Budzáková, L. Jurašková

Mediálna výchova

1.st.

Mgr. Andrea Galliková

Deň mlieka v školách

1. st.

Triedni učitelia

 

Deň jablka

4. a 5. roč.

Pjonteková, Fudalyová

exkurzie

Planetárium - Prešov

4. roč.

Mgr. R. Vaverčáková, tr. učitelia

Múzeum Petzvala a Greisigera

8. roč.

Švorcová, Suchanovská

Lýceum Kežmarok

8. roč.

J. Budzáková, R. Fudalyová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

Imatrikulácia prvákov

1.r

Mgr. Karmen Mazureková

 

 

Šarkaniáda

4. – 6. roč.

Švorcová. D. Galliková

 

 

 

 

 

 

 

Otvorené hodiny pre rodičov

1.       roč.

učiteľky 1. ročníka

 

 

 

 

 

November

vedomostné

Olympiáda AJ

7. – 9.ročník

Figlárová

OSJL

8. 9. roč.

Jurašková, Budzáková, Fudalyová

 

 

 

športové

 

 

 

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

Čo vieš o drogách ?

8. – 9. roč.

D. Galliková, Švorcová

 

 

 

exkurzie

Slov. múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovký Mikuláš

7. ročník

Švorcová, M. Hudačeková

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

A slovo bolo u Boha

1.st., 2. st.

Mgr. Judita Kollárová, Budzáková, Fudalyová

Spišské divadlo SNV

1.st.

Mgr. K. Budzáková

Tanečné divadlo ATaK

1.st., 2.st.

PaedDr. Mária Budzáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

vedomostné

Geografická olympiáda

5. – 9.roč.

M. Hudáčeková, J. Stupák

Pytagoriáda

2.       – 4. roč.

Mgr. M. Dudašková, Mgr. K. Budzáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobné, výtvarné súťaže

 

 

 

športové

 

 

 

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

Finančná gramotnosť – Vianočná burza

1.st.

Mgr. Štefan Suchanovský,

Mgr. Bronislava Beňková

 triedni učitelia

Vianočná pohľadnica

4.– 9. roč.

Pjonteková, Fudalyová

exkurzie

 

 

 

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

Divadlo v anglickom jazyku KK

3.ročník, 9. ročník

Budzáková Iveta

 

Predvianočný deviatník - Betlehemská cesta

1.st.

Mgr. Judita Kollárová              

   PaedDr. Gabriela Majerčáková

Sv. Mikuláš na prvom stupni

1.st.

Triedni učitelia

Súťaž: Zbieram baterky

  1. – 9. roč.

Ing. M. Švorcová, Mgr. I. Suchanovská

Recitačné súťaže

Šaliansky Maťko

1.st., 2. st.

Mgr. Viera Lizáková, Mgr. K. Dravecká, Mgr. H. Hudáčková, Sarnová

Január

vedomostné

Chemická olympiáda – domáce kolo (kat. D)

9.ročník

Mgr. Sabína Zednikovičová

 

 

 

športové

Lyžiarsky výcvik

7.ročník

M. Hudáčeková

Novoročný volejbalový turnaj

M. Hudáčeková, T. Hudáček

projektové vyučovanie, prierezové témy

 

 

 

 

 

 

exkurzie

 

 

 

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

Snehové sochy

4.­ ­ -  7. roč.

Švorcová, D. Galliková

Čítame knihu – štafetové čítanie

5. – 7. ročník

Učiteľky SJL 5. – 7. roč.

 

 

 

 

 

 

 

Február

vedomostné

Biologická olympiáda, kat.E, zoológia

6. .– 9. roč

Švorcová, Figlárová

Chemická olympiáda (kat. D)

9. ročník

Mgr. Sabína Zednikovičová

 

 

 

 

 

 

recitačné

Hviezdoslavov Kubín

1.st., 2. st.

Mgr. Alžbeta Koščáková, Mgr. S. Lampartová

športové

Lyžiarsky výcvik

7.ročník

M. Hudáčeková, Sarnová, Jurašková

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

Zábavné pexeso

4.– 6. roč.

Pjonteková. D. Galliková

 

 

 

exkurzie

Divadlo Sp. N. Ves

6. – 7. roč.

