• Hráme pexeso
     • Hráme pexeso

     • 4. a 5. ročník

      Dňa 27.02.2019 žiaci 4. a 5. ročníka strávili v škole zábavno-súťažné popoludnie. Triedy reprezentovali trojčlenné družstvá v súťaži "Hráme pexeso". Žiaci mali za úlohy vyrobiť vlastné obrázkové pexeso. Po skončení práce si pexeso aj zahrali. 

      V každom ročníku sme vyhodnotili jedného víťaza. Vo štvrtom ročníku vyhrala 4.B trieda a v piatom ročníku  5.B trieda. Všetci žiaci na vyhodnotení boli odmenení sladkosťou a víťazi cenou.Srdečne blahoželáme!

      Za akciu zodpovedné: Mgr. Daniela Galliková a Mgr. Terézia Pjonteková

    • Prírodovedný päťboj
     • Prírodovedný päťboj

     • Gymnáium Kukučínova Poprad

      V piatok 15.2.2019 sa zúčastnilo 5 žiakov 9. ročníka súťaže Prírodovedný päťboj. Súťaž sa konala v priestoroch Gymnázia Kučínova v Poprade. Žiaci súťažili v dvoch kolách. Prvé teoretické a druhé praktické. Z teoretického kola ďalej postúpili len prví dvanásti. Naši žiaci postúpili do druhého kola, kde sa im už až tak nedarilo a nakoniec skončili v celkovom hodnotení na veľmi peknom 6. mieste z celkového počtu 25 škôl. Obdiv a pochvalu si však zaslúžia žiaci – Denisa Hudačková 9.B, Michaela Koščáková 9.C, Viktória Majerčáková 9.A, Samuel Výrostek 9.A, Stanko Ripka 9. C  pretože dokázali, že matematika, fyzika, biológia, chémia a informatika sú pre nich nie strašiakom, ale kamarátom. Ďakujeme za reprezentáciu školy! Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Lukáš Hudáček.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • školské kolo

      Školské kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo dňa 8.2.2019 v odbornej učebni - chemickom laboratóriu. 

      Účasť žiakov v školskom kole bola dobrovoľná. Súťažné úlohy riešilo 8 žiakov 9.ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali siedmi žiaci.

      Poradie:

      1. Samuel Výrostek 9.A
      2. Michaela Koščáková 9.C
      3. Veronika Wetterová 9.A

      Srdečne blahoželáme! Za prípravu žiakov a organizáciu olympiády ďakujeme Mgr. Judite Kollárovej a Mgr. Sabíne Zednikovičovej.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    •   MISS BÁBIKA 2019
     • MISS BÁBIKA 2019

     • Spišská Belá

      Rok ubehol veľmi rýchlo a naši malí speváčikovia sa 14. 2. 2019 opäť zúčastnili obvodovej súťaže MISS  BÁBIKA v Spišskej Belej. Cieľom súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu. Súťaže sa zúčastňujú deti vo veku 5 – 8 rokov. Speváci zaspievajú dve piesne – uspávanku a ľubovoľnú ľudovú pieseň.

      Našu školu v súťaži reprezentovali žiaci 1.D – Barbora Halčinová, Matúš Lizák a Patrícia Halčinová a žiačky 2.E – Ema Čižiková a Sára Neupauerová.  Prváčikovia nám ukázali svoje spevácke kvality - 3. miesto si vyspievala  Barbora Halčinová 2. miesto získal Matúš Lizák. Všetkým speváčikom ďakujem za vynikajúci spevácky výkon a za šírenie prekrásnych lendackých piesní.

      Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Iveta Pavlíková.

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Súťaž v prednese poézie a prózy

      Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa na 1. stupni našej školy konalo 13. februára. Do súťaže sa zapojilo 35 žiakov z 1. až 4. ročníka. Ich prednes hodnotila porota vytvorená z učiteľov vyučujúcich na 1. stupni. Žiaci svojou odvahou preukázali svoje schopnosti v umeleckom prednese poézie a prózy. A takto sa umiestnili:

      I. kategória

      Próza:   1. miesto Ema Čižiková z 2.E

                    2. miesto Zuzana Budzáková 4.D

                    3. miesto Lenka Neupauerová 4.A

      Poézia: 1. miesto Antónia Dvorčáková 4.C

                   2. miesto Vivien Stupáková 2.E

                   3. miesto Zdenka Galliková 4.D

      II. kategória

      Próza:    1. Anna Mária Budzáková, 6. B

                     3. Mária Majerčákova, 5. C

      Poézia:   1. Natália Girgová, 6. C

                     2. Blažka Halčinová, 5. C, Mária Koščáková, 5. A

                     3. Sofia Neupauerová, 6. C

      III. kategória

       Próza     1. Veronika Wetterová, 9. A

                      2. Veronika Halčinová, 7. D

                      3. Martin Halčin, 7. D

      Poézia     2. Andrea Stupáková, 7. D

                      3. Sofia Špaková, 7. D 

      Srdečne blahoželáme! Na záver boli všetci zúčastnení odmenení sladkosťou.

      Porota: Mgr. Veronika Lizáková, Mgr. Helena Hudáčková, Mgr. Bronislava Beňková, Mgr. Tatiana Kostiková, Mgr. Katarína Budzáková, Mgr. Mária Kušionová, Andrea Ripková.

