• Po jarných prázdninách návrat do škôl podľa COVID AUTOMATU
     • Po jarných prázdninách návrat do škôl podľa COVID AUTOMATU

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Jarné prázdniny 2021 skončili a od 1.3.2021 nás čaká školské vyučovanie podľa doteraz určených pravidiel: MŠ a žiaci 1.stupňa prezenčne za podmienok, aké boli doteraz: test jedného z rodičov nie starší ako 7 dní alebo výnimky (viac v prílohe podľa usmernenia). Žiaci 2.stupňa dištančne, ako doteraz, podľa platného rozvrhu. Tieto usmernenia platia pre školy stále rovnaké, napriek tomu, že náš okres je momentálne v II.stupni varovania.

      V prílohe Vám prikladáme Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl  platné od 24.2.2021.

      Veríme, že naša škola bude otvorená čo najdlhšie.

      Vedenie Spojenej školy Lendak

    • Týždňové výzvy z TSV
     • Týždňové výzvy z TSV

     • Telesná a športová výchova inak - 2. stupeň

      V mesiaci február sa na našej škole uskutočnili tri športové výzvy z telesnej a športovej výchovy. Žiaci druhého stupňa dostávali v priebehu troch týždňov postupne tri športové disciplíny, ktoré museli splniť. Prvou bola skúška silovej disciplíny vo forme drepov. Druhá výzva bola zameraná na šikovnosť, kde museli žiaci špeciálnou technikou zodvihnúť kancelársky papier zo zeme. Poslednou disciplínou bola skúška zvládnutia koníčkov s toaletným papierom. Do týchto troch výziev sa celkovo zapojilo 96 žiakov a z toho len 27 splnilo všetky tri výzvy. Chceme povzbudiť všetkých žiakov, aby sa zapájali do pohybových činností a urobili tak niečo pre svoje zdravie.

      Cieľom tejto aktivity bolo, aby sa žiaci hýbali, cvičili vonku alebo v domácich podmienkach, pretože veľa času trávia pri počítačoch a mobiloch. 

      Za prípravu a organizáciu tejto úlohy ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi a vyučujúcim TSV.

    • Školská jedáleň informuje svojich stravníkov
     • Školská jedáleň informuje svojich stravníkov

     • Po ukončení jarných prázdnin,t.j. od 01.03.2021, sú žiaci 1. stupňa a deti MŠ automaticky prihlásení na stravu. V prípade, že deti v pondelok nenastúpia na prezenčnú výučbu do školy alebo škôlky, musíte ich z obedu odhlásiť! 

      Žiaci 2. stupňa, ktorí chcú odoberať stravu, sa musia prihlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie. Vedenie ŠJ

    • COVID-19 PASS v mobile
     • COVID-19 PASS v mobile

     • Vážení rodičia! V poslednom čase mobilné odberné miesta o výsledku testovania informujú skôr sms v mobile, ako papierovým potvrdením.  Pri vstupe do školy sa môže vaše dieťa (žiak školy) preukázať aj negatívnym výsledkom, tzv. COVID-19 PASSom v mobile. Nie je dôležitá forma, ale výsledok - že je žiak negatívny. 

    • Jarné školy a jarné prázdniny
     • Jarné školy a jarné prázdniny

     • V dňoch od 22.2.2021 - 26.2.2021 majú žiaci Prešovského a Košického kraja jarné prázdniny. V tomto týždni organizuje Spojená škola Lendak aj tzv. jarné školy. Jarných škôl sa zúčastnia len niektorí žiaci, už vopred prihlásení u konkrétnych vyučujúcich. Z obmedzených kapacitných dôvodov sa nemohlo vyhovieť všetkým žiakom. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

    • Okresné kolo dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Máme víťaza!

      Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo online  11.2.2021.Našu školu reprezentovali dvaja najlepší súťažiaci v školskom kole. Tento rok sa na súťaž pripravovali  žiaci 6. a 9.ročníka, a oplatilo sa. Všetci ôsmi žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

      V kategórii C - žiaci 9.ročníka si meralo svoje vedomosti 10 najlepších dejepisárov zo základných škôl nášho okresu. V silnej konkurencii náš Martin Halčin z IX.D získal za 88 bodov 1.miesto a postup do krajského kola. Ani Michaela  Fudalyová (IX.B) sa nestratila. Obsadila pekné 5. miesto a stala sa úspešným riešiteľom DO okresného kola.V kategórii D - žiaci 8.ročníka súťažilo 18 žiakov a našu školu reprezentovali dve žiačky, Sára Koščáková (8.C)Mariana Vidová (8.A). Žiak Dávid Majerčák (7.A) v kategórii E – 7. ročník získal 3.miesto a Mária Koščáková (7.A) v tej istej kategórii sa umiestnila na 8.mieste. Nesklamali ani šiestačky, Štefánia Budzáková (6.A)Alžbeta Halčinová (6.D), ktoré sa umiestnili na popredných miestach. Bola  to pre nich prvá a veľmi náročná skúsenosť. 

      Žiakom srdečne blahoželáme k úspechom a tešíme sa, že ich história a predmet dejepis zaujíma. Veľkú zásluhu na tom má aj pani učiteľka Mgr. Ľudmila Glodžáková, ktorej ďakujeme za prípravu žiakov na olympiádu. Martinovi Halčinovi budeme držať prsty na krajskom kole 22.03.2021.

       

    • Projektový deň s TSV
     • Projektový deň s TSV

     • 2. stupeň

      Dňa 17.2.2021 sa uskutočnil online "Projektový deň s TSV"  pre žiakov II. stupňa dištančnou formou prostredníctvom videí na Youtube. Projektový deň pozostával zo 4 častí. Najskôr žiaci  absolvovali rozcvičku, potom nasledoval kondično – silový tréning a napokon video o zdravom životnom štýle, ktoré bolo obohatené o videorecepty a rozhovory trénerov, hráčov alebo učiteľov telesnej výchovy z iných škôl. Poslednou časťou  projektového dňa bol test, ktorý žiaci vypracovali  na Eduapge. V závere projektového dňa  sme v každom ročníku vyhodnotili najšportovejšiu triedu. Medzi hlavné kritériá patrili zapájanie sa žiakov do projektového dňa. Okrem toho, že žiaci odcvičili jednotlivé  súbory cvičení,  mali  poslať  aj fotografie alebo videá z daného dňa. Vyučujúci všetko vyhodnotili a zistili, koľko žiakov sa zapojilo. Ďalším kritériom  bolo vyhodnotenie testu v Eudpage. Pokiaľ mali triedy rovnaký počet bodov, tak rozhodujúcim kritériom bolo percento zapojenia žiakov do testu.  Vyhodnocovalo sa po ročníkoch:

       5.ročník:

      1.miesto 5.D – 20b., 2.miesto  5.B – 10b., 3.miesto 5.C – 10b., 4.miesto 5.A – 10b.

      6.ročník:

      1.miesto 6.D – 17b., 2.miesto  6.A – 15b., 3.miesto 6.C – 13b., 4.miesto 6.B – 8b.

      7.ročník:

      1.miesto 7.C – 17b., 2.miesto  7.B – 13b., 3.miesto 7.A – 13b., 4.miesto 7.D – 8b.

      8.ročník:

      1.miesto 8.B – 20b., 2.miesto  8.A – 13b., 3.miesto 8.C – 13b.

      9.ročník:

      1.miesto 9.C  – 17b., 2.miesto  9.B – 13b., 3.miesto 9.D – 13b., 4.miesto 9.A – 8b.

      Tento deň mal veľmi dobrú odozvu u žiakov a tešíme sa, že si zašportovali, niektorí aj vonku na čerstvom vzduchu, čo bolo aj cieľom tohto projektu.

      Za organizáciu a metodickú prípravu ďakujeme učiteľom telesnej výchovy. (foto vo fotoalbume)