Sarnová, Budzáková j., Budzáková M., Fudalyová, Pavlíková

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

Karneval

1.st.

Mgr. Ružena Vaverčáková ,

Mgr. Mária Dudašková, Mgr. Alžbeta Koščáková a triedni učitelia

 

 

 

Hudobné, výtvarné súťaže

 

 

 

Marec

vedomostné

Spelling AJ

5. – 6.ročník

Habiňák

Čítanie s porozumením Čimo

  1. - 3. roč.

Mgr. Viera Lizáková, Mgr. K. Dravecká

Vedomostná súťaž z NJ

7.,8.,9.ročník

Grigláková, Dravecká, Viera Lizáková

 

Súťaž v čítaní s porozumením

5. roč.

Sarnová, Pavlíková

športové

 

 

 

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

Fyzika pre najmenších

3.roč.

Mgr. Suchanovská

Zdravotná výchova

1.st.

Mgr. J. Figlárová

Multikultúrna výchova

1.st.

Mgr. Eva Dvorčáková

Chémia pre najmenších

4.roč.

Mgr. Sabína Zednikovičová

 

Súťažné popoludnie – Deň vody

7. - 8. roč

Švorcová, Suchanovská

exkurzie

Múzeum v Lendaku

4.roč.

Uč. vlastivedy

Div. Predstavenie Sp. N. Ves

6. -7. roč.

Uč. SJL v uvedených ročníkoch

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

Divadlo v anglickom jazyku KK

5.ročník, 8.ročník

Budzáková Iveta

Otvorená hodina pre predškolákov z MŠ v 1.r.

1.r.

Triedni učitelia

 

Výstavka kníh

 

Sarnová, M. Budzáková

 

Noc s Andersenom

 

J. Budzáková, Jurašková, Fudalyová

hudobné, výtvarné súťaže

 

 

 

Apríl

vedomostné

Vedomostná súťaž z AJ

3., 4. ročník

PaedDr. Hudáčeková Lucia, PhD.

Vedomostná súťaž z AJ 6.ročník

6.ročník

Pjonteková

Okresné kolo BiO, kat. E, zoológia

6. – 9. roč.

Švorcová

Vedomostný kvíz zo SJL

5. – 8. roč.

Učiteľky SJL v uvedených ročníkoch

 

 

 

 

 

 

športové

 

 

 

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

Finančná gramotnosť

5. – 9. roč.

Ing. Sisková, Mgr. Hudáček

Zdravý životný štýl

7. - 9. roč.

PaedDr. Lucia Hudáčeková, PhD.;

Mgr. Lukáš Hudáček

Envirodeň

1.st.

Mgr. Alžbeta Koščáková, Mgr. Mária Dudášková, Mgr. Ružena Vaverčáková

 

Deň Zeme

5. - 9. roč

Švorcová, Suchanovská, J. Stupák

exkurzie

Letecké múzeum

 9. roč.

Mgr. Suchanovská, Ing. Adamicová

Bábkové divadlo Sp. N. Ves

5. roč.

Sarnová, Pavlíková

Divadlo Prešov

8. – 9. roč.

J. Budzáková, R. Fudalyová, L. Jurašková

iné, kultúrne podujatia

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

1.r.

Mgr. Renáta Černáková,

Mgr. Karmen Mazureková

Krížová cesta

1.st

Mgr. Judita Kollárová                  

hudobné, výtvarné súťaže

 

 

 

 

 

Máj

vedomostné

Vedomostná súťaž z AJ

5.ročník

Figlárová

Prednes anglickej poézie a prózy prvý stupeň

3.       – 4. ročník

Učitelia AJ na prvom stupni, Mgr. Alžbeta Koščáková

Prednes nemeckej poézie a prózy

7. – 9.ročník

Dravecká, Grigláková, Lizáková Viera

Počtárik – matematické kompetencie - súťaž

1.-2. r.

Mgr. E. Dvorčáková, Mgr. K. Mazureková

Čítanie s porozumením Čimo

1.r.

Mgr. Tatiana Kostiková

Testovanie žiakov 4. roč.

4.       roč.

administrátor, tr. učitelia

 

Pravopisná olympiáda

5.-9. roč.

