• Mladí futbalisti v krajskom kole
     • Mladí futbalisti v krajskom kole

     • Naši futbaloví mladší žiaci nás úspešne reprezentovali na Krajskom kole malého futbalu v Kežmarku, kde sa umiestnili na delenom 5. – 8. mieste. Postup medzi najlepšiu štvoricu v kraji nám ušiel pri rovnosti bodov len o skóre.

            Turnaja sa zúčastnilo 10 víťazov okresných kôl z Prešovského kraja, ktorí odohrali turnaj v dvoch päťčlenných skupinách. Naši chlapci sa postupne stretli s Vyšným  Žipovom / Vranov/, Lipanmi, Popradom a Svidníkom.

      Výsledky: SŠ Lendak – Vyšný  Žipov   1 : 0,   SŠ Lendak – Lipany  3 : 2,

                       SŠ Lendak – Poprad 0 :3,  SŠ Lendak – Svidník  1 : 4    

           O celkovom poradí  na druhom až štvrtom mieste rozhodli vzájomné zápasy, ktoré posunuli na druhé miesto Svidník.

      Školu reprezentovali: Dávid Žmijovský 7.D, Fabián Výrostek 7.D, Alexander Koščák 7.C, Lukáš Koščák 5.D, Dominik Andráši 5.C, Martin Gallik 5.B, František Gallik 5.B, Štefan Neupauer  4.A, Marek Stolár 4.B, Norbert Neupauer 5.A, Julián Ján Hudáček 7.A,Martin Lizák 6.B, Alan Chudík 5.B, Gabriel Pavlík 5.B, Dávid Majerčák 5.A.

          Chlapcov pripravujú Ing. Ján andrejovský a Ondrej Hudáček.

    • Chlapci získali zlato, striebro aj bronz!
     • Chlapci získali zlato, striebro aj bronz!

     • Okresné kolo v atletike – chlapci ​​​​​​​

      Dňa 23.05.2019 sa na ZŠ Nižná brána v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo v atletike chlapcov. Prvýkrát naši žiaci dosiahli pódiové umiestnenie. Z celkového počtu 14-tich škôl sa naša škola umiestnila na 3. mieste.  Žiaci súťažili v siedmich  atletických disciplínach. Najúspešnejším pretekárom z nášho družstva bol Stanislav Birošik z IX. B. Vo vrhu guľou si výkonom 1279 cm vybojoval 1. miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove. Gabriel Hudaček z IX. A v behu na 1000 m obsadil skvelé 2.  miesto. S časom 3:04,93 s. prekonal školský rekord. Darilo sa aj štafete v zložení Gabriel Lizák IX. C, Mikuláš Stolár IX. A, Benjamín Gallik VIII. B a Ján Lizák VIII. B, ktorá obsadila 3. miesto.  Poďakovanie patrí učiteľom telesnej a športovej výchovy, ale aj učiteľom CVČ za svedomitú prácu s  našou  talentovanou  mládežou. Chlapcom srdečne blahoželáme za vzornú reprezentáciu školy!  Za akciu bola zodpovedná Mgr. Daniela Galliková.

      Zostava SŠ Lendak:

      Mikuláš Stolár 9.A, Gabriel Hudaček 9.A, Stanislav Birošik 9.B, Gabriel Lizák 9.C, Ján Lizák 8.B, Benjamín Gallik 8.B, Dominik Gontkovský 8.B. Valentín Majerčák 7.A. 

       

    • Máme majsterku, striebro aj bronz!
     • Máme majsterku, striebro aj bronz!

     • Okresné kolo v atletike dievčat 

      Dňa 24.5.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike dievčat. Súťažilo sa v behoch na 60 m, 300 m a 800 m, skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou,  vrhu guľou a preteky sa ukončili štafetovým behom. Najlepšie sa darilo Terézii  Stolárovej z VIII.D, ktorá sa stala majsterkou okresu v behu na 800 m. Pochvalu si zaslúži aj Sára Neupauerová zo VI.B, ktorá sa umiestnila na peknom 4. mieste. V hode kriketovou loptičkou si vybojovala Jana Neupauerová z VIII.A 2. miesto. V štafetovom behu, v zložení Dominika Birošíková VII.D, Jana Neupauerová  VIII.A, Kristína Majerčáková a Anna Galliková obidve z VIII.B, si  odniesli bronzové umiestnenie. Celkovo  medzi školami kežmarského okresu nám pripadlo 4. miesto.  Srdečne blahoželáme!

