• Oznam pre stravníkov v školskej jedálni
     • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

     • Z dôvodu nedoriešenia  elektrickej prípojky pre 1000 stravníkov v ŠJ Spojenej školy Lendak, tento týždeň (od 3.9.-6.9.2019) sa budú v školskej jedálni stravovať len deti materskej školy a žiaci navštevujúci školský klub detí. O ďalšom vývoji školského stravovania vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

    • Rozvrh na nový šk.rok - len na prvý týždeň!
     • Rozvrh na nový šk.rok - len na prvý týždeň!

     • Na stránke školy - v sekcii Žiaci a rodičia -  máte aktuálny rozvrh na tento školský týždeň. Rozvrh bude ešte upravovaný a od budúceho školského týždňa bude definitívny. Ďakujeme za pochopenie.

    • Slávnostné otvorenie nového šk.roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie nového šk.roka 2019/2020

     • Riaditeľstvo Spojenej školy Lendak oznamuje žiakom, rodičom a priateľom školy, že 2. septembra 2019 (pondelok) o 9.30 hod. v areáli školy slávnostne otvoríme nový šk.rok 2019/2020. 

      Na začiatok nového šk.roka bude ráno o 8.00 hod. slúžená svätá omša - v novom kostole - Kostole sv.Jána Krstiteľa - na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. 

     • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa na školský rok 2019/2020

     • Pomôcky  pre žiakov 2. ročníka

      • Zošity: 511 (s pomocnou linajkou) – 2 ks, 512 – 5 ks, 523 – 3 ks, 420 na ANJ, slovníček, notový zošit
      • Plastový zakladač + 10 euroobalov (šach)
      • Pero: Tornádo alebo Pilot, zelené farebné pero, ceruzky č. 2, guma, strúhadlo, pastelky
      • Pomôcky na VYV – 10 výkresov A3, 20 výkresov A4, farebné papiere, tyčinkové lepidlo veľké, temperové farby, fixky, tuš a pierko, štetec plochý, paleta + nádobka na vodu
      • Obaly na zošity a učebnice
      • Úbor na TSV: biele tričko, tepláky, pevná športová obuv s bielou podrážkou (halovky), biele ponožky,
      • Uterák, prezuvky (kroksy sú zakázané), toaletný papier.

      Pomôcky pre žiakov 3. ročníka

      • Zošity: 523 - 7 kusov, 512 – 3 kusy, 420 – 1 kus,  notový,  520 – 1 kus
      • Pero: Tornádo alebo Pilot, zelené farebné pero, ceruzky č. 2, guma, strúhadlo, pastelky
      • Pomôcky na VYV: 10 výkresov A3, 20 malých výkresov A4, náčrtník, farebné papiere, vodové, temperové farby, voskovky, štetec plochý a okrúhly, nádobka na vodu, tuš, pierko, lepidlo, nožnice.
      • Obaly na zošity a učebnice
      • Úbor na TSV: biele tričko, tepláky, pevná športová obuv s bielou podrážkou (halovky), biele ponožky,
      • Uterák, prezuvky (kroksy sú zakázané), toaletný papier.

      Pomôcky pre žiakov 4. ročníka

      • Zošity:  523 – 10 ks, 544 – 1 ks (Mat), 1 ks zošit č. 520 (Geo), 420 – 1 ks (AJ), slovníček 624 – 1 ks, 1ks  notový zošit + obal
      • Obaly: na učebnice, PZ a zošity, obaly na učebnicu a PZ z ANJ (menší formát ako A4), 1 ks obal na čítanku
      • Pero: atramentové (Tornádo), zelené pero, ceruza č. 2 – 2 ks, strúhadlo, pastelky, guma.
      • Pomôcky na VYV: 10 výkresov A3, 20 ks výkresov A4, farebné papiere (nožnice, tuš, pierko, štetce, vodové farby– individuálne podľa stavu z 3. roč.)
      • Úbor na TSV: biele tričko, ponožky, tepláky, pevná športová obuv so svetlou podrážkou (halovky – nie cvičky)
      • Uterák, prezuvky (kroksy sú zakázané), toaletný papier.

      Na začiatku školského roka triedni učitelia ešte doplnia zoznam pomôcok podľa potrieb jednotlivých ročníkov.

