• MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC                „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“
     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“

     • „Boli sme zjednotení s Českom,

      v štáte tak prekrásnom.

      Domy boli dreveničky,

      žili v nich naši praotcovia, prababičky.“

       (Ruženka, Barborka, Zuzanka, IV. D)

      Štvrtý októbrový pondelok je už na našej škole tradične venovaný knihe, knižnici, objavovaniu a  poznávaniu nového prostredníctvom projektového vyučovania, na ktoré sa žiaci veľmi tešia a vyučujúci zodpovedne pripravujú.Tento rok sme oslavovali vznik Československa. A ako sa na poriadnu oslavu patrí, nechýbala nezvyčajná trojposchodová torta, pozostávajúca z Encyklopédií a Dejín Slovenskej republiky. Už samotné ráno naznačovalo, že sa chystá niečo veľkolepé, pretože žiaci prichádzali buď v ľudovom oblečení alebo v národných farbách – bielej, modrej alebo červenej. Zaznením československej hymny prostredníctvom školského rozhlasu sme oficiálne zahájili projektový deň. Úvodného slova sa ujala pani riaditeľka, PaedDr. Mária Budzáková, ktorá privítala a zároveň predstavila vzácnych hostí, ktorí boli spätí s udalosťami histórie nášho štátu. Nasledovala báseň v podaní žiačky ôsmeho ročníka s názvom Smelý Sokoliku, ktorá vyzývala slovenský národ k odvahe bojovať za slobodu. Súčasťou otvorenia podujatia bolo slávnostné odovzdávanie pamätných mincí každej triede a hosťom, ktoré sme získali v rámci podpory nášho projektu od Národnej pokladnice Slovenska na pamiatku stého výročia vzniku Československa. Sprievodným programom bola výstava starožitných predmetov po roku 1918, do ktorej sa zapojili všetci žiaci a zamestnanci školy. Na túto príležitosť boli vyrobené špeciálne perá s nápisom Medzinárodného dňa školských knižníc ako poďakovanie hosťom a priateľom školy. 

      Projektové vyučovanie pokračovalo v triedach, kde žiaci jednotlivých ročníkoch pracovali na svojej téme:

      I.  ročník – Oslava pri príležitosti vzniku Československa 

      II. ročník – Rodina v rokoch 1918 - 2018

      III. ročník  - Československá rozprávka

      IV. ročník – Dva národy = jeden štát

      V. ročník – Život na dedine po roku 1918

      VI. ročník – Karol Plicka

      VII. ročník – Školstvo na Slovensku po roku 1918

      VIII. ročník – Vpád vojsk Varšavskej zmluvy (50-te výročie)

      IX. ročník – Sviečková manifestácia (30-te výročie)

           Žiaci druhého stupňa na štvrtej a piatej vyučovacej hodine mali folklórnu súťaž  Zem spieva, na ktorej sa prezentovali žiaci jednotlivých ročníkov. Súťaž nám otvorili aktívni členovia folklórnych súborov nášho regiónu troma piesňami, ktoré zneli v rovnomennom Plickovom dokumentárnom filme. Po úvodnom čísle pôsobili ako odborná porota, keďže sa aktívne venujú hudbe, spevu a tancu. Po vyhlásení výsledkov súťaže sa žiaci presunuli na školské ihrisko, kde vytvorili živú československú zástavu a na záver sme vytvorili zo sto ilustrácií plynulý filmový dokument významných udalostí jednotlivých rokov na paraváne vo vestibule budovy školy. 

      14. ročník Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice sa niesol v duchu krásneho výročia – 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. (1918 – 2018) Symbolické osmičky sprevádzali aj aktivity v jednotlivých ročníkoch, rok 1968 – Vpád vojsk Varšavskej zmluvy, či rok 1988 – Sviečková manifestácia v Bratislave. Aj o týchto témach si naši žiaci čítali i rozprávali s hosťami: bratmi kapucínmi, Antonom Majerčákom a Jozefom, s pani Žofiou Halčinovou – priamymi účastníkmi tejto manifestácie v Bratislave, či vdp. Antonom Hrtusom, miestnym správcom farnosti na dôchodku, ktorý počas svojej pôsobnosti v Lendaku sprostredkovával ilegálnu kresťanskú tlač z Ríma do socialistického bloku. Pozvanie prijali aj iní vzácni hostia. Veď obecná kronika, či vzácne husle, priamo od Karola Plicku, sa nedržia v ruke každý deň. Prítomnosť rodičov, hlavne u žiakov 1.ročníka, tiež mala svoje čaro. Druhé ročníky prispeli príspevkom - Výchova v rodine, Detstvo v minulosti a dnes, a taktiež prispeli ručne zdobeným „lajblíkom“.  V treťom ročníku si pripomínali Československé rozprávky, a tým prispeli detskou knihou - O psíčkovi a mačičke. Zaujímavosťou bol taktiež príspevok do časopisu, v ktorom žiaci tretieho ročníka napísali dopis pre Otca Mikuláša, žijúceho v Česku. Štvrtáci prispeli mapou ČSR, pripomenuli významné osobnosti, ako T.G. Masaryk, M.R. Štefánik a krásnou básňou vystihli život dvoch národov, ale jedného štátu. Žiaci 1. stupňa si z tohto dňa vytvorili vlastný spoločný časopis.

      Počas tohto tvorivého dňa sa žiaci veľa dozvedeli o spoločnej krajine Čechov a Slovákov. Československá hymna, znejúca zo školského rozhlasu, dojala všetkých pedagógov, ktorí si v duchu nostalgicky pospomínali na život v spoločnom štáte. Úspech mala aj výstavka starých vecí z 20.storočia, aj súťažné podujatie tried – Zem spieva, ba aj  kreslené filmové obrázky zachytávajúce udalosti rokov 1918 – 2018. Celý deň bol slávnostný. Biela, modrá či červená farba sa prechádzala chodbami školy, ktorá sa v závere spojila do zástavy Československa. Tvorili ju tak žiaci ako aj dospelí. 

      Za náročnú prípravu projektového vyučovania ďakujeme organizátorom Mgr. Jane Budzákovej, Mgr. Lenke Juraškovej, Mgr. Viere Lizákovej, Mgr. Veronike Dudovej a pedagógom, ktorí pracovali so žiakmi v triedach. Veľká vďaka patrí aj hosťom, ktorí si našli čas a prišli sa so žiakmi podeliť so svojimi spomienkami.  

      V celoslovenskom projekte sme sa umiestnili na nádhernom 2.mieste z 201 školských knižníc. Od Slovenskej pedagogickej knižnice sme získali knihy za 400 € (podľa vlastného výberu) a 100 € nákup od spoločnosti Stiefel.

    • Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu ZŠ
     • Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu ZŠ

     • Liptovský Mikuláš - Žiarska dolina, Chata Třinec

      Dňa 24.10.2018 sa v Žiarskej doline v okrese Liptovský Mikuláš uskutočnili Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl. Trať bola členitá s množstvom ťažkých úsekov. K náročnosti pretekov prispelo aj zlé počasie so silným vetrom a snežením. Dievčatá absolvovali 2 km okruh v okolí chaty Třinec. Na Majstrovstvách SR sme v kategórii dievčat boli jedinou obcou v štartovom poli. Dievčatá si zmerali sily napr. s dievčatami z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrici a iných miest. Najlepší výsledok dosiahla Sára Neupauerová (6.B), ktorá obsadila 21. miesto. Terézia Stolárová (8.D) sa umiestila na 27. mieste a Jana Neupauerová (8.A) obsadila celkovo 28. miesto. Žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a obce, pretože dostať sa na celoslovenské kolo je už úspech.  Pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave našej talentovanej mládeže patrí veľké poďakovanie. Za súťaž bol zodpovedný Mgr. Róbert Duda.

       

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • V dňoch 16. – 17.10. 2018 sa  uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Cieľom testovania je vyhľadať pohybové talenty, ale aj  odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú ich deti najlepšie predpoklady. Po úvodnom zisťovaní telesnej váhy, výšky a predklonu v sede  s dosahovaním, absolvovali prváci disciplíny ako: sed – ľah,  opakovanú zostavu s tyčou, skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe nadhmatom, kotúľanie troch lôpt, člnkový  beh 4x10 m,  viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m a zaujímavú hru s názvom  vlajková naháňačka. Počas týchto  „športových dní“ si naši najmladší žiaci počínali ozaj skvelo. Snažili sa, nebolo na nich vidieť žiadne známky únavy, ba navyše sa im testované aktivity páčili.  O dva roky si podobný test zopakujú, ale  už ako tretiaci. Za organizáciu testovania ďakujeme Mgr. Márii Hudáčkovej, Mgr. Karmen Mazurekovej, Mgr. Daniele Gallikovej, Mgr. Róbertovi Dudovi a žiakom 8. ročníka, ktorí pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • E-twinning
     • E-twinning

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu E-twinning pod názvom „Values of culture“ /“Kultúrne hodnoty“/, zameraný na históriu, kultúru a tradície v danej krajine. Našimi spolupartnermi sú žiaci z Litvy, Turecka, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska.

       Opäť máme možnosť prezentovať našu krajinu v iných školách a pochváliť sa s tým, čo je pre nás dôležité.

      Na projekte pracujú žiaci 6.,8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Boženy Neuvirthovej v spolupráci s Mgr. Máriou Hudáčekovou. 