      Chceme sa poďakovať aj ostatným dievčatám za vzornú reprezentáciu školy v atletike: Michaela Olašínová IX.B, Karolína Halčinová VIII.B, Kristína Neupauerová VII.C a najmladšej   účastníčke Klaudii Budzákovej z V.C.  Za prípravu žiačok na súťaž ďakujeme vyučujúcim telesnej a športovej výchovy. Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Mária Hudáčeková. (foto vo fotoalbume)

       

    • Prednes anglickej poézie a prózy
     • Prednes anglickej poézie a prózy


     • Dňa 21.05.2019 sa uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy pre žiakov druhého až štvrtého ročníka. Súťaž organizujeme každoročne na podporu výslovnosti v cudzom jazyku, na zatraktívnenie anglického jazyka u žiakov na 1. stupni a pre osobnostný recitačný rozvoj žiakov. Nie nadarmo sa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Práve rozprávanie v cudzom jazyku je najnáročnejšia zručnosť.  Žiaci druhého ročníka ukázali najviac nadšenia a chuti súťažiť, tretiaci spestrili súťaž divadielkom o perníkovom chlapcovi, štvrtáci predviedli tiež svoje kvality, no už viac zápasia s trémou. Za prípravu žiakov ďakujeme najmä učiteľom, ale aj poniektorým rodičom, ktorí si našli čas a pomohli s prípravou svojich detí. Umiestnenia boli z hľadiska kvality prednesu dosť jednoznačné. Žiaci boli odmenení diplomom, knižnou a peknou vecnou cenou. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme!

      Umiestnenie:

      Kategória 2. roč.

      1. Michaela Smoleňáková 2.A  (Mgr. E. Dvorčáková)
      2. Liliana Petrasová 2.D (Mgr. P. Slavkovská)
      3. Emília Stupáková, 2.D (Mgr. E. Dvorčáková) 

      Kategória 3. roč.

            1. Lucia Majerčáková 3.A (Mgr. A. Koščáková)

            2. Vanesa Galliková 3.A (Mgr. L. Hudáčeková)

            3. Adrián Koščák 3.A (Mgr. A. Koščáková)

      Kategória 4. roč.

      1. Tomáš Koščák, 4.D (Mgr. E. Dvorčáková)
      2. Pavol Bobko, 4.C (Mgr. Š. Suchanovský)
      3. Faustína Majerčáková, 4.C (Mgr. Š. Suchanovský)

      Zodpovední vyučujúci: Mgr. A. Koščáková, Mgr. E. Dvorčáková, Ing. T. Pjonteková,  Mgr. Š. Suchanovský, Mgr. P. Slavkovská, Mgr. L. Hudáčeková, Mgr. I. Budzáková. (foto vo fotoalbume)

    • Krajské kolo vo vybíjanej
     • Krajské kolo vo vybíjanej

     • Humenné

      Dňa 17.5.2019 sa žiačky 5. – 7. ročníka zúčastnili krajského kola vo vybíjanej, ktoré sa uskutočnilo v Humennom. Stretlo sa tam osem družstiev, ktoré boli rozdelené na dve skupiny. Dostali sme sa do skupiny, kde bol Prešov, Lipany a Snina. Po odohraní  všetkých zápasov sme skončili na 2. mieste za Prešovom.  Postúpili sme do finále, v ktorom sme hrali s Liptovskou Tepličkou o tretie a štvrté miesto. Žiačky hrali veľmi dobre, no v záverečnej minúte mali menej šťastia, urobili  menšie chyby, zápas prehrali, a tak sme získali štvrté miesto. Ďakujeme žiačkám za výbornú reprezantáciu školy a obce, štvrté miesto na kraji je úspech! Za prípravu žiačok na súťaž ďakujeme vyučujúcim teslesnej a športovej výchovy. Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Daniela Galliková.

