Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak
Adresa školyŠkolská 535/5, 05907 Lendak
Telefón+421 x524596523
E-mailrriaditel@zslendak.sk
WWW stránkazslendak.edupage.org
ZriaďovateľObec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľBudzáková, Mária, PaedDr.09084008020948838826rriaditel@zslendak.sk, mbudzakova@zslendak.sk
zástupkyňa pre I.stupeň ZŠČernáková, Renáta, Mgr.09079937380948855302rcernakova@zslendak.sk
zástupkyňa pre II.stupeňMačáková, Dana, Mgr.09106346490948857785dmacakova@zslendak.sk
zástupca pre CVČAndrejovský, Ján, Ing.0904495001 jandrejovsky@zslendak.sk

Rada školy

 Titl., meno a priezviskoKontakt
predsedaMgr., Martin Habiňák0905806773
pedagogickí zamestnanciLukáš Oprendek, Dis.art. 
   
ostatní zamestnanciAnna Špaková0907976983
   
zástupcovia rodičovMgr., Mária Birošíková0903025867
 Stanislav Koščák0908972900
 Ján Neupauer0905772998
 Viera Špaková0905891537
zástupca zriaďovateľaTomáš Budzák0907032832
 Ján Lizák0905658047
 Ing. Tomáš Hudáček0915946232
 Ing. Ondrej Suchanovský0915724999

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1. a 2. ročníkMgr.Helena Hudáčkovávšetky predmety 1. a 2. ročníka 
MZ pre 3.a 4. ročníkMgr.Veronika Lizákovávšetky predmety 3. a 4. roč. 
PK SJLMgr. Daniela Sarnováslovenský jazyk 
PK cudzie jazykyMgr. Jana Figlárováanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK MAT a INFIng. Miroslava Siskovámatematika, informatika 
PK humanitné predmetyMgr. Judita KollárováDEJ, OBN, NBV, SEE, THD 
PK prírodovedné predmetyMgr. Ján StupákBIO, CHE, FYZ, GEG 
PK TSVMgr. Mária Hudáčekovátelesná výchova 
PK výchovMgrr. Martin HabiňákHUV, VYV, VUM 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Mária BudzákováRiaditeľka  
Ing. Ján AndrejovskýZástupca  
Mgr. Renáta ČernákováZástupkyňa  
Mgr. Dana MačákováZástupkyňa  
Ing. Darina AdamicováUčiteľka  
Mgr. Bronislava BeňkováUčiteľkaII.B 
Mgr. Ľudmila BolcarovičováUčiteľkaVII.A 
Mgr. Sabína BolešováUčiteľka  
Mgr. Anna BudzákováUčiteľka  
Mgr. Iveta BudzákováUčiteľkaV.B 
Mgr. Jana BudzákováUčiteľkaVIII.B 
Mgr. Jana BudzákováUčiteľka  
Mgr. Katarína BudzákováUčiteľkaI.A 
Mgr. Katarína DraveckáUčiteľkaIV.E 
Mgr. Pavol DrdákUčiteľ  
Mgr. Róbert DudaUčiteľIX.D 
Mgr. Róbert DudaVychovávateľ  
Mgr. Mária DudaškováUčiteľkaIV.B 
Mgr. Eva DvorčákováUčiteľkaII.C 
Mgr. Jana FiglárováUčiteľkaIX.C 
Mgr. Renáta FudalyováUčiteľkaVII.B 
Mgr. Daniela GallikováUčiteľkaVI.C 
Mgr. Lenka GallikováUčiteľka  
Mgr. Ľudmila GallikováUčiteľkaIX.B 
Mgr. Veronika GallikováUčiteľka  
Mgr. Anna GirgaschováUčiteľka  
Mgr. Anna GirgováUčiteľkaIV.C 
Mgr. Miroslava GriglákováUčiteľkaVI.D 
Mgr. Mária GrichováUčiteľka  
Ing. Beáta GurkováUčiteľka  
Mgr. Martin HabiňákUčiteľV.A 
Ing. Stanislav HalčinUčiteľ  
Mgr. Katarína HalčinováUčiteľkaV.C 
Petra HalčinováVychovávateľka  
Bc. Ondrej HudačekVychovávateľ  
Mgr. Tomáš HudáčekUčiteľV.D 
Mgr. Tomáš HudáčekVychovávateľ  
Ing. Tomáš HudáčekVychovávateľ  
Mgr. Mária HudáčekováUčiteľka výchovná poradkyňa školy
Mgr. Helena HudáčkováUčiteľkaI.C 
Mgr. Lenka JuraškováUčiteľka  
Mgr. Judita KollárováUčiteľkaVI.A 
Mgr. Tatiana KostikováUčiteľkaII.A 
Mgr. Alžbeta KoščákováUčiteľkaIV.A 
Helena KoščákováVychovávateľka  
Mgr. Slávka LampartováUčiteľkaI.B 
Mgr. Veronika LizákováUčiteľkaIII.C 
Mgr. Viera LizákováUčiteľkaIII.B 
PaedDr. Gabriela MajerčákováUčiteľkaIII.A 
Mgr. Karmen MazurekováUčiteľkaIII.D 
Mgr. Mária NeupauerováUčiteľkaII.D 
Mgr. Iveta PavlíkováUčiteľkaVIII.A 
Mgr. Michal PavolUčiteľ  
Ing. Terézia PjontekováUčiteľkaVII.D 
Mgr. Daniela SarnováUčiteľkaVII.C 
Ing. Miroslava SiskováUčiteľkaIX.A 
Mgr. Iveta StarinskáUčiteľkaŠPT 
Bc. Dana StolárováVychovávateľka  
Mgr. Ján StupákUčiteľ  
Mgr. Ján StupákVychovávateľVI.B 
Mgr. Ivana SuchanovskáUčiteľka  
Mgr. Štefan SuchanovskýUčiteľIV.D 
Ing. Mária ŠvorcováUčiteľkaVIII.C 
Mgr. Ružena VaverčákováUčiteľka  
Mgr. Petra VidováVychovávateľka  
Natália Bekešovápedagogický asistent  
Bc. Ivana Koščákovápedagogický asistent  
Bc. Jana Koščákovápedagogický asistent  
Bc. Andrea Ripkovápedagogický asistent  
Helena BadovskáUpratovačka  
Valent BátoryŠkolník  
Renáta BatoryováUpratovačka  
Bernadeta BobkováUpratovačka  
František BudzákŠkolník  
Katarína BudzákováUpratovačka  
Mária ČižíkováUpratovačka  
Věra HalčinováEkonómka  
Anna HudačekováEkonómka  
Mária HudačkováUpratovačka  
Ondrej LizákŠkolník  
Anna LizákováUpratovačka  
Ing. Mária NeupauerováEkonómka  
Valéria NeupauerováUpratovačka  
Anna SelvekováUpratovačka  
Mgr. Martin HabiňákIný nepedagogický zamestnanec  
Marta KolumberováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Mgr. Karmen MazurekováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Mgr. Mária ŽmijovskáIná nepedagogická zamestnankyňa  