Učitelia SJL

športové

 

 

 

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

 

 

Švorcová, Suchanovská

VMR – projektový deň

9. roč

J. Kollárová, T. Pjonteková

 

 

 

Dopravná výchova

1.-4. roč.

R. Černáková, policajti Vysoké Tatry

exkurzie

Múzeum TANAP- u, Expozícia tatranskej prírody

5.       ročník

Švorcová, Kollárová

Chov včiel

6.       roč.

S. Halčin, Švorcová

DJZ Prešov

8.-9. roč.

Jurašková, Budzáková, Fudalyová

 

 

 

iné, kultúrne podujatia

Noc múzeí a galérií

4         roč.

Mgr. R. Vaverčáková, tr. učitelia

 

6.- 7. roč.

Švorcová, Suchanovská

 

Vyhodnotenie súťaže : Zbieram baterky

  1. – 9. roč.

Švorcová, Suchanovská

hudobné, výtvarné súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

 

 

 

 

 

 

vedomostné

Potulky literatúrou

9. roč.

Jurašková

športové

 

 

 

projektové vyučovanie, prierezové témy

 

 

 

Vyčistime si Lendak

9.roč.

Mgr. Ján Stupák

Didaktické hry

1.-4. roč.

Veronika Lizáková, K. Mazureková, tr. Uč.

Škola v prírode

4. roč.

Mgr. K. Budzáková, tr. učitelia

Účelové cvičenie

2.stupeň

Hudáčeková, Figlárová

 

Výskum kvality vody a ovzdušia v okolí Lendaku

6.roč.

Švorcová

exkurzie

Belianska jaskyňa

  1. roč.

Mgr. Š. Suchanovský, tr. učitelia

iné, kultúrne podujatia

Šachový turnaj – 2. ročník.

2.r.

Mgr. Katarína Budzáková

Mgr. Mária Dudašková

 

30. výročie založenia DDS Gašparko

 

M. Budzáková, J. Budzáková, L. Jurašková

hudobné, výtvarné súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
27. august 201910:00 h.Pracovná porada
16. september 201914.00 h.Pedagogická rada k zač. školského roka
30. september 201914.00 h.Pracovná porada
4. november 201914.00 h.Pracovná porada
19. november 201914.00 h.Klasifikačná porada za 1. štvrťrok
2. december 201914.00 h.Pracovná porada
8. január 202014.00 h.Pracovná porada
27. január 202014.00 h.Klasifikačná porada za 1. polrok
3. februára 202014.00 h.Pracovná porada
9 . marec 202014.00 h.Pracovná porada
6. apríl 202014.00 h.Pracovná porada
15 . apríl 202014.00 h.Klasifikačná porada za 3. štvrťrok
4 . máj 202014.00 h.Pracovná porada
13 . jún 202014.00 h.Pracovná porada
24. jún 202014.00 h.Klasifikačná porada za 2. polrok
29. jún 202014.00 h.Pedagogická rada k ulončeniu školského roka

Okresné kolo v bedmintone.

SWOT analýza

Silné stránky školy

Materiálno-technické vybyvenie školy - PC, interaktívne tabule, didaktické pomôcky.

Učebne IFV, CJ.

Intranet - školská sieť.

WWW stránka školy, IŽK, elektronická triedna kniha.

Úspechy žiakov vo vedomostných, športových, speváckych, hudobných súťažiach a olympiádach.

Športový areál v okolí školy.

Nové detské ihrisko.

Spolupráca inštitúcii v obci, pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi učiteľmi, prepojenie na rodičov.

Existencia špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihom a Dwnovým syndrómom, vzdelávanie imobilných žiakov.

Podpora integrácie - individuálny prístup pre žiakovso ŠVVP.

Spolupráca s odborníkmi - CPPP, logopéd.

Spolupráca ZŠ, NŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ.

Pestrá záujmová činnosť v CVČ a ZŠ.

Sebarozvoj učiteľov.

Stúpajúca demografická krivka - navýšenie financií.

Vysoká úroveň učiteľovv ovládaní práce s PC, IKT, IT.

Mladý stabilizovaný kolektív.

Spolupráca s vedením obce.

Prezentácia školy na verejnosti.

Moderný kamerový systém.

