• Jarné školy a jarné prázdniny
     • Jarné školy a jarné prázdniny

     • V dňoch od 22.2.2021 - 26.2.2021 majú žiaci Prešovského a Košického kraja jarné prázdniny. V tomto týždni organizuje Spojená škola Lendak aj tzv. jarné školy. Jarných škôl sa zúčastnia len niektorí žiaci, už vopred prihlásení u konkrétnych vyučujúcich. Z obmedzených kapacitných dôvodov sa nemohlo vyhovieť všetkým žiakom. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

    • Okresné kolo dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Máme víťaza!

      Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo online  11.2.2021.Našu školu reprezentovali dvaja najlepší súťažiaci v školskom kole. Tento rok sa na súťaž pripravovali  žiaci 6. a 9.ročníka, a oplatilo sa. Všetci ôsmi žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

      V kategórii C - žiaci 9.ročníka si meralo svoje vedomosti 10 najlepších dejepisárov zo základných škôl nášho okresu. V silnej konkurencii náš Martin Halčin z IX.D získal za 88 bodov 1.miesto a postup do krajského kola. Ani Michaela  Fudalyová (IX.B) sa nestratila. Obsadila pekné 5. miesto a stala sa úspešným riešiteľom DO okresného kola.V kategórii D - žiaci 8.ročníka súťažilo 18 žiakov a našu školu reprezentovali dve žiačky, Sára Koščáková (8.C)Mariana Vidová (8.A). Žiak Dávid Majerčák (7.A) v kategórii E – 7. ročník získal 3.miesto a Mária Koščáková (7.A) v tej istej kategórii sa umiestnila na 8.mieste. Nesklamali ani šiestačky, Štefánia Budzáková (6.A)Alžbeta Halčinová (6.D), ktoré sa umiestnili na popredných miestach. Bola  to pre nich prvá a veľmi náročná skúsenosť. 

      Žiakom srdečne blahoželáme k úspechom a tešíme sa, že ich história a predmet dejepis zaujíma. Veľkú zásluhu na tom má aj pani učiteľka Mgr. Ľudmila Glodžáková, ktorej ďakujeme za prípravu žiakov na olympiádu. Martinovi Halčinovi budeme držať prsty na krajskom kole 22.03.2021.

       

    • Projektový deň s TSV
     • Projektový deň s TSV

     • 2. stupeň

      Dňa 17.2.2021 sa uskutočnil online "Projektový deň s TSV"  pre žiakov II. stupňa dištančnou formou prostredníctvom videí na Youtube. Projektový deň pozostával zo 4 častí. Najskôr žiaci  absolvovali rozcvičku, potom nasledoval kondično – silový tréning a napokon video o zdravom životnom štýle, ktoré bolo obohatené o videorecepty a rozhovory trénerov, hráčov alebo učiteľov telesnej výchovy z iných škôl. Poslednou časťou  projektového dňa bol test, ktorý žiaci vypracovali  na Eduapge. V závere projektového dňa  sme v každom ročníku vyhodnotili najšportovejšiu triedu. Medzi hlavné kritériá patrili zapájanie sa žiakov do projektového dňa. Okrem toho, že žiaci odcvičili jednotlivé  súbory cvičení,  mali  poslať  aj fotografie alebo videá z daného dňa. Vyučujúci všetko vyhodnotili a zistili, koľko žiakov sa zapojilo. Ďalším kritériom  bolo vyhodnotenie testu v Eudpage. Pokiaľ mali triedy rovnaký počet bodov, tak rozhodujúcim kritériom bolo percento zapojenia žiakov do testu.  Vyhodnocovalo sa po ročníkoch:

       5.ročník:

      1.miesto 5.D – 20b., 2.miesto  5.B – 10b., 3.miesto 5.C – 10b., 4.miesto 5.A – 10b.

      6.ročník:

      1.miesto 6.D – 17b., 2.miesto  6.A – 15b., 3.miesto 6.C – 13b., 4.miesto 6.B – 8b.

      7.ročník:

      1.miesto 7.C – 17b., 2.miesto  7.B – 13b., 3.miesto 7.A – 13b., 4.miesto 7.D – 8b.

      8.ročník:

      1.miesto 8.B – 20b., 2.miesto  8.A – 13b., 3.miesto 8.C – 13b.