Údaje o počte žiakov

Ročník:ŠPT1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried134454443437
počet žiakov5648699117104101907889833
z toho ŠVVP010439977545
z toho v ŠKD0262421254    90

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 25. januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné29.10.2020 - 01.11.2020
vianočné23.12.2020 - 07.01.2021
polročné01.02.2021
jarné20.02.2021 - 28.02.2021
veľkonočné01.04.2021 - 06.04.2021
letné01.07.2021 - 01.09.2021

Kalendár akcií školy

Kalendár akcií školy na šk. rok 2020/2021
podľa potreby vložte riadky
mesiac názov akcie účastníci zodpovednosť
september vedomostné      
       
       
športové Cepoľný beh   Mgr. Galliková
  Európsky týždeň športu 2. - 5.roč. Mgr. Hudáčeková, uč. TSV
       
projektové vyučovanie prierezové témy Podujatie : Čisté hory 5. roč. Ing. Švorcová, Ing.Halčin S
  Biela pastelka celá škola Mgr. Griglaková
  Deň Zdravia 6. ročník Mgr. Galliková D.
       
exkurzie Belianská jaskyňa 9.ročník Mgr. Stupák, triední učitelia
  DJZ Prešov 8. - 9. ročník Mgr. J. Budzáková - SJL
iné, kultúrne podujatia      
       
       
október vedomostné Záložka do knihy 5. - 7. roč. Mgr. Budzáková J.
  Medzinárodný deň školských knižníc 5. - 9. ročník Mgr. Budáková J.
  Deň jabĺk 4. - 5. ročník Ing. Pjonteková, Mgr. Fudalyová
športové Pohybové testovanie prvákov a tretiakov 1.r., 3.r. Mgr. Karmen Mazureková,
  Mgr. Mária Hudáčeková
  Okresné kolo v basketbale    Mgr. Duda
  Okresné kolo vo volejbale   Mgr. Hudáček
       
projektové vyučovanie prierezové témy Dopravná výchova   Mgr. Róbert Duda
  VMR - prednáška - Čas premie, Báť či nebáť sa   Mgr. Kollárová, Mgr. Galliková D.
  Zdravotná výchova   Mgr. Jana Figlárová
  Šarkaniáda 4. - 6. ročník Ing. Švorcová, Mgr. Galliková
  Deň Stromov 6. ročník Mgr. Galliková D.
       
exkurzie
  Kežmarok - vyučovacia hodina, kostol 5.roč. Mgr. Veronika  Haberová
  Múzeum Greisigera a Petzvala 8.r.  Ing. Švorcová, Ing.Halčin S
  Podtatranské múzeum v Poprade, Gánovce 6.roč. Mgr. Ľudmila Bolcarovičová
 Kežmarok – lýceum, kostoly –  – Sj + Dej 8.r.  učitelia Sj + Mgr.Bolcarovičová
iné, kultúrne podujatia Imatrikulácia prvákov 1.r Mgr. R. Vaverčáková
    Šarkaniáda 4.-6. roč. Mgr. D. Galliková, M. Švorcová
  iné Zber plastových vrchnáčikov   Mgr. Mačáková
         
mesiac názov akcie účastníci zodpovednosť
november vedomostné Olympiáda z AJ 7.-9. ročník Mgr. Jana Figlárová
  Olympiáda zo slovenského jazyka 8. - 9. ročník učiteľky SJL 8. -  9. ročníka
  Biblická olympiáda - triedne kolo 6.-9. roč. učitelia NBV
       