      Viac o tomto projekte si pozrite vo videách na stránke našej školy. Ak máte záujem pozrieť si videá aj našich spolupartnerov, nech sa páči: 

      https://youtu.be/93lxq1SYwd8

      https://youtu.be/CmxIWR90Cdk

      https://youtu.be/1Sp-Dc1Stcs

      https://youtu.be/26ZTBOxo9tI

    • Liga mládeže Spiša
     • Liga mládeže Spiša

     • Úspešný štart šachistov!

      S novým školským rokom začína aj nová šachová sezóna. Pre mládežnícky šach už tradične začína turnajom v Lendaku v rámci Ligy mládeže Spiša.  V sobotu, 13.10..2018 sa u nás uskutočnilo 1. kolo tejto ligy. Prišlo 67 hráčov, nielen zo Spiša, ale aj z Banskej Bystrice, Považského Podhradia, Stropkova, či Bardejova, medzi nimi bolo 18 Lendačanov. Hralo sa 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, v ôsmych kategóriách. Uspeli sme. Najviac potešila  Blažena Halčinová – V.C, vyhrala kategóriu dievčat do 11 rokov – D11. Druhé miesta obsadili Mário Dudaško – CH23, Florián Stolár – CH11, Barbora Konopová – D11 a Erik Halčin – CH08. Ivana Stolárová osadila 3. miesto v kategórii D23. Srdečne blahoželáme! Pekne zahrali aj Štefan Strela a Katka Dudašková. Ostatní na medaily zatiaľ nedosiahli. Šach je však o trpezlivosti a vytrvalosti. Za súťaž bol zodpovedný Ing. Tomáš Hudáček, hlavný organizátor.

    • Úspech našich dievčat!
     • Úspech našich dievčat!

     • Krajské kolo v cezpoľnom behu dievčat a chlapcov

      Dňa 11. októbra 2018 sa pod Ľubovnianskym hradom uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách ako jednotlivci, ale aj ako družstvá. Trať bola členitá a pre žiakov náročná. Dievčatá absolvovali 2 - km okruh a chlapci 3 - km okruh. Umiestnenie chlapcov: Fabián Výrostek (7.D) – 12. miesto, Gabriel Lizák (9.C) – 20. miesto, Valentín Majerčák (7.A) – 26. miesto. Po sčítaní bodov obsadili chlapci 6. miesto. Umiestnenie dievčat: Terézia Stolárová (8.D) – 3. miesto, Jana Neupauerová (8.A) – 7. miesto, Sára Neupauerová (6.B) – 19. miesto. Po sčítaní bodov obsadili dievčatá celkovo 1. miesto a vybojovali si postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať na konci októbra v Liptovskom Mikuláši. Srdečne blahoželáme a ďakujeme dievčatám aj chlapcom za vzornú reprezentáciu školy a obce! Na celoslovenskom kole im budeme držať prsty. Za prípravu žiakov na krajské kolo ďakujeme vyučujúcim telesnej a športovej výchovy. Za súťaž bol zopdpovedný Mgr. Róbert Duda.

    • Túra na chatu Plesnivec
     • Túra na chatu Plesnivec

     • 3. ročník

      Dňa 29.9.2018 chata Plesnivec, ktorá sa nachádza na území Belianskych Tatier uvítala návštevníkov  zo ZŠ Lendak,  žiakov 3. ročníka. V sprievode pani učiteliek a lesného pedagóga pána J. Halčina sa žiaci vybrali na túru, aby urobili niečo dobré pre svoje zdravie, prírodu a niečo sa aj naučili. Počas túry smerom na chatu žiaci štetcami a farbou maľovali turistické značky, niektorí ich zase pritĺkali pomocou kladivka a klincov do stromov. Správne usadenie značky kontroloval ujo horár, ktorý výstup obohacoval aj výkladom o lesných drevinách.  Čas na oddych a vychutnanie si prírody bol na chate Plesnivec, kde pani chatárka všetkých pohostila chutnou polievkou. Túra prospela nielen zdraviu žiakov, ale pri príležitosti dňa Čisté hory sa zapojili aj do zbierania odpadkov, a tak pomohli prírode. Na konci boli odmenení dobrým pocitom, sladkosťou, príveskami a nálepkami. Domov sa vrátili unavení, ale hlavne obohatení o nové zážitky. O bezpečnosť žiakov sa starali pani učiteľky Mgr. Helena Hudáčková, Mgr. Ružena Vaverčáková, Mgr. Slávka Lampartová, Mgr. Katarína Budzáková. Veľké ďakujem patrí pánovi Halčinovi, ktorý sa našim žiakov venoval vo svojom voľnom čase. (foto vo fotoalbume)

    • Cezpoľný beh žiačok a žiakov ZŠ
     • Cezpoľný beh žiačok a žiakov ZŠ

     • Sme prví v okrese!

