• SVETOVÝ DEŇ VODY
     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Súťažné popoludnie

      Dňa 20. marca 2019  mali žiaci siedmeho  a ôsmeho  ročníka súťažné popoludnie   ku Svetovému dňu vody. Žiaci písali test o význame vody, určovali názvy vodných živočíchov, svoju šikovnosť si preverili pri vytvorení papierových pohárov a fyzikálnom pokuse. Tieto úlohy žiaci zvládli výborne. Poďakovanie patrí všetkým družstvám jednotlivých tried (zúčastnili sa všetky triedy siedmeho a ôsmeho ročníka) za príjemnú atmosféru na tomto súťažnom popoludní. Víťazom blahoželáme  a  tešíme sa o rok!

      Vyhodnotenie:

      1. VIII. C : Faustína Nebusová, Vanesa Haberová, Vanesa Neupauerová               60 b

      2. VIII. D : Mariana Grichová, Adriana Birošíková, Ingrid Neupauerová                   59 b

      3. VII. C :  Ondrej Dvorčák, Jozef Neupauer, Terézia Batoryová                              58 b

       

      Za organizáciu súťaže ďakujeme Ing. Márii Švorcovej a Mgr. Ivane Suchanovskej!

       

    • Biblická olympiáda - dekanátne kolo
     • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

     • Zvíťazili sme, postupujeme do diecézneho kola!

      Dňa 20.3.2019 sa uskutočnilo, na pôde Základnej školy sv. Kríža v Kežmarku, dekanátne kolo v biblickej olympiáde. Naši žiaci, úspešní riešitelia školského kola, Michaela Koščáková 9.C. Anna Majerčáková 8.B, Martin Halčin 7.D obsadili spomedzi 11 družstiev krásne 1. miesto a postupujú do diecézneho kola. To sa bude konať 9.4.2019 v Kňazskom seminári Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule. Srdečne blahoželáme!

      Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Judita Kollárová ( Sr.Ľubomíra), ktorej aj touto cestou ďakujeme za skvelú prípravu žiakov.  

    • Krajské kolo v basketbale dievčat
     • Krajské kolo v basketbale dievčat

     • Dňa 20.03.2019 sa v Starej Ľubovni, pod záštitou tamojšieho Centra voľného času, uskutočnilo Krajské kolo v basketbale dievčat. Turnaja sa zúčastnili víťazi okresov z celého Prešovského kraja. Turnaj sa odohral v dvoch skupinách. Naše dievčatá narazili v prvom zápase na Sabinov, s ktorým vyhrali 29:14. V druhom zápase podľahli dievčatám zo Starej Ľubovne 58:3. V záverečnom zápase si zmerali sily s dievčatami z Ľubotíc, ktoré porazili 15:4. V boji o 3. miesto narazili na Bardejov, ktorému  podľahli 34:6 a obsadili celkovo 4. miesto. Treba športovo uznať, že prvé tri družstva boli na vyššej basketbalovej úrovni a preukazovali skúsenosti nadobudnuté z ligových zápasov. Našim dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       

      Poradie:

                    1.           ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad            

                     2.           ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa             

                     3.           ZŠ Komenského 23, Bardejov      

                     4.           SŠ Školská 535/5, Lendak                         

                     5.           ZŠ Karpatská 803/11, Svidník      

                     6.           ZŠ Komenského 13, Sabinov        

                     7.           ZŠ Kudlovská 11, Humenné          

                     8.           ZŠ Ľubotice        

                     9.           ZŠ Školská 3, Spiš. Podhradie      

                     10          ZŠ, Juh 1054, Vranov n/T             

       

      Zostava SŠ Lendak: Rozália Halčinová 9.B, Nina Neupauerová 9.B, Vladimíra Birošíková 9.B, Jana Neupauerová 8.A, Helena Hudačková 8.D, Mariana Koščáková 7.A, Edita Majerčáková 7.C, Kristína Neupauerová 7.C, Sandra Budzáková 7.C, Karolína Halčinová 7.C, ,Dominika Birošíková 7.D, Mariana Vidová 6.A, Sára Neupauerová 6.B, Laura Neupauerová 6.B, Nikola Stolárová 5.A, Miroslava Hudačková 4.C

      Za prípravu žiačok ďakujeme vyučujúcim telesnej a športovej výchovy, zvlášť Mgr. Róbertovi Dudovi, ktorý bol  za súťaž  zodpovedný.

    • Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín
     • Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 21.3.2019 sme sa v Mestskej knižnici Kežmarok zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Každý z nich sa poctivo pripravoval, aby svojím prednesom zaujal nielen porotu, ale aj divákov.

      Toto kolo je postupové, a preto sme radi, že v okresnom kole budú našu školu zastupovať tieto žiačky:

      Anna Mária Budzáková, 6. B (prednes prózy)  a Ema Čižiková, 2. E (prednes prózy)

      Nielen im, ale aj ostatným súťažiacim blahoželáme, učiteľom ďakujeme za prípravu žiakov a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • "Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..."
     • "Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..."

     • V priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej sme sa 15.3.2019 zúčastnili súťaže Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.  Cieľom umeleckej súťaže je upevniť vzťah našich žiakov k slovenskej literatúre. Naše malé Slovensko sa môže pýšiť mnohými velikánmi na tomto poli, s ktorými sa predstavilo 7 žiakov. Bez trémy a s úsmevom na perách dokázali, že im je naša krásna ľúbozvučná slovenčina veľmi blízka.

      Keďže naši žiaci sú veľmi šikovní, podarilo sa nám obsadiť tieto miesta:

      Ema Čižiková, 2. E – 2. miesto (próza)

      Antónia Dvorčáková, 4. C  - 3. miesto (poézia)

      Anna Mária Budzáková, 6.B  - 3. miesto (próza)

       

      Ďakujeme učiteľom za prípravu žiakov a víťazom blahoželáme!

    • Multikultúrna výchova
     • Multikultúrna výchova

     • Projektovbé vyučovanie - 1. stupeň

      Cieľom projektového vyučovania Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní bolo prostredníctvom rozprávok z knihy Zo sveta do sveta zaujať žiakov primárneho vzdelávania a oboznámiť ich so základnými informáciami o jednotlivých kultúrach,   zvykoch,   jazyku,  faune, flóre krajín, z ktorých pochádzali vybrané rozprávky. Ďalšou podstatnou úlohou bolo podporiť čítanie s porozumením a  z prečítaných príbehov si zobrať mravné ponaučenie. Vyučujúci využili netradičnú formu vyučovania a zo súboru aktivít k rozprávkam si vybrali tie, ktoré boli primerané pre daný ročník.  Výsledkom bolo mnoho výtvarných prác, výrobkov,  ale aj dramatizácia.

      Projektové vyučovanie sa deťom páčilo, bolo príjemným spestrením  a obohatením o nové vedomosti. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vybraných národoch a tým sa pripravujú na život v dnešnej multikultúrnej spoločnosti.

      Projektové vyučovanie veľmi pekne metodicky pripravili Mgr. Alžbeta Koščáková a Mgr. Eva Dvorčáková. Za realizáciu projektového vyučovania v triedach ďakujeme triednym učiteľom.

    • Basketbalistky v okrese opäť prvé!
     • Basketbalistky v okrese opäť prvé!

     • Okresné kolo v basketbale dievčat

       

      Dňa 12.03.2019 sa na pôde našej školy odohralo okresné kolo v basketbale žiačok. Turnaja sa zúčastnili 3 školy: ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Grundchule Kežmarok a SŠ Lendak. Naše dievčatá jednoznačne vyhrali nad oboma súpermi a stali sa po 11- krát  víťazkami okresného kola. Basketbalistky si vybojovali postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 20.03.2019 v Starej Ľubovni.

      Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      Výsledky zápasov:

      1. SŠ Lendak – ZŠ Grundschule Kežmarok                                  44:12
      2. SŠ Lendak – ZŠ Nižná brána Kežmarok                                   35:8
      3. ZŠ Nižna brána Kežmarok – ZŠ Grunschule Kežmarok            12:6

      Poradie:

      1. SŠ Lendak
      2. ZŠ Nižná brána Kežmarok   
      3. ZŠ Grundschule Kežmarok

      Zostava SŠ Lendak: Rozália Halčinová 9.B, Nina Neupauerová 9.B, Vladimíra Birošíková 9.B, Michaela Koščáková 9.C, Jana Neupauerová 8.A, Helena Hudačková 8.D, Mariana Koščáková 7.A, Edita Majerčáková 7.C, Kristína Neupauerová 7.C, Sandra Budzáková 7.C, Karolína Halčinová 7.C, Antónia Budzáková 7.C, Dominika Birošíková 7.D, Mariana Vidová 6.A, Sára Neupauerová 6.B, Laura Neupauerová 6.B, Nikola Stolárová 5.A, Miroslava Hudačková 4.C.

