• Deň jablka
     • Deň jablka

     • Vo štvrtok 24.10.2019 sa žiaci zo 4. a 5. ročníka stretli po vyučovaní v triede 6.D, kde spolu oslávili Deň jablka. Po úvodnej prezentácií o jablku, žiaci v trojiciach vyrábali svoju knižku o jablku. Na jednotlivých stranách knihy žiaci odpovedali na otázky v kvíze, maľovali kolobeh rastu jablka, či vymýšľali básničky o jabĺčku. Počas tejto aktivity sa posilnili aj ochutnávaním rôznych odrôd jabĺk. Vyhodnotenie aktivity bolo 25.10.2019. Hodnotila sa správnosť odpovedí aj celková úhľadnosť a estetická stránka knihy. Spoločne sme prežili pekné popoludnie, žiaci hodnotili aktivitu pozitívne a naučili sa nové veci o jablkách.

                  1. miesto: 4.D Laura Majerčáková, Zuzana Fudalyová a Lenka Grichová

                  2. miesto: 5.A Mária Birošíková, Štefánia Budzáková, Klaudia Jašňaková

                  3. miesto: 4.A Vanesa Galliková, Ján Majerčák, Ružena Selveková

      Srdečne blahoželáme! Za aktivitu boli zodpovedné Ing. Terézia Pjonteková a Mgr. Rrenáta Fudalyová.

    • Barborka Konopová - majsterka okresu v šachu
     • Barborka Konopová - majsterka okresu v šachu

     • V piatok, 18. októbra 2019, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl. Usporiadateľom bola ZŠ sv. Kríža v Kežmarku.

      Škola mohla, v zmysle propozícií, prihlásiť na súťaž dvoch chlapcov a dve dievčatá. Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl, dokopy 12 chlapcov a 4 dievčatá, hrali sa súbežne dva turnaje, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Chlapci hrali švajčiarskym systémom 5 kôl s tempom 2 x 15 minút, dievčatá sa stretli každá s každou. Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Hodnotená bola taktiež súťaž družstiev.

      Lendacký mládežnícky šach opäť potvrdil vysokú kvalitu. Po odchode deviatakov na stredné školy sa nám zatiaľ darí nahradzovať ich mladšími hráčmi. Opäť zabrali dievčatá. Majsterkou okresu sa stala Barborka Konopová – V.D, druhé miesto obsadila Blažena Halčinová – VI.C (obe postúpili na kraj). Chlapci však tiež nesklamali. Postup na kraj si vybojoval Štefan Strela – IX.A, ktorý skončil druhý, Florián Stolár – V.B bol siedmy. Na základe týchto umiestnení sme skončili na 2. mieste v súťaži družstiev, taktiež s postupom na krajské kolo (počítali sa obe umiestnenia chlapcov a najlepšie umiestnenie dievčaťa). Verím, že ani v budúcnosti nebudeme bez šancí.

      Šachový krúžok vedie Ing. Tomáš Hudáček, ktorému aj touto cestou ďakujeme za vynikajúcu prácu s deťmi. 

    • Zdravotná výchova - prierezová téma
     • Zdravotná výchova - prierezová téma

     • 8. ročník

      V dňoch 15.10. a 18.10.2019 sme pre žiakov ôsmeho ročníka pripravili prierezovú tému zdravotná výchova. Cieľom bolo pomôcť žiakom získať základnú orientáciu v možnostiach predlekárskej pomoci, správne rozpoznať jednotlivé stavy a vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc, či ovládať celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody až po začatie komplexnej resuscitácie. Žiaci si prácou v trojčlenných skupinách mohli precvičiť poskytovanie prvej pomoci pri bodno-rezných ranách, poraneniach hlavy, vyvrtnutom členku, zlomeninách horných či dolných končatín, popáleninách a pri resuscitácii. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiaci efektívne využijú pri riešení problémov z reálneho života.   

