• Nové video-noviny
     • Nové video-noviny

     • V sekcii videá si môžete pozrieť nové školské video-noviny za mesiac DECEMBER 2018, v ktorých sa dozviete, čo  všetko sme prežili v poslednom mesiaci roku 2018.  Videá pripravuje Mgr. Mária Hudáčeková spolu so žiakmi z krúžku Školská televízia. Ak máte záujem a čas, pozrite si aj iné školské videá jednotlivých mesiacoch. Zistíte, že naša škola "žije" a kto chce, ten sa nenudí. :) 

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C. 2.D, 2.E

      O čom sú Vianoce?

      O tom spievali a recitovali posledný deň pred vianočnými prázdninami žiaci 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C. 2.D, 2.E triedy. Spríjemnili  si vianočné vyučovanie krásnou besiedkou. Spievali o Vianociach,  o pečení koláčikov, o rodine, príchode Ježiška a  vinšovali krásne vinše. Zasmiali sme sa na vianočných vtipoch a na záver si všetci zaspievali pieseň Tichá noc. Celé vystúpenie vyzdvihlo duchovný symbol Vianoc a zavŕšilo predvianočné vystúpenia v našej škole.

      Za prípravu besiedky ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Veronike Lizákovej, Mgr. Karmen Mazurekovej, Mgr. Alžbete Koščákovej, Mgr. Márii Dudaškovej, Mgr. Márii Gallikovej, Mgr. Patrícii Slavkovskej a Mgr. Kataríne Draveckej.

    • BETLEHEMSKÁ CESTA
     • BETLEHEMSKÁ CESTA

     • 1. stupeň

      Aj počas  tohtoročného  adventného obdobia sme  s deťmi 1. stupňa pripravovali svoje srdiečka na narodenie Ježiša každodenným vykonaním dobrého skutku a rovnako aj tento rok 9 dňovou pobožnosťou, pri ktorej sme sprevádzali  svätú rodinu. Neľahkú cestu, ktorou si prešli Jozef s Máriou  pri hľadaní nocľahu, nám stvárnili žiaci z 3.D pod vedením p. uč. Mgr. Ruženky Vaverčákovej a pomohli tak lepšie si uvedomiť skutočné čaro Vianoc. 

      Za prípravu Betlehemske cesty bola zodpovedná Mgr. Ažbeta Koščáková a triedni učitelia. Ďakujeme! (foto vo fotoalbume)

    • Vianočná burza - finančná gramotnosť, prierezová téma
     • Vianočná burza - finančná gramotnosť, prierezová téma

     • 1. stupeň

      Medzi akcie, ktoré pripravujeme v našej škole v predvianočnom čase patrí aj Vianočná burza. Jej cieľom je priblížiť deťom čarovný odkaz vianočných sviatkov – kresťanskú lásku k blížnemu a pomoc ľuďom v sociálnej núdzi. Žiaci si v škole alebo aj doma  s pomocou rodičov pripravili rôzne zaujímavé výrobky, ktoré si priniesli do školy a predávali ich. Hravou formou si zároveň precvičovali matematické príklady, finančné úlohy a vzájomnú  komunikáciu. V burze sme si mohli kúpiť vianočné ozdoby, adventné vence, medovníky, langoše, ručne pletené čiapky, čelenky a iné prekrásne predmety.

      Finančné vzdelávanie sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami i prierezovými témami. K žiakom sa teda dostáva rôznymi spôsobmi. Projektové vyučovanie má žiakom priblížiť životnú realitu a žiaci tak vidia zmysel vzdelávania. Dôležitým cieľom projektového vyučovania bolo to, aby žiaci riešili v konkrétnych situáciách rôzne finančné problémy, prejavili svoje postoje, medziľudské vzťahy a v čase Vianoc pochopili, že treba pomáhať, podeliť sa a darovať. Cieľ sme splnili o čom svedčí výťažok z vianočnej burzy 260 €, ktorý bude použitý na charitatívne účely v obci.

      Poďakovanie patrí všetkým deťom, rodičom a učiteľom. Akcia dokazuje, že Vianoce sa blížia a všetci sa tešíme na najkrajšie sviatky roka.

      Za projektové vyučovanie boli zodpovední Mgr. Štefan Suchanovský a Mgr. Bronislava Beňková.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • školské kolo súťaže v prednese povesti

      Bola raz jedna malebná dedinka pod Vysokými Tatrami,

      Lendak ju zvali.

      No a v tom Lendaku, v základnej škole 18. decembra,

      Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mali. 

