• Prevádzka školy od 8.3.2021 do 21.3.2021
     • Prevádzka školy od 8.3.2021 do 21.3.2021

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a v súlade s podmienkami uznesenia vlády SR bude od 8.3.-21.3.2021 vyučovanie pre žiakov 1.stupňa ZŠ prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. 

      Rodič predloží vyhlásenie typu 11c, ktoré je v prílohe, za doteraz platných podmienok: jeden zákonný zástupca a test nie starší ako 7 dní k nahliadnutiu.

      Vedenie Spojenej školy Lendak na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy umožňuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1.stupňa, za doteraz platných podmienok: čestné vyhlásenie a test nie starší ako 7 dní k nahliadnutiu. (vyhlásenie typu 11a - v prílohe).

      Do školy vstupujú iba zdravé deti, bez príznakov infekcie!!!

      V prípade, že žiak v pondelok do školy nenastúpi, je potrebné odhlásiť ho zo stravy, ak sa stravuje v školskej jedálni!

      Vyučovanie v skupinkách pre žiakov 2.stupňa pokračuje naďalej bez zmeny. Taktiež bez zmeny je aj prezenčné vyučovanie hudobného odboru ZUŠ Lendak, pre deti 1.stupňa ZŠ.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

      zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_11a.doc

      zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_11C.doc

    • Školské kolo biologickej olympiády
     • Školské kolo biologickej olympiády

     • online

      Dňa 4.3.2021  sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategórie E - online.  Do tejto súťaže sa zapojilo 16 žiakov 6. – 7. ročníka. Súťažiaci si preverili  vedomosti o živočíchoch polí, lúk a pasienkov. Súťaž pozostávala z troch častí: identifikácia živočíchov, test, praktická časť. Žiaci mohli získať v súťaži max. 125 bodov. Víťazom súťaže sa stal  Dávid Majerčák zo VII. A s  počtom 119, 5  b.   Na druhom mieste skončil Samuel Hudaček  zo VI. C - 116 bodov.  Tretie  miesto obsadila Barbora Konopová zo VI. D, získala 115,5 b. Žiaci boli veľmi  dobre pripravení, všetci  sa stali úspešnými riešiteľmi tejto  olympiády. Dávid a Samko budú našu školu reprezentovať 8.  apríla na okresnom kole. Srdečne im blahoželáme a budeme im držať prsty na okresnom kole!

      Za prípravu žiakov na súťaž a jej organizáciu ďakujeme Ing. Márii Švorcovej a Mgr. Jane Figlárovej.

    • Riadne vyučovanie do 5.3.2021!
     • Riadne vyučovanie do 5.3.2021!

     • Informujeme rodičov, že v našej Spojenej škole Lendak, po dohode so zriaďovateľom, bude riadne prezenčné vyučovanie do piatku 5.3.2021. (Všetko platí ako doteraz v MŠ, ZŠ, ZUŠ i ŠJ.) Nové opatrenia budú platiť od pondelka, 8.3.2021. Všetky podrobnosti sa dozviete do konca týždňa, od triednych učiteľov vašich detí, aj na tomto webovom sídle školy.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

    • Hurá, nové video-noviny za február 2021 sú na svete!
     • Hurá, nové video-noviny za február 2021 sú na svete!

     • Milí žiaci, drahí priaznivci našej školy! Zastavený školský život sa pomaly rozbiehal vo februári 2021. Čo sme všetko zažili, pozrite si v nových novinách našej školskej televízie. Kde? Na hornej lište si kliknete na O ŠKOLE a v sekcii VIDEÁ môžete sledovať aktuality Spojenej školy Lendak.

      Ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a jej žiakom za pekný výsledok a veríme, že podobné noviny budeme môcť vytvoriť aj v marci 2021.

    • Po jarných prázdninách návrat do škôl podľa COVID AUTOMATU
     • Po jarných prázdninách návrat do škôl podľa COVID AUTOMATU

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Jarné prázdniny 2021 skončili a od 1.3.2021 nás čaká školské vyučovanie podľa doteraz určených pravidiel: MŠ a žiaci 1.stupňa prezenčne za podmienok, aké boli doteraz: test jedného z rodičov nie starší ako 7 dní alebo výnimky (viac v prílohe podľa usmernenia). Žiaci 2.stupňa dištančne, ako doteraz, podľa platného rozvrhu. Tieto usmernenia platia pre školy stále rovnaké, napriek tomu, že náš okres je momentálne v II.stupni varovania.

      V prílohe Vám prikladáme Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl  platné od 24.2.2021.

      Veríme, že naša škola bude otvorená čo najdlhšie.

      Vedenie Spojenej školy Lendak

    • Týždňové výzvy z TSV
     • Týždňové výzvy z TSV

     • Telesná a športová výchova inak - 2. stupeň

      V mesiaci február sa na našej škole uskutočnili tri športové výzvy z telesnej a športovej výchovy. Žiaci druhého stupňa dostávali v priebehu troch týždňov postupne tri športové disciplíny, ktoré museli splniť. Prvou bola skúška silovej disciplíny vo forme drepov. Druhá výzva bola zameraná na šikovnosť, kde museli žiaci špeciálnou technikou zodvihnúť kancelársky papier zo zeme. Poslednou disciplínou bola skúška zvládnutia koníčkov s toaletným papierom. Do týchto troch výziev sa celkovo zapojilo 96 žiakov a z toho len 27 splnilo všetky tri výzvy. Chceme povzbudiť všetkých žiakov, aby sa zapájali do pohybových činností a urobili tak niečo pre svoje zdravie.

      Cieľom tejto aktivity bolo, aby sa žiaci hýbali, cvičili vonku alebo v domácich podmienkach, pretože veľa času trávia pri počítačoch a mobiloch. 

      Za prípravu a organizáciu tejto úlohy ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi a vyučujúcim TSV.

    • Školská jedáleň informuje svojich stravníkov
     • Školská jedáleň informuje svojich stravníkov

     • Po ukončení jarných prázdnin,t.j. od 01.03.2021, sú žiaci 1. stupňa a deti MŠ automaticky prihlásení na stravu. V prípade, že deti v pondelok nenastúpia na prezenčnú výučbu do školy alebo škôlky, musíte ich z obedu odhlásiť! 

      Žiaci 2. stupňa, ktorí chcú odoberať stravu, sa musia prihlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie. Vedenie ŠJ

    • COVID-19 PASS v mobile
     • COVID-19 PASS v mobile

     • Vážení rodičia! V poslednom čase mobilné odberné miesta o výsledku testovania informujú skôr sms v mobile, ako papierovým potvrdením.  Pri vstupe do školy sa môže vaše dieťa (žiak školy) preukázať aj negatívnym výsledkom, tzv. COVID-19 PASSom v mobile. Nie je dôležitá forma, ale výsledok - že je žiak negatívny.