Plán práce

na školský rok 2022/2023

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak
Adresa školyŠkolská 535/5, 05907 Lendak
Telefón+421 x524596523
E-mailskolalendak@gmail.com
WWW stránkazslendak.edupage.org
ZriaďovateľObec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľBudzáková, Mária, PaedDr.09084008020948838826skolalendak@gmail.com
zástupkyňa pre I.stupeň ZŠČernáková, Renáta, Mgr.09079937380948855302rencernakova@gmail.com
zástupkyňa pre II.stupeňMačáková, Dana, Mgr.09106346490948857785macakdana@gmail.com
zástupca pre CVČHudáčeková, Mária, Mgr. 0905455934 marhudacekova@gmail.com

Rada školy

 Titl., meno a priezviskoKontakt
predsedaMgr., Martin Habiňák0905 806 773
pedagogickí zamestnanciLukáš Oprendek, Dis.art.0904 365 256
 Bc.Zuzana Halčinová0908 970 514
ostatní zamestnanciRenáta Batoryová0918 505 701
   
zástupcovia rodičovIng. Jozef Majerčák0949 193 901
 Viera Koščáková0915 670 197
 Mgr. Michal Neupauer0905 820 070
   
zástupca zriaďovateľaTomáš Budzák0907 032 832
 Ján Lizák0905 658 047
 Ing. Tomáš Hudáček0915 946 232
 Ing. Ondrej Suchanovský0915 724 999

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1. a 2. ročníkMgr. Karmen Mazurekovávšetky predmety 1. a 2. ročníka 
MZ pre 3.a 4. ročníkMgr. Helena Hudáčkovávšetky predmety 3. a 4. roč. 
PK SJLMgr. Renáta Fudalyováslovenský jazyk 
PK cudzie jazykyMgr. Jana Figlárováanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK MAT a INFIng. Miroslava Siskovámatematika, informatika 
PK humanitné predmetyMgr. Lucia RábarováDEJ, OBN, NBV, SEE, THD 
PK prírodovedné predmetyMgr. Ján StupákBIO, CHE, FYZ, GEG 
PK TSVMgr. Róbet Dudatelesná výchova 
PK výchovMgrr. Martin HabiňákHUV, VYV, VUM 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Mária Budzákováriaditeľka  
Mgr. Renáta Černákovázástupkyňa 1.stupeň ZŠ, ŠKD  
Mgr. Mária Hudáčekovázástupkyňa 2.stupeň, CVČ výchovné poradenstvo
Mgr. Dana Mačákovázástupkyňa 2.stupeň ZŠ  
Ing. Darina AdamicováučiteľkaVI.A 
Mgr. Ľudmila BolcarovičováučiteľkaIX.A 
Mgr. Anna BudzákováučiteľkaV.B 
Mgr. Ivana Budzákováučiteľka  
Mgr. Iveta BudzákováučiteľkaVII.B 
Mgr. Janka Budzákováučiteľka vedúca školskej knižnice
Mgr. Jana BudzákováučiteľkaIX.D 
Mgr. Katarína BudzákováučiteľkaIII.A 
Mgr. Katarína DraveckáučiteľkaII.C 
Mgr. Róbert DudaučiteľVI.Evedúci PK telesná výchova
Mgr. Róbert DudavychovávateľCVČ 
Mgr. Mária DudaškovýučiteľkaII.B 
Mgr. Eva DvorčákováučiteľkaIV.C 
Mgr. Jana FiglárováučiteľkaVI.Cvedúca PK cudzie jazyky
Mgr. Renáta FudalyováučiteľkaIX.Bvedúca PK slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Petronela Frankovskáučiteľka  
Mgr. Daniela GallikováučiteľkaVIII.C 
Mgr. Lenka Gallikováučiteľka špeciálna pedagogika
Mgr. Ľudmila Gallikováučiteľka  
Mgr. Veronika Gallikováučiteľka  
Mgr. Anna Girgaschováučiteľka špeciálna pedagogika
Mgr. Anna GirgováučiteľkaIV.B 
Mgr. Miroslava GriglákováučiteľkaVIII.D 
Mgr. Mária GrichováučiteľkaV.A 
Ing. Beáta GurkováučiteľkaVI.D 
Mgr. Martin HabiňákučiteľVII.Avedúci PK výchov
Ing. Stanislav HalčinučiteľVIII.Adigitálny koordinátor
Mgr. Katarína HalčinováučiteľkaVII.C 
Petra HalčinovávychovávateľkaŠKD 
Ing. Michaela Heldákovýučiteľka  
Mgr. Tomáš HudáčekučiteľVII.D 
Mgr. Tomáš HudáčekvychovávateľCVČ 
Mgr. Ondrej HudáčekvychovávateľCVČ 
Mgr. Helena HudáčkováučiteľkaIII.Cvedúca MZ 3.- 4.ročník
Mgr. Mária HudáčekovývychovávateľkaŠKD 
Mgr. Gabriela KarpišováučiteľkaV.D 
Mgr. Tatiana KostikováučiteľkaIV.A 
Mgr. Alžbeta KoščákováučiteľkaII.A 
Helena Koščákovápedagogický asistent  
Bc. Ivana Koščákovápedagogický asistent  
Bc. Jana Koščákovápedagogický asistent  
Mgr. Slávka LampartováučiteľkaIII.B 
Mgr. Simona Zuzana Lizákováučiteľka  
Mgr. Veronika LizákováUčiteľkaI.A 
Mgr. Viera LizákováuičteľkaI.D 
Mgr. Anna MajerčákováučiteľkaI.C 
Mgr. Karmen MazurekováučiteľkaI.Bvedúca MZ 1. - 2.ročník
Mgr. Mária NeupauerováučiteľkaIV.D 
Mgr. Iveta Pavlíkováučiteľka  
Mgr. Lucia Rábarováučiteľka vedúca PK humanitné predmety
Bc. Andrea Ripkovápedagogický asistent  
Mgr. Daniela SarnováučiteľkaIX.C 
Ing. Miroslava SiskováučiteľkaVI.Bvedúca PK matematiky a informatiky
Mgr.Iveta Starinskáučiteľkašpeciálna trieda 
Mgr. Dana StolárovávychovávateľkaCVČ 
Mgr. Ján StupákučiteľVIII.B 
Mgr. Ján StupákvychovávateľCVČ 
Mgr. Ivana Suchanovskáučiteľka  
Mgr. Štefan Suchanovskýučiteľ  
Ing. Mária ŠvorcováučiteľkaV.Cvedúca PK prírodovedné predmety
Bc. Michaela Smoleňákovápedagogický asistent  
Mgr. Petra VidovávychovávateľkaŠKDhlavná výchovávateľka
Bc. Mária StupákovávychovávateľkaŠKD 
Mgr. Miriam Zamiškováučiteľka  
ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD.učiteľfarár 
Mgr. Ján Zavackýučiteľkaplán 
Mgr. Martin Zummeručiteľkaplán 

