• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Ak Vás projekt zaujal, ozvite sa na: sanelendak@gmail.com, príp. na mobil: 0905 772 998.
     • iBOBOR

      Medzinárodná informatická súťaž

      Žiaci 2., 3., 4. ročníka sa 12. a 15. novembra opäť zúčastnili medzinárodnej IKT súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť záujem o informácie a komunikačné technológie u žiakov. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl v rámci Slovenska.

      Naši žiaci súťažili v kategórií Drobci (2.-3. ročník) a Bobríci (4. a 5. ročník). Na prvom stupni súťažilo v kategórii Drobci 23 žiakov a v kategórii Bobríci 20 žiakov. V rámci týchto kategórií sme mali 22 úspešných riešiteľov. 100% úspešnosť mali 2 žiaci: Matúš Lizák 2.D – Drobci a Samuel Halčin 4.D – Bobríci.

     • Technika hrou od základných škôl

      Nadácia Volkswagen Slovakia

      Naša škola sa prihlásila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. 01.10.2019 sme obdržali správu, že nás vybrali do projektu, a že sme získali podporu. Do projektu sa zapojili pani učiteľky 1. stupňa, Mgr. Karmen Mazureková a Mgr. Veronika Lizáková. Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností. Základným školám, ktoré boli vybraté do projektu boli poskytnuté akreditované vzdelávania, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál. Pani učiteľky, ktoré absolvovali školenia, pripravia pre učiteľov 1. stupňa workshop, kde si ukážu pra

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

      školské kolo

      Dňa 13.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo spolu 36 žiakov - 14 v kategórii 1A a 21 v kategórii 1B a 1 žiak v kategórii 1C. V kategórii 1A zvíťazil Frantiček Halčin, 7.B (vyučujúca Mgr. J.Figlárová), čím postúpil do okresného kola. 2.miesto – Stanislav Suchanovský, 7.A, (Mgr. M.Habiňák); 3.miesto – Sára Koščáková, 7.C (Mgr. J.Figlárová).

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

      Finančná zbierka

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do finančnej zbierky "Hodina deťom". Cieľom tejto verejnej zbierky je spájanie sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Funguje už nepretržite 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Žiaci ôsmeho ročníka: Ondrej Batory 8.C, Kristína Neupauerová 8.C, Mária Suchanovská 8.C, Klaudia Badovská 8.D, Dominika Birošíková 8.D, Fabián Výrostek 8.D s spokladničkami s logom maskota Huga prešli všetky triedy školy, školskú jedáleň, materskú školu, obecný úrad, obchody a ulice v Lendaku. Spolu sa vyzbieralo 153,40 €. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec zo srdca ďakujeme! Za organizáciu zbierky bola zodpovedná Mgr. Ivana Suchanovská a naši dobrovoľníci. Ďakujeme!

     • Deň otvorených dverí v SOŠ hotelová Vysoké Tatry

      Návšteva žiakov 8. a 9. ročníka

      Dňa 12.11.2019 žiaci 8.A, 8.B a žiaci 9.ročníka, ktorí sa aktuálne hlásia na SOŠ hotelová Horný Smokovec zúčastnili Dňa otvorených dverí. Toto podujatie je venované rodičom, žiakom a pedagógom základných škôl i širokej verejnosti, aby žiakov informovali o možnostiach štúdia na ich škole, o podmienkach prijatia a možnostiach uplatnenia v praxi. Súčasťou programu bola aj prezentácia žiakov formou praktických zručností z modernej gastronómie, s ochutnávkou predjedál, dezertov, flambovaného trhanca a kokteilov. Okrem návštevy školy mali naši žiaci možnosť navštíviť hotel Atrium, kde manažér hotela im porozprával, ako to v takom hoteli funguje. Veríme, že informácie, ktoré žiaci získali im pomôžu pri výbere ich budúceho povolania.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Divadlo ATak - Agnus Dei, 22.11.2019
   • Rozmanitosť v ŠKD
   • IBOBOR
   • Testovanie 5 - 20.11.2019
   • Čo vieš o drogách - 19.11.2019
   • DOD SOŠ hotelová Horný Smokovec - 12.11.2019
   • Múzem Petzvala - Spišská Belá
   • Čo o nás viete - 28.10.2019
   • Medzinázodný deň školských knižníc - 28.10.2019