Slabé stránky školy

Napriek nadstavbe školy je nedostaok špeciálnych učební a tried.

Zvýšené nároky na správne osvojovanie materinského jazyka z dôvodu používania goralského nárečia u žiakov.

Pokračovať v odstraňovaní bariér pre imobilných žiakov.

Chýbajúci vlastný školský logopéd.

Príležitosti

Potenciál učiteľov na zavádzanie inovácií do vyučovania.

Odbúravanie papierovej byrokracie.

Aktuálne informácie o dianí v škole a prospechu žiakov - aktuálna webová stránka školy.

Organizácia športových podujatí (letná olympiáda, futbal, basketbal, volejbal,...).

Pohybové aktivity - pobyt v prírode (didaktické hry, účelové cvičenia).

Nadviazanie partnerských vzťahov so školou v Poľsku, výmenné pobyty žiakov a učiteľov.

Schodolez- zariadenie na presun imobilných žiakov medzi odbornými učebňami na poschodiach.

Učitelia sa neustále vzdelávajú v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Prezentácia školy - otvorené hodiny pre rodičov, projektové vyučovanie aj pre verejnosť, (Deň matiek, koncerty ZUŠ, slávnostné akadémie, výstavy,...).

Individualizácia edukácie žiakov s ŠVVP.

Včasná depistáž v 2. ročníku.

Priestor na konzultácie učiteľov, rodičov so špeciálnym pedagógom, logopédom.

Postupná modernizácia školského nábytku a dopĺňanie vybyvenia školy.

Hrozby

Zaťaženosť učiteľov byrokraciou.

Predimenzovanosť učiva, potreba redukcie učiva a korekcie ŠVP.

Narastanie počtu žiakov s logopedickými problémami, poruchami správania.

Nesúhlas rodičov s integráciou.

Počty žiakov s ŠVVP v triedach.

Nedostatok asistentov pre žiakov s ŠVVP.

Vybavenie kompenzačnými pomôckami.

Stúpajúca demografická krivka - možná zmennosť vo vyučovaní.

Nezáujem rodičov zo sociálne slabšieho prostredia o vzdelanie svojich detí.

Zvyšovanie nákladov na prevádzku školy.

Často meniaca sa legislatíva - problémy so strategickým plánovaním a personálnym zabezpečením vyučovania.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Konkrétne hlavné úlohy jednotlivých zložiek sú rozpracované v plánoch MZ a PK. Z dôvodu veľkého rozsahu nemôžu byť vsunuté do plánu práce, sú samostratnými prílohami plánu.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Základná škola pri výchove a vzdelávaní spolupracuje sa Radou školy, s obcou, ale aj s inými subjektmi (napr. rímsko-katolíckou farnosťou, obecnou knižnicou) a ich spolupráca sa neustále rozvíja.Cieľom je aktívna vzájomná komunikácia a vybudovanie pozitívnych vzťahov medzi participujúcimi subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Spoluprácu plánujeme pri rôznych príležitostiach. Predstavitelia obce sa zúčastňujú na akciách, ktoré organizuje škola.Pri propagácii školy napomáha časopis Lendak, ale hlavne naše školské videonoviny, vydávané každý mesiac, v ktorých sa dozvedá široká verejnosť o práci učiteľov a žiakov, ich výsledkami a úspechmi. Rodičia a zamestnanci školy zriadili Občianske združenie Kicora, ktoré spolupracuje pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov. Prostredníctvom Kicory sa financuje nákup kníh pre žiakov na konci školského roka a hlavne podpora talentovanej mládeže. V priebehu školského roka sa organizujú otvorené hodiny pre rodičov a rôzne projektové vyučovania pre rodičov a širokú verejnosť, kde sa oboznamujú s prácou učiteľov a žiakov. Pred každou klasifikačnou poradou sa uskutočňuje triedne rodičovské združenia, kde rodičia získajú informácie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojich detí. Raz ročne (november) sa uskotočňuje celoškolské ZRPŠ, kde sa riešia aktuálne problémy chodu základnej školy a pod. Pre 1. stupeň je dôležitá spolupráca s MŠ. Spolupráca neprebieha len pri zápise do 1. ročníka, ale realizujeme ju aj počas školského roka formou otvorených hodín v MŠ a návštevou predškolákov v základnej škole, Vedúca metodického združenia pre 1. a 2. ročník sa zúčastňuje rodičovského združenia v MŠ. Dôležitá je aj spolupráca s CPPPaP v Kežmarku, ktoré nám zabezpečuje konzultácie a odbornú pomoc pri práci so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Škola disponuje primeraným množstvom učebných pomôcok, inventár sa pravidelne dopĺňa podľa požiadaviek vyučujúcich. V každej triede je interaktívna tabuľa, okrem V.D, ktorá má byť upravená na školskú dielňu. V priebehu roka dôjde k výmene časti IKT materiálu, nakoľko je už rokmi opotrebovaný.