       

      Na našej škole sa už pár rokov žiaci pravidelne zapájajú do umeleckého prednesu povesti.

      Súťažilo sa v troch kategóriách –   I. kategória: 2. - 3. ročník

                                                             II. kategória: 4.- 5. ročník

                                                             III. kategória: 6.- 7. ročník

           Žiaci si spolu s pani učiteľkami pripravili zaujímavé ukážky rôznych povestí, ktoré sa snažili čo najlepšie predniesť. Všetci súťažiaci zvládli túto náročnú úlohu, víťazmi sa však stali len tí najlepší, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole v Kežmarku.

      I. kategória: 1. miesto: Samuel Halčin, 3. D (Mgr. Ružena Vaverčáková)

                          2. miesto: Ema Čižiková, 2. E (Mgr. K. Dravecká)

                          3. miesto: Liliana Petrasová, 2. D (Mgr. P. Slavkovská)

      II. kategória: 1. miesto: Viktória Andrašiová, 4. B (Mgr. Renáta Černáková)

                           2. miesto: Mária Majerčáková, 5. C (Mgr. D. Sarnová)

                           3. miesto: Tomáš Koščák, 4. D (Mgr. E. Dvorčáková)

      III. kategória: 1. miesto: Sofia Špaková, 7.D (Mgr. Jana Budzáková)

                            2. miesto: Veronika Halčinová, 7.D (Mgr. Jana Budzáková)

                            3. miesto: Kristína Strelová, 7.D (Mgr. Jana Budzáková)

      Sofia Špaková postupuje do okresného kola v Kežmarku, ktoré sa uskutoční v januári 2019. Všetkým žiačkam srdečne blahoželáme a ich pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiačok na súťaž!

      Za organizáciu súťaže boli zodpovedné Mgr. Helena Hudáčková, Mgr. Mária Galliková, Mgr. Daniela Sarnová.

       

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • školské kolo

      Školské kolo Biblickej olympiády prebehlo dňa 13. decembra 2018. Žiaci mali pripravený test z obsahu biblických kníh: Kniha Rút a časť Evanjelia podľa Matúša. Napriek náročnosti pripravených otázok sme mali 23 úspešných riešiteľov, čo svedčí o záujme žiakov o čítanie Božieho slova. Prví traja žiaci nás budú reprezentovať na dekanskom kole v Kežmarku.

      Výsledky:

      1. Michaela Koščáková – 9.A
      2. Anna Majerčáková  - 8.B,      2. Martin Halčin – 7. D
      3. Dávid Selvek – 6.C

      Žiakom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia na dekanskom kole!

      Za prípravu a organizáciu olympiády ďakujeme Mgr. Judite Kollárovej a p. kaplánovi Mgr. Bystríkovi Duboveckému.

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     • školské kolo

      17.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Školské kolo pozostávalo z monotematickej a teoretickej časti, z miestnej krajiny a praktickej časti. Geografickej olympiády sa zúčastnilo 44 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 29 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Žiaci si overili svoje vedomosti nielen získané na hodine geografie, ale niektoré úlohy boli čerpané z encyklopédií a  internetu. Zároveň si vyskúšali svoje  zručnosti s buzolou a atlasom. Na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 07.02.2019 v  Kežmarku  postúpili títo žiaci:

      Kategória G (5. ročník):

      1.miesto Marián Dvorčák, V.C – 91b.

      2.miesto Ondrej Špak, V.B – 90b.

      3.miesto Mária Koščáková, V.A – 66b.

      Kategória F (6.-7. ročník):

      1.miesto Ondrej Dvorčák, VII.C – 85b.

      2.miesto Sabína Halčinová, VI.C – 85b.

      3.miesto Martin Halčin, VII.D – 81b.

      Kategória E (8.-9. ročník):

      1.miesto Kristián Halčin, VIII.B  – 81b.

      2.miesto Samuel Výrostek, IX.A – 68b.

      3.miesto Anna Majerčáková, VIII.B – 68b.

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť na Geografickej olympiáde a víťazom držíme prsty na okresnom kole. Za organizáciu geografickej olympiády boli zodpovední Mgr. Mária Hudáčeková a vyučujúci geografie.

    • Obvodové kolo vo volejbale dievčat
     • Obvodové kolo vo volejbale dievčat

     • ZŠ Lendak

      17.12.2018 sa dohralo v našej telocvični obvodové kolo vo volejbale dievčat. Obvodového kola sa zúčastnili 3 školy: ZŠ Fischera Kežmarok, ZŠ Slovenská Ves a ZŠ Lendak. Našim dievčatám sa darilo. Postupne vyhrali nad žiačkami zo Slovenskej Vsi a Kežmarku a postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2019 v Kežmarku. Srdečne blahoželáme!