Údaje o počte žiakov

Ročník:ŠPT1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried 44344644437
počet žiakov492103668810111810610086864
z toho ŠVVP 44511116119465
z toho v ŠKD 44301325     112

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2023.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné28.10.2022 - 31. 10.2022
vianočné23.12.2022 - 7.1.2023
jarné6.3.2022 - 10.3.2023

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
    
    
September 2022Belianska jaskyňa - exkurziažiaci 9.ročníkaMgr. Ján Stupák
 Finančná gramotnosťžiaci 9.ročníkaIng. Miroslava Sisková
 Európsky týždeň športužiaci 1.-4..ročníkaMgr. Mária Hudáčekový
 Biela pastelkavšetky triedy školyMgr. Iveta Pavlíková, Mgr. Miroslava Grigláková
 Dopravná a zdravotná výchovažiaci 8.ročníkaMgr. Róbert Duda, Mgr. Jana Figlárová
 Európsky deň jazykovžiaci 5. - 9.ročníkaIng. Beáta Gurková
 Čisté horyžiaci 5.ročníkaIng. Mária Švorcová, Ing. Stanislav Halčin
 Záložka do knihyžiaci 5. - 9.ročníkaMgr. Janka Budzáková, Mgr. Renáta Fudalyová
 Deň zdraviažiaci 8.ročníka Mgr. Daniela Galliková
Október 2022Šarkaniáda žiaci 3.-6.ročníkaMgr. Daniela Galliková, Ing. Mária Švorcová
 Účelové cvičenie v prírodežiaci 5.-9.ročníkaMgr. Tomáš Hudáček
 Pavecký výcvikžiaci 3. - 4.ročníkatriedni učitelia
 Deň jabĺkžiaci 5. - 7.ročníkaMgr. Daniela Galliková, Ing. Darina Adamicová
 Wocabee šampionátžiaci 5 - 9.ročníiaMgr. Jana Figlárová
 Testovanie pohybových predpokladov žiakovžiaci 1. - 3.ročníkaMgr. Katarína Budzáková, Mgr. Anna Girgová
 Medzinárodný deň školských knižnícžiaci 1. - 9.ročníikaMgr. Janka Budzáková,Mgr Iveta Pavlíková, Mgr. Simona Lizáková
 Imatrikuláciažiaci 1.ročníkavedenie školy
 Planetárium a Solivar Prešovžiaci 4. ročníkaMgr. Eva Dvorčáková
 Bábkové divadložiaci 5.ročníkaMgr. Mária Grichová, Mgr. Anna Budzáková
 Lýceum Kežmarokžiaci 9..ročníkaučitelia SJL 9.roč.
 Letecké múzeum Košice, Periodická sústava prvkov KEžiaci 9.ročníkaMgr. Róbert Duda, Mgr. Ivana Budzáková
 Sladká pomocžiaci 1. - 9.ročníkaMgr. Lucia Rabárová
November 2022školské olympiády podľa plánov PKžiaci 5. - 9.ročníkaSJL, ANJ, NAB, GEG, NEJ
 Exkurzia -múzeum jaskyniarstvažiaci 7.ročníkaMgr. Mária Švorcová
 Kvíz - Čo vieš o drogách?žiaci 7. - 9.ročníkaMgr. Daniela Galliková, Ing. Darina Adamicová
 Plavecký výcvikžiaci 3.-4.ročníka triedni učitelia
 iBobor - informatická súťažžiaci 3.-9.ročníka učitelia informatiky
 Prednes kresťanskej poézie a prózyžiaci 1. -9. ročníka učitelia SJL
December 2022Vianočná pohľadnicažiaci 5. - 9.ročníkaMgr. Jana Budzáková
 Šaliansky Maťkožiaci 3.- 7.ročníkaučitelia SJL
 Predvianočný deviatnik žiaci 1.stupňa triedni učitelia
 Svätý Mikuláš žiaci 1.stupňa triedni učitelia
 Vianočná burzažiaci 1.-9.ročníka triedni učitelia
 Jazykový kvetžiaci 5. - 9.ročníkaMgr. Anna Budzáková
 Anglické divadložiaci 5. - 9.ročníkaMgr. Iveta Budzáková
 školské olympiády podľa plánu MAT, GEG, DEJ
Január 2023Hviezdoslavov Kubínžiaci 2. - 9.ročníka učitelia SJL
 Stavanie snehových sôchžiaci 4. - 7.ročníka Ing. Mária Švorcová
 Deň boja proti obezitežiaci 6.ročníka Mgr. Miroslava Sisková
 školské olympiády podľa plánu  BIO, MAT
 lyžiarsky výcvik žiaci 7.ročníka učitelia TSV
Február 2023Školský karnevalžiaci 1. -9.ročníkaučitelia TSV
 Divadelné predstaveniežiaci 8. -9.ročníkaučitelia SJL
 Učenie v maskách žiaci 1. -9.ročníkatriedni učitelia
 Fašiangové mechechežiaci 5. - 9.ročníkaMgr. Iveta Pavlíková, PaedDr. Mária Budzáková
 Hráme pexesožiaci 5. - 6.ročníkaMgr. Daniela Galliková, Ing. Darina Adamicová
 Valentínska poštažiaci 1. -9.ročníka Ing. Miroslava Sisková
Marec 2023Čítanie s porozumenímžiaci 1. -4.ročníka učitelia SJL
 Noc s Andersenomžiaci 5. -7.ročníka Mgr. Janka Budzáková
 Predajná výstavka kníhceloškolskéMgr. Daniela Sarnová
 Fyzika pre najmenšíchžiaci 3.ročníkaMgr.Ivana Suchanovská
 Svetový deň vodyžiaci 7.ročníka Mgr. Daniela Galliková
 Divadelné predstaveniežiaci 8. -9.ročníka učiteľky SJL
 Veľkonočná pohľadnicaceloškolské Mgr. Jana Budzáková
 Súťaž v čítaní piatakovžiaci 5.ročníkaučiteľka SJL 5.roč.
 Prednes anglickej poézie a prózyžiaci 2. - 4.ročníkaučitelia ANJ I.stupeň
 Spellingžiaci 5. - 6.ročníkaMgr. Martin Habiňák
 Čítanie anglických poviedokžiaci 7. - 9.ročníkaIng. Beáta Gurková
 Vedomostná súťaž z NEJžiaci 7. - 9.ročníkaučitelia NEJ II.stupeň
 Regionálna výchovažiaci 1. - 4.ročníka Mgr. Helena Hudáčková
Apríl 2023Envirodeňžiaci 1. -4. ročníka triedni učitelia
 Zápis do 1.ročníka ZŠpredškoláciMgr.Renáta Černáková
 Deň Zemežiaci 5. - 9.ročníka Ing. Mária Švorcová, Mgr. Ján Stupák, Ing. Stanislav Halčin
 Prednes nemeckej poézie a prózyžiaci 7. - 9.ročníka Mgr. Miroslava Grigláková
 Vedomostný kvíz do SJLžiaci 5. - 8.ročníka učitelia SJL
 Poznáš svoj región? žiaci 6. - 7.ročníkaMgr. Veronika Galliková, Ing. Stanislav Halčin
 Finančná gramotnosťžiaci 5. - 8.ročníkaIng. Miroslava Sisková, Mgr. Gabriela Karpišová
 Kroj na dedine - RLKžiaci 9.ročníkaMgr. Veronika Galliková
 Divadelné predstavenie SJLžiaci 6. - 7.ročníkaučitelia SJL
 Svetový deň zdraviažiaci 7. - 8.ročníka Mgr. Daniela Galliková, Ing. Darina Adamicová
Máj 2023Noc múzeí a galérií žiaci 5. - 7.ročníka Ing. Mária Švorcová, Ing. Miroslava Sisková, Ing. Darina Adamicová
 Týždeň modrého gombíkaceloškolskéMgr. Miroslava Grigláková
 Svetový deň bez cigarietžiaci 5. - 9.ročníka Ing. Darina Adamicová, Mgr. Jana Budzáková
 Pravopisná olympiáda žiaci 5. - 9.ročníkaMgr. Daniela Sarnová, Mgr. Renáta Fudalyová
 Dramafest v anglickom jazyku, POžiaci 6.ročníkaMgr. Anna Budzáková
 Chov včielžiaci 6.ročníkaIng. Stanislav Halčin, Ing. Mária Švorcová
 Deň matiek žiaci 1. - 4.ročníka triedni učitelia
 Múzem TANAP, botanická záhradažiaci 5.ročníkaIng. Mária Švorcová, Mgr. Lucia Rábarová
 Počtárik žiaci 1. - 4. ročníka učitelia MAT
 Čítanie s porozumením ČIMOžiaci 1. -4. ročníka učitelia SJL
Jún 2023Didaktické hry v prírodežiaci 1. -4.ročníka triedni učitelia
 Deň detíceloškolskétriedni učitelia, vedenie školy
 Účelové cvičenie v prírodežiaci 5.- 9.ročníka Mgr. Tomáš Hudáček
 Vyčistíme si Lendakžiaci 9.ročníka Mgr. Ján Stupák
 Potulky literatúrou žiaci 9.ročníka učitelia SJL
 Výlety do prírody celoškolské triedni učitelia

