• Fašiangové mecheche
     • Fašiangové mecheche

     • Utorok pred Popolcovou stredou, 25.2.2020, patril žiakom 2.stupňa. Učili sa v maskách. Ten,kto mal dôstojnú fašiangovú masku, bol oslobodený od skúšania i písomiek. Cez 4.vyučovaciu hodinu sa  žiaci presunuli do veľkej telocvične. Začalo sa Fašiangové mecheche - program scénok, tanca i piesní.  Veru sme sa nasmiali. Moderátori Ondrej Batory (VIII.C) a Viktória Andrášiová (V.B) nás sprevádzali číslami programu, ktorý pripravili žiaci z V.B, V.C, V.D, VI.D, VII.B, VII.C, VIII.A, IX.C, spolu s triednymi učiteľmi;

      speváčky Mirka Galliková zo VII.A a Stanka Neupauerová z IX.B, triedy II.C, II.D a triedy 3.ročníka spolu s p.uč. Mgr.Ivetou Pavlíkovou. Fašiangový program obohatili uč. ZUŠ Lendak (p.uč. Bachledová, Bachleda, Oprendek) so žiakmi Klárou Neupauerovou a Laurou Majerčákovou i Samuelom Halčinom zo IV.D.

      Samozrejme, nesmela chýbať tombola, na ktorú sa žiaci vždy mimoriadne tešia. Keďže aj tohtoročné MECHECHE bolo súťažné, zvíťazili IX.C, VII.B a V.D. Srdečne blahoželáme!

      Všetkým účinkujúcim žiakom i pedagógom ďakujeme za krásne chvíle, ktorými sme si spríjemnili posledné fašiangové dni. (čiastočné foto vo fotoalbume)

    • Lesná pedagogika
     • Lesná pedagogika

     • 2.C, 2.D

      Vo štvrtok 27. februára lesní pedagógovia J. Halčín a Ing. I. Stavný v spolupráci s p. uč. Mgr. Karmen Mazurekovu a Mgr. Veronikou Lizákovou pripravili pre žiakov 2.C a 2.D triedy, zážitkové vyučovanie o živote v lese.

      Najprv v priestore triedy bola žiakom prezentovaná téma: KTO TU BOL? Žiaci sa naučili o pohybových znakoch zvierat. Spoznali stopy, ktoré zvieratá v lese zanechávajú. Mali k dispozícií ukážky ako hniezdo, parohy, perá veľkých dravcov... Lesný pedagóg doniesol žiakom na ukážku aj rôzne dreviny a ukázal im ako ich rozoznať.

      Po teoretickej príprave sme sa premiestnili do zvernice v Tatranskej Javorine. Je to zvernica jelenej zveri karpatského typu. Žiaci videli kŕmne a odchytové zariadenia, hľadali pobytové znaky živočíchov ako aj dreviny, ktoré už poznajú. V lese si vyskúšali rôzne aktivity, ktoré im dávali možnosť pochopiť ako sa správajú zvieratá v lese.

      Na záver sme sa zúčastnili prehliadky národnej kultúrnej pamiatky - Poľovnícky zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine.

      Žiaci prežili zaujímavý, aktívny pobyt v prírode, ktorý ich obohatil o nové poznatky, skúsenosti a zážitky.

      Za prípravu zážitkového vyučovania boli zodpovedné Mgr. Karmen Mazureková, Mgr. Veronika Lizáková a lesní pedagógovia pán J. Halčín a Ing. I. Stavný. (foto vo fotoalbume)

    • Prírodovedný päťboj 2020
     • Prírodovedný päťboj 2020

     • Gymnázium, Kukučínová 4239/1, 05839 Poprad

      Dňa 27.02.2020 sa naši žiaci zúčastnili Prírodovedného päťboja, ktorý organizovalo Gymnázium Kukučínová, Poprad. Jednalo sa o súťaž 5-členných tímov v piatich predmetoch – matematike, fyzike, informatike, biológii a chémii.

      Pod názvom Lendak team súťažili deviataci – Samuel Gallik (9.A), Faustína Nebusová (9.C), Veronika Grichová (9.A). Kristián Halčin (9.B) a Sebastián Koščák (9.B). Z celkového počtu 24 tímov, z troch okresov, sa žiaci umiestnili na výbornom 12. mieste s počtom bodov 39 (maximálny počet bodov – 60). Žiakom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy. 

      Za akciu bola zodpovedná Mgr. Sabína Zednikovičová.

