• Dopravná výchova - prierezová téma
     • Dopravná výchova - prierezová téma

     • Cyklotrasa Tatranská Kotlina – Spišská Belá

      8.A, 8.B, 8.C, 8.D

      V mesiaci október sa v dvoch etapách  uskutočnila prierezová téma – dopravná výchova. Hlavným cieľom bolo zvládnutie teoretických a praktických zručnosti pri jazde na bicykli priamo v cestnej premávke. Žiaci absolvovali trasu z Lendaku, cez Tatranskú Kotlinu až do Spišskej Belej. Na cyklistickom chodníku  absolvovali výuku v dvoch fázach. Prvou časťou boli preukázanie praktických ale aj teoretických vedomostí na šiestich stanovištiach. Precvičili si tak napríklad modelovú situáciu zranenej osoby, vyriešenie  križovatky, poznanie dopravných značiek, práce s turistickou mapou atď. Pri spätnej ceste absolvovali cyklistické preteky od rybníka v Spišskej Belej po Šarpanec v celkovej dĺžke 5 km. Tu museli preukázať súťaživosť a svoju úroveň vytrvalostných schopností. Veľké poďakovanie patrí triednym učiteľom ôsmeho ročníka a ich žiakom za zvládnutie náročnej prierezovej témy a disciplinovanú jazdu priamo v teréne.

      Výsledky:

      Poradie tried: - práca na 6 stanovištiach, za ktoré dostali body

      1. miesto  - VII.A (104 b)

      2. miesto – VIII.C (102 b)

      3. miesto – VIII.B (98 b)

      4. miesto – VIII.D (91,5 b)

       

      Cyklistické preteky:

      V kategórii dievčatá:

      1. miesto – Natália Koščáková              VIII.B      13:06 min

      2. miesto – Katarína Hudáková             VIII.C      13:40 min

      3. miesto – Dominika Birošíková          VIII.D      14:01 min

       

      V kategórii chlapci:

      1. miesto – Dávid Žmijovský               VIII.D      12:20 min

      2. miesto – Tadeáš Halčin                    VIII.A      12:38 min

      3. miesto – Valentín Majerčák             VIII.A      11:50 min

       

      Za pomoc pri realizácii ďakujeme pedagógom: Mgr. Jánovi Stupákovi, Mgr. Stanislavovi Halčinovi, Mgr. Martinovi Habiňákovi, Mgr. Ľudmile Gallikove. Za metodickú prípravu a organizáciu ďakujeme Mgr. Róbertovi Dudovi.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

      Dňa 18.10.2019 sa už tradične v našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov. Do prváckych tried prišla pani riaditeľka s pani zástupkyňou, aby prijali prváčikov  do školského spoločenstva. Prváci im ukázali, čo sa za prvé týždne v škole už naučili, zaspievali a zarecitovali básničky. Pani riaditeľka sa prváčikov dotkla čarovnou ceruzkou a popriala každému veľa šťastia, úspechov v škole a veľa chuti do učenia. Prváčikom prišli zablahoželať žiaci 2.D triedy s krásnym programom. Na pamiatku dostali prváci pekný pamätný list a malú sladkosť.

      Imatrikuláciu pripravila pani učiteľka Mgr. Karmen Mazureková so svojimi druháčikmi. Ďakujeme!

     • Lesná pedagogika

     • 2. ročník

      Dňa 16.10.2019 k nám prišiel lesný pedagóg Ing. Igor Stavný z TANAPU. Vysvetlil žiakom ako sa v prírode správať a akými zmyslami môžeme živočíchov v prírode vnímať. My sme si vyskúšali sluch. Púšťal žiakom zvuky, ktoré vydávajú u nás žijúce zvieratá a žiaci sa pokúšali uhádnuť. Niektoré sme spoznali hneď, napr. medveďa, vlka, diviaka lesného. Iné sme spoznali až  pomocou indícií. Žiakom sa to páčilo, lebo každý zvuk si spojili aj s obrazom. Mali sme obrázky všetkých počutých zvierat. V závere hodiny sme si dali opakovanie a prideľovanie zvuku k obrazu sa nám darilo oveľa lepšie. Boli sme radi, že sme mali možnosť počuť aj také zvuky zvierat, ktoré sa bežne v prírode počuť nedarí. Žiaci mali zážitok a zároveň získali nové poznatky. Už teraz sa žiaci tešia na ďalšie stretnutia s lesným pedagógom. Dakujeme Ing. I. Stavnému, že si našiel čas a prišiel do ZŠ v Lendaku. Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. Karmen Mazureková.