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
26 august 20229:00 h.Pracovná porada
26. september 202214.00 h.Pedagogická rada k zač. školského roka
3. október 202214.00 h.Pracovná porada
7. november 202214.00 h.Pracovná porada
14. november 202214.00 h.Klasifikačná porada za 1. štvrťrok
5. december 202214.00 h.Pracovná porada
9. január 202314.00 h.Pracovná porada
23. január 202314.00 h.Klasifikačná porada za 1. polrok
6. február 202314.00 h.Pracovná porada
13 . marec 202314.00 h.Pracovná porada
3. apríl 202314.00 h.Pracovná porada
17 . apríl 202314.00 h.Klasifikačná porada za 3. štvrťrok
2 . máj 202314.00 h.Pracovná porada
29 .máj 202314.00 h.Pracovná porada
26. jún 202314.00 h.Klasifikačná porada za 2. polrok
29. jún 202314.00 h.Pedagogická rada k ukončeniu školského roka

SWOT analýza

Silné stránky školy

Materiálno-technické vybyvenie školy - PC, interaktívne tabule, didaktické pomôcky.

odborné učebne: učebne informatiky, cudzie jazyky, učebňa biológie, učebňa chémie a fyziky, školská dielňa, školská knižnica, školská kuchyňka

Intranet - školská sieť.

WWW stránka školy, IŽK (internetová žiacka knižka) elektronická triedna kniha.

Úspechy žiakov vo vedomostných, športových, speváckych, hudobných súťažiach a olympiádach.

Športový areál v okolí školy. Maximálne možnosti na činnosť kolektívnych športov.

Nové detské ihrisko.

Spolupráca inštitúcii v obci, pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi učiteľmi, prepojenie na rodičov.

Existencia špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihom a Dawnovým syndrómom, vzdelávanie imobilných žiakov.

Podpora integrácie - individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP.

