• Poznáme víťazov školského kola Dejepisnej olympiády
     • Poznáme víťazov školského kola Dejepisnej olympiády

     •  

      10.12.2020 sa online formou uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6.-9.ročníka. Celkovo sa jej zúčastnilo 28 žiakov, ktorí si svoje vedemosti z dejepisu chceli porovnať s ostatnými. Test pozostával z učiva príslušného ročníka a z regionálnej histórie. Celkovo každý súťažiaci mohol získať max.100 bodov, no  úspešným riešiteľom školského kola DO sa stal aj žiak, ktorý mal minimálne 60 bodov. Teší nás, že až 27 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      Zvíťazili tí najlepší:

      9.ročník: Súťažilo 10 žiakov.

      1. Martin Halčin, 9.D (97 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2. Michaela Fudalyová, 9.B (94 bodov) (Mgr. D.Galliková)

      3. Sára Hudačeková, 9.B (93 bodov) (Mgr. D.Galliková)

      8.ročník: Súťažilo 7 žiakov.

      1. Marianna Vidová, 8.A (96 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2. Sára Koščáková, 8.C (89 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      3. Anna Mária Budzáková,8.B (88 b.) (Mgr.Ľ.Bolcarovičová)

      7.ročník: Súťažilo 5 žiakov.

      1. Dávid Majerčák, 7.A (94 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2.- 3. Mária Koščáková, 7.A (93 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2.- 3. Marián Dvorčák, 7.C (93 bodov) (Mgr. V. Haberová)

      6.ročník: Súťažilo 6 žiakov.

      1. Štefánia Budzáková, 6.A (89 b.) (Mgr.Ľ.Bolcarovičová)

      2. Alžbeta Halčinová, 6.D ( 85 b.) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      3. Zuzana Budzáková, 6.D (77 b.) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      Víťazom srdečne blahoželáme! Ostatným riešiteľom ďakujeme za účasť v DO a pedagógom za prípravu žiakov. Organizáciou školského kola bola poverená Mgr. Ľudmila Bolcarovičová, ktorej aj touto cestou ďakujeme za zdarný priebeh súťaže.

       

     • Naši žiaci, vinšovníci, v RTVS!

     • 15.12.2020 (utorok) o 9.00 hod. vysiela RTVS na programe Stv2 Školský klub. Vyučovať sa bude vlastiveda. Cez televíznu obrazovku sa deťom v štúdiu, ale aj všetkým divákom, prihovoria aj naši žiaci zo ZŠ Lendak: Laura Majerčáková a Adrián Neupauer. Už teraz sa tešíme! Nezabudnite pozerať!

    • Už aj žiaci I.stupňa dištančne!
     • Už aj žiaci I.stupňa dištančne!

     • Oznamujeme rodičom žiakov 1. - 4.ročníka, že od 10.12.2020 (štvrtok) až do odvolania prechádzajú aj žiaci I.stupňa na dištančnú výučbu.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

    • Žiaci II.stupňa ZŠ pred Vianocami do školy nenastúpia!
     • Žiaci II.stupňa ZŠ pred Vianocami do školy nenastúpia!

     • Oznamujeme rodičom i žiakom 5.-9. ročníka ZŠ Lendak, že napriek nášmu úsiliu vrátiť deti do školy pred Vianocami, žiaci naďalej ostávajú na dištančnej výučbe.

      Od 10.12.2020  končí aj prezenčná výučba žiakov 5.-9.ročníka v malých skupinkách.

      Toto rozhodnutie sme vydali so súhlasom zriaďovateľa, nakoľko podmienky v našej obci, ohľadom Covid-19, nie sú veľmi priaznivé.

      Vyučovanie pre 1. - 4.ročník zatiaľ naďalej pokračuje v škole, čiže prezenčnou formou.

      Ďakujeme všetkým rodičom i žiakom, ktorí boli ochotní zapojiť sa do testovania.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