    • Súťaže na 1. stupni
     • Súťaže na 1. stupni

     • V mesiaci máj prebehli v prvom a druhom ročníku matematická súťaž Počtárik a čiteľská súťaž Čimo. 

      Každá trieda mala svojich zástupcov, ktorých úlohou bolo vyriešiť 10 matematických úloh zameraných  hlavne na logické myslenie. Žiaci súťažili ako jednotlivci, ale aj  ako súťažné družstvá. Po spočítaní získaných bodov

      jednotlivých žiakov bolo určené aj poradie tried.  Z každej triedy bol ocenený najlepší a najrýchlejší počtár.

      Vyhodnotenie 1. ročník:

      Miroslav Budzák 1.A,

      Dávid Martiček 1.B,

       Anna Budzáková 1.C,

      Boris Britaňák 1.D,

      Martin Halčin 1.E.

      Poradie tried: 

      1. miesto 1.C

      2. miesto 1.D

      3.miesto 1.A

      4. miesto 1.B

      5.miesto 1.E

      2. ročník

      1. miesto Lucia Stupáková, 2.D

      2. miesto Michaela Smoleňáková, 2.A

      3. miesto Patrik Maliňák, 2.B

      Poradie tried:

      1. miesto 2.A

      2. miesto 2.B  a   2.C

      3. miesto 2.C  a   2.E

      Najlepší čitatelia prvých ročníkov si mohli preveriť svoje čitateľské zručnosti  v medzitriednej súťaži ČIMO. Prváci si počínali všetci výborne, napokon museli rozhodnúť chyby z nepozornosti v prepisovaní. Najúspešnejší čitatelia jednotlivých tried:

      Mirko Budzák, 1. A

      Klárka Anna Halčinová,  1. B

      Natálka Halčinová, 1. C

      Emília Halčinová, 1. D

      Michaela Neupauerová, 1. E

      Všetkým úspešným žiakom blahoželáme! Za súťaže boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Veronika Lizáková, Mgr, Viera Lizáková a Mgr. Mária Dudašková.

    • Minivolejbal dievčat
     • Minivolejbal dievčat

     • Vranov nad Topľou

      Dňa 16. mája 2019 sa uskutočnilo finále mladších žiačok v minivolejbale. Turnaj sa uskutočnil vo Vranove nad Topľou, kde sa zúčastnilo 8 družstiev z oblasti východ. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Našimi súperkami boli domáce hráčky, dievčatá zo Strážskeho a Sniny.  Úvodný zápas sme síce vyhrali, ale ťažší zápas sme mali pred sebou s domácim družstvom. Dievčatá zabojovali, ale na Vranovčanky  to nestačilo. Hoci sme nevyhrali, ale určite sme ich vytrápili.  Posledný zápas bol so Sninou. Prvý set sme prehrali, ale v druhom zabojovali a doťahovali sa so súperkami po jednom bode až ku zlatej lopte 30 bodu. Avšak v tajbrejku sme prehrali. Napriek tomu sme postúpili do boja o 3. miesto, pretože sme mali lepší pomer lôpt.  A opäť stretnutie so Stropkovom.  Vedeli sme, že buď budeme plakať alebo sa radovať z postupu na Majstrovstvá Slovenska. Opäť  nám nebolo súdené vyhrať. Ostalo nám nepopulárne 4. miesto. V podstate sme obhájili poradie  z turnaja, ktorý sa uskutočnil  v sobotu v našej telocvični.

