• Workoutové ihrisko môže byť reálne - už sme na 2.mieste!
     • Workoutové ihrisko môže byť reálne - už sme na 2.mieste!

     • Vážení rodičia a žiaci,

      naša škola sa zapojila  do projektu ALL STAR SCHOOL súťažným videom, ktorého cieľom je zabojovať o vonkajšie  street workoutové ihrisko v hodnote 10 000 eur, 5 000 alebo 2 500 eur. Na hlavnej lište máte link na www.mozebyt.sk - naše súťažné video má číslo 14.   Hlasovanie prebieha online.  Hlasovať je možné bezplatne a hlasovať  môžete viackrát po sebe (aj 100x za deň :)). Hlasovať možno  do 28. 2. 2020. Priebežný rebríček poradia s aktuálnym počtom hlasov nájdete vždy v utorok na  facebooku MOŽEBYŤ.sk.  Momentálne sme na 2.mieste. Veríme, že aj Vašou pomocou sa udržíme na jednej z víťazných pozícii. Hlasujte!

      Ďakujeme za Vašu podporu. 

    • Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy
     • Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy

     • školské kolo - 1. kategória

      Dňa 23. januára 2020 sa konalo  školské kolo  súťaže Hviezdoslavov Kubín.  V 1. kategórii  (1. – 4. ročník ) sa  prednesu zúčastnilo 41  žiakov. Svoje recitátorské schopnosti preukázalo  32 žiakov v kategórii poézia a 9 žiakov v kategórii próza.  Za najlepších recitátorov prózy porota  určila týchto žiakov: 

      1. Andrej Ripka 3.C, (Mgr. Anna Girgová)
      2. Liliana Petrasová 3.D, (Mgr. Štefan Suchanovský)
      3. Paula Majerčáková 2.C, (Mgr. Veronika Lizáková)

      V kategórii poézia najlepšie umiestnenie získali:

      1. Laura Majerčáková 4. D, (Mgr. Ružena Vaverčáková)
      2. Patrícia Halčinová 2. D, (Mgr. Karmen Mazureková)
      3. Mária Majerčáková 4. A, (Mgr. Katarína Budzáková)

      24. januára 2020 recitovali žiaci 2. stupňa. Svojím prednesom poézie a prózy prispeli k príjemnej atmosfére súťaže. Recitátori nás príjemne prekvapili svojimi výkonmi, a preto bolo pomerne náročné vybrať troch najlepších.  

      Výsledky:

      II. kategória - próza

            1. Lenka Neupauerová, 5.A (Mgr. D. Sarnová)

            2. Zdenka Galliková, 5.D (Mgr. I. Pavlíková)

            3. Mária Majerčáková, 6.C (Mgr. D. Sarnová)

      II.kategória - poézia

            1. Viktória Andrášiová, 5.B (Mgr. D. Sarnová)

            2. Blažka Halčinová, 6.C (Mgr. D. Sarnová)

            3. Veronika Galliková, 5.B (Mgr. D. Sarnová)

       

      III. kategória - próza

            1. Marianna Koščáková, 8.A (Mgr. J. Budzáková)

            2. Veronika Halčinová, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

            3. Sofia Špaková, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

      III. kategória - poézia

            1. Martin Halčin, 8.D (Mgr. J. Budzáková)

            2. Anna Majerčáková, 9.B (Mgr. L. Jurašková)

            3. Veronika Fudalyová, 7.C (PaedDr. M. Budzáková) 

      Úspešným recitátorom srdečne blahoželáme! Víťazom budeme držať prsty na obvodovom kole v Kežmarku. Teší nás, že sa každoročne do tejto súťaže zapája toľko žiakov. Vďaka patrí všetkým vyučujúcim, ktorí sa žiakom venovali a pripravovali ich.

      Zodpovední učitelia: Mgr. A. Koščáková, Mgr. S. Lampartová, Mgr. L. Jurašková, Mgr. D. Sarnová

       

