• Betlehemská cesta
     • Betlehemská cesta

     • 1. stupeň

      Aj počas  tohtoročného adventného obdobia sme  s deťmi 1. stupňa pripravovali svoje srdiečka na narodenie Ježiša deväťdňovou pobožnosťou, pri ktorej sme hľadali prístrešie pre Svätú rodinu. Neľahkú cestu, ktorou si prešli sv. Jozef s Pannou Máriou  pri hľadaní nocľahu, nám stvárnili detičky z jednotlivých tried pod vedením triednych učiteľov a pomohli tak lepšie si uvedomiť skutočné čaro Vianoc. Nechýbala krátka spoločná modlitba a malé občerstvenie. Deťom sa táto predvianočná aktivita veľmi páčila.

       

      Ďakujeme vedeniu školy, že môžeme aj takto duchovne prežívať radosť z blížiacich sa sviatkov.

       

      Zodpovední: Gabriela Majerčáková, sr. Ľubomíra a ostatní učitelia 1. stupňa

    • Vianočná burza
     • Vianočná burza

     • Projektové vyučovanie - finančná gramotnosť, 1. stupeň

      Medzi akcie, ktoré pripravujeme v našej škole v predvianočnom čase patrí aj Vianočná burza. Jej cieľom je priblížiť deťom čarovný odkaz vianočných sviatkov – kresťanskú lásku k blížnemu a pomoc ľuďom v sociálnej núdzi. Žiaci si v škole alebo aj doma  s pomocou rodičov pripravili rôzne zaujímavé výrobky, ktoré si priniesli do školy a predávali ich. Hravou formou si zároveň precvičovali matematické príklady, finančné úlohy a vzájomnú  komunikáciu.

       V burze sme si mohli kúpiť vianočné ozdoby, adventné vence, medovníky, langoše, ručne pletené čiapky, čelenky a iné prekrásne predmety. Poďakovanie patrí všetkým deťom, rodičom a učiteľom. Akcia dokazuje, že Vianoce sa blížia a všetci sa tešíme na najkrajšie sviatky roka.

    • Vianočný florbalový turnaj
     • Vianočný florbalový turnaj

     • Dňa 17.12.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil štvrtý ročník Vianočného florbalového turnaja starších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev: ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá, ZŠ Spišská Stará Ves, MHK Dolný Kubín, ZŠ Veľká Lomnica a dve domáce družstvá Lendaku. Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým. Zápasy odpískal profesionálny rozhodca a to prispelo ku skvelej atmosfére, v ktorej sa turnaj odohral. Naším chlapcom sa darilo. Družstvo Lendaku „B“ v boji o tretie miesto narazilo na chlapcov zo Spišskej Belej, nad ktorými vyhrali 5:1. Druhé družstvo Lendaku „A“ sa v boji o prvé miesto stretlo s chlapcami MHK Dolný Kubín. Celý zápas bol veľmi vyrovnaný, až do posledných minút, kde sme prehrávali tesne 2:3. Odhodlali sme sa preto odvolať brankára a v hre powerplay sme inkasovali štvrtý gól, ktorý rozhodol, že sme obsadil konečné 2. miesto. Všetkým družstvám patrí poďakovanie za disciplínu a poriadok počas celého turnaja, ktorým prispeli ku skvelej atmosfére a priebehu celého turnaja.

       Výsledky:

      1. MHKDolný Kubín – Lendak „B“                             6:1

      2. Lendak „A“ – ZŠ Veľká Lomnica                           8:3

      3. MHK Dolný Kubín – ZŠ Spišská Stará Ves           7:3

      4. ZŠ Veľká Lomnica – ZŠ M. R. Spišská Belá         0:6

      5. Lendak „B“ – ZŠ Spišská Stará Ves                      8:3

      6. Lendak „A“ - ZŠ M. R. Spišská Belá                      4:2

                                                

      o 5. miesto

      ZŠ Veľká Lomnica – ZŠ Spišská Stará Ves               5:4

      o 3. miesto

      ZŠ Spišská Belá – Lendak „B“                                    1:5

      o 1. miesto

      MHK Dolný Kubín – Lendak „A“                                   4:2

       

       

      Celkové poradie:

      1. miesto – MHK Dolný Kubín
      2. miesto – Lendak „A“
      3. miesto – Lendak „B“                         
      4. miesto – ZŠ Spišská Belá
      5. miesto – ZŠ Veľká Lomnica
      6. miesto – ZŠ Spišská Stará Ves

       

      Zostava Lendak „A“:

      Mário Majerčák 9.A, Štefan Strela 9.A, Samuel Gallik 9.A, Benjamín Gallik 9.B, Ján Lizák 9.B, Valentín Hudák 9.C, Kristián Chimento 9.D, Ondrej Majerčák 9.D. Gabriel Lizák 9.D, Tomáš Lizák 9.D, Ján Smoleňák 8.B

      Zostava Lendak „B“

      Tadeáš Halčin 8.A, Julian Hudáček 8.A, Viktor Hudáček 8.B, Róbert Koščák 8.B, Fabían Výrostek 8.D, Miroslav Nebus 7.A, Dávid Majerčák 7.A, Martin Lizák 7.B, Kristán Budzák 7.B, Milan Halčin 7.B, Matúš Budzák 7.C

      Víťazom srdečne blahožečláme! Za prípravu a organizáciu turnaja ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi!