    • HRÁME PEXESO
     • HRÁME PEXESO

     • 5. – 6. ročník

      Dňa 26.2.2020 sa uskutočnila súťaž „ HRÁME PEXESO“ pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Žiaci si mali vytvoriť dvojice, ktorých úlohou bolo urobiť si vlastné  pexeso. Každá dvojica si vyrobila 36 kartičiek tvaru štvorca so stranou dĺžky 5 cm. Na jednu stranu žiaci kreslili rovnaký námet a druhú stranu si mali určiť: kreslili vesmír, oblečenie, smajliky, ovocie, zeleninu,  abecedu, písmenká, čísla a pod. Po dokončení vyhodnotili súťaž a najzaujímavejšie pexesá boli odmenené vecnými cenami, všetci žiaci dostali sladkosť. Žiaci boli veľmi tvoriví a strávili spolu pekné súťažné popoludnie.

      1.miesto: Budzáková Klaudia, Halčinová Blažena /6.C/ - Abeceda

      2.miesto: Dvorčák Marián, Suchanovský Štefan /6.C/ - Oblečenie

      3.miesto: Galliková Sára, Halčinová Veronika /5.D/ - Ovocie

      Za prípravu a organizáciu súťaže ďakujeme Mgr. Daniele Gallikovej a Ing. Terézii Pjontekovej.

       

    • Školské kolo Biologickej olympiády
     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • kategória E- zoológia

      Dňa 26.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategória E  – zoológia. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov VI.– IX. ročníka. Súťažiaci si  preverili  vedomosti o živočíchoch polí, lúk a pasienkov.  Súťaž pozostávala z troch častí: identifikácia živočíchov, test, praktická časť: zbierka živočíchov. Žiaci mohli získať   v školskom kole  maximálne 125 bodov. Víťazom školského kola sa stala Monika Majerčáková  z IX. A triedy s počtom bodov 121. Druhé miesto obsadil Dávid Majerčák zo VI. A (115 bodov)  a  tretie miesto Karolína Halčinová   z IX. B  ( 112,5 bodov).  Žiaci boli dobre pripravení. Úspešnými riešiteľmi tejto olympiády sa stalo14  žiakov. Monika a Dávid budú našu školu reprezentovať 6. apríla  na okresnom kole biologickej olympiády.  Úspešným riešiteľom blahoželáme a Monike a Dávidovi budeme držať prsty na okresnom kole!

      Za organizáciu a súťaže a prípravu žiakov ďakujeme Ing. Márii Švorcovej a Mgr. Janke Figlárovej.                                                                                             

    • Kristián Halčin - víťaz okresného kola Dejepisnej olympiády
     • Kristián Halčin - víťaz okresného kola Dejepisnej olympiády

     • Kristián Halčin, z IX.B triedy (žiak Mgr. Glodžákovej) sa v okresnom kole Dejepisnej olympiády kategórie C (žiaci 9.ročníka), konanej 14.2.2020 v Kežmarku umiestnil na vynikajúcom 1.mieste. Z celkového počtu 100 bodov získal 93,5 a vysoko predbehol ostatných 12 súťažiacich. (Veď žiak, ktorý získal 2. miesto mal 87,5 bodov.)

      Úspech nášho Kristiána nás mimoriadne teší a pevne veríme, že  krajské kolo, ktoré sa bude konať v Prešove, mu prinesie nielen nové skúsenosti, ale aj  úspech.

    • Ema opäť v Prešove!
     • Ema opäť v Prešove!

     • Ema Čizíková z 3. E nás opäť reprezentovala na krajskej súťaži v Prešove. Tentokrát svojím prednesom potešila žiakov, ktorí majú vzťah k tradíciám, zvykom a povestiam, čo je cieľom súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž je výnimočná najmä tým, že niektorí recitátori umocnili svoj prednes rôznymi krojmi a ľudovými rekvizitami.     

      Teší nás, že okres Kežmarok zastupovala práve žiačka našej školy. Krajské kolo bolo na vysokej umeleckej úrovni a prednesy boli naozaj veľmi dobre pripravené. Hoci sa Eme vo svojej kategórii nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, budeme jej držať prsty na ďalších recitačných súťažiach.

      Sme radi, že máme takýchto šikovných žiakov a meno našej školy sa dostáva do popredia čoraz častejšie.

      Za prípravu Emky ďakujeme pani učiteľke Mgr. Kataríne Draveckej.  