      9.ročník:

      1.miesto 9.C  – 17b., 2.miesto  9.B – 13b., 3.miesto 9.D – 13b., 4.miesto 9.A – 8b.

      Tento deň mal veľmi dobrú odozvu u žiakov a tešíme sa, že si zašportovali, niektorí aj vonku na čerstvom vzduchu, čo bolo aj cieľom tohto projektu.

      Za organizáciu a metodickú prípravu ďakujeme učiteľom telesnej výchovy. (foto vo fotoalbume)

    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • dištančná forma

      Každý rok vo februári sa koná krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. OAJ je postupová súťaž a podmienkou postupu do krajského kola je absolvovanie okresného kola a umiestnenie sa na 1. mieste.  Potešilo nás, že našu školu reprezentovali traja žiaci.  Súťaž prebiehala online formou. Všetci povinne absolvovali písomnú časť, ktorá preverila jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, tento rok do ústnej časti postúpili len tí súťažiaci, ktorí sa  umiestnili vo svojej kategórii medzi prvými šiestimi po písomnej časti. Najviac sa darilo Ondrejovi Špakovi, ktorý sa v kategórii 1C stal úspešným riešiteľom a obsadil 5.miesto. Rovnaké delené miesto po písomnej časti patrilo aj nášmu zástupcovi v kategórii 1B, ale dlhší čas riešenia testových úloh rozhodol, že Mikuláš Suchanovský do ústnej časti nepostúpil a obsadil konečné 7.miesto. Nestratil sa ani náš najmladší zástupca Tomáš Koščák, ktorý v konkurencii starších žiakov v kategórii 1A obsadil 9.miesto. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

      Za prípravu žiakov na súťaž a organizáciu olympiády ďakujeme Mgr. Jane Figlárovej a Mgr. Ivete Budákovej.

    • Projektový deň s TSV
     • Projektový deň s TSV

     • 17.02.2021

      Informujeme žiakov o projektovom dni „Deň s TSV“. Telesná a športová výchova sa vyučuje dištančne, preto sme sa rozhodli pripraviť projektový deň, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa.

      Harmonogram :

      • 8:00 hod.  Video č. 1 – Rozcvička (Mgr. Duda)

      https://www.youtube.com/watch?v=wGVkuRoWu9M

      • 9:00 hod.  Video č. 2 – Tréning (Mgr. Hudáček)

      https://www.youtube.com/watch?v=cBgYv3IZLYI&t=1s

      • 10:00 - 11:00 hod.  - Čas na hygienu, desiatu, dobitie energie

      • 11:00 hod. Video č. 3 – Strava a tréneri  (Mgr. Hudačeková, SOŠ Smokovec, kolektív TSV)

      https://www.youtube.com/watch?v=Gi-2Ky_ODHA&t=2s

      • Od 12:00  do 13:00 hod. bude časovo obmedzený test na EduPage. Názov testu bude Deň s TSV. Test bude pridelený od Mgr. Márie Hudáčekovej  pod predmetom Geografia. V rámci projektového dňa vyhodnotíme  najlepšiu triedu v každom ročníku. V stredu  nebudete mať online hodiny. Nezabudnite zaslať  fotografie ako cvičíte Vášmu učiteľovi telesnej výchovy.

      Prajeme Vám príjemné cvičenie :-)

      Kolektív  učiteľov telesnej výchovy

       

       

       

    • POZVÁNKA - Jarná škola cez jarné prázdniny!
     • POZVÁNKA - Jarná škola cez jarné prázdniny!

     • Milí žiaci! Chýba vám škola? Už ani neviete, ako to v nej vyzerá? Máme pre vás pozvánku na JARNÚ ŠKOLU. Čo  je to? V čase jarných prázdnin - od 22.2. do 26.2.2021 - bude škola otvorená aj pre žiakov 2.stupňa. Vstupenkou  je aktuálny negatívny test žiaka aj jedného z rodičov, alebo potvrdenie o prekonaní Covid - 19. Nebojte sa, nebudeme vás skúšať, ani dávať zlé známky!

      Chceme, aby ste vymenili počítače za učenie zážitkom! Aby ste prežili dopoludnie v škole v skupinkách po 5 žiakoch a spolu s vyučujúcim niečo vyytvorili, niečo sa hravou formou naučili, niečo prečítali a pod. Veď nová školská knižnica či nádherná dielňa, ale aj opustené triedy, či školské ihriská na vás čakajú. 

