• Súťaž „Vianočná pohľadnica“

     • 1. a 2. stupeň

      Napriek situácií v ktorej sa nachádzame bola školou usporiadaná  súťaž „Vianočná pohľadnica“. Myšlienkou pohľadnice nebolo len motivovať žiakov, ale urobiť hlavne radosť ľuďom v obci, ktorým sa pohľadnice rozpošlú. Žiaci pri tvorení mohli použiť rôzne techniky na tvorenie. Aj keď sa brány školy dočasne úplne zavreli do súťaže sa zapojilo spolu 135 detí. Boli aj detí, ktoré odovzdali viac ako len jednu pohľadnicu. Podľa vyhodnotenia bolo jasne, že žiaci 1. stupňa, ktorí ešte chodili do školy sa v hojnom počte zapojili do súťaže. Z druhého stupňa bolo menej pohľadníc, napriek tomu, to boli veľmi pekné pohľadnice.

      Vyhodnotenie:

      1. miesto - Danielka Kapošová

      1. stupeň

      1. miesto – Marián Vida (2.D), Natália Závacká (4.B), Dominika Grichová (2.B), Miroslav Budzák (3.A)

      2. miesto – Jozef Kapoš (3.A), Oliver Lizák (3.D), Ján Čížik (2.D), Vladimír Grich (2.B)

      3. miesto  - Lucia Hudačeková (4.C), Natália Lizáková (4.B), Barbora Halčinová (3.D), Slavomíra Jašňak    (4.D), Sára Neupauerová (4.E)

       

      2. stupeň

      1. miesto – Sofia Neupauerová (8.C), Slávka Halčinová (8.B), Alexander Vida (7.A)

      2. miesto – Karin Jašňák (5.B), Sabína Halčinová (8.C), Janka Budzáková (8. C)

      3. miesto – Petra Vidová (6.A), Štefánia Budzáková (6.A), Sára Koščáková (8.C)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme! Ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.                 

      Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Jana Budzáková a Ing. Darina Adamicová.

     • Betlehemská cesta

     • 1. stupeň

      Počas tohtoročného adventného obdobia sme sa s deťmi 1. stupňa veľmi tešili na už tradičnú našu deväťdňovú pobožnosť – betlehemskú cestu. Žiaľ trvala iba 2 dni, pretože 10.12. prešiel celý 1.stupeň na dištančné vzdelávanie, kvôli šíriacej sa pandémii. Aspoň 4 triedy si pripomenuli neľahkú cestu, ktorou si prešli sv. Jozef s Pannou Máriou  pri hľadaní nocľahu už známou piesňou „Kto klope tam..“ a krátkou pobožnosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a dúfame, že o rok takáto situácia už nenastane a čaro prichádzajúcich Vianoc prežijeme ako po iné roky.

      Za prípravu Betlehemskej cesty ďakujeme PaedDr. Gabriele Majerčákovej a Mgr. Eve Dvorčákovej.

     • Pytagoriáda

     • školské kolo  - P3, P4

      Dňa 9.12.2020 sa konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, na ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov tretieho,  22 žiakov štvrtého ročníka.  Žiaci museli vypracovať 15 úloh, na ktorých vypracovanie mali 60 minút. 

      3. ročník - úspešní riešitelia:

           1. Klára Anna Halčinová 3.B

                Barbora Halčinová /online/ 3.D

            2. Damián Dvorčák 3.C

                 Natália Neupauerová 3.A

             3. Anna Budzáková 3.C

             4. Miroslav Budzák 3.A

             5. Faustína Batoryová 3.B

      4. ročník - úspesní riešitelia:

              1. Patrícia Majerčáková 4.B

              2. Filip Špak  4.A

              3. Nina Sulitková  4.B

              4. Karolína Laufová 4.A 

              5. Viliam Koščák 4.C

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme! 

      Za pytagoriádu boli zodpovedné Mgr. Mária Dudašková, Mgr. Gabriela Majerčáková.

    • Pytagoriáda šk.roka 2020/21 - online školské kolo
     • Pytagoriáda šk.roka 2020/21 - online školské kolo

     • Aj školské kolo Pytagoriády ročníkov 5. - 8. sa uskutočnilo tento rok online formou. Do riešenia úloh sa zapojilo 102 žiakov. Najviac šiestakov, až 40. No nie všetci sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. Predstavíme Vám najlepších.

      5.ročník: Zapojilo sa 26 žiakov, 12 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.Najviac sa darilo týmto žiakom: 1. Valéria Suchanovská, V.B; 2. Vanesa Koščáková,V.D; 3. Ján Budzák, V.D.

      6.ročník: Zapojilo sa 40 žiakov, 24 žiakov bolo úspešných. Najlepší sú títo: 1. Tomáš Koščák, VI.D; 2. Patrik Majerčák, VI.D; 3. Barbora Konopová, VI.D.

      7.ročník: Zapojilo sa 13 žiakov, úspešní riešitelia boli 5. Najlepší títo: 1. Štefan Suchanovský, VII.C; 2. Dávid Majerčák, VII.A; 3. Marián Dvorčák, VII.C.

      8.ročník: Zapojilo sa 23 ôsmakov, no iba jedna jediná žiačka bola úspešná: Sabína Halčinová, VIII.C.

      Ďakujeme vyučujúcim MAT za motiváciu svojich žiakov a Ing. Miroslave Siskovej, vedúcej PK matematiky a informatiky, za zorganizovanie online Pytagoriády.