    • Liga Spiša odštartovala v Lendaku
     • Liga Spiša odštartovala v Lendaku

     • S novým školským rokom začína aj nová šachová sezóna. Pre mládežnícky šach už tradične začína turnajom v Lendaku v rámci Ligy mládeže Spiša. Turnaj je započítaný aj do Grand Prix SR. Tak to bolo aj tento rok. V sobotu, 12.X.2019 sa u nás uskutočnilo 1. kolo tejto ligy. Prišlo 78 hráčov, nielen zo Spiša, ale aj z Banskej Bystrice, Liptova, Stropkova, Košíc, či Bardejova, medzi nimi bolo 15 Lendačanov. Je to dobrá príležitosť ukázať i začiatočníkom čaro šachového zápolenia, zvlášť, ak netreba skoro vstávať a nikam cestovať.

      Hralo sa 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, v 8-smich kategóriách. Tohto roku sme boli dobrí hostitelia. Na medaily dosiahol iba Mário Dudaško, ktorý vyhral turnaj nad 14 rokov – tzv. OPEN. Stanko Mačaj z II.A bol tretí medzi chlapcami do 8 rokov. Štyri body zo siedmich získali aj Florián Stolár – CH11, Barbora Konopová – D14 a Ján Selvek – CH14. ale, v silnej konkurencii, to na pódium nestačilo. Na úvod sezóny aj ďalší naši hráči získali pekné body do GPX SR.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne pričinili o úspešný priebeh tejto akcie. Podujatie finančne zabezpečila Spojená škola Lendak.

      Ing. Tomáš Hudáček, hlavný organizátor akcie

    • Dopravná výchova - prierezová téma
     • Dopravná výchova - prierezová téma

     • Cyklotrasa Tatranská Kotlina – Spišská Belá

      8.A, 8.B, 8.C, 8.D

      V mesiaci október sa v dvoch etapách  uskutočnila prierezová téma – dopravná výchova. Hlavným cieľom bolo zvládnutie teoretických a praktických zručnosti pri jazde na bicykli priamo v cestnej premávke. Žiaci absolvovali trasu z Lendaku, cez Tatranskú Kotlinu až do Spišskej Belej. Na cyklistickom chodníku  absolvovali výuku v dvoch fázach. Prvou časťou boli preukázanie praktických ale aj teoretických vedomostí na šiestich stanovištiach. Precvičili si tak napríklad modelovú situáciu zranenej osoby, vyriešenie  križovatky, poznanie dopravných značiek, práce s turistickou mapou atď. Pri spätnej ceste absolvovali cyklistické preteky od rybníka v Spišskej Belej po Šarpanec v celkovej dĺžke 5 km. Tu museli preukázať súťaživosť a svoju úroveň vytrvalostných schopností. Veľké poďakovanie patrí triednym učiteľom ôsmeho ročníka a ich žiakom za zvládnutie náročnej prierezovej témy a disciplinovanú jazdu priamo v teréne.

      Výsledky:

      Poradie tried: - práca na 6 stanovištiach, za ktoré dostali body

      1. miesto  - VII.A (104 b)

      2. miesto – VIII.C (102 b)

      3. miesto – VIII.B (98 b)

      4. miesto – VIII.D (91,5 b)

       

      Cyklistické preteky:

      V kategórii dievčatá:

      1. miesto – Natália Koščáková              VIII.B      13:06 min

      2. miesto – Katarína Hudáková             VIII.C      13:40 min

      3. miesto – Dominika Birošíková          VIII.D      14:01 min

       

      V kategórii chlapci:

      1. miesto – Dávid Žmijovský               VIII.D      12:20 min

      2. miesto – Tadeáš Halčin                    VIII.A      12:38 min

      3. miesto – Valentín Majerčák             VIII.A      11:50 min

       

      Za pomoc pri realizácii ďakujeme pedagógom: Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Stanislavovi Halčinovi, Mgr. Martinovi Habiňákovi, Mgr. Ľudmile Gallikove. Za metodickú prípravu a organizáciu ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

      Dňa 18.10.2019 sa už tradične v našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov. Do prváckych tried prišla pani riaditeľka s pani zástupkyňou, aby prijali prváčikov  do školského spoločenstva. Prváci im ukázali, čo sa za prvé týždne v škole už naučili, zaspievali a zarecitovali básničky. Pani riaditeľka sa prváčikov dotkla čarovnou ceruzkou a popriala každému veľa šťastia, úspechov v škole a veľa chuti do učenia. Prváčikom prišli zablahoželať žiaci 2.D triedy s krásnym programom. Na pamiatku dostali prváci pekný pamätný list a malú sladkosť.

