• Nadpis

    • Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

     Ročný plán akcií CVČ

     SEPTEMBER - Futbal Mini Champions league – Okresné kolo   MŽ

                               Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                                Futbalový turnaj prípraviek Hôrka

                                Floorbalová liga                                                  3. – 9. roč.

     OKTÓBER-      Futbal Mini Champions league- Krajské kolo    MŽ

                               LMS v šachu 1. kolo                                            1. – 9. roč

                               Najkrajší veniec - pamiatka zosnulých                1. – 9. roč. 

                                Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                                Futbalový turnaj prípraviek Lendak

                                Volejbalová liga MŽ +SŽ

                               Floorbalová liga                                                    3. – 9. roč.

     NOVEMBER -  Talent v šachu 1. kolo                                           1. – 9. roč.        

                                Najkrajšia tekvica                                                 1. – 9. roč.  

                                Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                                 Futbalový turnaj prípraviek Spišská Bela

                                Volejbalová liga MŽ +SŽ

                                 Floorbalová liga                                                    3. – 9. roč.

                                 Futbalová liga                                                       3. – 9. roč.

     DECEMBER -   Medzinárodný Mikulášsky futbalový turnaj         3. – 5. roč.    

                                 Vianočný šachový turnaj                                      1. – 9. roč.

                                Vianočný floorbalový turnaj                                 5. – 9. roč. 

                                Najkrajší vyzdobený perník                                  1. – 9. roč.      

                                 LMS v šachu 2. kolo                                            1. – 9. roč.  

                                 Volejbalová liga MŽ +SŽ

                                 Floorbalová liga                                                    3. – 9. roč.

                                 Futbalová liga                                                       3. – 9. roč.

     JANUÁR -         Futbalový turnaj Lendak  - klubový                     1. – 9. roč.

                                 Novoročný volejbalový turnaj                             5. – 9. roč.

                                 Stolnotenisový turnaj                                           4. – 9. roč.

                                 Talent v šachu 2. kolo                                          1. – 9. roč.

                                 Volejbalová liga MŽ +SŽ

                                 Floorbalová liga                                                   3. – 9. roč.

                                 Futbalová liga                                                      3. – 9. roč.

     FEBRUÁR -       Plán Činnosti počas jarných prázdnin - dokument

                                 Futbalový turnaj Podolinec – klubový                 1. – 9. roč.

                                 Talent v šachu 3. kolo                                          1. – 9. roč.

                                 LMS v šachu 3. kolo                                            1. – 9. roč.

                                 Najkrajšia fašiangová maska                                1. – 9. roč.

                                  Volejbalová liga MŽ +SŽ

                                  Floorbalová liga                                                   3. – 9. roč.

                                 Futbalová liga                                                        3. – 9. roč.

     MAREC -      Futbalový turnaj Nová Ľubovňa – klubový                1. – 9. roč.

                            LMS v šachu 4. kolo                                                   1. – 9. roč.

                            Talent v šachu 4. kolo                                                 1. – 9. roč.

                            Návšteva kina – výchovné predstavenie                     5. – 9. roč.

                            Volejbalová liga MŽ +SŽ

                           Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                           Floorbalová liga                                                           3. – 9. roč.

     APRÍL -         LMS v šachu  5. kolo                                                  1. – 9. roč.

                            Talent v šachu 5. kolo                                                 1. – 9. roč.

                            Najkrajšia veľkonočná kraslica                                   1. – 9. roč.

                            Majstrovstvá SR v šachu                                             1. – 9. roč.

                            Volejbalová liga MŽ +SŽ

                            Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                             Floorbalová liga                                                         3. – 9. roč.

                             Futbalový turnaj prípraviek Hôrka

     MÁJ -              LMS v šachu 6. kolo                                                  1. – 9. roč.

                            Talent v šachu 6. kolo                                                 1. – 9. roč.

                            Turistický pochod                                                       1. – 9. roč.

                            Volejbalová liga MŽ +SŽ

                            Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                            Floorbalová liga                                                           3. – 9. roč.

                            Futbalový turnaj prípraviek Lendak

     JÚN -              Talent v šachu 7. kolo                                                 1. – 9. roč.

                             Druhá liga futbal MŽ + SŽ

                            Futbalový turnaj prípraviek Spišská Bela