• Biologická olympiáda - kategória E, zoológia
     • Biologická olympiáda - kategória E, zoológia

     • okresné kolo

      Dňa 8. apríla sa Samko Hudaček zo VI. C a Dávid Majerčák zo VII. A zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategórie E, odbornosť zoológia online. Víťazom tejto súťaže sa stal Samuel Hudaček  s počtom bodov 96/ z max. počtu 110 bodov/ a na druhom mieste sa umiestnil Dávid Majerčák s počtom bodov 93,5 b. Obaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi tejto olympiády a postupujú na krajské kolo.

      Samkovi a Dávidovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, a na krajskom kole im budeme držať prsty!. Za prípravu žiakov na olympiádu ďakujeme pani učiteľke Ing. Márii Švorcovej.

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022

     • Keďže v čase konania zápisu 13.04., 14.04. a 15.04.2021 bude pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať elektronicky a  bez osobnej prítomnosti detí.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyplní elektronickú prihlášku na stránke školy, sa osobne nemusí zúčastniť zápisu. Elektronické prihlášky prijímame do 15. apríla 2021.

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, príde osobne do školy vyplniť prihlášku za predpokladu povinnosti dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa nariadenia vlády SR (vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti a preukázať sa pri vstupe platným negatívnym testom). K zápisu je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Prihlášku do 1. ročníka musí podať aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bolo na školský rok 2020/2021 vydané rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

      Prihlášky následne spracujeme a zákonných zástupcov pozveme do školy na overenie údajov a prevzatie rozhodnutí o prijatí dieťa do 1. ročníka. O termíne Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

      Zápis sa uskutoční v kancelárii zástupkýň v čase od 13:00 do 14:30 hod. u zástupkyne riaditeľky Mgr. Renáty Černákovej. Vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete vypísať na vrátnici školy.

      Informácie o zápise podáva  Mgr. Renáta Černáková, zástupkyňa riaditeľky, 0948 855 302, rencernakova@gmail.com.

      Vyhlásenie návštevníka školy si môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.doc​​​​​​​


    • Vyučovanie v Spojenej škole Lendak od 12.4.2021
     • Vyučovanie v Spojenej škole Lendak od 12.4.2021

     • Vážení rodičia, od 12.4.2021 sa celoplošne otvárajú triedy žiakov I.stupňa a materské školy pre deti všetkých rodičov. Samozrejme, podmienky testovania ostávajú nezmenené: pretestovanie jedného zákonného zástupcu. Z tohto dôvodu vás informujeme, že v našej telocvični bude testovanie antigénovým testom v sobotu, 10.4.2021, od 8.00 - 11.45 hod. a od 13.00 - 17.30 hod. 

      Otvorené je tiež individuálne vzdelávanie v základných umeleckých školách pre deti na prvom stupni základnej školy. Otvorené ostávajú aj školské kluby detí, školské jedálne aj skupinové vyučovanie žiakov 2.stupňa. V skupinovom vyučovací žiakov 2.stupňa okrem rodiča musí byť pretestovaný aj samotný žiak. 

      Žiaci 1.stupňa, stravujúci sa v školskej jedálni, budú na stravu od 12.4.2021 prihlásení automaticky. V prípade, že vaše dieťa v pondelok nenastúpi do školy, nezabudnite ho zo stravy odhlásiť. Naďalej platí strava do obedárov pre žiakov 2.stupňa, aj keď sa vzdelávajú dištančne. 

      V prílohe si môžete prečítať rozhodnutie ministra školstva v plnom znení. 

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

       

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • projektové vyučovanie - 2. stupeň

      Dňa 31.03.2021 sa konal projektový deň Finančná gramotnosť. Tentokrát sa konal online z domu. Pozostával z troch častí: teoretickej, praktickej a testu.

      V teoretickej časti si mali žiaci pozrieť pripravené prezentácie, videá, tí menší mali aj nahovorenú rozprávku na tému peniaze. Táto časť bola predpokladom na správne vypracovaný test.

      V praktickej časti šlo o to, aby žiaci nesedeli len pri počítačoch, tabletoch a mobiloch, preto im bola zadaná práca, kde mali tvoriť. Piataci vytvárali vlastnú 300 eurovú bankovku. 300 € preto, lebo taká nie je, napriek tomu mala mať všetky znaky ako tie ostatné, aby proste zapadla do série už existujúcich bankoviek. Šiestaci a siedmaci vyrábali peňaženku zo škatule od mlieka, ôsmaci mali vyrobiť reklamu na svoju vlastnú banku (banku ako inštitúciu, s názvom, vlastnými produktami a pod.). A deviataci mali urobiť vlastný návrh kreditnej karty, prednú aj zadnú stranu.

      Na záver mali žiaci pridelený test, na základe ktorého bolo vytvorené poradie úspešnosti v ročníku.

      Žiakov, ktorí napísali test čo najlepšie a urobili aj praktickú časť, čaká po príchode do školy diplom a sladká odmena.

      5.           ročník                 

      1.           5. D        77,9

      2.           5. B        77,5

      3.           5. C        77,3

      4.           5. A        76,7

      6.           ročník                 

      1.           6.D         57,1

      2.           6. C        55,9

      3.           6. B        55,6

      4.           6. A        50,1

      7.           ročník                 

      1.           7. B        59,9

      2.           7. D        58,3

      3.           7. A        52,2

      4.           7. C        51,0

      8.           ročník                 

      1.           VIII.B     77,5

      2.           VIII.C     72,2

      3.           VIII.A     70,9

      9.           ročník                 

      1.           IX.A        79,9

      2.           IX.D       75,7

      3.           IX.B        73,7

      4.           IX.C        70,4

      Za metodickú prípravu projektového vyučovania ďakujeme vedúcej PK MAT, Ing. Miroslave Siskovej, Mgr. Jane Budzákovej (VYV) a taktiež za realizáciu ďakujeme aj triednym učiteľom.