Projekty

Názov projektu: Zriadenie a vybavenie učební ZŠ

Cieľ: zriadiť a materiálne vybaviť učebňu biológie, technických prác a knižnicu.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Budzáková

Termín: december 2018 - marec 2019

Bohužiaľ, do dnešného dňa - napriek tomu, že projekt prešiel - obec platí mesačne projektový manažment, pretože "to niekde v BA "zmrzlo"."

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
CVČ - futbal MŽOndrej Hudaček
CVČ - lesníckyJán Halčin
CVČ - sankárskyBc. Ján Neupauer
CVČ - anglický jazykMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - Anglický jazykMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - atletika Mgr. Róbert Duda
CVČ - Atletika - behy, vrhy, skokyMgr. Róbert Duda
CVČ - basketbalMgr. Róbert Duda
CVČ - Basketbal (chlapci+dievčatá)Mgr. Róbert Duda
CVČ - Bedminton - mladší žiaciMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - Bedminton - starší žiaciMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - bedminton MŽMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - bedminton SŽMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - cestovanie svetom a vesmíromBc. Dana Stolárová
CVČ - digi školaMgr. Karmen Mazureková
CVČ - DIGI školaMgr. Karmen Mazureková
CVČ - digitálny svet IBc. Dana Stolárová
CVČ - Digitálny svet IBc. Dana Stolárová
CVČ - digitálny svet IIBc. Dana Stolárová
CVČ - Digitálny svet IIBc. Dana Stolárová
CVČ - floorbal Mgr. Róbert Duda
CVČ - Florbal mladší(chlapci+dievčatá)Mgr. Róbert Duda
CVČ - Florbal starší(chlapci+dievčatá)Mgr. Tomáš Hudaček ml.
CVČ - fotografickýMgr. Karmen Mazureková
CVČ - Futbal - starší žiaciMgr. Ján Stupák
CVČ - Futbal - staršia prípravkaIng. Ján Andrejovský
CVČ - futbal ml. prípravkaMgr. Ján Stupák
CVČ - Futbal- mladší žiaci, Veľká telocvičňa Ondrej Hudaček
CVČ - Futbal- mladšia prípravkaMgr. Ján Stupák
CVČ - futbal SŽMgr. Ján Stupák
CVČ - hravé čakanieBc. Dana Stolárová
CVČ - Hravé čakanieBc. Dana Stolárová
CVČ - Lesnícky Ján Halčin
CVČ - loptové hryMgr. Róbert Duda
CVČ - Loptové hryMgr. Róbert Duda
CVČ - matematika hrou IIng. Miroslava Sisková
CVČ - matematika hrou IIIng. Miroslava Sisková
CVČ - Matematika inakMgr. Lukáš Hudáček
CVČ - Matematika inakMgr. Lukáš Hudáček
CVČ - pohybové hryMgr. Daniela Galliková
CVČ - Pohybové hryMgr. Daniela Galliková
CVČ - požiarnickýBc. Dana Stolárová
CVČ - ručné práceBc. Dana Stolárová
CVČ - Ručné práceBc. Dana Stolárová
CVČ - SánkarskýBc. Ján Neupauer
CVČ - separujem a tvorímBc. Dana Stolárová
CVČ - slovenčina pre prax IMgr. Lenka Jurašková
CVČ - slovenčina pre prax IIMgr. Lenka Jurašková
CVČ - šachIng. Tomáš Hudáček
CVČ - ŠachIng. Tomáš Hudáček
CVČ - šach 1. ročníkBc. Dana Stolárová
CVČ - Šikovné ručičky - tvorivé dielneIng. Miroslava Sisková
CVČ - školská televíziaMgr. Mária Hudáčeková
CVČ - Školská televíziaMgr. Mária Hudáčeková
CVČ - thajský boxMgr. Róbert Duda
CVČ - Thajský boxMgr. Róbert Duda
CVČ - túlavé topánkyIng. Miroslava Sisková
CVČ - varenie a pečenie IBc. Dana Stolárová