Spolupráca s odborníkmi - CPPP, logopéd.

Pestrá záujmová činnosť v CVČ a ZŠ.

Sebarozvoj učiteľov.

Vysoká úroveň učiteľov v ovládaní práce s PC, IKT, IT.

Mladý stabilizovaný kolektív.

Spolupráca s vedením obce.

Prezentácia školy na verejnosti.

Moderný kamerový systém.

Slabé stránky školy

Napriek nadstavbe školy je nedostaok špeciálnych učební a tried.

Zvýšené nároky na správne osvojovanie materinského jazyka z dôvodu používania goralského nárečia u žiakov.

Pokračovať v odstraňovaní bariér pre imobilných žiakov.

Chýbajúci vlastný školský logopéd.

Príležitosti

Potenciál učiteľov na zavádzanie inovácií do vyučovania.

Odbúravanie papierovej byrokracie.

Aktuálne informácie o dianí v škole a prospechu žiakov - aktuálna webová stránka školy.

Organizácia športových podujatí (letná olympiáda, futbal, basketbal, volejbal,...).

Pohybové aktivity - pobyt v prírode (didaktické hry, účelové cvičenia).

Schodolez a plošina (výťah) zariadenie na presun imobilných žiakov medzi odbornými učebňami na poschodiach.

Učitelia sa neustále vzdelávajú v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Prezentácia školy - otvorené hodiny pre rodičov, projektové vyučovanie aj pre verejnosť, (Deň matiek, koncerty ZUŠ, slávnostné akadémie, výstavy,...).

Individualizácia edukácie žiakov s ŠVVP.

Včasná depistáž v 2. ročníku.

Priestor na konzultácie učiteľov, rodičov so špeciálnym pedagógom, logopédom.

Postupná modernizácia školského nábytku a dopĺňanie vybyvenia školy.

Hrozby

Zaťaženosť učiteľov byrokraciou.

Predimenzovanosť učiva, potreba redukcie učiva a korekcie ŠVVP.

Narastanie počtu žiakov s logopedickými problémami, poruchami správania.

Nesúhlas rodičov s integráciou.

Počty žiakov s ŠVVP v triedach.

Nedostatok asistentov pre žiakov s ŠVVP.

Vybavenie kompenzačnými pomôckami.

Stúpajúca demografická krivka - možná zmennosť vo vyučovaní.

Nezáujem rodičov zo sociálne slabšieho prostredia o vzdelanie svojich detí.

Zvyšovanie nákladov na prevádzku školy.

Často meniaca sa legislatíva - problémy so strategickým plánovaním a personálnym zabezpečením vyučovania.

Hrozby COVID-u 19 a možnosť prechodu na dištačné vzdelávanie žiakov.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Konkrétne hlavné úlohy jednotlivých zložiek sú rozpracované v plánoch MZ a PK. Z dôvodu veľkého rozsahu nemôžu byť vsunuté do plánu práce, sú samostratnými prílohami plánu.

Prílohy plánu práce:

1. Plán práce metodického združenia ročníkov 1.-2.

2. Plán práce metodického združenia ročníkov 3.-4.

3. Plán práce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry

4. Plán práce predmetovej komisie cudzích jazykov

5. Plán práce predmetovej komisie matematiky a informatiky

6. Plán práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov

7. Plán práce predmetovej komisie humanitných predmetov

8. Plán práce predmetovej komisie telesná výchova

9. Plán práce predmetovej komisie umeleckých výchov

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Základná škola pri výchove a vzdelávaní spolupracuje sa Radou školy, s obcou, ale aj s inými subjektmi (napr. rímsko-katolíckou farnosťou, obecnou knižnicou) a ich spolupráca sa neustále rozvíja.Cieľom je aktívna vzájomná komunikácia a vybudovanie pozitívnych vzťahov medzi participujúcimi subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Spoluprácu plánujeme pri rôznych príležitostiach. Predstavitelia obce sa zúčastňujú na akciách, ktoré organizuje škola.Pri propagácii školy napomáha časopis Lendak, ale hlavne naše školské videonoviny, vydávané každý mesiac, v ktorých sa dozvedá široká verejnosť o práci učiteľov a žiakov, ich výsledkami a úspechmi. Rodičia a zamestnanci školy zriadili Občianske združenie Kicora, ktoré spolupracuje pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov. Prostredníctvom Kicory sa financuje nákup kníh pre žiakov na konci školského roka a hlavne podpora talentovanej mládeže. V priebehu školského roka sa organizujú otvorené hodiny pre rodičov a rôzne projektové vyučovania pre rodičov a širokú verejnosť, kde sa oboznamujú s prácou učiteľov a žiakov. Pred každou klasifikačnou poradou sa uskutočňuje triedne rodičovské združenia, kde rodičia získajú informácie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojich detí. Raz ročne (november) sa uskotočňuje celoškolské ZRPŠ, kde sa riešia aktuálne problémy chodu základnej školy a pod. Pre 1. stupeň je dôležitá spolupráca s MŠ. Spolupráca neprebieha len pri zápise do 1. ročníka, ale realizujeme ju aj počas školského roka formou otvorených hodín v MŠ a návštevou predškolákov v základnej škole, Vedúca metodického združenia pre 1. a 2. ročník sa zúčastňuje rodičovského združenia v MŠ. Dôležitá je aj spolupráca s CPPPaP v Kežmarku, ktoré nám zabezpečuje konzultácie a odbornú pomoc pri práci so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreb

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Škola disponuje primeraným množstvom učebných pomôcok, inventár sa pravidelne dopĺňa podľa požiadaviek vyučujúcich.

V každej triede je interaktívna tabuľa, pripojenie na internet. V priebehu roka vždy dochádza k výmene časti IKT materiálu, nakoľko je už rokmi opotrebovaný.

Od šk. roku 2021/2022 je sprevádzkovaná nová školská knižnica, školská dielňa i učebňa biológie.

Projekty

Názov projektu: Modernejšia škola

Cieľ: modernejšie vybavenie učební a školských chodieb, projekt za 30 000,- €

Zodpovedná osoba: zriaďovateľ školy - Obec Lendak

Termín: šk.rok 2021/22

V lete 2021 sme sa zapojili do projektu Letné školy 2021, v ktorom sme na letnú aktivitu so žiakmi získali 3000,-€.

V septembri 2021 sme sa zapojili do projektu Spolu múdrejší 2. Výsledok projektu nám do dnešného dňa ešte nie je známy.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Anglický jazyk Mgr. Štefan Suchanovský
BedmintonMgr. Štefan Suchanovský
CVČ Varenie a pečenie pre radosť I.Mgr. Dana Stolárová
CVČ Varenie a pečenie pre radosť II.Mgr. Dana Stolárová
CVČ Basketbal I.Mgr. Róbert Duda
CVČ Basketbal II.Mgr. Róbert Duda
CVČ BrankárskyMgr. Ondrej Hudaček
CVČ Digi škola I.Mgr. Dana Stolárová
CVČ Digi škola II.Mgr. Dana Stolárová
CVČ FitnessMgr. Róbert Duda
CVČ Floorbal I.Mgr. Róbert Duda
CVČ Florbal II.Mgr. Róbert Duda
CVČ Folklórna skupina SloneckoHelena Koščáková
CVČ Futbal - mladší žiaci Mgr. Ondrej Hudaček
CVČ Futbal - starší žiaciMgr. Ján Stupák
CVČ Futbal – staršia prípravkaMgr. Ondrej Hudaček
CVČ Jumping I. Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ Jumping II.Mgr. Mária Hudáčeková
CVČ Loptové hryMgr. Róbert Duda
CVČ Plávanie a regenerácia Mgr. Tomáš Hudáček
CVČ Ručné práceMgr. Dana Stolárová
CVČ Stolný tenisMgr. Róbert Duda
CVČ Šach I.Ing. Tomáš Hudáček
CVČ Šach II.Ing. Tomáš Hudáček
CVČ Turistika, lyžovanie a otužovanieMgr. Róbert Duda
CVČ Tvorivé dielneMgr. Dana Stolárová
CVČ Volejbal - mladšie žiačkyMgr. Tomáš Hudáček
CVČ Volejbal - prípravkaMgr. Mária Hudáčeková
CVČ Volejbal - staršie žiačkyMgr. Tomáš Hudáček
EnvirozážitokIng. Darina Adamicová
Hravá školaMgr. Katarína Budzáková
Hravé učenieBc. Michaela Smoleňáková
Hravé učenie - MDMgr. Mária Dudašková
Hravé učenie HHMgr. Helena Hudáčková
Chemický krúžokMgr. Ivana Budzáková
Matematika hrou IIng. Miroslava Sisková
Matematika hrou IIIng. Miroslava Sisková
Múdre hlavičkyMgr. Mária Neupauerová
Počítam, počítaš, počítameIng. Darina Adamicová
Príprava na monitor I. Mgr. Ivana Budzáková
Príprava na monitor II. Mgr. Ivana Budzáková
Šikovné ručičkyIng. Miroslava Sisková
ŠikovníciMgr. Anna Girgová
Šikovný školákMgr. Eva Dvorčáková
ŠKD 0 - ranný klubMgr. Petra Vidová
ŠKD 1 Petra Halčinová
ŠKD 2Mgr. Petra Vidová
ŠKD 3Mgr. Mária Hudáčeková
ŠKD 4Bc. Mária Stupáková
Školská televíziaMgr. Mária Hudáčeková
Tvorivé učenieMgr. Ružena Vaverčáková
VčielkyMgr. Alžbeta Koščáková
Výtvarná tvorivosťMgr. Tatiana Kostiková
DDS Gašparko PaedDr. Mária Budzáková