športové Plavecký výcvik 3. roč. Černáková, tr. uč.
  Okresné kolo vo florbale   Mgr. Duda
Recitačné súťaže Piráti krásy - recitačná súťaž 5.-9.roč. Mgr. Halčinová Katarína
projektové vyučovanie prierezové témy Prevencia šikanovania 8. - 9.roč. Mgr. Hudáčeková, polícia 
  Čo vieš o drogách  8. - 9. ročník Mgr. Galliková D., Ing. D. Adamicová
       
       
exkurzie Kostol sv. Mikuláša 7.roč. Mgr. Ľudmila Bolcarovičová
  Cholerový cintorín v Lendaku 5.roč. Mgr. Veronika Haberová
  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 7. roč. Ing. M. Švorcová, Mgr. M. Hudačeková, Mgr.Stupák, Mgr. M. Bolcarovičová
iné, kultúrne podujatia A slovo bolo u Boha 1.st., 2. st. Mgr. A. Koščáková, Mgr. R. Fudalyová
  Váženie malých bateriek 1. - 9. roč. Ing. M. Švorcová, Ing. S. Halčin
december vedomostné Olympiáda z GEG 5 - 9 r. Mgr. Stupák, Mgr. Hudačeková
  Biblická olympiáda - školské kolo 6.-9.roč. učitelia NBV
  Dejepisná olympiáda - školské kolo 8.-9.r. Mgr. Bolcarovičová
       
športové      
       
       
projektové vyučovanie prierezové témy Finančná gramotnosť – Vianočná burza 1.st. Mgr. S. Lampartová,
Mgr. Bronislava Beňková
 triedni učitelia
Vianočná pohľadnica 5. - 9. ročník Mgr. Bolešová, Mgr. Fudalyová
     
iné, kultúrne podujatia Predvianočný deviatník - Betlehemská cesta 1.st. Mgr. E. Dvorčáková            
   PaedDr. G. Majerčáková, triedni učitelia
Sv. Mikuláš na prvom stupni 1.st. Mgr. R. Vaverčáková, triedni učitelia
     
exkurzie      
       
Recitačné súťaže Šaliansky Maťko 1.st., 2. st. Mgr. M. Neupauerová, Mgr. Sarnová
mesiac názov akcie účastníci zodpovednosť
január vedomostné      
       
recitačné Hviezdoslavov Kubín 1.st., 2. st. Mgr. H. Hudáčková, Mgr. Viera Lizáková, 
športové Lyžiarsky výcvik 7.roč. Mgr. Hudáčeková, uč. TSV
  Stavanie snehových sôch 4.- 7. roč. Ing. Švorcová, Mgr. D. Galliková
       
projektové vyučovanie prierezové témy      
       
       
       
exkurzie      
       
iné, kultúrne podujatia Slávici z lavice 1. - 9. ročník Mgr. Pavliková
február vedomostné Chemická olympiáda (kat. D) - domáce kolo  9. ročník Mgr. Sabína Bolešová 
  Biologická olympiáda / kat. E, zoológia/ šk.  kolo         6. -9. roč.   Ing. Švorcová, Mgr. Figlárová
  Fyzikálna olympiáda (kat. F) - domáce kolo 8. ročník Ing. D. Adamicová
športové      
       
       
projektové vyučovanie prierezové témy      
iné, kultúrne podujatia Karneval 1.st. Mgr. Ružena Vaverčáková ,
 
Mgr. Mária Dudašková, Mgr. Alžbeta Koščáková a triedni učitelia
Karneval 5. - 6. roč. tr. učitelia
Hráme pexeso 5. - 6. ročník Mgr. Galliková D., Ing. Adamicová D.
Fyzika pre najmenších 3. ročník Ing. Adamicová, Mgr. Suchanovská
Recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín 1. st., 2. st. Mgr. Sarnová, Mgr. Jurašková
exkurzie      
       
       
mesiac názov akcie účastníci zodpovednosť
marec vedomostné Čítanie s porozumením Čimo 2. - 3. roč. Mgr. Viera Lizáková
  Spelling 5.  -6.ročník Mgr. Martin Habiňák
  Chemická olympiáda (kat. D) - školské kolo  9. ročník Mgr. Sabína Bolešová 
  Čítanie s porozumením  5. ročník Mgr. L. Jurašková
  Dejepisná olympiáda - obvodné kolo 8.9.r. Mgr. Bolcarovičová
  Biblická olympiáda - okresné kolo 6.-9. roč. Mgr. Kollárová
športové      
       
       
projektové vyučovanie prierezové témy Svetový deň vody- súťažné popoludnie  7. - 8. roč. M. Švorcová, S. Halčin
  FG - Financie, projektový deň (31.3.2021) 5. - 9. roč. M. Sisková, I. Suchanovská
  Zdravotná výchova 1.st. Mgr. J. Figlárová
  Multikultúrna výchova 1.st. Mgr. A. Koščáková, Š. Suchanovský
exkurzie Múzeum v Lendaku 4.roč. uč. vlastivedy
  Po stopách slovenských spisovateľov 5. - 9. roč. Mgr. D. Sarnová
  Divadelné predstavenie 6. - 7. ročník učiteľky SJL 6. - 7. roč.
iné, kultúrne podujatia Otvorená hodina pre predškolákov z MŠ v 1.r. 1.r. Triedni učitelia
  Predajná výstavka kníh celoškolské Mgr. D. Sarnová, PaedDr. M. Budzáková
  Noc s Andersenom 5. - 7. roč. Mgr. J.Budzáková, Mgr. R. Fudalyová, Mgr. L Jurašková
  Slávik Slovenska 1. - 9. ročník Mgr. Pavliková
   