      Za súťaž boli zodpovedné Mgr. Karmen Mazureková a Mgr. Slávka Lampartová, Mgr. Daniela Sarnová, Mgr. Lenka Jurašková

    • Okresné kolo v basketbale chlapcov
     • Okresné kolo v basketbale chlapcov

     • Spišská Stará Ves

      Dňa 13.02.2019 sa na ZŠ v Spišskej Starej Vsi odohralo okresné kolo v basketbale chlapcov. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl: ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Spišská Stará Ves , SŠ Lendak, ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok, ZŠ Grundschule Kežmarok a ZŠ Petzvala Spišská Belá.

      Zápasy sa odohrávali v dvoch skupinách. Naši basketbalisti svoju skupinu vyhrali. Postupne zdolali chlapcov z Nižnej brány 13:8 a chlapcov z Grundschule Kežmarok 15:2. Dostali sa tak do finále, kde narazili na ZŠ Dr. Daniela Fichera, ktorým podľahli 9:18. Treba podotknúť, že chlapci z Kežmarku hrajú basketbal za mestský športový klub. Naši chlapci obsadili druhý rok po sebe pekné 2. miesto.

      Poradie:

      1. ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
      2. SŠ Lendak
      3. ZŠ Spišská Stará Ves
      4. ZŠ Nižná brána Kežmarok
      5. ZŠ Grundschule Kežmarok
      6. ZŠ Petzvala Spišská Belá

      Zostava SŠ Lendak:

      Stanislav Birošík 9.B, Tomáš Koščák 9.B, Jakub Budzák 9.C, Milan Hudák 9.C, Samuel Badovský 9.C, Denis Halčin 8.B,  Valentín Hudák 8.C, Valentín Majerčák 7.A, Mário Birošík 7.B, Alexander Koščák 7.C, Miroslav Konopa 7.C,Fabián Výrostek 7.D, Marek Stolár 4.B.Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! Za akciu bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.

    • Kúzelný karneval
     • Kúzelný karneval

     • 1. stupeň

      Dňa 12. 02. 2019 sa v našej škole uskutočnila Karnevalová show so známym kúzelníkom Wolfom, ktorý nám prišiel spríjemniť fašiangový čas. Jeho kúzelné čísla pobavili  našich žiakov. Deti sa naučili nové tanečné kroky a vytancovali pani učiteľky.

      Zavŕšením programu bolo vyhodnotenie najkrajšej masky z každej triedy a komu šťastie prialo, tak sa mohol tešiť z výhry v tombole. Počas celej show panovala výborná nálada a tanečným krokom na tóny pesničky „Jede, jede mašinka“ sa masky vrátili do svojich tried. Za prípravu a organizáciu ďakujeme Mgr. Ruženke Vaverčákovej, Mgr. Alžbete Koščákovej, Mgr. Márii Dudaškovej a všetkým, ktorí pomáhali pri výzdobe telocvične na karneval.

       

    • Lyžiarsky výcvik - 7. ročník
     • Lyžiarsky výcvik - 7. ročník

     • Drienica 2019

      V dňoch 14. – 18. januára 2019  a 4.2. – 8.2.2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov siedmeho ročníka. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Drienica (okres Sabinov), na ktorom sa zúčastnilo  90 žiakov. Viac ako  polovica žiakov boli nelyžiari. Ostatní žiaci predviedli svoju prvú jazdu zručnosti. Žiaci boli rozdelení do štyroch výkonnostných skupín a postupne sme  začali s výcvikom. V priebehu lyžiarskeho výcviku žiaci  zvládli  jazdu na vleku, jazdu v pluhu, obraty a postupne prešli na carvingový oblúk. V rámci oddychu a regenerácie navštívili wellness centrum. Snehové podmienky boli dobré, avšak veľmi často sa vyskytovali hmly a fúkal silný vietor. Napriek tomu počas lyžiarskeho výcviku vládla príjemná atmosféra a nevyskytlo sa žiadne vážne zranenie. Veľká vďaka patrí pedagógom Mgr. Márii Hudáčekovej, Mgr. Daniele Gallikovej, Mgr. Róbertovi Dudovi a Ing. Jánovi Andrejovskému, ktorí sa starali o bezpečnosť žiakov dvadsaťštyri hodín. Za prípravu a organizáciu lyžiarského výcviku bola zodpovedná Mgr. Mária Hudáčeková.

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • kategória Z5, Z9

      Dňa 30.01.2019 sa v Kežmarku v ZŠ D. Fischera uskutočnilo okresné kolo v matematickej olympiáde v kategórii Z5 a Z6. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov.

      Vyhodnotenie:

      kategória Z9: Samuel Výrostek – 2. miesto 15b ( tretí v poradí)

                              Michaela Koščáková – 2. miesto 15 b ( siedma v poradí)

      Celkový počet zúčastnených žiakov 9. ročníka za okres bolo 27.

      kategória Z5: Mária Majerčáková – 3. miesto 14b (štvrtá v poradí)

                             Ondrej Špak – 6. miesto 11 b ( jedenásty v poradí)

                             Marián Dvorčák -7. miesto 10 b ( dvanásty v poradí)

      Celková počet zúčastnených žiakov 5. ročníka za okres bolo 24.

      Žiakom blahoželáme a vyučujúcim matematiky ďakujeme za prípravu žiakov na olympiádu!

      Za olympiádu bol zodpovedný Mgr. Lukáš Hudáček.