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Školá dbá na psychohygienické podmienky žiakov i svojich zamestnancov. Vytvára im estetické prostredie, skvalitňuje podmienky prestávkového oddychu, usiluje sa vytvárať na pracovisku klímu porozumenia, úcty a zodpovednosti za školu a za vykonanú prácu, v riadení sa usiluje uplatňovať demokratický a humánny prístup k zamestnancom i žiakom.

V rámci psychohygieny sa pravidelne pre žiakov organizujú výchovne koncerty - 5 x do roka, žiaci majú v čase Vianoc Vianočnú poštu a vo Valentínskom období Valentínsku poštu, škola organizuje pre svojich žiakov i zamestnancov Mikuláša.

Pre zamestnancov sa 2 - 3 x ročne organizujú výjazdy na divadelné podujatie do Spišskej Novej Vsi, Prešova alebo Košíc. Raz ročne sa organizuje dvojdňový výlet. Dvakrát ročne sa organizujú relaxačné dni (v auguste a v marci).

V období pandémie COVID-19 sa aktivity neorganizovali, hlavne z dôvodu dištančného vzdelávania žiakov.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
AdaptačnéMgr. Ondrej Hudáčekseptember 2022Spojená škola Lendak
 Mgr. Ján Zavackýseptember 2022Spojená škola Lendak
 Bc. Mária Stupákováseptember 2022Spojená škola Lendak
InovačnéIng. Beáta Gurkováseptember 2022MPC Prešov
 Mgr. Jana Figlárováseptember 2022MPC Prešov
KvalifikačnéIng. Darina Adamicováseptember 2021UK Bratislava

Vnútroškolská kontrola

6. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA V ŠK. ROKU 2021/22

Obsah kontroly

A/ Plnenie základných povinností zamestnancov:

- dodržiavanie Pracovného poriadku v súlade s platným zákonníkom práce a zákonom o prácach vo verejnom záujme,

- dodržiavanie vnútorného poriadku školy (dozory),

- dodržiavanie zásad a úloh BOZ a PO pri práci,

- dodržiavanie pracovných náplní,

- pracovná doba, príchod a odchod zo školy,

- práca triedneho učiteľa,

- vedenie MZ a PK, kabinetov,

- záujmovej činnosti,

- uvádzajúcich učiteľov

B/ Úsek pedagogický:

1. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho úroveň a výsledky

- príprava na vyučovaciu hodinu

- dodržiavanie psychohygienických zásad

- dodržiavanie rozvrhu hodín

2. Uplatňovanie variantov učebných plánov

- dodržiavanie učebných osnov a ich úprav,

- dodržiavanie učebných plánov,

- plnenie pedagogicko-organizačných pokynov, smerníc, pokynov MŠ, MC - Prešov,

3. Účelné a efektívne využívanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov vo VP so zreteľom na rozvoj osobnosti žiaka,

- príprava a odborný rast pedagógov,

- efektívnosť práce MZ a PK,

4. Demokratizácia a humanizácia VVP

- vzťah učiteľ - žiak,

5. Výsledky a činnosť žiaka, objektívnosť ich hodnotenia,

- tvorivá a hodnotiaca činnosť,

- práca a výsledky talentovaných a nadaných žiakov,

- práca so zaostávajúcimi žiakmi,

- aktivita a záujem žiakov o vyučovanie,

6. Efektívnosť využívania materiálnych prostriedkov,

- učebné pomôcky, didaktická technika, počítačová učebňa,

- rozhlasové a televízne vysielanie,

- videoprogramy.

7. Spolupráca s rodičmi a s verejnosťou

- angažovanosť rodičov pri pomoci škole,

8. Zisťovanie výsledkov pedagogickej aktivity pedagógov

- pedagogické čítanie,

- príspevky v odborných a pedagogických publikáciách,

C/ Úsek hospodárenia

1. Hospodárne využívanie pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v súlade s platnými predpismi a potrebami.