  Chémia pre najmenších  4. ročník Mrg. Sabína Bolešová 
apríl vedomostné Vedomostná súťaž z Aj 6.ročník Mgr. Jana Figlárová
  Vedomostný kvíz zo SJL 5. - 8. ročník Mgr. Sarnová, Mgr. J. Budzáková
  Botanikiáda- školské kolo 5. ročník Ing. Švorcová, Mgr. Bolešová
  Fyzikálna olympiáda (kat. G) - domáce kolo 7. ročník Mgr. Suchanovská
športové      
       
       
 
projektové vyučovanie prierezové témy Envirodeň 1.st. Mgr. Alžbeta Koščáková, Mgr. Mária Dudášková
  Deň Zeme 2. st. Švorcová, S. Halčin, J. Stupák
  Zdravý životný štýl 5. - 9. ročník Mgr. Habiňák
  Svetový deň zdravia 7. - 8. ročník Mgr. Galliková D., Ing. Adamicová D.
  Prevencia šikanovania 5. - 7.roč. Mgr. Hudáčeková, prac.CPPPaP
iné, kultúrne podujatia Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ 1.r. Mgr. Renáta Černáková,
Mgr. Helena Hudáčková
                   
Exkurzie Oswienčim - Poľsko 9.roč. Mgr. Ľudmila Bolcarovičová
   Letecké múzeum Košice 9.roč. Mgr.I. Suchanovská, Ing. D. Adamicová
  Zberný dvor  9.roč. Mgr. J. Kolárová
  Bábkové divadlo 5. roč. Mgr. L. Jurašková
mesiac názov akcie účastníci zodpovednosť
máj vedomostné Čítanie s porozumením Čimo 1.roč.  Mgr. K. Budzáková
  Pravopisná olympiáda 5. - 9. roč. Mgr. D. Sarnová, Mgr. L. Jurašková
  Testovanie žiakov 4. roč. 1.       roč. administrátor, tr. učitelia
  súťaž - MZCO 9.r.  Mgr. Jana Figlárová
  súťaž- SČK 6-9r.  Mgr. Jana Figlárová
  Spoznaj svoj región 9.r.  Mgr. Galliková Daniela
  Englishstar 2.stupeň Mgr. Jana Figlárová
recitačné Prednes nemeckej poézie a prózy 7. - 9. ročník Mgr. Miroslava Grigláková, učitelia NJ 
  Prednes anglickej poézie a prózy 1.stupeň 2. - 4. ročník Mgr. Eva Dvorčáková, Mgr. Štefan Suchanovský
športové      
       
       
       
projektové vyučovanie prierezové témy VMR - Projektový deň 7.-9. Mgr. Kollárová Judita
  Svetový deň bez cigariet 5 . - 9. Ing. Adamicová, Mgr. Budzáková J.
  Týždeň Modrého gombíka   Mgr. Griglaková, Pavliková
       
exkurzie Chov včiel- Lendak 6.ročník  Ing. S. Halčin, Ing. M. Švorcová
  Múzeum Tanap-u, Expozícia tatranskej prírody 6. ročník Ing. M. Švorcová, Mgr. J. Kollárová
  Múzeum Tanap-u, Expozícia tatranskej prírody 5. ročník Ing. M. Švorcová, Mgr. S. Bolešová
Noc múzeí a galérií - Tatranská Lomnica 2. st. Ing. Švorcová, Ing. S. Halčin
     
iné, kultúrne podujatia Vyhodnotenie súťaže : Zbieram baterky 1. – 9. roč. Ing. M. Švorcová, Ing. S. Halčin
jún vedomostné Vedomostná súťaž z AJ 5.ročník Mgr. Iveta Budzáková
  Potulky literatúrou 9. ročník učiteľky SJL 9. roč.
  Medzníky 2. svetovej vojny    Mgr. Galliková Daniela
športové      
       
       
projektové vyučovanie prierezové témy Didaktické hry 1.-4. roč. Mgr. Veronika Lizáková, Mgr.  K. Mazureková, tr. uč.
  Svetový deň životného prostredia  9. roč. Mgr. J. Stupák , tr. učitelia
       
  Škola v prírode 4. roč. Mgr. A. Girgová, tr. učitelia
   Účelové cvičenie II.stupeň Mgr. Figlárová, Mgr. Hudáček
       
exkurzie Zámoček v Tatranskej Javorine 9.roč. Mgr. Ľudmila Bolcarovičová
  Výlety do prírody 2. st. tr. Uč.
       