     • Letná športová olympiáda

     • 1.7. – 4.7.2019

      Pondelok, 1.7.2019

      Čas                                                          Disciplína                                           Ročník

      9.00                                            Slávnostné otvorenie športovej olympiády

      9.30                                            Olympijský beh                                                 MŠ 

      9.30                                            Malý futbal (umelé ihrisko)                               5.- 6.ročník

      9.30                                            Bedminton (veľká telocvičňa)                          MŽ, SŽ  - CH, D

      9.30                                            Skok do diaľky                                                 1.-2. ročník, 3.- 4.ročník

      10.30                                          Malý futbal                                                       7.- 9. ročník

      10.30                                          Skok do diaľky                                                  7.-9. ročník, 5.- 6.ročník

      11.00                                          Vrh guľou (ihrisko za školou)                            7.-9. ročník

      12.30                                          Slávnostné vyhodnotenie prvého dňa a odovzdávanie medailí

       

                            Utorok, 2.7.2019

       

      Čas                                                              Disciplína                                        Ročník

      9.00                                             Malý futbal (umelé ihrisko)                               1.- 2.ročník, 3. – 4.ročník

      9.15                                             Hod kriketovou loptičkou (ihrisko za školou)    MŠ a potom ostatné kategórie

      9.00                                             Vybíjaná mix (veľká telocvičňa)                        7. – 9. ročník,

      9.00                                             Skok do výšky (malá telocvičňa)                      1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

      10.30                                           Vybíjaná mix                                                     5.-6. ročník

      10.30                                           Skok do výšky                                                  7. – 9. ročník, 5. – 6.ročník

      12.30                                           Slávnostné vyhodnotenie druhého dňa a odovzdávanie medailí

       

       

       

      Streda, 3.7.2019

      Čas                                                            Disciplína                                           Ročník

      9.00                                                Streetbal (veľká telocvičňa)                            5.- 6.ročník

      9.00                                                Lezecká stena                                                1. -2.ročník, 3. – 4. ročník

      9.15                                                Beh na 60m                                                    MŠ

      10.00                                              Beh na 60m                                                     všetky kategórie

      11.00                                              Streetbal                                                         7. – 9. ročník                            11.00                                              Lezecká stena                                                 5. – 6.ročník, 7.-9.ročník

      9.30                                               Jedenástky                                                       Všetky vekové kategórie

      12.30                                             Slávnostné vyhodnotenie tretieho dňa a odovzdávanie medailí

       

      Štvrtok, 4.7.2019

      Čas                                                            Disciplína                                             Ročník

      9.00                                              Florbal                                                                 MŽ, SŽ

      9.00                                              Šach                                                                    Všetky kategórie

      10.00                                           Beh na stredné trate                              1.-2.roč. 200m; 3.-4. roč.400m;                                                                                                                               5.- 6.roč. 400mD, 600m CH;                                                                                                                                    7.-9.roč. – 800m D; 1 000m CH

      9.15                                              Prekážkový beh MŠ                                            MŠ

      11.00                                            Štafetové behy mix                                             Všetky vekové kategórie

      12.30                                            Slávnostné vyhodnotenie štvrtého dňa a odovzdávanie medailí

       

       

       

       

       

       

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Demänová - Liptov, 4. ročník

      Posledné dva júnové týždne naši štvrtáci absolvovali školu v prírode v Demänovej na Liptove v dvoch turnusoch. 4.B a 4. D od 17.6. do 21.6.2019 a 4.A so 4.C v termíne od 23.6. - 27.6.2019 so svojimi triednymi učiteľmi, asistentkami a vychovávateľkou. Cieľom ŠvP bolo zážitkovou metódou spoznávať, osvojovať a upevňovať si učivo o regióne Liptov, spoznávať krásu prírody a v neposlednom rade si pestovať dobré kamarátstva, vzťahy s vyučujúcimi a vytvárať dobrý kolektív. Počas pobytu v penzióne Alžbeta žiaci mohli relaxovať vo vonkajšom aj vnútornom bazéne. Absolvovali bohatý program: navštívili dve jaskyne, zábavný park Tatrapolis, Mincovníčkovo  - zrodenie mince, výlet na Chopok/Štrbské pleso, Briklandiu/Motýliu záhradu, Zábavný park Liptov, galériu  ..... Domov si doniesli žartovné spomienky, kopec zážitkov, suveníry, ale aj náramky, ktoré si vlastnoručne vyrábali, či už pre seba, alebo svojich blízkych. Veríme, že táto škola v prírode splnila detské očakávania a bola milou rozlúčkou štvrtákov s prvým stupňom Základnej školy.Tešíme sa, že sa v zdraví a šťastne vrátili domov na čom majú zásluhu pedagógovia, ktorí sa o svojich žiakov starali 24 hodín. Veľmi pekne im ďakujeme!

