• Projektové vyučovanie - Deň Zeme
     • Projektové vyučovanie - Deň Zeme

     • 2. stupeň

      Dňa 26. apríla 2019 sa žiaci a učitelia našej školy vybrali do prírody na  projektové vyučovanie venované Dňu Zeme.  Na prírodovedných exkurziách žiaci poznávali tatranskú prírodu,  pozorovali faunu a flóru nášho okolia, vyzbierali rôzny odpad, prežili krásny deň v prírode a mnohí si uvedomili, aké je dôležité prírodu chrániť a nie znečisťovať ju! Trasy jednotlivých ročníkov: 5. ročník- Národná prírodná rezervácia ( NPR) – Belianske lúky, 6. ročník -Lesnícky náučný chodník Fľak,  7. ročník- Náučný chodník  Lesy Tatranského národného parku, Švajčiarsky dom v Starom Smokovci, kde  si žiaci pozreli film o Tatrách a o zážitky z hôr sa s nimi podelil skúsený horolezec a horký nosič Štefan Bačkor,  8. ročník - NPR  Pramenisko – tatranský lužný les, žiaci si pozreli aj zaujímavý film o Vysokých Tatrách.  9. ročník – Bachledová dolina, žiaci videli nádhernú panorámu Belianskych Tatier,  Spišskú Maguru. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí zvládli tieto exkurzie so žiakmi,  dohliadali  na ich bezpečnosť a prežili so žiakmi zaujímavé  vyučovanie v prírode. Za prípravu projektového vyučovania ďakujeme Ing. Márii Švorcovej a Mgr. Ivane Suchanovskej.

    • Veľkonočný florbalový turnaj
     • Veľkonočný florbalový turnaj

     • Dňa 26.4.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil tretí ročník Veľkonočného florbalového turnaja starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá, ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok ,MHK Dolný Kubín a domáce družstvo Lendaku. Turnaj prebehol v skvelej atmosfére a zápasy mali vyrovnaný priebeh. Naše domáce družstvo obsadilo v konečnom poradí 4. miesto.

       Výsledky:

      1. MHK Dolný Kubín – SŠ Lendak                                                                 6:3
      2. M. R. Štefánika Spišská Belá – ZŚ Dr. Daniela Fischera Kežmarok          0:4
      3. M. R. Štefánika Spišská Belá – MHK Dolný Kubín                                     4:2
      4. SŠ Lendak – ZŚ Dr. Daniela Fischera Kežmarok                                       4:6
      5. ZŚ Dr. Daniela Fischera Kežmarok – MHK Dolný Kubín                            7:4
      6. SŠ Lendak – M. R. Štefánika Spišská Belá                                                5:12

      Celkové poradie:

      1. miesto – ZŚ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
      2. miesto – ZŠ M. R. Štefánika Spišská Bela
      3. miesto – MHK Dolný Kubín
      4. miesto – SŠ Lendak

      Zostava Lendak:

      Jakub Budzák 9.C, Milan Koščák 9.C, Gabriel Lizák 9.C Milan Hudák 9.C, Samuel Gallik 8.A, Ján Lizák 8.B, Tomáš Fudaly 8.D, Štefan Špak 7.C, Fabián Výrostek 7.D, Matúš Budzák 6.C, Mário Neupauer 5.B, Timotej Zavadský 5.C, František Selvek 5.C, Štefan Suchanovský 5.C, Dominik Andráši 5.C.

      Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.

    • ENVIRODEŇ
     • ENVIRODEŇ

     • Environmentálna výchova - 1. stupeň

      Dňa 26.04.2019 na našej škole prebehla akcia Envirodeň. Žiaci začali zaujímavou prezentáciou o tom, aké je dôležité sa o naše životné prostredie starať.

      Zopakovali sme si triedenie odpadu a jeho nevyhnutnosť. Deti v prezentácii triedili jednotlivý odpad do farebných kontajnerov. Žiakov táto činnosť zaujala. Neskôr pracovali s pracovnými listami, kde vylúštili tajničku a vymaľovali obrázky súvisiace s Dňom Zeme. Po úvodnej hodine sa žiaci  rozpŕchli po Lendaku, kde s chuťou  zbierali odpad, ktorý našli na zemi. Vyzbieraný odpad sme položili na viditeľné miesto, odkiaľ ho odvezú pracovníci prevádzkarne obce. U detí sa týmito aktivitami podarilo rozvíjať environmentálne cítenie a vzťah k prírode a jej ochrane. Žiaci týmto dňom prispeli k čistejšiemu prostrediu. Našej Zemi sme popriali všetko dobré a veríme, že aj my sa o ňu budeme starať lepšie ako doteraz.