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
24. august 20209:00 h.Pracovná porada
14. september 202014.00 h.Pedagogická rada k zač. školského roka
5. október 202014.00 h.Pracovná porada
2. november 202014.00 h.Pracovná porada
16. november 202014.00 h.Klasifikačná porada za 1. štvrťrok
30. november 202014.00 h.Pracovná porada
11. január 202114.00 h.Pracovná porada
25. január 202114.00 h.Klasifikačná porada za 1. polrok
8. február 202114.00 h.Pracovná porada
1 . marec 202114.00 h.Pracovná porada
29. marec 202114.00 h.Pracovná porada
19 . apríl 202114.00 h.Klasifikačná porada za 3. štvrťrok
3 . máj 20114.00 h.Pracovná porada
31 .máj 202114.00 h.Pracovná porada
21. jún 202114.00 h.Klasifikačná porada za 2. polrok
28. jún 202114.00 h.Pedagogická rada k ukončeniu školského roka

Okresné kolo v bedmintone.

SWOT analýza

Silné stránky školy

Materiálno-technické vybyvenie školy - PC, interaktívne tabule, didaktické pomôcky.

odborné učebne: učebne informatiky, cudzie jazyky, učebňa biológie, učebňa chémie a fyziky, školská dielňa, školská knižnica, školská kuchyňka

Intranet - školská sieť.

WWW stránka školy, IŽK (internetová žiacka knižka) elektronická triedna kniha.

Úspechy žiakov vo vedomostných, športových, speváckych, hudobných súťažiach a olympiádach.

Športový areál v okolí školy. Maximálne možnosti na činnosť kolektívnych športov.

Nové detské ihrisko.

Spolupráca inštitúcii v obci, pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi učiteľmi, prepojenie na rodičov.

Existencia špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihom a Dawnovým syndrómom, vzdelávanie imobilných žiakov.

Podpora integrácie - individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP.

Spolupráca s odborníkmi - CPPP, logopéd.

Pestrá záujmová činnosť v CVČ a ZŠ.

Sebarozvoj učiteľov.

Vysoká úroveň učiteľov v ovládaní práce s PC, IKT, IT.

Mladý stabilizovaný kolektív.

Spolupráca s vedením obce.

Prezentácia školy na verejnosti.

Moderný kamerový systém.

Slabé stránky školy

Napriek nadstavbe školy je nedostaok špeciálnych učební a tried.

Zvýšené nároky na správne osvojovanie materinského jazyka z dôvodu používania goralského nárečia u žiakov.

Pokračovať v odstraňovaní bariér pre imobilných žiakov.

Chýbajúci vlastný školský logopéd.

Príležitosti

Potenciál učiteľov na zavádzanie inovácií do vyučovania.

Odbúravanie papierovej byrokracie.

Aktuálne informácie o dianí v škole a prospechu žiakov - aktuálna webová stránka školy.

Organizácia športových podujatí (letná olympiáda, futbal, basketbal, volejbal,...).

Pohybové aktivity - pobyt v prírode (didaktické hry, účelové cvičenia).

Schodolez a plošina (výťah) zariadenie na presun imobilných žiakov medzi odbornými učebňami na poschodiach.

Učitelia sa neustále vzdelávajú v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Prezentácia školy - otvorené hodiny pre rodičov, projektové vyučovanie aj pre verejnosť, (Deň matiek, koncerty ZUŠ, slávnostné akadémie, výstavy,...).

Individualizácia edukácie žiakov s ŠVVP.

Včasná depistáž v 2. ročníku.

Priestor na konzultácie učiteľov, rodičov so špeciálnym pedagógom, logopédom.

Postupná modernizácia školského nábytku a dopĺňanie vybyvenia školy.

Hrozby

Zaťaženosť učiteľov byrokraciou.

Predimenzovanosť učiva, potreba redukcie učiva a korekcie ŠVP.

Narastanie počtu žiakov s logopedickými problémami, poruchami správania.

Nesúhlas rodičov s integráciou.

Počty žiakov s ŠVVP v triedach.

Nedostatok asistentov pre žiakov s ŠVVP.

Vybavenie kompenzačnými pomôckami.

Stúpajúca demografická krivka - možná zmennosť vo vyučovaní.

Nezáujem rodičov zo sociálne slabšieho prostredia o vzdelanie svojich detí.

Zvyšovanie nákladov na prevádzku školy.

Často meniaca sa legislatíva - problémy so strategickým plánovaním a personálnym zabezpečením vyučovania.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Konkrétne hlavné úlohy jednotlivých zložiek sú rozpracované v plánoch MZ a PK. Z dôvodu veľkého rozsahu nemôžu byť vsunuté do plánu práce, sú samostratnými prílohami plánu.

Prílohy plánu práce:

1. Plán práce metodického združenia ročníkov 1.-2.

2. Plán práce metodického združenia ročníkov 3.-4.

3. Plán práce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry

4. Plán práce predmetovej komisie cudzích jazykov

5. Plán práce predmetovej komisie matematiky a informatiky

6. Plán práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov

7. Plán práce predmetovej komisie humanitných predmetov

8. Plán práce predmetovej komisie telesná výchova

9. Plán práce predmetovej komisie umeleckých výchov

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Základná škola pri výchove a vzdelávaní spolupracuje sa Radou školy, s obcou, ale aj s inými subjektmi (napr. rímsko-katolíckou farnosťou, obecnou knižnicou) a ich spolupráca sa neustále rozvíja.Cieľom je aktívna vzájomná komunikácia a vybudovanie pozitívnych vzťahov medzi participujúcimi subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Spoluprácu plánujeme pri rôznych príležitostiach. Predstavitelia obce sa zúčastňujú na akciách, ktoré organizuje škola.Pri propagácii školy napomáha časopis Lendak, ale hlavne naše školské videonoviny, vydávané každý mesiac, v ktorých sa dozvedá široká verejnosť o práci učiteľov a žiakov, ich výsledkami a úspechmi. Rodičia a zamestnanci školy zriadili Občianske združenie Kicora, ktoré spolupracuje pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov. Prostredníctvom Kicory sa financuje nákup kníh pre žiakov na konci školského roka a hlavne podpora talentovanej mládeže. V priebehu školského roka sa organizujú otvorené hodiny pre rodičov a rôzne projektové vyučovania pre rodičov a širokú verejnosť, kde sa oboznamujú s prácou učiteľov a žiakov. Pred každou klasifikačnou poradou sa uskutočňuje triedne rodičovské združenia, kde rodičia získajú informácie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojich detí. Raz ročne (november) sa uskotočňuje celoškolské ZRPŠ, kde sa riešia aktuálne problémy chodu základnej školy a pod. Pre 1. stupeň je dôležitá spolupráca s MŠ. Spolupráca neprebieha len pri zápise do 1. ročníka, ale realizujeme ju aj počas školského roka formou otvorených hodín v MŠ a návštevou predškolákov v základnej škole, Vedúca metodického združenia pre 1. a 2. ročník sa zúčastňuje rodičovského združenia v MŠ. Dôležitá je aj spolupráca s CPPPaP v Kežmarku, ktoré nám zabezpečuje konzultácie a odbornú pomoc pri práci so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Škola disponuje primeraným množstvom učebných pomôcok, inventár sa pravidelne dopĺňa podľa požiadaviek vyučujúcich. V každej triede je interaktívna tabuľa, V priebehu roka dôjde k výmene časti IKT materiálu, nakoľko je už rokmi opotrebovaný.

Projekty

Názov projektu: Zriadenie a vybavenie učební ZŠ

Cieľ: zriadiť a materiálne vybaviť učebňu biológie, technických prác a knižnicu.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Budzáková

Termín: december 2018 - marec 2019

Projekt, ktorý sa začal realizovať ešte za bývalého pána riaditeľa, Mgr. Ľubomíra Mačka, sa v mesiacoch jún - august 2020 konečne podarilo zrealizovať. Škola má novú učebňu biológie (aj s novými učebnými pomôckami), dielňu - učebňu na technickú výchovu ( so všetkým vybavením) , školskú knižnicu vybavenú knihami za cca 20 000,-€.