      Pedagogický dozor: Mgr. Tatiana Kostiková, Mgr. Bronislava Beňková, Mgr. Eva Dvorčáková, Mgr. Štefan Suchanovský, asistentka Ivana Koščáková, asistentka Jana Koščáková, asistentka Andrea Ripková, Bc. Petra Vidová.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

     • 29.06.2019

      Školský rok 2018/2019 sme slávnostne ukončili na školskom ihrisku. Počasie nám prialo. Po zaznení hymny a peknej recitácie Emky Čižikovej z 2.D, pani riaditeľka predniesla príhovor. Potom boli ocenení žiaci za výborný prospech, úspechy v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach a odmenení boli aj deviataci za dlhodobú reprezentáciu školy. Pani riaditeľka na záver popriala žiakom krásne prázdniny a pedagógom zaslúžený oddych.

      Za zmienku stojí rozlúčka deviatakov, ktorá sa uskutočnila ešte pred slávnostným ukončením šk. roka. Deviataci vyslovili poďakovanie všetkým pedagógom školy a prevádzkovým zamestnancom a uctili si ich kvetmi. Želáme im, aby novová etapa v ich živote bola úspešná, a aby sa im darilo na stredných školách a v osobnom živote.

    • ŠkolFEST 2019
     • ŠkolFEST 2019

     • Košice - STEEL ARÉNA

      Dňa 26.6.2019 sa uskutočnil výlet za odmenu pre žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych krajských a celoslovensých súťažiach, či už športových alebo vedomostných a umeleckých. Taktiež to bola odmena pre žiakov s výborným prospechom a žiakov deviateho ročníka, ktorí dlhodobo reprezentovali. Chceli sme žiakov odmeniť trochu netradične, a preto sme zvolili formu zážitku. Na ŠkolFESTe bola vynikajúca atmosféra. Šesťtisíc žiakov malo možnosť vypočuť si skupinu Peter Bič Projekt, Kaliho a Kristínu. Žiaci sa výborne bavili, spievali známe pesničky a mali možnosť naživo vidieť slávnych spevákov. Výborný zážitok z koncertu umocnil šťastný návrat domov. Veríme, že aj tento koncert bude jednou z motivácii pre žiakov dosahovať výborné výsledky a zapájať sa do súťaží. Už sa tešíme na ďalší ročník ŠkolFESTu.

      Za organizáciu a výber odmenených žiakov bola zodpovedná pani riaditeľka PaedDr. Mária Budzáková.

    • Okresná súťaž v plávaní
     • Okresná súťaž v plávaní

     • ZŠ Ľubica

      Dňa 26.06.2019 sa na ZŠ v Ľubici uskutočnili plavecké preteky žiakov tretieho ročníka z okresu Kežmarok. Našu školu na tomto podujatí reprezentoval Lukáš Výrostek z III. C. Z pomedzi 11 účastníkov dosiahol najlepší výkon a zaslúžene obsadil 1. miesto. Žiakovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Za akciu bola zodpovedná Mgr. Veronika Dudová.

       

    • Majstrovstvá Slovenska v atletike
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike

     • Atletický štadión TU Košice

      Dňa 18.06.2019 sa na Atletickom štadióne TU v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov základných škôl. Našu školu na tomto podujatí reprezentoval Stanislav Birošik z IX.B. Z pomedzi 25 účastníkov vo vrhu guľou postúpil s výkonom 12,98 m do finále. Svoj výkon vo finálovej osmičke vylepšil a pokusom dlhým 13,18 m obsadil celkovo 6. miesto. Stanislavovi Birošikovi patrí veľká vďaka, že sa v silnej konkurencii žiakov z atletických klubov nestratil a dôstojne nás reprezentoval na takomto veľkom podujatí.

      Za prípravu žiaka na súťaž ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi.