• Aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne, môžu sa stravovať v ŠJ
     • Aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne, môžu sa stravovať v ŠJ

     • Informujeme rodičov žiakov vzdelávajúcich sa dištančne, ktorí sa stravovali v našej školskej jedálni, že podľa posledným pokynov MŠ VVaV SR a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, v súvislosti s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, je umožnené odobratie stravy aj deťom, ktoré sa vzdelávajú dištančnou formou doma. V prípade záujmu o odobratie stravy dieťaťa (žiaka) do obedára, informujte sa u vedúcej školskej jedálne. Telefónne číslo: 0917 160 269 alebo osobne v ŠJ Lendak.

    • Žiak, ktorý prekonal Covid-19, potrebuje potvrdenie
     • Žiak, ktorý prekonal Covid-19, potrebuje potvrdenie

     • Informujeme rodičov, ktorých deti - žiaci našej školy, prekonali Covid-19, že potvrdenie o prekonaní choroby vydáva MUDr.Janíková na základe certifikátu s pozitívnym výsledkom (antigénový test), alebo iného dokladu (PCR test). Toto potvrdenie vám bude slúžiť počas troch mesiacov od prekonania choroby a žiaci nebudú musieť byť, v prípade nástupu do školy, pretestovaní.

      Na vyžiadanie potvrdenia nemusíte vyžiadať e-časenku, ale zaklopaním na dvere a doložením potrebných dokladov Vám zdravotná sestra vydá potvrdenie. 

       

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

     • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Viac informácií na www.minedu.sk.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa a MŠ

     • Materská škola v Lendaku bude od 11.01.2021 otvorená pre deti rodičov, ktorí obaja pracujú alebo pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, hasiči...). Informácie u zástupkyni pre MŠ, Mgr. Zuzany Gallikovej na čísle 0908 205 892.

       

      Oznamujeme rodičom žiakov 1. stupňa ZŠ, že od 11.01.2021 môžu nastúpiť do školského klubu deti (aj deti, ktoré inak do ŠKD nechodia), ktorých rodičia obaja pracujú, nemôžu vykonávať home office, musia dochádzať do zamestnania alebo pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, policajti....). Dopoludnia sa deti budú učiť a popoludní budú prebiehať výchovné činnosti. ŠKD bude fungovať od 7:30 hod. do 16:00 hod. Deti budú rozdelené do skupín po 5 + 1 vychovávateľka. Zákonným zástupcom odporúčame, aby sa v prípade nástupu dieťaťa do ŠKD jeden   z nich dal testovať a preukázal sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19.

      V prípade záujmu kontaktujte zástupkyňu pre 1. stupeň Mgr. Renátu Černákovú na čísle 0948 855 302.

     • Súťaž „Vianočná pohľadnica“

     • 1. a 2. stupeň

      Napriek situácií v ktorej sa nachádzame bola školou usporiadaná  súťaž „Vianočná pohľadnica“. Myšlienkou pohľadnice nebolo len motivovať žiakov, ale urobiť hlavne radosť ľuďom v obci, ktorým sa pohľadnice rozpošlú. Žiaci pri tvorení mohli použiť rôzne techniky na tvorenie. Aj keď sa brány školy dočasne úplne zavreli do súťaže sa zapojilo spolu 135 detí. Boli aj detí, ktoré odovzdali viac ako len jednu pohľadnicu. Podľa vyhodnotenia bolo jasne, že žiaci 1. stupňa, ktorí ešte chodili do školy sa v hojnom počte zapojili do súťaže. Z druhého stupňa bolo menej pohľadníc, napriek tomu, to boli veľmi pekné pohľadnice.