K septembru 2020 škola nie je zapojená do žiadneho projektu.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
CVČ - Ateliér fantázieBc. Dana Stolárová
CVČ - Atletika Mgr. Róbert Duda
CVČ - BasketbalMgr. Róbert Duda
CVČ - Bedminton - mladší žiaciMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - Bedminton - starší žiaciMgr. Štefan Suchanovský
CVČ - Digitálny svet IBc. Dana Stolárová
CVČ - Digitálny svet IIBc. Dana Stolárová
CVČ - Fitness dievčatáMgr. Róbert Duda
CVČ - Fitness chlapciMgr. Róbert Duda
CVČ - Floorbal Mgr. Róbert Duda
CVČ - Futbal - mladší žiaciBc. Ondrej Hudaček
CVČ - Futbal - starší žiaciMgr. Ján Stupák
CVČ - Futbal - staršia prípravkaIng. Ján Andrejovský
CVČ - Futbal mladšia prípravkaMgr. Ján Stupák
CVČ - Futbal predprípravkaIng. Ján Andrejovský
CVČ - Hravé čakanieBc. Dana Stolárová
CVČ - Loptové hry Mgr. Róbert Duda
CVČ - Plávanie a regenerácia - nepravidelneMgr. Tomáš Hudáček
CVČ - Pohybové hryMgr. Daniela Galliková
CVČ - PožiarnickýBc. Dana Stolárová
CVČ - Ručné práceBc. Dana Stolárová
CVČ - ŠachIng. Tomáš Hudáček
CVČ - Šach 1. ročníkBc. Dana Stolárová
CVČ - Thajský boxMgr. Róbert Duda
CVČ - Varenie pre radosť 1Bc. Dana Stolárová
CVČ - Varenie pre radosť 2Bc. Dana Stolárová
CVČ - Volejbal - mladšie žiačkyMgr. Tomáš Hudáček
CVČ - Volejbal - prípravkaMgr. Mária Hudáčeková
CVČ - Volejbal - staršie žiačkyMgr. Tomáš Hudáček
III.B · KrúžokPetra Halčinová
III.C · KrúžokPetra Halčinová
ŠKD 1Helena Koščáková
ŠKD 2Mgr. Petra Vidová
ŠKD 3Petra Halčinová
ŠKD 4 covidBc. Dana Stolárová
Škola hrouMgr. Veronika Lizáková
DDS Gašparko PaedDr. Mária Budzáková
Hravá školaMgr.Katarína Budzáková
Zábavná školaMgr. Slávka Lampartová
Hravé učenie HHMgr. Helena Hudáčková
Výtvarná tvorivosťMgr.Tatiana Kostiková
Šikovné hlavičkyMgr. Bronislava Beňková
Šikovný školákMgr. Eva Dvorčáková
Múdre hlavičkyMgr. Mária Neupauerová
Turisticko-prírodovednýPaedDr.Gabriela Majerčáková
Veselé hláskyMgr. Viera Lizáková
DIGI školaMgr. Karmen Mazureková
VčielkyMgr. Alžbeta Koščáková
Hravé učenie MDMgr. Mária Dudašková
ŠikovníciMgr. Anna Girgová
Super školákMgr. Štefan Suchanovskýá
Matematika hrou Ing. Miroslava Sisková
Hra s číslami I., II.Mgr. Ľudmila Galliková
Šikovné ručičkyIng. Miroslava Sisková
Prvá pomocMgr. Jana Figlárová
Zábavná matematikaMgr. Ivana Suchanovská
Biologický krúžokIng. Mária Švorcová
EnvirozážitokIng. Darina Adamicová
Počítam, počítaš, počítameIng. Darina Adamicová
Chemický krúžokMgr. Sabína Bolešová
Popoludnie v knižnici I.Mgr. Janka Budzáková
Popoludnie v knižnici II.Mgr. Lenka Jurašková
Popoludnie v knižnici III.Mgr. Renáta Fudalyová
Popoludnie v knižnici IV.Mgr. Daniela Sarnová
Interaktívna slovenčina A,DMgr. Janka Budzáková
Interaktívna slovenčina B,CMgr. Renáta Fudalyová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Školá dbá na psychohygienické podmienky žiakov i svojich zamestnancov. Vytvára im estetické prostredie, skvalitňuje podmienky prestávkového oddychu, usiluje sa vytvárať na pracovisku klímu porozumenia, úcty a zodpovednosti za školu a za vykonanú prácu, v riadení sa usiluje uplatňovať demokratický a humánny prístup k zamestnancom i žiakom.

V rámci psychohygieny sa pravidelne pre žiakov organizujú výchovne koncerty - 5 x do roka, žiaci majú v čase Vianoc Vianočnú poštu a vo Valentínskom období Valentínsku poštu, škola organizuje pre svojich žiakov i zamestnancov Mikuláša.

Pre zamestnancov sa 2 - 3 x ročne organizujú výjazdy na divadelné podujatie do Spišskej Novej Vsi, Prešova alebo Košíc. Raz ročne sa organizuje dvojdňový výlet. Dvakrát ročne sa organizujú relaxačné dni (v auguste a v marci).

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Ďalšie vzdelávanie učiteľov vychádza z Plánu profesijného rozvoja na roky 2019 -2023.

Šk.rok 2020/21 neboli hlásené žiadne ďalšie vzdelávania učiteľov: žiadne funkčné vzdelávanie,

kvalifikačné - bola požiadavka na fyziku - tento rok neotvárajú.

adaptačné - nemáme začínajúceho pedagóga,

aktualizačné - priebežne podľa potrieb a požiadaviek organizácie - dokončiť tento šk.rok 20 hodín - povinnosť za dva roky - viac v pláne profesijného rozvoja

Vnútroškolská kontrola

6. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA V ŠK. ROKU 2020/2021

Obsah kontroly

A/ Plnenie základných povinností zamestnancov:

- dodržiavanie Pracovného poriadku v súlade s platným zákonníkom práce a zákonom o prácach vo verejnom záujme,

- dodržiavanie vnútorného poriadku školy (dozory),

- dodržiavanie zásad a úloh BOZ a PO pri práci,

- dodržiavanie pracovných náplní,

- pracovná doba, príchod a odchod zo školy,

- práca triedneho učiteľa,

- vedenie MZ a PK, kabinetov,

- záujmovej činnosti,

- uvádzajúcich učiteľov

B/ Úsek pedagogický:

1. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho úroveň a výsledky

- príprava na vyučovaciu hodinu

- dodržiavanie psychohygienických zásad

- dodržiavanie rozvrhu hodín

2. Uplatňovanie variantov učebných plánov

- dodržiavanie učebných osnov a ich úprav,

- dodržiavanie učebných plánov,

- plnenie pedagogicko-organizačných pokynov, smerníc, pokynov MŠ, MC - Prešov,

3. Účelné a efektívne využívanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov vo VP so zreteľom na rozvoj osobnosti žiaka,

- príprava a odborný rast pedagógov,

- efektívnosť práce MZ a PK,

4. Demokratizácia a humanizácia VVP

- vzťah učiteľ - žiak,

5. Výsledky a činnosť žiaka, objektívnosť ich hodnotenia,

- tvorivá a hodnotiaca činnosť,

- práca a výsledky talentovaných a nadaných žiakov,

- práca so zaostávajúcimi žiakmi,

- aktivita a záujem žiakov o vyučovanie,

6. Efektívnosť využívania materiálnych prostriedkov,

- učebné pomôcky, didaktická technika, počítačová učebňa,

- rozhlasové a televízne vysielanie,

- videoprogramy.