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • V pokladnici slovenskej   ľudovej slovesnosti majú svoje nezastupiteľné miesto ľudové povesti. Sú to príbehy plné fantázie, ale postavené na reálnom základe. Každoročne na našej škole sa venujeme umeleckému prednesu týchto zaujímavých príbehov. Súťaž prebieha v troch kategóriách: 1. kategória 2. – 3 ročník, 2. kategória 4. –  5. ročník a 3. kategória 6. – 7. ročník. V tomto šk. roku sa súťaž konala 17.12.2019 vo všetkých troch kategóriách. V 2. kategórii súťažilo 18 žiakov a v 3. kategórii len 4 žiaci. Žiaci predviedli veľmi pekné výkony a porota rozhodla o ich umiestnení:

      1. kategória: 

                             1. miesto – Ema Čižiková, III.E (Mgr. Katarína Dravecká)

                             2. miesto – Lucia Hudačeková, III.C (Mgr. Anna Girgová)

                              3. Paula Majerčáková, II.C (Mgr. Veronika Lizáková)

       

      2. kategória:    1. miesto – Alexandra Budzáková 5.C (Mgr. D. Sarnová)

                              2. miesto – Mária Majerčáková 4.A (Mgr. K. Budzáková)

                              3. miesto – Viktória Andrašiová 5.B (Mgr. D. Sarnová)

                              4. miesto – Lucia Majerčáková 4.A (Mgr. K. Budzáková)

      V tejto kategórii bol udelený aj diplom za pekný prednes žiakovi Jánovi Majerčákovi zo 4.A triedy.

      3. kategória:    1. miesto neudelené

                              2. miesto – Anna Mária Budzáková 7. B (Mgr. J. Budzáková)

                              3. miesto – Mária Majerčáková 6.C (Mgr. D. Sarnová)

      Žiačka Alexandra Budzáková postupuje do okresného kola v Kežmarku, ktoré sa uskutoční v januári 2020. Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Katarína Dravecká, Mgr. Helena Hudáčková, Mgr. Daniela Sarnová a p. učiteľky 1. stupňa a p. učiteľky SJL na druhom stupni, ktorým za spoluprácu ďakujeme.

       

      Zodpovedný učiteľ: Mgr. Katarína Dravecká, Mgr. Helena Hudáčková, Mgr. Daniela Sarnová

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • školské kolo 6. až 9. ročník

      Dňa 16.12.2019 sa v poobedňajších hodinách konalo školské kolo Biblickej olympiády. Pripravený test z biblických textov Knihy Jonáš a Evanjelia podľa Jána písalo 47 žiakov. Úlohy boli zostavené na základe skúseností z predošlých ročníkov a podľa úspešnosti tohtoročných súťažiacich nás veľmi teší, že väčšina z nich sa stala úspešnými riešiteľmi. Na prvých miestach boli výsledky veľmi tesné a vyžiadali si aj rostrelové kolá.

      1. miesto - Sofia Špaková  8.D
      2. miesto - Anna Majerčáková  9.B  
      3. miesto - Martin Halčin 8.D.

      Štvrté miesto získala Darina Lizáková z 9.B, ktorá sa tak stala náhradníčkou pre postup do dekanátneho kola, do ktorého postupuje trojčlenné družstvo + náhradník. Zo zostávajúcich 43 žiakov bolo 38 úspešných riešiteľov.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme! Za prípravu a organizáciu Biblickej olympiády ďakujeme Mgr. Judite Kollárovej a pánovi kaplánovi  Bystríkovi Duboveckému.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • školské kolo

      Pytagoriáda je postupová súťaž pre žiakov,  ktorej cieľom  je súťažnou formou vzbudiť u detí záujem o matematiku. Školské kolo pytagoriády pre žiakov 3., 4., 5., 6. a 7.  ročníka sa  na našej škole uskutočnilo 10.  a 11. decembra 2019. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Za úspešného riešiteľa sa považuje žiak, ktorý vyrieši aspoň desať z pätnástich úloh správne. Vtedy má nárok aj na časovú bonifikáciu – za každé 4 ušetrené minúty ( z časového limitu 60 minút)  mu je pridelený 1 bod.