    • Do pozornosti rodičom stravníkov v ŠJ
     • Do pozornosti rodičom stravníkov v ŠJ

     • Oznamujeme rodičom stravujúcich sa žiakov 6.ročníka, aby NEPLATILI za december 2019 réžiu 6 € ani doplatok za stravu 0,63 €. Nakoľko sa v septembri 2019 deti v školskej jedálni nestravovali, poplatky sa presúvajú na december 2019. Rodičia, ktorí majú deti v 7.-9.ročníku a ešte stále sa nestravujú v školskej jedálni, ale majú suchú stravu, nech NEPLATIA réžiu 6 € a doplatok za stravu 0,63 € ani za november 2019, ani za december 2019.

      Tí rodičia stravníkov 6.-9.ročníka, ktorí zaplatili  do konca kalendárneho roka 24 €, za neodstravované mesiace sa im peniaze vrátia na účet. Ďakujeme za pochopenie.  

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Dňa 16. 10. 2019 sa žiaci  štvrtého až šiesteho ročníka (29 žiakov)  stretli v prírode, kde ukázali svoju  zručnosť pri ovládaní šarkanov. Šikovní žiaci ozdobili pestrými šarkanmi modrú oblohu. Vietor bol veľký pomocník a šarkany lietali, až sme sa báli, že nám uletia.  Žiaci si vzájomne pomáhali, povzbudzovali sa a tešili sa z pekného popoludnia. Najviac súťažiacich bolo  z piateho ročníka. 

      Výsledky :

      Štvrtý  ročník:   1. Juraj Gazdík  IV.C, 2. Paulína Poslední  IV.D, 3. Lukáš Výrostek  IV.C

      Piaty ročník : 1. Marek Halčin V.C, Pavol Bobko V. C, 3. Tobiáš Gontkovský V.C

      Šiesty ročník : 1. Timotej Zavadský VI.C, 2. Dominik Andráši VI.C, 3. Marián Dvorčák  VI.C

      Žiakom blahoželáme a tešíme sa, že táto pekná akcia sa každý rok uskutočňuje! Za akciu boli ztodpovedné Ing. Mária Švorcová a Mgr. Daniela Galliková.

    • V školskej jedálni už aj šiestaci
     • V školskej jedálni už aj šiestaci

     • Oznamujeme žiakom 6.ročníka ZŠ, ktorí sa prihlásili na stravu do školskej jedálne, že od pondelka - 14.10.2019 - nebudú mať suchú stravu zo školského bufetu, ale sa budú stravovať v školskej jedálni. Ostatní žiaci (7.-9.ročník) budú mať ešte suchú stravu, kým sa stav s elektrinou nevyrieši. Ďakujeme za pochopenie.

    • Krajské kolo v cezpoľnom behu dievčat a chlapcov
     • Krajské kolo v cezpoľnom behu dievčat a chlapcov

     • Stará Ľubovňa

      Dňa 8. októbra sa pod Ľubovnianskym hradom uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách ako jednotlivci, ale aj ako družstvá. Trať bola členitá a pre žiakov náročná. Dievčatá absolvovali 2 km okruh a chlapci 3 km okruh. Umiestnenie chlapcov: Fabián Výrostek (8.D) – 12. miesto, Ján Lizák (9.B) – 17. miesto, Dávid Žmijovský (8.D) – 20. miesto. Po sčítaní bodov obsadili chlapci 7. miesto. Umiestnenie dievčat: Jana Neupauerová (9.A) – 5. miesto, Terézia Stolárová (9.D) – 13. miesto, Sára Neupauerová (7.B) – 21. miesto. Po sčítaní bodov obsadili dievčatá celkovo 2. miesto.

      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelé športové výkony!

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme učiteľom telesnej a športovej výchovy.