7. Spolupráca s rodičmi a s verejnosťou

- angažovanosť rodičov pri pomoci škole,

8. Zisťovanie výsledkov pedagogickej aktivity pedagógov

- pedagogické čítanie,

- príspevky v odborných a pedagogických publikáciách,

C/ Úsek hospodárenia

1. Hospodárne využívanie pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v súlade s platnými predpismi a potrebami.

2. Dodržiavanie zásad spisovej služby /archivovanie, vybavovanie,.../ a záväzných termínov pri vybavovaní úloh.

D/ Vnútroškolskú kontrolu vykonávajú s pedagogickým taktom:

- riaditeľka školy A,B,C

- zástupcovia školy A,B

- vedúci MZ a PK B 3

- hospodársky pracovník C

Kontrolu určuje a usmerňuje riaditeľka školy.

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly

a/ Hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, činnosti ŠKD

- rozhovory

- didaktické testy

- previerky /vstupné, výstupné, v 9. roč. v rámci prípravy na prijímacie skúšky,

b/ Účasť na zasadnutiach MZ a PK

- účasť na podujatiach žiakov, pedagógov

- prehliadka priestorov školy

c/ Kontrola začínajúcich učiteľov

- uvádzajúci učiteľ

- projekt uvádzania učiteľa do praxe

d/ Kontrola triednych učiteľov

- vedenie pedagogickej dokumentácie

- plnenie povinností triedneho učiteľa

- pravidelnosť a obsah triednických hodín

- starostlivosť o triedu, žiakov, šatníky, priestory školy

e/ Kontrola práce ŠKD:

- úroveň prípravy žiakov na vyučovanie

- spolupráca s vyučujúcimi, rodičmi

- plnenie úloh podľa plánu ŠKD a školy

f/ Kontrola práce výchovného poradcu:

- spolupráca s triednymi učiteľmi, rodičmi, OPPP

- stretnutia, pohovory so žiakmi

- správne a včasné vyplnenie, odoslanie prihlášok na štúdium

- starostlivosť o žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch

g/ Kontrola práce:

1. údržbára - stav odstraňovania zistených závad

- šetrenie energiou

- dodržiavanie bezpečnostných predpisov

2. odb.ref.- mzdová a personálna práca

- bankový styk

- výkazy poisťovní

- zostavy

- evidencia faktúr

- sledovanie splátkového kalendára

- sledovanie rozpočtu

3. hospodárskeho pracovníka

- správnosť evidencie majetku

školy a ŠJ /inventarizácia/

- dodržiavanie termínov mesačných

výkazov ŠJ

- hospodárne využívanie fondu

učebníc, školských tlačív, ich

správne a včasné objednávanie

- dodržiavanie zásad nákupu a

rozdeľovanie čistiacich prostriedkov

- správne vedenie došlej a odoslanej pošty

4. upratovačiek

- čistota určených priestorov

- starostlivosť o kvety

- šetrenie energiou, čistiacimi

prostriedkami

- dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Rámcový plán kontrolnej činnosti

September - kontrola triednych kníh a triednych výkazov

- kontrola vnútorného režimu školy

- kontrola upravených učebných plánov

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov

- vstupné previerky

Október - vstupné previerky, rozbory výsledkov

- hospitácie - 5. - 9. roč. - začínajúci uč., noví učitelia

- kontrola činnosti školského klubu

November - hospitácie - 5. - 9. roč. - humanitné predmety

- 1. - 4. roč. - SJL

- kontrola vzhľadu a čistoty tried

- kontrola protipožiarných zariadení

December - hospitácie - 5. - 9. roč. - výchovy

- 1. - 4. roč. - výchovy

- kontrola kabinetov

- kontrola laboratórnych prác

Január - kontrola krúžkov

- kontrola vnútorného režimu školy

- kontrola dodržiavania klasifikačného poriadku

- hospitácie - 5. - 9. roč. - prírodovedné predmety

- 3. - 4. roč. - prírodovedné predmety

Február - polročné previerky a rozbory výsledkov

- kontrola práce prev. pracovníkov

- kontrola školského klubu

Marec - hospitácie - technická výchova

- kontrola triednickej dokumentácie

- kontrola intenzity známkovania

- kontrola estetiky učebných pomôcok

Apríl - kontrola BOZ - previerky

- kontrola prípravy na prijímacie skúšky

- hospitácie - hodnotenie na hodinách

Máj - kontrola výrobkov - technická výchova

- kontrola odborných učební

- kontrola intenzity známkovania

- kontrola triednej dokumentácie

- hospitácie - zadávanie domácich úloh a ich kontrola

Jún - výstupne previerky

- kontrola laboratórnych prac a písomných previerok

- kontrola inventáru tried

Plán vnútroškolskej kontroly aktualizovať a dopĺňať podľa aktuálnych potrieb a zistených nedostatkov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Mária Budzáková

V Lendaku, 5. septembra 2020

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 14.9.2020