• Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 2. stupeň

      27.9.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa. Cieľom účelového cvičenia bolo rozšíriť, preveriť a upevniť vedomosti v oblasti riešenia mimoriadnych situácií a zdravotnej výchovy. V rámci teoretickej hodiny sa uskutočnila evakuácia školy.  Po  kontrole počtu žiakov  sa žiaci presunuli na 5 stanovíšť.   V malej telocvični sa uskutočnila zdravotná výchova, kde sa venovali  zlomeninám, ktorú viedla profesionálna záchranárka.  Na ostatných stanovištiach boli členovia Horskej záchrannej služby, ktorí pre žiakov pripravili štyri stanovištia. Na prvom stanovišti ich lekár oboznámil so zdravotníckym a záchranárskym materiálom. Vyskúšali si ošetriť zraneného turistu a poskytnúť mu prvú pomoc. Druhé stanovište bolo zamerané na správnu výstroj a výzbroj záchranára, turistu a horolezca. Pán J. Švorc, na treťom stanovišti, ukázal  žiakom transportné  a technické  záchranárske prostriedky (rôzne druhy nosidiel, rakúsky vozík  UT 2000, spineboard, štvorkolku, terénne vozidlo). Mohli si vyskúšať transportovať zraneného na nosidlách, ale aj pomocou rakúskeho vozíka. Posledné stanovište bolo zamerané na lavínovú  výbavu turistu, prácu s lavínovým vyhľadávačom. Jednotlivé stanovištia boli pre žiakov zaujímavé a veríme, že keď sa dajú žiaci raz na turistiku, tak budú mať aspoň základne informácie, čo si do hôr zobrať. 

      Ďakujeme členom Horskej záchrannej služby a záchranárke za zaujímavé a poučné stanovištia.

      Za metodickú prípravu a organizáciu účelového cvičenia ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a Mgr. Jane Figlárovej.

    • Beh Ľubicou
     • Beh Ľubicou

     • V piatok 27. 9. 2019 sa na ZŠ v Ľubici konal XXIII. ročník tradičného športového podujatia „Beh Ľubicou“. Na štartovacej čiare sa v jednotlivých kategóriách stretlo 228 súťažiacich zo 14. škôl Kežmarského okresu. Našim žiakom sa na tejto akcii opäť podarilo pozbierať množstvo skvelých umiestení. 

      Výsledková listina:

      2. – 3. ročník (kategória „B“)  dĺžka trasy 450m - chlapci:

      3. miesto – Tadeáš Výrostek(3.B), 4. miesto – Zdenko Žmijovský(3.E), 5. miesto – Samuel Neupauer(3.B)

      2. – 3. ročník (kategória „B“)  dĺžka trasy 450m - dievčatá:

      4. miesto – Zdenka Zavadská (2.C), 6. miesto – Lucia Stolárová(2.A), 11. miesto – Vivien Helena Stupáková(3.E), 12. miesto – Natália Halčinová(2.C)

       4. – 5. ročník (kategória „C“) dĺžka trasy 600m - chlapci:

      1. miesto – Lukáš Výrostek(4.C), 3. miesto – Marek Stolár(5.B), 5. miesto – Tomáš Koščák (5.D), 12. miesto – Dominik Neupauer (4.C)

       4. – 5. ročník (kategória „C“) dĺžka trasy 600m - dievčatá:

      1. miesto – Viktória Andrašiová(6.B), 2. miesto – Mária Stolárová(6.B)

      6. – 7.ročník (kategória „D“) dĺžka trasy 1 200m - chlapci:

      2. miesto – František Gallik(6.B), 5. miesto – Martin Lizák(7.B), 9. miesto – Dávid Majerčák (6.A), 18. miesto – Timotej Zavadský(6.C)

      6. – 7.ročník (kategória „D“) dĺžka trasy 1 200m - dievčatá:

      2. miesto – Sára Neupauerová(7.B)

      8. – 9.ročník (kategória „E“) dĺžka trasy 2500m - chlapci:

      1. miesto – Ján Lizák(9.B), 4. miesto – Fabián Výrostek(8.D), 8. miesto – Samuel Gallik(9.A), 9. miesto – Julian Hudáček(8.A)

      8. – 9.ročník (kategória „E“) dĺžka trasy 1200m - dievčatá:

      3. miesto – Jana Neupauerová(9.A), 4. miesto – Terézia Stolárová(9.D), 5. miesto – Henrieta Majerčáková(8.C),  11. miesto – Dominika Birošíková(8.D)

      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelé športové výkony!

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme učiteľom telesnej a športovej výchovy. Za súťaž boli zodpovední Mgr. Róbert Duda a Ing. Stanislav Halčin.

       

    • Dopravná výchova na 1. stupni
     • Dopravná výchova na 1. stupni

     • Stáva sa už tradíciou, že našu školu každoročne v jeseni navštívia páni policajti zo Starého Smokovca. Našťastie nie preto, aby riešili zločiny, ale preto, aby žiakom 1. stupňa umožnili absolvovať dopravnú výchovu trochu inak, netradične. Žiaľ, tento rok nám v stredu 25.09.2019 počasie neprialo, preto žiaci absolvovali len teoretickú prednášku v telocvični. Boli z toho síce veľmi smutní, no páni policajti sa veľmi snažili a žiakov aktívne zapájali. Podarilo sa nám spoločnými silami osvojiť a upevniť si teoretické poznatky z dopravnej výchovy. Každé dieťa si zopakovalo informácie potrebné pre chodcov, cyklistov, ba dokonca aj pre pasažierov v aute.