      Najlepšie sa darilo týmto žiakom z 1. stupňa:

      4. ročník:

      1. miesto -     Michal Halčín, IV. B, (23 b) 

                             Adrián Koščák, IV. A, (23 b) 

      2. miesto -      Samuel Halčin, IV. D, (21 b)

                             Rafael Hudák,   IV.A,  (21 b)

      3.  miesto -     Lukáš Výrostek,IV. C  (20 b) 

      3. ročník:

      1. miesto -    Patrícia Majerčáková, III.B, (25 b)  

      2. miesto -    Boris Majerčák,          III.E, (23 b)

      3. miesto -    Natália Lizáková,       III.B, (22 b) 

      2. stupeň

      5. ročník:

      1. miesto  - Samuel Strela 5.C, 18b

       2. miesto – Nikolas Koščák 5.B,16 b

       3. miesto – Pavol Bobko 5.C, 15b

       6. ročník:

      1. miesto – Ondrej  Špak 6.B, 23b

      2. miesto – Dávid Majerčák 6.A, 20b

      3. miesto – Adam Badovský 6.B, 19b

       7. ročník: 0

       8.ročník:

      Martin Halčin 8.D, 13b

      Úspešným riešiteľom blahoželáme! Za organizáciu pytagoriády ďakujeme Mgr. Márii Dudaškovej, Mgr. Kataríne Budzákovej a Mgr. Lukášovi Hudáčekovi.

       

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • školské kolo

      Dňa 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády žiakov 5. – 9.ročníka. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov. Z toho sa  26 žiakov  stalo úspešným riešiteľom (súťažiaci, ktorý získal najmenej 55 bodov).  Žiaci  riešili monotemetickú (50b.),  praktickú časť (40b) a otázky z miestnej krajiny týkajúce sa okresu Kežmarok (10b) . Spolu mohli získať 100 bodov. 

      Najúspešnejší riešitelia 5.ročník:

      1. Zuzana Budzáková, V.D  – 87b.
      2. Barbora Konopová, V.D – 85b.
      3. Samuel Hudáček, V.C – 84b.

      Spolu bolo 16 úspešných riešiteľov.

      Najúspešnejší riešitelia 6. -  7.ročník:

      1. Stanislav Halčin, VII.C – 78b.
      2. Dávid Selvek, VII.C – 77b.
      3. Janka Budzáková, VII.C  – 76b.

      Spolu bolo 8 úspešných riešiteľov.

      Najúspešnejší riešitelia 8. – 9. ročník:

      1. Kristán Halčin, IX.B – 78b.
      2. Ondrej Dvorčák, VIII.C – 63b.
      3. Veronika Grichová, IX.A  - 58b.

      Prví traja z kategórií E,F,G  postupujú do okresného  kola, ktoré sa uskutoční  6.2.2020 v Kežmarku.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme! Za prípravu žiakov na súťaž a organizáciu olympiády ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej, Mgr. Ľudmile Glodžákovej a Mgr. Jánovi Stupákovi!

    • Vianočný volejbalový turnaj
     • Vianočný volejbalový turnaj

     • Prešov

      10.12.2019 sa v Prešove uskutočnil už 55. ročník  Vianočného  volejbalového  turnaja žiačok. Ide o najstarší a zároveň  najväčší turnaj mládeže na Slovensku. Turnaj sa konal pod záštitou Mesta Prešov, hlavným organizátorom bolo ABC Centrum voľného času v Prešove v spolupráci so  školami a SVF. Na volejbalovom turnaji sa zúčastnilo 16 tímov z Prešovského a Košického kraja, ale aj Žiaru nad Hronom či Bratislavy. Turnaj bol aj s medzinárodnou účasťou Poľska -  Nowy Sacz  a maďarskej Nyiregyházy.

      Jednotlivé tímy boli rozdelené do 4 skupín. My sme sa dostali do skupiny s Maďarskom, Vranovom nad Topľou a Prešovom, kde sa hralo systémom každý s každým na dva víťazné sety.   Prvý zápas sme odohrali proti rovesníčkam z Prešova, ktoré sme porazili 2:0 a takisto aj Vranov nad Topľou. Náročnejší zápas sme odohrali proti  dievčatám  z Nyiregyházy. Od začiatku bol zápas vyrovnaný. Ťahali sme sa po jednom bode. Potom sme im ušli, ale problém bol ukončiť prvý set. Maďarky sa na nás doťahovali, ale nakoniec  tesným rozdielom sme set vyhrali. Druhý set sme nezačali najšťastnejšie. Dievčatá boli nervózne a to sa prenieslo do hry.   Pokazili sme v sete 4 podania a to sa podpísalo pod prehru druhého setu.  V  tajbrejku  sme viedli, avšak šťastena sa priklonila na stranu súpera. Vytvorili sme si  náskok, ale tesným rozdielom 15:17 sme set prehrali.