2. Dodržiavanie zásad spisovej služby /archivovanie, vybavovanie,.../ a záväzných termínov pri vybavovaní úloh.

D/ Vnútroškolskú kontrolu vykonávajú s pedagogickým taktom:

- riaditeľka školy A,B,C

- zástupcovia školy A,B

- vedúci MZ a PK B 3

- hospodársky pracovník C

Kontrolu určuje a usmerňuje riaditeľka školy.

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly

a/ Hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, činnosti ŠKD

- rozhovory

- didaktické testy

- previerky /vstupné, výstupné, v 9. roč. v rámci prípravy na prijímacie skúšky,

b/ Účasť na zasadnutiach MZ a PK

- účasť na podujatiach žiakov, pedagógov

- prehliadka priestorov školy

c/ Kontrola začínajúcich učiteľov

- uvádzajúci učiteľ

- projekt uvádzania učiteľa do praxe

d/ Kontrola triednych učiteľov

- vedenie pedagogickej dokumentácie

- plnenie povinností triedneho učiteľa

- pravidelnosť a obsah triednických hodín

- starostlivosť o triedu, žiakov, šatníky, priestory školy

e/ Kontrola práce ŠKD:

- úroveň prípravy žiakov na vyučovanie

- spolupráca s vyučujúcimi, rodičmi

- plnenie úloh podľa plánu ŠKD a školy

f/ Kontrola práce výchovného poradcu:

- spolupráca s triednymi učiteľmi, rodičmi, OPPP

- stretnutia, pohovory so žiakmi

- správne a včasné vyplnenie, odoslanie prihlášok na štúdium

- starostlivosť o žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch

g/ Kontrola práce:

1. údržbára - stav odstraňovania zistených závad

- šetrenie energiou

- dodržiavanie bezpečnostných predpisov

2. odb.ref.- mzdová a personálna práca

- bankový styk

- výkazy poisťovní

- zostavy

- evidencia faktúr

- sledovanie splátkového kalendára

- sledovanie rozpočtu

3. hospodárskeho pracovníka

- správnosť evidencie majetku

školy a ŠJ /inventarizácia/

- dodržiavanie termínov mesačných

výkazov ŠJ

- hospodárne využívanie fondu

učebníc, školských tlačív, ich

správne a včasné objednávanie

- dodržiavanie zásad nákupu a

rozdeľovanie čistiacich prostriedkov

- správne vedenie došlej a odoslanej pošty

4. upratovačiek

- čistota určených priestorov

- starostlivosť o kvety

- šetrenie energiou, čistiacimi

prostriedkami

- dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Rámcový plán kontrolnej činnosti

September - kontrola triednych kníh a triednych výkazov

- kontrola vnútorného režimu školy

- kontrola upravených učebných plánov

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov

- vstupné previerky

Október - vstupné previerky, rozbory výsledkov

- hospitácie - 5. - 9. roč. - začínajúci uč., noví učitelia

- kontrola činnosti školského klubu

November - hospitácie - 5. - 9. roč. - humanitné predmety

- 1. - 4. roč. - SJL

- kontrola vzhľadu a čistoty tried

- kontrola protipožiarných zariadení

December - hospitácie - 5. - 9. roč. - výchovy

- 1. - 4. roč. - výchovy

- kontrola kabinetov

- kontrola laboratórnych prác

Január - kontrola krúžkov

- kontrola vnútorného režimu školy

- kontrola dodržiavania klasifikačného poriadku

- hospitácie - 5. - 9. roč. - prírodovedné predmety

- 3. - 4. roč. - prírodovedné predmety

Február - polročné previerky a rozbory výsledkov

- kontrola práce prev. pracovníkov

- kontrola školského klubu

Marec - hospitácie - technická výchova

- kontrola triednickej dokumentácie

- kontrola intenzity známkovania

- kontrola estetiky učebných pomôcok

Apríl - kontrola BOZ - previerky

- kontrola prípravy na prijímacie skúšky

- hospitácie - hodnotenie na hodinách

Máj - kontrola výrobkov - technická výchova

- kontrola odborných učební

- kontrola intenzity známkovania

- kontrola triednej dokumentácie

- hospitácie - zadávanie domácich úloh a ich kontrola

Jún - výstupne previerky

- kontrola laboratórnych prac a písomných previerok

- kontrola inventáru tried

Plán vnútroškolskej kontroly aktualizovať a dopĺňať podľa aktuálnych potrieb a zistených nedostatkov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Mária Budzáková

V Lendaku, 19. septembra 2022

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 26.9.2022