    • Okresné kolo v bedmintone
     • Okresné kolo v bedmintone

     • Huncovce

      Dňa 21.01.2020 sa v Základnej škole v Huncovciach uskutočnilo okresné kolo v bedmintone. Súťaže sa zúčastnilo osem základných škôl: SŠ Lendak , ZŠ Štúrova, Spišská Stará Ves, ZŠ Grundschule, Kežmarok,  ZŠ Huncovce, ZŠ Vrbov, ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok, ZŠ  Dr. Daniela Fischera,  ZŠ s MŠ Slovenská Ves. Naše družstvo tvorili žiaci:  Antónia Galliková, Michaela Fudalyová, Natália Koščáková, Valentína Lizáková,  Ján Koščák, Tomáš Halčin, Patrik Neupauer, všetci súťažiaci boli z triedy 8.B. Družstvo chlapcov nenašlo premožiteľa a všetky zápasy vyhralo hladko 2:0 na sety.  Získalo 1. miesto a aj postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať v  Poprade. Družstvo dievčat  prechádzalo jednotlivými zápasmi tiež pomerne ľahko až v náročnom finálovom zápase podľahli súperkám z „Fischerky“ 1:2 na sety a napokon získali 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a obce! Za prípravu žiakov na súťaž bol zodpovedný Mgr. Štefan Suchanovský.

    • Krajské kolo súťaže "...a Slovo bolo u Boha..."
     • Krajské kolo súťaže "...a Slovo bolo u Boha..."

     • Dňa 18.1. 2020 sme sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ v Poprade. Spomedzi veľkej konkurencie súťažiacich, naši siedmi žiaci plnohodnotne reprezentovali školu. Zastúpenie sme mali vo všetkých kategóriách. Podarilo sa nám uspieť v 3. kategórii. V prednese prózy získal 3. miesto Pavol Bobko, 5. C (Mgr. D. Sarnová) a v prednese poézie získala taktiež 3. miesto Blažka Halčinová, 6.C (Mgr. D. Sarnová).

      Obom žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov v interpretácii materinského jazyka. Veľmi pekne ďakujeme aj ostatným súťažiacim. Vďaka za prípravu patrí všetkým učiteľom, ktorí so žiakmi pracujú a snažia sa prehlbovať ich vzťah k recitácii.

      Zodpovedné: Mgr. L. Jurašková, Mgr. J. Kollárová

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Základná škola Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok

      Dňa 15.01.2020 sa v priestoroch Základnej školy Grundschule Hradné námestie v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Testovanie pozostávalo z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomná časť bola zameraná na testovanie počúvania s porozumením, čítania s porozumením, praktického používania gramatiky a slovnej zásoby. Ústna časť testovala zvládnutie situačnej úlohy a prerozprávanie príbehu na základe obrázku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 1A a 1B. V prvej kategórii si František Halčin, žiak 7.B triedy, pri premiérovej účasti vybojoval 3.miesto, keď ho od prvého miesta delilo len 1,5 bodu. V druhej kategórii našu školu reprezentoval Adrián Gallik, žiak 9.C triedy, ktorý bol taktiež úspešným riešiteľom a získal 6. miesto (o vysokej úrovni svedčí fakt, že pri umiestnení sa na prvom až ôsmom mieste rozhodoval u každého žiaka len 1 bod). Za prípravu žiakov na olympiádu boli zodpovedné Mgr. Jana Figlárová a Mgr. Iveta Budzáková.

    • Novoročný volejbalový turnaj
     • Novoročný volejbalový turnaj

     • Už po piatykrát telocvičňu našej školy zaplavili staršie žiačky, aby sa zúčastnili Novoročného volejbalového turnaja. Na ihrisku sme privítali tri susedné  tímy - MŠK Oktan Kežmarok, VK Spišská Nová Ves, VK Junior Poprad a našu obec reprezentovali dievčatá  pod hlavičkou VK ZŠ Lendak.  Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety.   

      Celkové poradie:

      1.miesto VK Spišská Nová Ves

      2.miesto VK ZŠ Lendak

      3.miesto MŠK Oktan Kežmarok

      4.miesto VK Junior Poprad

      V závere turnaja sme ocenili vecnými cenami najlepšie hráčky jednotlivých tímov Z našich dievčat bola ocenená kapitánka Jana Neupauerová a smečiarka Monika Majerčáková. Veľké poďakovanie patrí Spojenej škole Lendak a Obci Lendak, ktorí nás podporujú v týchto aktivitách. Vďaka Vám všetkým bol Novoročný turnaj krásnym a nezabudnuteľným turnajom.

      Zoznam našich hráčok, ktoré vzorne reprezentujú našu školu a Obec Lendak: Jana Neupauerová, Monika Majerčáková, Karolína Halčinová, Anna Galliková, Kristína Majerčáková, Vanesa Haberová, Jana Koščáková, Michaela Zastková a Anna Orolínová.

      Za turnaj boli zodpovední Mgr. Mária Hudáčeková a Mgr. Tomáš Hudáček.