       

     • Veľkonočná pohľadnica

     • výtvarná súťaž

      Vianočná pohľadnica na našej škole mala veľký úspech, preto bola zorganizovaná aj súťaž „Veľkonočná pohľadnica“. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci I. a II. stupňa. Celkový počet odovzdaných pohľadníc bol 206 ks (I. stupeň 73, II. stupeň 133). Teší nás, že žiaci využívajú získané poznatky z výtvarnej výchovy, techniky a ZUŠ. Pohľadníc bolo dosť a vybrať tie najkrajšie bolo ťažké, preto sa porota rozhodli oceniť tých žiakov, ktorí pri tvorení pohľadnice využili vlastnú kreativitu.

      V súčasnej dobe sa viac posielajú Veľkonočné SMS ako Veľkonočné pohľadnice, preto tieto pohľadnice poputovali do náhodných domácností v obci Lendak.

      Umiestnenie:

      I. stupeň

      1. miesto  - Karolína Lizáková – 2.D, Júliana Budzáková – 2.A, Andrea Majerčáková – 4.C

      2. miesto  - Slavomíra Jašňák – 4.D, Emília Neupauerová – 2.B, Galina Chudíková – 2.B

      3. miesto - Ján Čižík – 2.D, Lucia Hudačeková – 4.C, Natália Zavacká – 4.B,

      II. stupeň

      1. miesto – Antónia Halčinová – 9.D, Jozef Halčin – 5.C

      2. miesto – Karina Jašňák – 5.B, Sofia Neupauerová – 8.C

      3. miest – Štefánia Budzáková – 6.A, Paulína Neupauerová – 7.B

      Víťazom srdečne blahoželáme! Odmenu si budete môcť vyzdvihnúť po Veľkej noci. Budeme Vás kontaktovať.

      Za realizáciu súťaže ďakujeme Mgr.  Jane Budzákovej (VYV) a Ing.  Darinke Adamicovej.

       

    • Veľkonočné prázdniny a vyučovanie po prázdninách
     • Veľkonočné prázdniny a vyučovanie po prázdninách

     • Informujeme rodičov a žiakov našej školy, že v čase od 1.4.2021 do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny. Po prázdninách, so súhlasom zriaďovateľa školy, od 7.4.2021 do 9.4.2021, budú sa všetci žiaci základnej školy vyučovať dištančne. Žiaci ZUŠ v tomto termíne nebudú mať vyučovanie. Taktiež materská škola bude v čase od 7.4.-9.4.2021 ZATVORENÁ.

      Riadne prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.stupňa, skupinky žiakov 2.stupňa, žiakov ZUŠ i detí materskej školy bude až od 12.4.2021. Od 12.4.2021 by sme chceli otvoriť aj všetky triedy 2.stupňa. Či to bude možné a za akých podmienok, budeme vás informovať po Veľkej noci.

      Kto má záujem stravovať sa v školskej jedálni aj v mesiaci apríl, musí sa na stravu prihlásiť. V čase dištančného vyučovania, od 7.4.-9.4.2021 môžu žiaci základnej školy poberať stravu do obedárov. 

      V mene kolektívu zamestnancov Spojenej školy Lendak Vám všetkým prajeme požehnané veľkonočné sviatky, prežité v zdraví, radosti a rodinnej pohode. 

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka Spojenej školy Lendak

     • Oznam školskej jedálne!

     • Oznamujeme učiteľom a rodičom, že od 7.4. 2021 bude školská jedáleň fungovať, takže sa môžete počas dištančného vzdelávania prihlásiť a brať obedy do obedára.

    • Pôstna krabička
     • Pôstna krabička

     • Multikultúrna výchova - prierezová téma

      V mesiaci marec sa na 1. stupni realizovala prierezová téma  - multikultúrna výchova a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky pre chudobné deti z Afriky "Pôstna krabička." Vyzbierala sa úžasná suma 450,00 €, ktorá bola odoslaná na účet Katolíckej Charity. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, pedagógom, že žiakov správne motivovali a vysvetlili význam tejto aktivity, pretože bez toho by sa tá suma nevyzbierala.

      Za realizáciu tejto aktivity ďakujeme Mgr. Alžbete Koščákovej.

     • Martin Halčin - víťaz Prešovského kraja!

     • Dejepisná olympiáda - krajské kolo

      Dňa 22.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnil víťaz okresného kola, Martin Halčin, žiak 9.D, ktorý z 24 súťažiacich skončil na 1.mieste a postúpil do celoštátneho kola.

      Do celoštátneho kola postupuje len jeden víťaz za každý kraj. Martin ako jednoznačný  víťaz Prešovského kraja bude pokračovať v celoštátnom kole dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutoční koncom apríla. Čaká ho náročná príprava, lebo ide o boj medzi silnou konkurenciou.

      Martinovi blahoželáme k úspechu a držíme mu palce, aby zvládol náročnú úlohu, ktorá ho čaká v najbližších dňoch!

      Za prípravu žiaka na všetky kolá dejepisnej olympiády ďakujeme Mgr. Ľudmile Bolcarovičovej.