• Oddelenia záujmových útvarov

    •  

     Centrum voľného času Lendak

     Oddelenia a záujmové útvary 2018/2019

      

     Oddelenie jazykov

     Anglický jazyk                                          Mgr. Štefan Suchanovský           3 - 4. roč.

     Veselá čítanie 1,2                                      Mgr. Renáta  Fudalyová              5. roč.

     Oddelenie spoločenských a prírodných vied

     Šikovné ručičky                                         Ing. Mirka Sisková                     5. - 9. roč.           

     Školská televízia                                        Mgr. Mária Hudáčeková            5. – 9. roč.  

     Varenie a pečenie pre radosť  1,2,3           Bc. Dana Stolárová                     1. -  9.roč.

     Hravé čakanie                                            Bc. Dana Stolárová                     1. – 8. roč.

     Ručné práce                                               Bc. Dana Stolárová                     1. – 9. roč.

     Výtvarné začiatky                                      Bc.Dana Stolárová                      1. – 9.  roč.

     Hry, hlavolamy, labyrinty                          Bc. Dana Stolárová                     1. – 9.   roč.

     Matematika inak                                        Mgr. Lukáš Hudáček                   9. roč.      

     Hravé stretnutia s bibliou 2,5,7,9               Mgr. Pavol Drdák                        MŠ  

     Lesnícky                                                     Ján Halčin                                   1.-7. roč.                                                                                                                                                                                                                  

     Oddelenie kultúry a športu

     Atletika – behy, vrhy, skoky                       Mgr. Róbert Duda                        4. – 9. roč.  

     Futbal - mladšia prípravka                         Mgr. Ján Stupák                            1. – 3. roč.   

     Futbal – staršia prípravka                          Ing. Ján Andrejovský                     4. – 5. roč.              

     Futbal – mladší žiaci                                 Ondrej Hudaček                              5. – 7. roč.   

     Futbal – starší žiaci                                    Mgr. Stupák Ján                             7. – 9. roč.   

     Šach                                                           Ing. Tomáš Hudáček                       1. – 9. roč.

     Šach MŠ                                                    Bc. Dana Stolárová                         MŠ + 1.roč.

     Volejbal – mladšie žiačky                          Mgr. Tomáš Hudáček                      3. – 6. roč.   

     Volejbal – staršie žiačky                            Mgr.. Tomáš Hudáček                     7. – 9. roč.                                                                                 

     Bedminton – mladší žiaci                          Mgr. Štefan Suchanovský                3. – 6. roč.  

     Bedminton – starší žiaci                            Mgr. Štefan Suchanovský                7. – 9. roč.  

     Loptové hry                                               Mgr. Róbert Duda                            4. – 9. roč.  

     Basketbal  (chlapc i+ dievčatá)                   Mgr. Róbert Duda                          4. – 9. roč.   

     Floorbal (chlapci + dievčatá)                      Mgr. Róbert Duda                          3. – 9. roč.                          

     Pohybové hry                                            Mgr. Daniela Galliková                   4. – 9. roč.   

     Volejbal  prípravka                                    Mgr. Mária Hudáčeková                  1. – 4. roč.  

     Folklórny krúžok  MŠ                               Bc. Františka Petrasová                    MŠ                                                                                                                                                     

     Sánkarský                                                 Mgr. Ján Neupauer                            5. – 9. roč.

     Stolný tenis                                               Ing. Ján Andrejovský                        5. – 9. roč. 

     Thajský box                                              Mgr. Róbert Duda                             3. – 9. roč.                           

      

     Oddelenie informačných technológií

     DIGI škola                                                Mgr. Mazureková  Karmena            4. roč.

     Digitálny svet 1,2                                      Bc. Dana Stolárová                          1. – 9.roč.