      No aby sme takúto jarnú školu otvorili, musíme vedieť pár dní skôr, či je zo strany žiakov záujem. V dnešnej dobe nemôže prísť kto chce a kedy chce, ako keď sme organizovali Letnú olympiádu. Musíte sa dopredu nahlásiť. Ak máte o takúto školu záujem, informujte sa u svojich triednych učiteľov či vyučujúcich jednotlivých predmetov. (Podrobný program zverejníme koncom týždňa.)

      A ešte jedna novinka:  ak chodíš na obedy do ŠJ, v čase Jarnej školy máš na obed nárok. Taktiež, ak sa nahlásiš, nemusíš chodiť celých päť dní. No nie je to super?

      Vedenie školy 

    • Okresné kolo Geografickej olympiády - online
     • Okresné kolo Geografickej olympiády - online

     • Z dôvodu prerušenia prezenčného  vyučovania sa okresné kolo Geografickej olympiády konalo 4.2.2021 online. Súťažilo sa  v troch kategóriách  a v každej kategórii sme mali zastúpenie troch žiakov -  víťazov školské kola.   Všetci žiaci nám urobili veľkú radosť, pretože  sa stali  úspešnými  riešiteľmi.  

      Medzi nováčikov patrí Samuel Halčin z V.D, ktorý obsadil krásne 3.miesto (piataci nepostupujú na kraj). Na víťazstvo mu  chýbali len 2 body.  Výborne úlohy zvládol aj Martin Halčin z IX.D, ktorý obsadil 3.miesto a zároveň si  vybojoval  postup do krajského  kola, ktoré sa uskutoční v apríli. S tesným rozdielom 1 bodu sa na 4.mieste  umiestnila Michaela Fudalyová z IX.B. Poďakovanie patrí aj ostatným úspešným  riešiteľom Geografickej olympiády: Michal Halčin, V.B; Mária Magdaléna Birošíková, V.C; Zuzana Budzáková, VI.D; Barbora Konopová, VI.D; Marián Dvorčák, VII.C a Sára Koščáková z VIII.C.  

      Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Martinovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. Poďakovanie patrí  učiteľom geografie za prípravu svojich žiakov, zvlášť Mgr. Márii Hudáčekovej, ktoré bola za Geografickú olympiádu zodpovedná. 

    • Online exkurzia v Seredi - v Múzeu holokaustu
     • Online exkurzia v Seredi - v Múzeu holokaustu

     • Dňa 12.2.2021 sa 46 žiakov  deviateho ročníka (9.C a 9.D) zúčastnilo online exkurzie  koncentračného tábora v Seredi. Znie to možno neskutočne, ale áno. Exkurzia cez internet. 

      V období 2. svetovej vojny bol v Seredi vybudovaný pracovný tábor pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov Terezín v Čechách a Sobibor v Poľsku,  na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Dnes je v Seredi Múzeum holokaustu.

      Cieľom akcie bolo poukázať na hrôzy holokaustu, antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. Online exkurziu viedol Mgr. Peter Vanko, lektor múzea, ktorý veľmi citlivo prezentoval životné príbehy obetí a preživších holokaustu,  sprostredkoval prehliadku časti múzea spojenou s autentickými zábermi z tábora  zo Serede a vyhladzovacích táborov Auschwitz a Sobibor. Žiaci videli stálu expozícia múzea, v ktorej sú uverejnené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s danou témou. Počas prednášky mali žiaci možnosť  zapojiť sa do danej témy otázkami, mohli si zasúťažiť  a na záver online vypracovať kvíz.

      Takúto aktivitu sme organizovali prvýkrát, boli sme zvedaví na priebeh online exkurzie. Veď v dnešnej dobe sa asi tak skoro na klasickú exkurziu nevyberieme. Veríme, že takmer dve hodiny strávené vo virtuálnom prostredí 2.svetovej vojny  umožnili žiakom prežiť príbehy ich rovesníkov, ktorým vojna vzala detstvo a mladosť. A možno si počas exkurzie porovnali svoj život a zistili, že obdobie covidové - ktoré teraz žijeme - je znesiteľné. 

      Exkurziou bola poverená Mgr. Ľudmila Bolcarovičová, vyučujúca DEJ, ktorej aj touto cestou ďakujeme za zorganizovanie aktivity.