      Vyhodnotenie:

      1. miesto - Danielka Kapošová

      1. stupeň

      1. miesto – Marián Vida (2.D), Natália Závacká (4.B), Dominika Grichová (2.B), Miroslav Budzák (3.A)

      2. miesto – Jozef Kapoš (3.A), Oliver Lizák (3.D), Ján Čížik (2.D), Vladimír Grich (2.B)

      3. miesto  - Lucia Hudačeková (4.C), Natália Lizáková (4.B), Barbora Halčinová (3.D), Slavomíra Jašňak    (4.D), Sára Neupauerová (4.E)

       

      2. stupeň

      1. miesto – Sofia Neupauerová (8.C), Slávka Halčinová (8.B), Alexander Vida (7.A)

      2. miesto – Karin Jašňák (5.B), Sabína Halčinová (8.C), Janka Budzáková (8. C)

      3. miesto – Petra Vidová (6.A), Štefánia Budzáková (6.A), Sára Koščáková (8.C)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme! Ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.                 

      Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Jana Budzáková a Ing. Darina Adamicová.

     • Betlehemská cesta

     • 1. stupeň

      Počas tohtoročného adventného obdobia sme sa s deťmi 1. stupňa veľmi tešili na už tradičnú našu deväťdňovú pobožnosť – betlehemskú cestu. Žiaľ trvala iba 2 dni, pretože 10.12. prešiel celý 1.stupeň na dištančné vzdelávanie, kvôli šíriacej sa pandémii. Aspoň 4 triedy si pripomenuli neľahkú cestu, ktorou si prešli sv. Jozef s Pannou Máriou  pri hľadaní nocľahu už známou piesňou „Kto klope tam..“ a krátkou pobožnosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a dúfame, že o rok takáto situácia už nenastane a čaro prichádzajúcich Vianoc prežijeme ako po iné roky.

      Za prípravu Betlehemskej cesty ďakujeme PaedDr. Gabriele Majerčákovej a Mgr. Eve Dvorčákovej.

     • Pytagoriáda

     • školské kolo  - P3, P4

      Dňa 9.12.2020 sa konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, na ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov tretieho,  22 žiakov štvrtého ročníka.  Žiaci museli vypracovať 15 úloh, na ktorých vypracovanie mali 60 minút. 

      3. ročník - úspešní riešitelia:

           1. Klára Anna Halčinová 3.B

                Barbora Halčinová /online/ 3.D

            2. Damián Dvorčák 3.C

                 Natália Neupauerová 3.A

             3. Anna Budzáková 3.C

             4. Miroslav Budzák 3.A

             5. Faustína Batoryová 3.B

      4. ročník - úspesní riešitelia:

              1. Patrícia Majerčáková 4.B

              2. Filip Špak  4.A

              3. Nina Sulitková  4.B

              4. Karolína Laufová 4.A 

              5. Viliam Koščák 4.C

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme! 

      Za pytagoriádu boli zodpovedné Mgr. Mária Dudašková, Mgr. Gabriela Majerčáková.

    • Pytagoriáda šk.roka 2020/21 - online školské kolo
     • Pytagoriáda šk.roka 2020/21 - online školské kolo

     • Aj školské kolo Pytagoriády ročníkov 5. - 8. sa uskutočnilo tento rok online formou. Do riešenia úloh sa zapojilo 102 žiakov. Najviac šiestakov, až 40. No nie všetci sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. Predstavíme Vám najlepších.

      5.ročník: Zapojilo sa 26 žiakov, 12 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.Najviac sa darilo týmto žiakom: 1. Valéria Suchanovská, V.B; 2. Vanesa Koščáková,V.D; 3. Ján Budzák, V.D.

      6.ročník: Zapojilo sa 40 žiakov, 24 žiakov bolo úspešných. Najlepší sú títo: 1. Tomáš Koščák, VI.D; 2. Patrik Majerčák, VI.D; 3. Barbora Konopová, VI.D.

      7.ročník: Zapojilo sa 13 žiakov, úspešní riešitelia boli 5. Najlepší títo: 1. Štefan Suchanovský, VII.C; 2. Dávid Majerčák, VII.A; 3. Marián Dvorčák, VII.C.

      8.ročník: Zapojilo sa 23 ôsmakov, no iba jedna jediná žiačka bola úspešná: Sabína Halčinová, VIII.C.

      Ďakujeme vyučujúcim MAT za motiváciu svojich žiakov a Ing. Miroslave Siskovej, vedúcej PK matematiky a informatiky, za zorganizovanie online Pytagoriády.

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!