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

    • Poznáme víťazov školského kola Dejepisnej olympiády
     • Poznáme víťazov školského kola Dejepisnej olympiády

     •  

      10.12.2020 sa online formou uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6.-9.ročníka. Celkovo sa jej zúčastnilo 28 žiakov, ktorí si svoje vedemosti z dejepisu chceli porovnať s ostatnými. Test pozostával z učiva príslušného ročníka a z regionálnej histórie. Celkovo každý súťažiaci mohol získať max.100 bodov, no  úspešným riešiteľom školského kola DO sa stal aj žiak, ktorý mal minimálne 60 bodov. Teší nás, že až 27 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      Zvíťazili tí najlepší:

      9.ročník: Súťažilo 10 žiakov.

      1. Martin Halčin, 9.D (97 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2. Michaela Fudalyová, 9.B (94 bodov) (Mgr. D.Galliková)

      3. Sára Hudačeková, 9.B (93 bodov) (Mgr. D.Galliková)

      8.ročník: Súťažilo 7 žiakov.

      1. Marianna Vidová, 8.A (96 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2. Sára Koščáková, 8.C (89 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      3. Anna Mária Budzáková,8.B (88 b.) (Mgr.Ľ.Bolcarovičová)

      7.ročník: Súťažilo 5 žiakov.

      1. Dávid Majerčák, 7.A (94 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2.- 3. Mária Koščáková, 7.A (93 bodov) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      2.- 3. Marián Dvorčák, 7.C (93 bodov) (Mgr. V. Haberová)

      6.ročník: Súťažilo 6 žiakov.

      1. Štefánia Budzáková, 6.A (89 b.) (Mgr.Ľ.Bolcarovičová)

      2. Alžbeta Halčinová, 6.D ( 85 b.) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      3. Zuzana Budzáková, 6.D (77 b.) (Mgr. Ľ.Bolcarovičová)

      Víťazom srdečne blahoželáme! Ostatným riešiteľom ďakujeme za účasť v DO a pedagógom za prípravu žiakov. Organizáciou školského kola bola poverená Mgr. Ľudmila Bolcarovičová, ktorej aj touto cestou ďakujeme za zdarný priebeh súťaže.

       

     • Naši žiaci, vinšovníci, v RTVS!

     • 15.12.2020 (utorok) o 9.00 hod. vysiela RTVS na programe Stv2 Školský klub. Vyučovať sa bude vlastiveda. Cez televíznu obrazovku sa deťom v štúdiu, ale aj všetkým divákom, prihovoria aj naši žiaci zo ZŠ Lendak: Laura Majerčáková a Adrián Neupauer. Už teraz sa tešíme! Nezabudnite pozerať!

    • Už aj žiaci I.stupňa dištančne!
     • Už aj žiaci I.stupňa dištančne!

     • Oznamujeme rodičom žiakov 1. - 4.ročníka, že od 10.12.2020 (štvrtok) až do odvolania prechádzajú aj žiaci I.stupňa na dištančnú výučbu.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

    • Žiaci II.stupňa ZŠ pred Vianocami do školy nenastúpia!
     • Žiaci II.stupňa ZŠ pred Vianocami do školy nenastúpia!

     • Oznamujeme rodičom i žiakom 5.-9. ročníka ZŠ Lendak, že napriek nášmu úsiliu vrátiť deti do školy pred Vianocami, žiaci naďalej ostávajú na dištančnej výučbe.

      Od 10.12.2020  končí aj prezenčná výučba žiakov 5.-9.ročníka v malých skupinkách.

      Toto rozhodnutie sme vydali so súhlasom zriaďovateľa, nakoľko podmienky v našej obci, ohľadom Covid-19, nie sú veľmi priaznivé.

      Vyučovanie pre 1. - 4.ročník zatiaľ naďalej pokračuje v škole, čiže prezenčnou formou.

      Ďakujeme všetkým rodičom i žiakom, ktorí boli ochotní zapojiť sa do testovania.

      PaedDr. Mária Budzáková, riaditeľka školy

     • Projektové vyučovanie RVTĽK

     • 1. stupeň

      Žiaci 1.- 4. ročníka mali počas mikulášskeho dňa projektové vyučovanie z regionálnej výchovy. Oboznámili sa s históriou jasličiek, pohľadnice, vianočného stromčeka zo slamy – v Lendaku volaný oblažnicka. Prváci svoju zručnosť prejavili modelovaním postáv z jasličiek, ktoré postupne ukladali do maštaľky, ktorú si taktiež vyrobili. V druhom ročníku žiaci po teoretickej časti využili svoju kreativitu a nápaditosť pri tvorbe pohľadníc. Tretiaci spolu so štvrtákmi vyrábali za pomoci pracovného postupu slamený stromček, ktoré  kedysi viseli v skromných drevených chalúpkach nad štedrovečerným stolom. Dozvedeli sa, že takéto stromčeky sa vyrábali zo slamy ako pripomienka toho, že aj jasličky boli vystlané slamou, do ktorých Mária uložila malého Ježiška. Vo všetkých triedach sa veľmi snažili a krásne výtvory si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Za metodickú prípravu projektového vyučovania ďakujeme Mgr. Helene Hudáčkovej a Mgr. Ružene Vaverčákovej a všetkým vyučujúcim.