CVČ - varenie a pečenie IIBc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie a pečenie pre radosť IBc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie a pečenie pre radosť IIBc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie a pečenie pre radosť IIIBc. Dana Stolárová
CVČ - Veselé čítanie 1Mgr. Renáta Fudalyová
CVČ - Veselé čítanie 2Mgr. Renáta Fudalyová
CVČ - Volejbal - starší žiaciMgr. Tomáš Hudaček ml.
CVČ - Volejbal mladší žiaciMgr. Tomáš Hudaček ml.
CVČ - volejbal MŽMgr. Tomáš Hudaček ml.
CVČ - volejbal prípravkaMgr. Mária Hudáčeková
CVČ - Volejbal prípravkaMgr. Mária Hudáčeková
CVČ - volejbal SŽMgr. Tomáš Hudaček ml.
Detský divadelný súbor GašparkoPaedDr. Mária Budzáková
EnvirozážitokIng. Darina Adamicová
Envirozážitok - environmentálna výchovaIng. Darina Adamicová
HlavolamyIng. Miroslava Sisková
Hra s číslamiMgr. Ľudmila Galliková
Hravá školaMgr. Katarína Budzáková
Hravá školaMgr. Katarína Budzáková
Hravé učenie HHMgr. Helena Hudáčková
Hravé učenie HHMgr. Helena Hudáčková
Hravé učenie MDMgr. Mária Dudašková
Hravé učenie MDMgr. Mária Dudašková
IX.D · KrúžokMgr. Ľudmila Galliková
Krúžok čistých sŕdcMgr. Judita Kollárová
Krúžok mladých chemikov Mgr. Sabína Zednikovičová
Literárna tvorivosťMgr. Karmen Mazureková
Logické hryIng. Miroslava Sisková
Matematika 9Mgr. Lukáš Hudáček
Matematika hrou IIng. Miroslava Sisková
Matematika hrou IIIng. Miroslava Sisková
Poslúchaj ma jazýček 1 !Mgr. Anna Girgaschová
Poslúchaj ma jazýček 2 !Mgr. Anna Girgaschová
Poslúchaj ma jazýček!Mgr. Anna Girgaschová
Príprava na T9/1Mgr. Daniela Sarnová
Príprava na testovanie T9/2Mgr. Daniela Sarnová
Prírodovedný krúžokIng. Mária Švorcová
RetorikaMgr. Mária Kušionová
Šikovné hlavičkyMgr. Bronislava Beňková
Šikovné hlavičkyMgr. Bronislava Beňková
Šikovní tretiaciMgr. Anna Girgová
Šikovný školákMgr. Eva Dvorčáková
Šikovný školákMgr. Eva Dvorčáková
ŠKD 0Bc. Petra Vidová
ŠKD 0 - ranný klubBc. Petra Vidová
ŠKD 1Bc. Petra Vidová
ŠKD 1Bc. Petra Vidová
ŠKD 2Helena Koščáková
ŠKD 2 Helena Koščáková
ŠKD 3Mgr. Andrea Galliková
ŠKD 3Petra Halčinová
Škola hrouMgr. Veronika Lizáková
Škola hrouMgr. Veronika Lizáková
Školské všeličoMgr. Katarína Dravecká
Školské všeličoMgr. Katarína Dravecká
Tvorivé učenieMgr. Ružena Vaverčáková
Tvorivé učenieMgr. Ružena Vaverčáková
Učenie hrouPaedDr. Gabriela Majerčáková
Učenie hrou - AMMgr. Anna Majerčáková
VčielkyMgr. Alžbeta Koščáková
Včielky Mgr. Alžbeta Koščáková
Veselé hláskyMgr. Viera Lizáková
Veselé hláskyMgr. Viera Lizáková
VIII.B+IX.C · KrúžokMgr. Ľudmila Galliková
VševedkoMgr. Andrea Galliková
VševedkoMgr. Andrea Galliková
Výtvarná tvorivosťMgr. Tatiana Kostiková
Výtvarná tvorivosťMgr. Tatiana Kostiková
Zábavná matematikaMgr. Ivana Suchanovská
Zábavná školaMgr. Slávka Lampartová
Zábavná školaMgr. Slávka Lampartová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Školá dbá na psychohygienické podmienky žiakov i svojich zamestnancov. Vytvára im estetické prostredie, skvalitňuje podmienky prestávkového oddychu, usiluje sa vytvárať na pracovisku klímu porozumenia, úcty a zodpovednosti za školu a za vykonanú prácu, v riadení sa usiluje uplatňovať demokratický a humánny prístup k zamestnancom i žiakom.