      Akciu sme ukončili hrami v prírode. Tento deň bol pre žiakov veľkým zážitkom a už teraz sa tešia, ako si to opäť zopakujeme.

      Za poskytnutie vriec na odpad  a rukavíc pre žiakov a odvoz vyzbieraného odpadu veľmi pekne ďakujeme Obecnému úradu v Lendaku. Za akciu boli zodpovedné Mgr. Mária Dudašková, Mgr. Alžbeta Koščáková, Mgr. Ružena Vaverčáková a triedni učitelia.

    • Lendak - najlepší v Biologickej olympiáde za okresy KK aj PP
     • Lendak - najlepší v Biologickej olympiáde za okresy KK aj PP

     • Dňa 16. 04. 2019 sa v CVČ v Poprade uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E. Žiačky našej školy súťažili v zoológii. Súťaž pozostávala z troch častí: identifikácia živočíchov, test a praktická časť: zbierka živočíchov vodných  biotopov a ich okolia.  Monika Majerčáková z VIII. A   sa umiestnila na 1.mieste s počtom bodov  134, 5 z možných 150 bodov a  Veronika Wetterová  z IX.A  triedy   na  2. mieste ( 127 b.), obidve dievčatá  postúpili do krajského kola, ktoré bude 7. mája  v Prešove. V Poprade spolu súťažili žiaci z Popradského a Kežmarského okresu. V zoológii bolo 12 súťažiacich. Ich víťazstvo nás mimoriadne teší, pretože  Monika a Veronika sa stali najlepšími   za oba okresy, za Poprad aj za Kežmarok. Srdečne im blahoželáme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Krajské kolo sa uskutoční 7.5.2019 v Prešove. Dievčatám už teraz držíme prsty. 

      Na víťazstve dievčat má veľkú zásluhu Ing. Mária Švorcová,  dlhoročná učiteľka biológie, ktorá svojou láskou k biológii a prírode motivuje žiakov k vzdelávaniu, aj k svedomitej príprave na súťaže. 

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Deň narcisov je verejno-prospešná finančná zbierka občianskeho združenia Liga proti rakovine, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola. Vo štvrtok 11. apríla putovala po Spojenej škole, ale aj v obci Lendak, hliadka dobrovoľníkov, ktorá za dobrovoľný príspevok rozdávala symbolicky kvety žltých narcisov. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky, prispievajúci umožnia konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, ale i realizáciu rôznych výskumných projektov a programov na edukovanie verejnosti o prevencii. Naša škola ako spoluorganizátor prispela tento rok do tejto zbierky sumou 348,14 Eur. Ďakujeme všetkým darcom a žiakom z hliadky mladých dobrovľníkov. Za zbierku bola zodpovedná pani učiteľka Mgr. Miroslava Grigláková.

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

     • Okresné kolo

      Okresné kolo súťaže v speve moderných piesní Slávice z lavice sa konalo 12. apríla 2019 v MsKS v Kežmarku. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl i základných umeleckých škôl. Súťaží sa v 3. kategóriách. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali: Miroslava Hudáčková a Pavol Bobko zo 4.C, a Stanislava Neupauerová z 8.B. Kategóriu 5. – 6. ročník sme neobsadili, nakoľko naša speváčka bola hlasovo indisponovaná. Napriek vysokej úrovni súťaže a veľkému počtu súťažiacich sa Stanislave  Neupauerovej podarilo získať 2. miesto. Porotu zaujala piesňou od Dominiky Mirgovej – Nová. Naši súťažiaci boli vynikajúco pripravení, nakoľko škola disponuje výbornou ozvučovacou technikou a žiaci majú možnosť nacvičovať s mikrofónmi.