      Zodpovedný za akciu: Mgr. Róbert Duda.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Okresné kolo

      Dňa 2. 10. 2019 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu v Kežmarku. Boli rozdelení na dve kategórie, v každej súťažili traja chlapci a tri dievčatá.  Za  chlapcov súťažilo 16 družstiev / 49 žiakov/ a za dievčatá 11  družstiev / 33 žiačok/. Súťažiaci mali za úlohu prebehnúť trať čo v najkratšom čase, chlapci odbehli trať dlhú 2,5 km a dievčatá 2 km.  Napriek náročnosti  trate sa naše žiačky umiestnili na prvých troch miestach – 1. miesto Terézia Stolárová 9.D, 2. miesto Jana Neupauerová  9.A3. miesto Sára Neupauerová 7.B trieda.

      Po odbehnutí žiačok nasledoval beh chlapcov. Aj tu sa nám darilo, na 1. mieste dobehol Ján Lizák z 9.B triedy, na 4. mieste Fabián Výrostek z 8.D13. miesto patrilo Dávidovi Žmijovskému z 8.D triedy. Po spočítaní bodov sme sa stali víťazmi v obidvoch kategóriách a postupujeme na krajské kolo do Starej Ľubovne, ktoré sa uskutoční 8.10.2019. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a obce!

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme všetkým vyučujúcim telesnej a športovej výchovy. Za akciu bola zodpovedná Mgr. Daniela Galliková.

     • Európsky týždeň športu 2019

     • 2. až 6. ročník

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu, ktorého koordinátorom je Národné športové centrum. Cieľom projektu je nabádať žiakov, ale aj dospelých k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Do tohto projektu sme zapojili žiakov 2. – 6 .ročníka. V rámci  jednej vyučovacej hodiny žiaci súťažili  v netradičných pohybových hrách, pričom  využili aj netradičné pomôcky – balóny, noviny, palice, bedmintonové rakety a pod.  Žiaci boli súťaživí a snažili sa o čo najlepší výsledok. Za jednotlivé súťaže sme žiakom pridelili  body a ocenili ich diplomom. 

      Vyhodnotenie podľa ročníkov:

      2.ročník: 1.miesto 2.D; 2.miesto 2.C; 3.miesto 2.A; 4.miesto 2.B

      3.ročník: 1.miesto 3.B; 2.miesto 3.A a 3.D; 3.miesto 3.E

      4.ročník: 1.miesto 4.C; 2.miesto 4.D; 3.miesto 4.A; 4.miesto 4.B

      5.ročník: 1.miesto 5.B; 2.miesto 5.D; 3.miesto 5.C, 4.miesto 5.A

      6.ročník: 1.miesto 6.C a 6.B; 2.miesto 6.A; 3.miesto 6.D

      Žiaci odchádzali z telocvične s radosťou zo športovania, čo bolo aj cieľom tejto akcie.

      Za prípravu akcie ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a Mgr. Róbertovi Dudovi.

    • Čisté hory 2019
     • Čisté hory 2019

     • Hrebienok, Studenovodské vodopády, Rainerova chata, Zamkovského chata

      Dňa 28.9.2018 sa 41 žiakov piateho až siedmeho ročníka  rozhodlo pomôcť prírode a  zúčastnili sa podujatia "Čisté hory". Tento rok to už bol 41. ročník. Lesníci na Hrebienku rozdali rukavice, plastové vrecia a žiaci sa pustili do upratovania. Vyzbierali na turistických chodníkoch rôzny odpad (najmä plastové fľaše, plechovky od nápojov) od Hrebienku k Studenovodským vodopádom, Rainerovej chate a Zamkovského chate. Žiakom sa najviac páčili Studenovodské vodopády, natáčanie relácie RTVS Halali a nádherné výhľady do tatranských dolín a pozemná lanovka, ktorá ich bezpečne dopravila na Hrebienok. Na našej škole je účasť na podujatí Čisté hory už dlhoročnou tradíciou a teší nás, že mládež má záujem o túto akciu a ochrana prírody im nie je ľahostajná.    

      Za akciu boli zodpovední pedagógovia Ing. Mária Švorcová,  Mgr. Ivana Suchanovská, Mgr. Judita Kollárová, Ing. Stanislav Halčin.