V rámci psychohygieny sa pravidelne pre žiakov organizujú výchovne koncerty - 5 x do roka, žiaci majú v čase Vianoc Vianočnú poštu a vo Valentínskom období Valentínsku poštu, škola organizuje pre svojich žiakov i zamestnancov Mikuláša.

Taktiež pre zamestnancov sa 2 x ročne organizujú výjazdy na divadelné podujatie do Spišskej Novej Vsi, Prešova alebo Košíc. Raz ročne sa organizuje dvojdňový výlet.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
adaptačnéIng. Darina Adamicováseptember 2019 - jún 2020 
adaptačné Helena Koščákováseptember 2019 - jún 2020 
adaptačnéMgr. Pavol Drdákseptember 2019 - jún 2020 

Vnútroškolská kontrola

6. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA V ŠK. ROKU 2018/2019

Obsah kontroly

A/ Plnenie základných povinností zamestnancov:

- dodržiavanie Pracovného poriadku v súlade s platným zákonníkom práce a zákonom o prácach vo verejnom záujme,

- dodržiavanie vnútorného poriadku školy (dozory),

- dodržiavanie zásad a úloh BOZ a PO pri práci,

- dodržiavanie pracovných náplní,

- pracovná doba, príchod a odchod zo školy,

- práca triedneho učiteľa,

- vedenie MZ a PK, kabinetov,

- záujmovej činnosti,

- uvádzajúcich učiteľov

B/ Úsek pedagogický:

1. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho úroveň a výsledky

- príprava na vyučovaciu hodinu

- dodržiavanie psychohygienických zásad

- dodržiavanie rozvrhu hodín

2. Uplatňovanie variantov učebných plánov

- dodržiavanie učebných osnov a ich úprav,

- dodržiavanie učebných plánov,

- plnenie pedagogicko-organizačných pokynov, smerníc, pokynov MŠ, MC - Prešov,

3. Účelné a efektívne využívanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov vo VP so zreteľom na rozvoj osobnosti žiaka,

- príprava a odborný rast pedagógov,

- efektívnosť práce MZ a PK,

4. Demokratizácia a humanizácia VVP

- vzťah učiteľ - žiak,

5. Výsledky a činnosť žiaka, objektívnosť ich hodnotenia,

- tvorivá a hodnotiaca činnosť,

- práca a výsledky talentovaných a nadaných žiakov,

- práca so zaostávajúcimi žiakmi,

- aktivita a záujem žiakov o vyučovanie,

6. Efektívnosť využívania materiálnych prostriedkov,

- učebné pomôcky, didaktická technika, počítačová učebňa,

- rozhlasové a televízne vysielanie,

- videoprogramy.

7. Spolupráca s rodičmi a s verejnosťou

- angažovanosť rodičov pri pomoci škole,

8. Zisťovanie výsledkov pedagogickej aktivity pedagógov

- pedagogické čítanie,

- príspevky v odborných a pedagogických publikáciách,

C/ Úsek hospodárenia

1. Hospodárne využívanie pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v súlade s platnými predpismi a potrebami.

2. Dodržiavanie zásad spisovej služby /archivovanie, vybavovanie,.../ a záväzných termínov pri vybavovaní úloh.

D/ Vnútroškolskú kontrolu vykonávajú s pedagogickým taktom:

- riaditeľka školy A,B,C

- zástupcovia školy A,B

- vedúci MZ a PK B 3

- hospodársky pracovník C

Kontrolu určuje a usmerňuje riaditeľka školy.