    • Na krajskom kole Matematickej olympiády budú aj naši žiaci
     • Na krajskom kole Matematickej olympiády budú aj naši žiaci

     • Anna Majerčáková a Sebastián Koščák, obaja z IX.B, (žiaci Ing. Siskovej) budú našu školu reprezentovať na krajskom kole Matematickej olympiády žiakov 9.ročníka. Spolu za  okres Kežmarok do krajského kola postúpilo 9 úspešných riešiteľov MO okresného kola. Krajské kolo MO kategórie Z9 sa uskutoční 17.3.2020 v Prešove a zúčastní sa ho 73 úspešných deviatakov z celého Prešovského kraja. 

      Aničke a Sebastiánovi budeme držať prsty, aby sa im krajské kolo vydarilo podľa ich očakávania. :)

    • Basketbalistky v okrese opäť prvé!
     • Basketbalistky v okrese opäť prvé!

     • ZŠ Lendak

      Dňa 20.02.2020 sa na pôde našej školy odohralo okresné kolo v basketbale žiačok. Turnaja sa zúčastnili 3 školy: ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Spišská Stará Ves a SŠ Lendak. Naše dievčatá jednoznačne vyhrali nad oboma súpermi a stali sa po 12- krát  víťazkami okresného kola. Basketbalistky si vybojovali postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Starej Ľubovni. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a obce!

      Výsledky zápasov:

      1. SŠ Lendak – ZŠ Spišská Stará Ves                                            44:2
      2. SŠ Lendak – ZŠ Nižná brána Kežmarok                                   40:11
      3. ZŠ Nižná brána Kežmarok – ZŠ Spišská Stará Ves                   40:2

      Poradie:

      1. SŠ Lendak
      2. ZŠ Nižná brána Kežmarok   
      3. ZŠ Spišská Stará Ves

      Zostava SŠ Lendak: Jana Neupauerová 9.A, Helena Hudačková 9.D, Mariana Koščáková 8.A, Edita Majerčáková 8.C, Sandra Budzáková 8.C, Antónia Budzáková 8.C, Dominika Birošíková 8.D, Mariana Vidová 7.A, Sára Neupauerová 7.B, Laura Neupauerová 7.B, Nikola Stolárová 6.A, Miroslava Hudačková 5.C, Lenka Grichová 4.D, Gabriela Budzáková 3.E.

      Za prípravu žiačok na súťaž ďakujeme Mgr. Róbetovi Dudovi a vyučujúcim TSV!

    • Okresné kolo v basketbale chlapcov
     • Okresné kolo v basketbale chlapcov

     • ZŠ Spišská Stará Ves

      Dňa 18.02.2020 sa v ZŠ v Spišskej Starej Vsi odohralo okresné kolo v basketbale chlapcov. Po odohraní kvalifikačných skupín sa našim žiakom podarilo postúpiť medzi 5 najlepších  škôl z okresu Kežmarok. Turnaj sa odohral systémom každý s každým a na našich chlapcov čakali štyri náročné zápasy. Postupne sme zdolali rovesníkov zo ZŠ Veľká Lomnica, ZŠ Spišská Stará Ves aj ZŠ Nižná brána Kežmarok.  V jedinom zápase na turnaji sme podľahli len žiakom zo ZŠ Dr. Daniela Fischera z Kežmarku. Je potrebné povedať, že títo žiaci hrajú za basketbalový klub v Kežmarku. Porovnávať sa s družstvami, ktoré robia tento šport profesionálne je veľmi náročné. Našim chlapcom je potrebné poďakovať za predvedenú hru a hernú disciplínu. Za poslednú dekádu postupu na okresných kolách odohrali naši žiaci najlepší turnaj a zúročili nadobudnuté zručnosti z tréningov v CVČ Lendak.

      Výsledky:

      SŠ Lendak – ZŠ Veľká Lomnica                            13:6

      SŠ Lendak – ZŠ Spišská Stará Ves                         15:7

      SŠ Lendak – ZŠ Nižná brána  Kežmarok                14:13

      SŠ Lendak – ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok    17:4

      Poradie:

      1. ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
      2. SŠ Lendak
      3. ZŠ Nižná brána Kežmarok
      4. ZŠ Veľká Lomnica
      5. ZŠ Spišská Stará Ves

      Zostava SŠ Lendak:

      Samuel Gallik 9.A, Denis Halčin 9.B,  Ján Lizák 9.B, Valentín Hudák 9.C, Valentín Majerčák 8.A, Mikuláš Suchanovský 8.A, Miroslav Konopa 8.C,Fabián Výrostek 8.D, Gabriel Budzák 8.D, Miroslav Nebus 7.A,  Marek Stolár 5.B.

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi a vyučujúcim TSV!