• Prvá platba za stravné od januára do júna v šk. roku 2020/2021:

     

    1.stupeň – platba za stravné vyplýva z úhrady na dva účty:

     

    Jednorazový poplatok 12,00 eur záloha na stravu  na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Jednorazový poplatok 36,00 eur réžia na stravu na IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508

    alebo mesačne 6,00eur. Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

    .

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

     

    2. stupeň – platba za stravné vyplýva z úhrady na dva účty:

    Jednorazový poplatok 12,00 eur záloha na stravu plus doplatok na stravu 3,78eur (0,63eur x 6mesiacov) čiže spolu 15,78 eur na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Jednorazový poplatok 36,00 eur réžia na stravu na IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508

    alebo mesačne 6,00eur. Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

     

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

     

    Malé a stredné deti MŠ – platia za stravu a za školné:

    Poplatok za stravu mesačne 30,45 eur na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

    Jednorazový poplatok za školné 42,00 eur na IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508 alebo mesačne 7,00 eur.

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

     

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

     

    Predškoláci MŠ – platba za stravu vyplýva z úhrady na dva účty:

    Jednorazový poplatok 12,00 eur záloha na stravu na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727   Plus doplatok za stravu mesačne 5,25eur na IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

    Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

    Jednorazový poplatok 36,00 eur réžia na stravu na IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508

    alebo mesačne 6,00eur. Do poznámky treba napísať meno a triedu dieťaťa.

     

    Platby sú vyrátané pre jedno dieťa.

     

    STRAVNÉ TREBA ZAPLATIŤ VŽDY DO 20. MESIAC VOPRED!!!

    Odhlasovanie zo stravy v šk. roku 2020/2021:

     

    Odhlasovať zo stravy sa dá nasledovne:

     

    • Telefonicky na číslo 052/4596 523, kl.5 (odkazová schránka) 24 hod. denne
    • Telefonicky na číslo 0917 160 269 v čase od 7:00 do 14:30
    • SMS na číslo 0917 160 269 denne 24h
    • Elektronicky na webovej stránke školy zs.lendak.edupage.sk v pravej časti:

     Školská jedáleň-jedálny lístok-prihlásenie prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla (meno a heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ) 24 hod. denne.

     

    Odhlasuje sa najneskôr ráno do 6:30!!! Neskôr Vás už systém neodhlási.

     

    (Napr. chcem sa odhlásiť na 7.9.2020, ak to nestihnem v ten deň do 6:30 na 7.9.2020 ma už neodhlási, môžem sa odhlásiť už len na nasledovné dni.)

     

    Postup na odhlasovanie cez internet je na videu, ktoré je zverejnené na stránke školy.