      Za prípravu žiačok na súťaž ďakujeme trénerom a vyučujúcim TSV.

      Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.

    • Kvalifikačná skupina – florbal dievčatá
     • Kvalifikačná skupina – florbal dievčatá

     • Spojená škola Lendak

      Dňa 08.03.2019 sa na pôde našej školy odohrala kvalifikačná skupina vo florbale dievčat. Naše žiačky obsadili celkovo 2. miesto, keď v prvom zápase vyhrali so ZŠ Hanušovce 7:1. V druhom zápase podľahli ZŠ Nižná brána 2:5. V poslednom zápase porazili žiačky zo ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá vysoko 10:2. Dievčatám blahoželáme k postupu! 

      Okresné kolo, ktoré sa bude konať 19.3.2019 v Hale Focus Kežmarok.

      Poradie:

      1. ZŠ Nižná brána
      2. SŠ Lendak
      3. ZŠ Hanušovce
      4. ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

      Zostava SŠ Lendak:

      Rozália Halčinová 9.B, Monika Halčinová 9.B, Vladimíra Birošiková 9.B, Jana Neupauerová 8.A, Edita Majerčáková 7.C, Sandra Budzáková 7.C, Kristína Neupauerová 7.C, Karolína Halčinová 7.C, Dominika Birošiková 7.D

      Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda a učitelia TSV.

    • Kvalifikačná skupina – florbal chlapci
     • Kvalifikačná skupina – florbal chlapci

     • Spojená škola Lendak

      Dňa 7.03.2019 sa na pôde našej školy odohrala kvalifikačná skupina vo florbale chlapcov. Naši žiaci obsadili celkovo 2. miesto, keď v prvom zápase remizovali s družstvom ZŠ Dr. Daniela Fischera 2:2. V druhom zápase podľahli  družstvu ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá 1:9. V poslednom zápase žiaci ukázali to, čo sa od nich vyžaduje aj na tréningoch  a jednoznačne porazili  tím ZŠ Rakúsy 9:1.

      Poradie:

      1. ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá
      2. SŠ Lendak
      3. ZŠ a MŠ Rakúsy
      4. ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok

      Zostava SŠ Lendak:

      Stanislav Birošík 9.B, Tomáš Neupauer 9.B, Gabriel Lizák 9.C, Milan Hudák 9.C, Jakub Budzák 9.C, Milan Koščák 9.C, Štefan Strela 8.A, Samuel Gallik 8.A, Ján Lizák 8.B, Tadeáš Halčin 7.A, Róbert Koščák 7.B, Fabián Výrostek 7.D, Marián Lizák 5.B.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.

       

    • Okresné kolo vo volejbale chlapcov
     • Okresné kolo vo volejbale chlapcov

     • Športová hala Vladímíra Jančeka v Kežmarku

      Dňa 6.03.2019 sa v Športovej hale Vladimíra Jančeka v Kežmarku odohralo okresné kolo vo volejbale chlapcov. Turnaja sa zúčastnili 4 školy: ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok, ZŠ Spišská Stará Ves , ZŠ Veľká Lomnica a SŠ Lendak. Naši chlapci všetky zápasy vyhrali a vybojovali si 1. miesto v okrese Kežmarok. Postúpili na krajské kolo, ktoré sa v mesiaci apríl uskutoční vo Svidníku.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.! Za prípravu žiakov boli zodpovední Mgr. Róbert Duda a Mgr. Tomáš Hudáček.

       

       

      Poradie:

      1. SŠ Lendak
      2. ZŠ Spišská Stará Ves
      3. ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
      4. ZŠ Veľká Lomnica

       

      Zostava SŠ Lendak:

      Stanislav Birošík 9.B, Tomáš Koščák 9.B, Jakub Budzák 9.C, Milan Hudák 9.C, Samuel Badovský 9.C, Stanislav Ripka 9.C  Denis Halčin 8.B,  Valentín Hudák 8.C, Valentín Majerčák 7.A, Mário Birošík 7.B.

      Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.