• Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, rešpektujúc platné protipandemické opatrenia. Konalo sa 13.januára dištančnou formou, cez online platformu www.onlineolympiady.sk . Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, súťaž neobsahovala ústnu časť, resp. táto časť bola zakomponovaná do testu. Cieľom písomnej časti testu bolo preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A získal Tomáš Koščák, žiak 6.D triedy, 1. miesto a postúpil na krajské kolo a rovnaký úspech dosiahol aj Mikuláš Suchanovský, žiak 9.A triedy, ktorý v kategórii 1B rovnako získal 1. miesto a postup na krajské kolo. Žiakom srdečne blahoželáme a budeme držať palce vo februári, kedy sa uskutoční krajské kolo!

      Za prípravu žiakov na olympiádu ďakujeme Mgr. Ivete Budzákovej a Mgr. Jane Figlárovej.

    • Aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne, môžu sa stravovať v ŠJ
     • Aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne, môžu sa stravovať v ŠJ

     • Informujeme rodičov žiakov vzdelávajúcich sa dištančne, ktorí sa stravovali v našej školskej jedálni, že podľa posledným pokynov MŠ VVaV SR a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, v súvislosti s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, je umožnené odobratie stravy aj deťom, ktoré sa vzdelávajú dištančnou formou doma. V prípade záujmu o odobratie stravy dieťaťa (žiaka) do obedára, informujte sa u vedúcej školskej jedálne. Telefónne číslo: 0917 160 269 alebo osobne v ŠJ Lendak.

    • Žiak, ktorý prekonal Covid-19, potrebuje potvrdenie
     • Žiak, ktorý prekonal Covid-19, potrebuje potvrdenie

     • Informujeme rodičov, ktorých deti - žiaci našej školy, prekonali Covid-19, že potvrdenie o prekonaní choroby vydáva MUDr.Janíková na základe certifikátu s pozitívnym výsledkom (antigénový test), alebo iného dokladu (PCR test). Toto potvrdenie vám bude slúžiť počas troch mesiacov od prekonania choroby a žiaci nebudú musieť byť, v prípade nástupu do školy, pretestovaní.

      Na vyžiadanie potvrdenia nemusíte vyžiadať e-časenku, ale zaklopaním na dvere a doložením potrebných dokladov Vám zdravotná sestra vydá potvrdenie. 

       

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

     • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Viac informácií na www.minedu.sk.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa a MŠ

     • Materská škola v Lendaku bude od 11.01.2021 otvorená pre deti rodičov, ktorí obaja pracujú alebo pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, hasiči...). Informácie u zástupkyni pre MŠ, Mgr. Zuzany Gallikovej na čísle 0908 205 892.

       

      Oznamujeme rodičom žiakov 1. stupňa ZŠ, že od 11.01.2021 môžu nastúpiť do školského klubu deti (aj deti, ktoré inak do ŠKD nechodia), ktorých rodičia obaja pracujú, nemôžu vykonávať home office, musia dochádzať do zamestnania alebo pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, policajti....). Dopoludnia sa deti budú učiť a popoludní budú prebiehať výchovné činnosti. ŠKD bude fungovať od 7:30 hod. do 16:00 hod. Deti budú rozdelené do skupín po 5 + 1 vychovávateľka. Zákonným zástupcom odporúčame, aby sa v prípade nástupu dieťaťa do ŠKD jeden   z nich dal testovať a preukázal sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19.

      V prípade záujmu kontaktujte zástupkyňu pre 1. stupeň Mgr. Renátu Černákovú na čísle 0948 855 302.