      Všetkým súťažiacim ďakujem, nakoľko podali skvelý spevácky výkon. Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Iveta Pavlíková.

    • Spelling
     • Spelling

     • 5. a 6. ročník

      Dňa 10.04.2019 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili súťaže v anglickom jazyku Spelling, kde si mali možnosť porovnať svoje schopnosti v hláskovaní. Samostatne boli vyhodnotené obe kategórie a poradie v prvej kategórii je nasledovné: 1. miesto - Blaženka Halčinová (5.C), 2. miesto - Mária Majerčáková (5.C) a 3. miesto obsadila Klaudia Budzáková (5.C). Víťazkou druhej kategórie sa stala Sabína Halčinová (6.C), 2. miesto získala Zuzana Majerčáková (6.B) a 3. miesto patrí Sáre Koščákovej (6.C). Víťazom blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za snahu urobiť čosi naviac. Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Martin Habiňák.

    • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • Do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa prebojovali dve žiačky našej školy, Ema Čižíková z II.E (I. kategória – próza) a Anna Mária Budzáková zo VI.B (II. kategória – próza). Recitačná súťaž mala vysokú úroveň, všetci žiaci boli vynikajúco pripravení, a preto nás veľmi teší, že Ema Čižiková(Mgr. Katarína Dravecká) vyhrala krásne 1. miesto vo svojej kategórii a bude nás reprezentovať v krajskom kole v Prešove, ktoré sa bude konať 03.05.2019. Emke srdečne blahoželáme! Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Janna Budzáková.

    • Krížová cesta žiakov I. stupňa
     • Krížová cesta žiakov I. stupňa

     • Pôstna doba je časom milosti, no aj časom pokánia. Žiaci I.stupňa, počas tohtoročného pôstneho obdobia, mohli prijímať milosti práve cez zastavenia krížovej cesty, v ktorých sprevádzali trpiaceho Spasiteľa svojim detským spôsobom. Hriechy, ktoré pribili Ježiša na kríž a spôsobili mu bolesť, odčiňovali práve v cvičeniach, zameraných proti hlavným hriechom – pýche, lakomstvu, smilstvu, obžerstvu, hnevu, lenivosti a závisti. Deti sa tak navzájom snažili povzbudzovať, vidieť dobro iných, nesťažovať si, deliť sa, byť štedré, nenadávať si, nepozerať televízor, zriekať sa sladkostí a konať veľa  iných skutkov, ktoré robili z lásky k trpiacemu Ježišovi. Súčasťou tohto pôstneho cvičenia bolo aj výtvarné stvárnenie zastavenia krížovej cesty, ktoré bolo určené pre danú triedu.

      Spoločná modlitba krížovej cesty, na ktorej mala takto každá trieda svoj podiel,  nás spojila do jednej Ježišovej krížovej cesty, cesty lásky, ktorá nám otvorila nebo.

      Túto aktivitu pripravila Mgr. Judita Kollárová, Mgr. Bystrík Dubovecký a triedni učitelia.

     • Diecézne kolo biblickej olympiády

     • Spišská kapitula

      Dňa 9. apríla sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej kapitule konalo Diecézne kolo biblickej olympiády. Zo 100 družstiev celej Spišskej diecézy sa do tohto kola prebojovalo 14 najlepších družstiev, ktoré reprezentovali nie len svoje školy, ale aj farnosti a celý svoj dekanát. Kežmarský dekanát reprezentovalo včera práve družstvo z našej školy. Z biblických textov Prvej knihy kráľov, Knihy Rút a Matúšovho evanjelia bolo zostavených 6 náročných úloh, zameraných nie len na pamäť, ale aj na prácu s biblickým textom, posluchy, prácu s biblickými obrazmi a dramatizáciu biblickej udalosti. Michaela Koščáková (9.A), Anna Majerčáková (8.B) a Martin Halčin (7.D) po tuhom a veľmi vyrovnanom boji obsadili 2. miesto. Nech Božie slovo, ktoré z láskou prijímali do svojich sŕdc prinesie bohatú úrodu v ich živote. Žiakom srdečne blahoželáme a ďákujeme za vzornú reprezentáciu školy. Za diecézne kolo boli zodpovední Mgr. Judita Kollárová a Mgr. Bystrík Dubovecký.