      Tak sme sa dostali do bojov o 5. – 8. miesto spolu so Svidníkom, Bratislavou a Kežmarkom. Najskôr sme odohrali zápas proti Svidníku, ktorý sme porazili 2:0. Kežmarok hral s Bratislavou. Víťazi bojovali o 5. miesto. Keďže  Kežmarok porazil Bratislavu, tak sa naším súperom stal susedný Kežmarok. Chceli sme si zahrať s Bratislavou. Veľmi dobre to znie: „Bratislava – Lendak“ J. Kežmarok sme porazili 2:0, a tak sme v konečnom poradí obsadili pekné 5. miesto.  Za účasti 16 družstiev to nie je až také zlé.  Myslím si, že naše žiačky hanbu neurobili. Naopak boli prekvapením turnaja, pretože sme sa zúčastnili prvýkrát a takmer sa nám podarilo bojovať o medailové umiestnenie. Škoda tej prehry s Maďarskom 1:2.  Všetkým dievčatám patrí poďakovanie za výbornú reprezentáciu školy a obce Lendak.

      Turnaj mal vysokú športovú a spoločenskú úroveň, hráčky preukázali svoje športové majstrovstvo a zmysel pre fair - play. Celkovými víťazkami turnaja sa stali dievčatá zo Stropkova, ktoré tesne porazili rovesníčky zo Spišskej Novej Vsi.

      Volejbalistkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a obce! Za prípravu žiačok na turnaj ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a Mgr. Tomášovi Hudáčekovi!

    • Mikulášsky florbalový turnaj
     • Mikulášsky florbalový turnaj

     • SŠ Lendak

      Dňa 12.12.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil štvrtý ročník Mikulášskeho florbalového turnaja mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev: Lendak „5. ročník“, Lendak „6. ročník“, Lendak „dievčatá“, MHK Kežmarok „5. ročník“, MHK Kežmarok „6. ročník“. Turnaj prebehol v skvelej atmosfére a zápasy mali vyrovnaný priebeh.

       Výsledky:

      1. Lendak „5“ – MHK Kežmarok „5“                   7:0
      2. Lendak „6“ – MHK Kežmarok „6“                   5:0
      3. Lendak „5“ – Lendak „dievčatá“                       7:4
      4. Lendak „6“ – MHK Kežmarok „5"                     6:0
      5. Lendak „5“ – MHK Kežmarok „6“                   5:6
      6. Lendak „dievčatá“ – MHK Kežmarok „5“        2:1
      7. Lendak „5“ – Lendak „6“                                  2:9
      8. Lendak „dievčatá“ – MHK Kežmarok „6“        4:5
      9. MHK Kežmarok „5“ – MHK Kežmarok „6“    0:8
      10. Lendak „dievčatá“ – Lendak „6“                       5:7

      Celkové poradie:

      1. miesto – Lendak „6“
      2. miesto – MHK Kežmarok „6“
      3. miesto – Lendak „5“
      4. miesto – Lendak „dievčatá“
      5. miesto – MHK Kežmarok „5“

      Zostava Lendak „5“:

      Rafael Hudák 4.A, Ján Budzák 5.A, Štefan Neupauer 5.A, Róbert Hudáček 5.A, Samuel Gallik 5.A,Viliam Majerčák 5.C, Tobiáš Stupák 5.C, Adrián Halčin 5.C, Dominik Majerčák 5.D, Patrik Majerčák 5.D, Pavel Povec 5.D.

      Zostava Lendak „6“

      Marián Lizák 6.A, Dávid Majerčák 6.A, Martin Neupauer 6.A, Norbet Orolín 6.B, František Halčin 6.B, František Gallik 6.B, Martin Gallik 6.B, Alan Chudík 6.B, Mário Neupauer 6.B, Oliver Špak 3.D.

      Zostava Lendak „dievčatá“

      Klaudia Jašňaková 5.A, Štefánia Budzáková 5.A, Mária Birošiková 5.A, Dominika Hudačeková 5.A, Petra Vidová 5.A, Edita Majerčáková 8.C, Sandra Budzáková 8.C, Karolína Halčinová 8.C, Dominika Birošiková 8.D, Jana Neupauerová 9.A.

      Víťazom srdečne blahoželáme! Za prípravu a organizáciu florbalového turnaja ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi.

    • Nové školské noviny -NOVEMBER 2019
     • Nové školské noviny -NOVEMBER 2019

     • Ak máte chuť a čas, pozrite si v sekcii VIDEÁ naše nové školské video-noviny. Dozriete sa v skratke, čo všetko sme zažili v novembri 2019 v našej milovanej škole.