     • Projektové vyučovanie RVTĽK

     • 1. stupeň

      Žiaci 1.- 4. ročníka mali počas mikulášskeho dňa projektové vyučovanie z regionálnej výchovy. Oboznámili sa s históriou jasličiek, pohľadnice, vianočného stromčeka zo slamy – v Lendaku volaný oblažnicka. Prváci svoju zručnosť prejavili modelovaním postáv z jasličiek, ktoré postupne ukladali do maštaľky, ktorú si taktiež vyrobili. V druhom ročníku žiaci po teoretickej časti využili svoju kreativitu a nápaditosť pri tvorbe pohľadníc. Tretiaci spolu so štvrtákmi vyrábali za pomoci pracovného postupu slamený stromček, ktoré  kedysi viseli v skromných drevených chalúpkach nad štedrovečerným stolom. Dozvedeli sa, že takéto stromčeky sa vyrábali zo slamy ako pripomienka toho, že aj jasličky boli vystlané slamou, do ktorých Mária uložila malého Ježiška. Vo všetkých triedach sa veľmi snažili a krásne výtvory si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Za metodickú prípravu projektového vyučovania ďakujeme Mgr. Helene Hudáčkovej a Mgr. Ružene Vaverčákovej a všetkým vyučujúcim.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • Na sviatok Svätého Mikuláša nás milým slovom cez rozhlas pozdravil a potešil Mikuláš. Na jeho príchod sa deti veľmi tešili, a preto do vyhlásenej súťaže sa všetky triedy pri tvorbe básni zapojili. Za odmenu sladkosť dostali, na ktorej si hneď aj pochutnali. A kedže všetci zamestnanci pracovití boli, aj ich odmenil.

      Tešíme sa o rok zas, že príde k nám Mikuláš!  

       

      V priloženom súbore si môžete prečítať mikulášsku tvorbu našich žiakov. Mikulasske_basne_od_ziakov.doc

      Za organizáciu tejto akcie ďakujeme Mgr. Ruženke Vaverčákovej a Mgr. Marekovi Majerčákovi.

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     • školské kolo

      1.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktoré prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom testu Edupage. Školské kolo pozostávalo z  teoretickej časti, z otázok  o miestnej krajine a z praktickej časti. Geografickej olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov. Takmer všetci žiaci boli úspešnými  riešiteľmi (získali  najmenej 55 bodov).  Žiaci si overili svoje vedomosti získané nielen na hodine geografie, ale niektoré úlohy boli z encyklopédií alebo   internetu. V praktickej časti riešili  úlohy zamerané na preverenie zručnosti  práce s atlasom. Na okresné kolo postúpili títo žiaci:

      Kategória G (5. ročník):

      1.miesto -  Samuel Halčin V.D, (Mgr. Mária Hudáčeková)

      2.miesto  - Michal Halčin V.B, (Mgr. Ľudmila Bolcarovičová)

      3.miesto -  Mária Magdaléna Birošíková V.C ,(Mgr. Ján Stupák)

      Kategória F (6.-7. ročník):

      1.miesto  - Zuzana Budzáková VI.D, (Mgr. Mária Hudáčeková)

      2.miesto  - Marián Dvorčák VII.C, (Mgr. Ľudmila Bolcarovičová)

      3.miesto  - Barbora Konopová VI.D, (Mgr. Mária Hudáčeková)

      Kategória E (8.-9. ročník):

      1.miesto - Michaela Fudalyová IX.B, (Mgr. Ľudmila Bolcarovičová)

      2.miesto - Sára Koščáková VIII.C,(Mgr. Mária Hudáčeková)

      3.miesto - Martin Halčin IX.D, (Mgr. Mária Hudáčeková)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť na Geografickej olympiáde a víťazom držíme prsty na okresnom kole!

      Za prípravu žiakov na olympiádu ďakujeme vyučujcim geografie!

       

    • A Slovo bolo u Boha
     • A Slovo bolo u Boha

     • recitačná súťaž - 1. stupeň

      Počas mesiaca november sa v našich triedach na prvom stupni  konali triedne kolá prednesu kresťanskej poézie a prózy A Slovo bolo u Boha,  z ktorých víťazi postúpili do školského kola. Keďže súčasná  epidemiologická situácia nám nedovolila, aby 28 postupujúcich žiakov recitovalo pred publikom, o to náročnejšie to bolo, keď museli svoj talent predviesť pred kamerou a ukázať svoje recitátorské schopnosti. Postupujúcich žiakov natočila Mgr. Mária Hudáčková na videá, ktoré si porota pozrela a vyhodnotila.

      V kategórii poézia si z pomedzi 15 súťažiacich prvenstvo vyslúžili: 

      1. miesto -  Nikola Neupauerová 4. E, ( pripravovala: Mgr. K. Dravecká)

      2. miesto - Gabriel Badovský 2. C, ( pripravovala:  Mgr. E. Dvorčáková)

       3. miesto - Katka Majerčáková 3. C, ( pripravovala Mgr. V. Lizáková)

      V kategórii próza porota určila:

      1. miesto - Ema Čižíková 4. E, ( pripravovala: Mgr. K. Dravecká)

      2. miesto  - Liliana Petrasová 4. D, ( pripravoval: Mgr. Š. Suchanovský)

      3. miesto  - Nataša Majerčáková 3.D, ( pripravovala: Mgr. K. Mazureková)

      Výhercom blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž!

      Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Alžbeta Koščáková.