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly

a/ Hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, činnosti ŠKD

- rozhovory

- didaktické testy

- previerky /vstupné, výstupné, v 9. roč. v rámci prípravy na prijímacie skúšky,

b/ Účasť na zasadnutiach MZ a PK

- účasť na podujatiach žiakov, pedagógov

- prehliadka priestorov školy

c/ Kontrola začínajúcich učiteľov

- uvádzajúci učiteľ

- projekt uvádzania učiteľa do praxe

d/ Kontrola triednych učiteľov

- vedenie pedagogickej dokumentácie

- plnenie povinností triedneho učiteľa

- pravidelnosť a obsah triednických hodín

- starostlivosť o triedu, žiakov, šatníky, priestory školy

e/ Kontrola práce ŠKD:

- úroveň prípravy žiakov na vyučovanie

- spolupráca s vyučujúcimi, rodičmi

- plnenie úloh podľa plánu ŠKD a školy

f/ Kontrola práce výchovného poradcu:

- spolupráca s triednymi učiteľmi, rodičmi, OPPP

- stretnutia, pohovory so žiakmi

- správne a včasné vyplnenie, odoslanie prihlášok na štúdium

- starostlivosť o žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch

g/ Kontrola práce:

1. údržbára - stav odstraňovania zistených závad

- šetrenie energiou

- dodržiavanie bezpečnostných predpisov

2. odb.ref.- mzdová a personálna práca

- bankový styk

- výkazy poisťovní

- zostavy

- evidencia faktúr

- sledovanie splátkového kalendára

- sledovanie rozpočtu

3. hospodárskeho pracovníka

- správnosť evidencie majetku

školy a ŠJ /inventarizácia/

- dodržiavanie termínov mesačných

výkazov ŠJ

- hospodárne využívanie fondu

učebníc, školských tlačív, ich

správne a včasné objednávanie

- dodržiavanie zásad nákupu a

rozdeľovanie čistiacich prostriedkov

- správne vedenie došlej a odoslanej pošty

4. upratovačiek

- čistota určených priestorov

- starostlivosť o kvety

- šetrenie energiou, čistiacimi

prostriedkami

- dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Rámcový plán kontrolnej činnosti

September - kontrola triednych kníh a triednych výkazov

- kontrola vnútorného režimu školy

- kontrola upravených učebných plánov

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov

- vstupné previerky

Október - vstupné previerky, rozbory výsledkov

- hospitácie - 5. - 9. roč. - začínajúci uč. - SJL, NV

- kontrola činnosti školského klubu

November - hospitácie - 5. - 9. roč. - humanitné predmety

- 1. - 4. roč. - SJL

- kontrola vzhľadu a čistoty tried

- kontrola protipožiarných zariadení

December - hospitácie - 5. - 9. roč. - výchovy

- 1. - 4. roč. - výchovy

- kontrola kabinetov

- kontrola laboratórnych prác

Január - kontrola krúžkov

- kontrola vnútorného režimu školy

- kontrola dodržiavania klasifikačného poriadku

- hospitácie - 5. - 9. roč. - prírodovedné predmety

- 3. - 4. roč. - prírodovedné predmety

Február - polročné previerky a rozbory výsledkov

- kontrola práce prev. pracovníkov

- kontrola školského klubu

Marec - hospitácie - technická výchova

- kontrola triednickej dokumentácie

- kontrola intenzity známkovania

- kontrola estetiky učebných pomôcok

Apríl - kontrola BOZ - previerky

- kontrola prípravy na prijímacie skúšky

- hospitácie - hodnotenie na hodinách

Máj - kontrola výrobkov - technická výchova

- kontrola odborných učební

- kontrola intenzity známkovania

- kontrola triednej dokumentácie

- hospitácie - zadávanie domácich úloh a ich kontrola

Jún - výstupne previerky

- kontrola laboratórnych prac a písomných previerok

- kontrola inventáru tried

Plán vnútroškolskej kontroly aktualizovať a dopĺňať podľa aktuálnych potrieb a zistených nedostatkov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Mária Budzáková

V Lendaku, 16. septembra 2019

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: