• Tri deviate triedy
     • Tri deviate triedy

     • Oznamujeme žiakom 9.ročníka a ich rodičom, že z dôvodu výrazného poklesu žiakov v deviatom ročníku sme zo štyroch tried 8.ročníka vytvorili v šk.roku 2018/2019 tri triedy 9.ročníka. (Z 88 ôsmakov nám ostalo 79 žiakov, ktorí v septembri 2018 nastúpia do deviateho ročníka. 3 žiaci odišli pokračovať v štúdiu na bilingválnom gymnáziu, 2 žiaci boli nižšie končiaci a 4 žiaci  budú opakovať ročník.)

      Kedže v novom šk.roku sa bude budovať školská dielňa, biologická učebňa a školská knižnica, nemôžeme si dovoliť triedy s malým počtom žiakov. Z bývalých tried 8.ročníka, z dôvodu poklesu žiakov, mala najmenší počet VIII.A (17 žiakov), preto sa žiaci tejto triedy rozdelili do ďalších troch tried. Z bývalej VIII.D sa stala IX.A.

      Uvedomujeme si, že Vás, drahí žiaci, táto informácia všetkých prekvapila, no pevne veríme, že svoj posledný rok v základnej škole prežijete  úspešne a šťastne. 

      PaedDr. Mári Budzáková, riaditeľka školy

       

     • Futbalová U 11 sa stretla s poľskými rovesníkmi

     • Dňa 16.8.2018 sa naša futbalová prípravka U 11  stretla s poľskými rovesníkmi na turnaji v malom futbale, ktorý náš školský futbalový klub zorganizoval  na miestnom ihrisku Pod Kicorou.

            Naši chlapci si zmerali sily s rovesníkmi z družobného klubu Wlókniarz Konstantynów a klubu Wlókniarz Pobianice .

             Cieľom turnaja bolo spestrenie prípravy poľských družstiev na sústredení v Pobianiciach  i nášho mužstva  v príprave na jesennú časť sezóny.

              Tréneri využili možnosti neobmedzeného striedania hráčov a v zápasoch sa vystriedalo viac ako päťdesiat chlapcov a dievčat. Tentoraz neboli dôležité výsledky ale stretnutie mladých športovcov Slovenska a Poľska.

              V peknej priateľskej atmosfére si deti zahrali nielen futbal, ale zacvičili aj na outdoorových zariadeniach vedľa futbalového ihriska.

             Len na okraj výsledky turnaja :

      SŠ Lendak – Wlókniarz Konstantynów                          5 : 2

      SŠ Lenda  – Wlókniarz Pobianice                                  6 : 2

      Wlókniarz Konstantynów – Wlókniarz Pobianice            6 : 1

            Kolektív pripravujú a  turnaja sa s chlapcami zúčastnili Ing. Andrejovský Ján a Ondrej Hudáček.

    • Zoznam pomôcok pre žiakov 1. stupňa
     • Zoznam pomôcok pre žiakov 1. stupňa

     • Školský rok 2018/2019

      Pomôcky  pre žiakov 2. ročníka

      • Zošity - 511 (s pomocnou linajkou) – 2 ks, 512 – 5 ks, 523 – 3 ks, 420 na ANJ.
      • Plastový zakladač + 10 euroobalov (šach).
      • Atramentové pero, zelené farebné pero, ceruzky č. 2, guma, strúhadlo, pastelky.
      • Pomôcky na VYV – 10 výkresov A3, 10 výkresov A4, farebné papiere, náčrtník, tyčinkové lepidlo.
      • Obaly na zošity a učebnice.
      • Úbor na TEV: biele tričko, tepláky, športová obuv s bielou podrážkou, biele ponožky.
      • Uterák, prezuvky (kroksy sú zakázané).
      • Nekupovať žiacku knižku a slovníček – máme!

      Pomôcky pre žiakov  3. ročníka

      • Zošit č. 523 /Č, SJ,MAT, INF, PDA, VLA,AJ, písomky, diktáty/ 7ks.
      • Zošit č. 510 -1ks.
      • Zošit č. 512 – 3ks.
      • Zošit č. 420 – 1 ks na ANJ.
      • Notový zošit – 1ks.
      • Pero, zelené farebné pero, ceruza č. 2, guma, strúhadlo, pastelky.
      • Pomôcky na VYV – 20 výkresov A4, farebné papiere, náčrtník, lepidlo, tuš, pierko, vodové a temperové farby – individuálne podľa stavu z. 2. roč.,  štetec plochý a okrúhly, nádobka na vodu, nožnice.
      • Obaly na zošity a učebnice.
      • Úbor na TEV:  biele tričko, tepláky, športová obuv s bielou podrážkou.
      • Uterák, toaletný papier, prezuvky (kroksy sú zakázané).

      Pomôcky pre žiakov 4. ročníka

      • Zošit 523 – 10 ks.
      • Zošit 544 – 2 ks (Mat), 1 ks Zošit č. 520 (Geo), 1 ks zošit č. 5110  - štvorčekový.
      • Zošit 420 – 1 ks (ANJ).
      • Slovníček 624 – 1 ks, notový zošit + obal.
      • Obaly na učebnice, PZ a zošity, obaly na učebnicu a PZ z ANJ (menší formát ako A4), 1 ks obal na čítanku.
      • Pero – atramentové (Tornádo), zelené pero, ceruza č. 2 – 2 ks, strúhadlo, pastelky, guma.
      • Na VYV – 20 ks výkresov A4, farebné papiere (nožnice, tuš, pierko, štetce, vodové farby – individuálne podľa stavu z 3. roč.) .
      • Úbor na TEV: biele tričko, ponožky, tepláky, pevná športová obuv so svetlou podrážkou (halovky – nie cvičky).
      • Uterák, prezuvky, toaletný papier, prezuvky (kroksy sú zakázané).