      Imatrikuláciu pripravila pani učiteľka Mgr. Karmen Mazureková so svojimi druháčikmi. Ďakujeme!

     • Lesná pedagogika

     • 2. ročník

      Dňa 16.10.2019 k nám prišiel lesný pedagóg Ing. Igor Stavný z TANAPU. Vysvetlil žiakom ako sa v prírode správať a akými zmyslami môžeme živočíchov v prírode vnímať. My sme si vyskúšali sluch. Púšťal žiakom zvuky, ktoré vydávajú u nás žijúce zvieratá a žiaci sa pokúšali uhádnuť. Niektoré sme spoznali hneď, napr. medveďa, vlka, diviaka lesného. Iné sme spoznali až  pomocou indícií. Žiakom sa to páčilo, lebo každý zvuk si spojili aj s obrazom. Mali sme obrázky všetkých počutých zvierat. V závere hodiny sme si dali opakovanie a prideľovanie zvuku k obrazu sa nám darilo oveľa lepšie. Boli sme radi, že sme mali možnosť počuť aj také zvuky zvierat, ktoré sa bežne v prírode počuť nedarí. Žiaci mali zážitok a zároveň získali nové poznatky. Už teraz sa žiaci tešia na ďalšie stretnutia s lesným pedagógom. Dakujeme Ing. I. Stavnému, že si našiel čas a prišiel do ZŠ v Lendaku. Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. Karmen Mazureková.

    • Do pozornosti rodičom stravníkov v ŠJ
     • Do pozornosti rodičom stravníkov v ŠJ

     • Oznamujeme rodičom stravujúcich sa žiakov 6.ročníka, aby NEPLATILI za december 2019 réžiu 6 € ani doplatok za stravu 0,63 €. Nakoľko sa v septembri 2019 deti v školskej jedálni nestravovali, poplatky sa presúvajú na december 2019. Rodičia, ktorí majú deti v 7.-9.ročníku a ešte stále sa nestravujú v školskej jedálni, ale majú suchú stravu, nech NEPLATIA réžiu 6 € a doplatok za stravu 0,63 € ani za november 2019, ani za december 2019.

      Tí rodičia stravníkov 6.-9.ročníka, ktorí zaplatili  do konca kalendárneho roka 24 €, za neodstravované mesiace sa im peniaze vrátia na účet. Ďakujeme za pochopenie.  

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Dňa 16. 10. 2019 sa žiaci  štvrtého až šiesteho ročníka (29 žiakov)  stretli v prírode, kde ukázali svoju  zručnosť pri ovládaní šarkanov. Šikovní žiaci ozdobili pestrými šarkanmi modrú oblohu. Vietor bol veľký pomocník a šarkany lietali, až sme sa báli, že nám uletia.  Žiaci si vzájomne pomáhali, povzbudzovali sa a tešili sa z pekného popoludnia. Najviac súťažiacich bolo  z piateho ročníka. 

      Výsledky :

      Štvrtý  ročník:   1. Juraj Gazdík  IV.C, 2. Paulína Poslední  IV.D, 3. Lukáš Výrostek  IV.C

      Piaty ročník : 1. Marek Halčin V.C, Pavol Bobko V. C, 3. Tobiáš Gontkovský V.C

      Šiesty ročník : 1. Timotej Zavadský VI.C, 2. Dominik Andráši VI.C, 3. Marián Dvorčák  VI.C

      Žiakom blahoželáme a tešíme sa, že táto pekná akcia sa každý rok uskutočňuje! Za akciu boli ztodpovedné Ing. Mária Švorcová a Mgr. Daniela Galliková.

    • V školskej jedálni už aj šiestaci
     • V školskej jedálni už aj šiestaci

     • Oznamujeme žiakom 6.ročníka ZŠ, ktorí sa prihlásili na stravu do školskej jedálne, že od pondelka - 14.10.2019 - nebudú mať suchú stravu zo školského bufetu, ale sa budú stravovať v školskej jedálni. Ostatní žiaci (7.-9.ročník) budú mať ešte suchú stravu, kým sa stav s elektrinou nevyrieši. Ďakujeme za pochopenie.