      Celkové poradie:

      1. miesto - ZŠ Komenského Svidník
      2. miesto - ZŠ Juh Vranov nad Topľou
      3. miesto - ZŠ Mlynská Stropkov
      4. miesto - Spojená škola Lendak
      5. miesto - ZŠ Strážske
      6. miesto - ZŠ Študentská  Snina
      7. miesto - ZŠ Brezovica
      8. miesto - ZŠ Šrobárová Prešov

       

      Zostava: Sára Koščáková, VI.C; Zuzana Majerčáková, VI.B; Tamara Neupauerová, VI.A; Mariana Koščáková, VI.B; Sabína Halčinová, VI.C a Miriama Galliková zo VI.A. Poďakovanie patrí aj ostatným dievčatám, ktoré sa  nemohli zúčastniť posledného turnaja z dôvodu obmedzeného počtu hráčok. Čo je potešujúce, že takmer všetky ešte môžu aj o rok a pokračovať v MINICOOL volley.    

      Žiačkam veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy a obce vo volejbale a želáme veľa chuti do tréningov a radosti z hry!

      Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Mária Hudáčeková a Mgr. Tomáš Hudáček.

       

    • Poznáš svoj región?
     • Poznáš svoj región?

     • Regionálna výchova

      Dňa 15.5.2019 sa v rámci regionálnej výchovy uskutočnila súťaž Poznáš svoj región? Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka súťažili v trojčlenných družstvách. Svoje vedomosti preukázali v oblastiach:

      1. Čo vieš o svojom regióne, Lendak moja obec
      2. Tatranský národný park 
      3. Spoznávanie chránených rastlín a živočíchov

      Najlepšie sa darili týmto žiakom:

      1.miesto 7.C  - Terézia Batoryová, Ján Jašňák, Marián Majerčák

      2.miesto 6.C - Janka Budzáková, Stanislav Halčín, Dávid Selvek

      3.miesto 6.B - Anna Mária Budzáková, Zuzana Majerčáková, Kristián Koščák

      Žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že majú záujem o svoj región a ďalej sa vzdelávať. Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Veronika Galliková a Mgr. Ivana Suchanovská.

    • Sme vo finále!
     • Sme vo finále!

     • Midivolejbal dievčat

      Dňa 14.5.2019 sa Prešove konalo finále oblasti východu (Košický a Prešovský kraj) v midivolejbale.  Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev: Stropkov, Vranov nad Topľou, Strážske, Spišská Nová Ves, Snina a naše dievčatá. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín.

      Naše dievčatá bojovali a získali miestenku na Majstrovstvá Slovenska. Vo finále východu nás reprezentovali: Jana Neupauerová, VIII.A; Monika Majerčáková, VIII.A; Anna Galliková, VIII.B; Anna Orolínová, VIII.B; Karolína Halčinová, VIII.B, Kristína Majerčáková, VIII.B a Viktória Majerčáková z IX.A. Veľké poďakovanie patrí trénerovi Mgr. Tomášovi Hudáčekovi, ktorý ich vedie a pripravuje. Žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu a 28. a 29. mája 2019 im budeme držať prsty na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Novom Meste nad Váhom. Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Mária Hudáčeková.

    • Regionálna výchova - 9. ročník
     • Regionálna výchova - 9. ročník

     • Odev - kroj na dedine

      V mesiaci apríl naši deviataci absolvovali aktivity z regionálnej výchovy. Cieľom tejto prierezovej témy bolo rozvíjanie citu k lokálnemu tradičnému umeniu a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Téma aktivít bola: Odev- kroj na dedine. Teoretickú časť tvoril test, v ktorom mali pomenovať jednotlivé časti lendackého kroja, kedy, kde a aký druh kroja sa v Lendaku nosí. V praktickej časti mali dievčatá vlastnoručne zhotoviť časť kroja - mašličku. Museli ju vedieť previazať, podšiť, prišiť čipku, flirte, malé perly, ovos, mesiačiky, hviezdičky, kvietky. V praktickej časti sa najlepšie darilo týmto žiačkam: 

      1. miesto: Anna Vidová 9.C
      2. miesto: Zuzana Majerčáková 9.C
      3. miesto: Denisa Hudáčková 9.B

      V teoretickej časti bola najúspešnejšia 9.A, druhá bola 9.B a tretia 9.C. Veľmi nás teší, že žiaci majú záujem o tradície svojho  regiónu, a že preukázali výborné praktické zručnosti. Za regionálnu výchovu bola zodpovedná Mgr. Veronika Galliková.