      Za prípravu žiačok ďakujeme trénerovi Mgr. Tomášovi Hudáčekovi.

    • Vianočný florbalový turnaj
     • Vianočný florbalový turnaj

     • ZŠ Veľká Lomnica

      Dňa 14.12.2018 dostali starší žiaci florbalového krúžku pozvanie na Vianočný florbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil na pôde ZŠ vo Veľkej Lomnici. Turnaja sa zúčastnili štyri školy z okresu Kežmarok (ZŠ Veľká Lomnica, ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá). V otváracom zápase proti Nižnej bráne naši žiaci tesne prehrali 5:4 po dramatickom konci, kde sa nám nepodarilo vyrovnať. Chlapci nezvesili hlavy a v ďalšom zápase proti domácemu družstvu po skvelom a bojovnom výkone vyhrali 5:3. V záverečnom zápase si zmerali sily proti výberu zo Spišskej Belej. Treba povedať, že náš súper je štvornásobným Majstrom Slovenska v hokejbale. Chlapci však súperovi nedali vôbec šancu   a  vyhrali 7:2. Obsadili sme na turnaji 1. miesto. Žiaci plnili stanovenú taktiku a zúročili skúsenosti nadobudnuté na tréningoch v Centre voľného času.

       Výsledky:

      1. ZŠ M. R. Štefánika Sp. Belá – ZŠ Veľká Lomnica                        4:5

      2. SŠ Lendak - ZŠ Nižná brána Kežmarok                                    4:5

      3. SŠ Lendak – ZŠ Veľká Lomnica                                                 5:3

      4. ZŠ M. R. Štefánika Sp. Belá – ZŠ Nižná brána Kežmarok           7:2

      5. SŠ Lendak – ZŠ M. R. Štefánika Sp. Belá                                  7:2

      6. ZŠ Nižná brána Kežmarok – ZŠ Veľká Lomnica                           3:6

      Celkové poradie:

      1. miesto – SŠ Lendak

      2. miesto – ZŠ Veľká Lomnica                                

      3. miesto – ZŠ M. R. Štefánika Sp. Belá

      4. miesto – ZŠ Nižná brána Kežmarok

      Zostava Lendak:

      Mário Neupauer 5.B, Dávid Majerčák 5.A, Dominik Andráši 5.C,Róbert Koščák 7.B, Viktor Hudaček 7.B, Tadeáš Halčin 7.A, Fabián Výrostek 7.D, Samuel Gallik 8.A, Štefan Strela 8.A, Ján Lizák 8.B, Gabriel Lizák 9.C, Jakub Budzák 9.C, Milan Hudák 9.C. Našim florbalistom srdečene blahoželáme! Za prípravu na turnaj ďakujeme trénerovi Mgr. Róbertovi Dudovi.

    • PYTAGORÁDA
     • PYTAGORÁDA

     • školské kolo

      Pytagoriáda je postupová súťaž pre žiakov, v ktorej okrem správnosti vypočítaných úloh rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia dané úlohy. Školské kolo súťaže pre žiakov 3.,4.a 5. ročníka sa  na našej škole uskutočnilo 12. decembra 2018 a pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka sa uskutočnilo 13. decembra 2018. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý z 15 príkladov vyriešil správne minimálne 10 úloh. Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

      4. ročník:

      1.  Patrik Majerčak,, IV. D

      2.  Rafael Nebus,   IV. C  

      3.  Barbora Konopova, IV. D

           Kamil Koščák,  IV. B

      3. ročník:

      1. Rafael Hudák, III. A

      2. Samuel Halčin, III. D

      3. Adrián Koščák, III. A

      5. ročník

      1. Dávid Majerčák V. A

      2.Ondrej Špak V. B

      3. Oliver Koščák V. D

      6. ročník:

      1. Júlia Pavlíková VI. A

      2.Sabína Halčinová VI. C

      3. Sára Koščáková VI. C

      7. ročník

      1.Mikuláš Suchanovský VII. A

      2. Julián Ján Hudáček VII. A

      3. Michaela Fudalyová  VII. B

      8. ročník:

      1. Anna Majerčáková VIII. B

      2. Samuel Gallik VIII. A

      3. Klaudia Majerčáková VIII. A

      Súťažiacim srdečne blahoželáme! Za organizáciu pytagoriády boli zodpovední pedagógovia Mgr. Štefan Suchanovský, Mgr. Katarína Budzáková, Mgr. Lukáš Hudáček.