      Vo štvrtok 26. 09. 2019 sa počasie umúdrilo, preto policajti pripravili v priestoroch nášho „umelého“ ihriska tzv. mobilné dopravné ihrisko. Žiaci tak mali jedinečnú možnosť upevniť si svoje teoretické poznatky z dopravnej výchovy, získané počas bežných vyučovacích hodín, pod vedením najlepších odborníkov. Hlavnou časťou tejto aktivity bola praktická jazda na kolobežkách po dopravnom ihrisku, kde sa žiaci učili vyhodnocovať konkrétne dopravné situácie a  správne reagovať. Ich úlohou napríklad bolo jazdiť po správnej strane vozovky, sledovať dopravné značky, dať prednosť v jazde,... Žiaci sa vracali do svojich tried nadšení a nabití vedomosťami aj skúsenosťami, čo opäť potvrdilo, že zážitkové učenie je naozaj vysoko efektívne. Pánom policajtom zo Starého Smokovca ďakujeme za túto aktivitu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník mobilného dopravného ihriska v našej škole.

         

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Pomáhame ...

      Dňa 20. septembra 2019 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už 18.ročník celonárodnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka. Výnos tejto zbierky je každoročne použitý na financovanie aktivít, napr. kurzy chôdze s bielou palicou, kurzy čítania a písania Braillovým písmom, práce s výpočtovou technikou a iných špeciálnych zručností. Dobrovoľníčky z našej školy Marianna Vidová a Dominika Halčinová zo 7.A tento deň oslovovali darcov v našej Spojenej škole a ponúkali im drevené pastelky za dobrovoľný príspevok. Pokladnička s výnosom bola prevzatá zástupcami únie, kde bola oficiálne odpečatená a jej obsah spočítaný. S výsledkom našej vyzbieranej sumy by sme mali byť oboznámení do 10  dní po skončení verejnej zbierky. Za aktivitu boli zodpovedné Mgr. Miroslava Grigláková a Mgr. Iveta Pavlíková.

    • Oznam pre stravníkov - už aj piataci
     • Oznam pre stravníkov - už aj piataci

     • Od pondelka, 16.9.2019, sa v školskej jedálni začnú stravovať aj žiaci 5.ročníka. Nakoľko dodávanie elektrickej energie do školskej jedálne s VSE stále nie je doriešené, nemôžu sa stravovať všetci prihlásení žiaci.  Ďakujeme za pochopenie. 

    • Volejbalový show tréning
     • Volejbalový show tréning

     • 6.9.2019 sa  po prvýkrát uskutočnili volejbalový schow tréning pre žiačky 4., 5. a 6. ročníka. Cieľom tohto tréningu bolo nielen ukázať ako taký volejbalový tréning vyzerá, ale aj  pritiahnuť dievčatá k športu, a teda aj k volejbalu.  Privítali sme medzi sebou aj našu odchovankyňu Dominiku Ripkovú, ktorá  bola našou kapitánkou a v súčasnosti pôsobí ako aktívna hráčka VK Junior Poprad.  Dominika spolu s našimi staršími volejbalistkami ukázali dievčatám, ako vyzerá zápasová rozcvička, niektoré volejbalové cvičenia a zahrali skrátený jeden set volejbalu. Potom sa zhostili práce učiteliek volejbalu J. Na jednotlivých stanovištiach predvádzali niektoré volejbalové cvičenia. Vyskúšali si prsty a bager, skákali na švihadlách a v malej telocvični zvládli prekážkovú dráhu. Jednotlivými stanovišťami ich sprevádzali mladšie volejbalistky.

      Poďakovanie patrí starším, ale aj  mladším volejbalistkám, ktoré svedomito pristúpili k tejto akcii. Dokázali, že nielen volejbalom žijú, ale zároveň sú super partia. Pedagógom ďakujeme za peknú športovú akciu.

    • Od pondelka 9.9.2019 sa stravujú aj žiaci 1.stupňa
     • Od pondelka 9.9.2019 sa stravujú aj žiaci 1.stupňa

     •  Od pondelka, 9.9.2019, sa v školskej jedálni začnú stravovať aj žiaci 1.stupňa (ročníky 1.-4.). Nakoľko ešte stále s VSE nie je doriešený zvýšený prísun elektriny do školskej jedálne, nemôžu sa  stravovať všetci prihlásení žiaci. O stravovaní žiakov 2.stupňa vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie

    • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni
     • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

     • Z dôvodu nedoriešenia  elektrickej prípojky pre 1000 stravníkov v ŠJ Spojenej školy Lendak, tento týždeň (od 3.9.-6.9.2019) sa budú v školskej jedálni stravovať len deti materskej školy a žiaci navštevujúci školský klub detí. O ďalšom vývoji školského stravovania vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

    • Rozvrh na nový šk.rok - len na prvý týždeň!
     • Rozvrh na nový šk.rok - len na prvý týždeň!

     • Na stránke školy - v sekcii Žiaci a rodičia -  máte aktuálny rozvrh na tento školský týždeň. Rozvrh bude ešte upravovaný a od budúceho školského týždňa bude definitívny. Ďakujeme za pochopenie.