      V stredu 26. septembra 2018 sa v lokalite Suchá hora v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ v okrese Kežmarok. Súťaže sa zúčastnilo 13 chlapčenských družstiev a 11 dievčenských družstiev. Žiaci súťažili ako jednotlivci, ale aj ako tímy. Trať merala pre dievčatá 2 km a pre chlapcov 2,5 km. Dievčatá sa umiestnili nasledovne:

      1. miesto - Terézia Stolárová 8.D.,

      3. miesto - Janka Neupauerová 8.A

      10. miesto  získala Sára Neupauerová  6.B, ktorá dobehla na 10. mieste z 39 dievčat.

      Dievčatá celkovo obsadili 1. miesto na okrese a postúpili na krajskú súťaž v Starej Ľubovni.

      Chlapci sa umiestnili v poradí:

      3. miesto - Gabriel Lizák 9.C

       5. miesto -  Fabián Výrostek 7.D trieda na 5. mieste

      20. miesto - Valentín Majerčák  7. A trieda /mal nepríjemný pád/ z celkového počtu 39.

      Chlapci po spočítaní bodov  sa tiež umiestnili na 1. mieste a postúpili na krajskú súťaž.

      Žiakom srdečne blahoželáme k úspechu a na krajskom kole im budeme všetci držať prsty! Za prípravu žiakov na preteky ďakujeme všetkým vyučujúcim telesnej a športovej výchovy. Za súťaž bola zodpovedná Mgr. Daniela Galliková.

       

    • Divadelné predstavenie o Anne Kolesárovej
     • Divadelné predstavenie o Anne Kolesárovej

     • Mladí divadelníci z Lendaku, pod vedením režisérky a scénaristiky divadelného predstavenia - Margaréty Majerčákovej, nacvičili divadelnú hru o živote a smrti blahoslavenej Anny Kolesárovej. Hru predviedli pred publikom občanov Lendaku a  dňa 28.9.2018 aj pre  žiakov našej školy. Hrali na 3 x pre  žiakov 6. - 9.ročníka. Každé predstavenie uviedol Mgr. Ján Záhradník, miestny farár, ktorý duchovným slovom povzdbudil našich žiakov, že žiť čestne a mravne má zmysel aj v dnešnej dobe plnej nástrah.

      Každé divadelné predstavenie sa zakončilo modlitbou a požehnaním nášho duchovného otca. Prežili sme hodnotné chvíle. Ďakujeme mladým divadelníkom za realizáciu tohto diela a prajeme im veľa tvorivých síl v realizácii ďalších divadelných hier.  

    • Športujeme netradične
     • Športujeme netradične

     • Európsky týždeň športu

      S heslom „Športujeme netradične“  sme sa zapojili do celoeurópskej aktivity pod záštitou projektu  Európsky týždeň športu. Cieľom projektu bolo nabádať žiakov, ale aj dospelých k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Netradičné pohybové aktivity boli určené pre žiakov 1. – 5. ročníka. Uskutočnili sa 1.10.2018 v telocvični Základnej školy Lendak. V priebehu jednej vyučovacej hodiny žiaci súťažili v netradičných disciplínach, kde sme využili balóny, vrchnáčiky z PET fliaš, kocky, ale aj tradičné školské pomôcky (florbalové loptičky, prekážky, bedmintonové rakety...). Pani učiteľky povzbudzovali, triedy bojovali celým srdcom a tým sa rozvíjali interpersonálne vzťahy v rámci kolektívov. Žiaci odchádzali z telocvične s radosťou zo športovania, čo bolo aj cieľom tejto akcie.

      Vyhodnotenie podľa ročníkov:

      1.ročník: 1.miesto 1.D; 2.miesto 1.E; 3.miesto 1.C; 4.miesto 1.B; 5.miesto 1.A

      2.ročník: 1.miesto 2.A; 2.miesto 2.B; 3.miesto 2.D; 4.miesto 2.E; 5.miesto 2.C

      3.ročník: 1.miesto 3.C; 2.miesto 3.A; 3.miesto 3.B

      4.ročník: 1.miesto 4.D; 2.miesto 4.B; 3.miesto 4.C; 4.miesto 4.A

      5.ročník: 1.miesto 5.C; 2.miesto 5.D; 3.miesto 5.B, 4.miesto 5.A

      Zorganizovať športovú akciu pre 450 žiakov vôbec nie je jednoduché, preto veľmi pekne ďakujeme Mgr. Márii Hudáčekovej a Mgr. Róbertovi Dudovi, ktorí sa tejto úlohy zhostili veľmi zodpovedne.