• Prijímacie skúšky ukončené

    • Sára a Sabína - víťazky regionálneho kola Botanikiády v Košiciach
     • Sára a Sabína - víťazky regionálneho kola Botanikiády v Košiciach

     • Dňa 30. 05. 2018  sa žiaci našej školy zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Košiciach. Zo školského kola postúpili najlepší dvaja riešitelia tejto súťaže: Sabína Halčinová a Sára Koščáková, žiačky V. C. Témou deviateho ročníka veľmi obľúbeného  projektu Botanikiáda bola „Botanika na tanieri“. Tento projekt je určený pre žiakov Košického a Prešovského kraja. 74 piatakov riešilo zaujímavé úlohy z oblasti botaniky v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ. Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola Botanikiády sa stali len štyria najlepší súťažiaci. Veľmi nás teší, že medzi nimi boli aj naše dve žiačky: Sabína Halčinová a Sára Koščáková. Dievčatá si okrem diplomu, ceny a vlastnoručne zasadenej kvetiny  odniesli aj príjemné zážitky. Žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme Ing. Márii Švorcovej, vyučujúcej biológie.

    • Úspech v krajskom kolo vo vybíjanej v Humennom
     • Úspech v krajskom kolo vo vybíjanej v Humennom

     • Dňa 28.05.2018 sa v Humennom uskutočnilo krajské kolo vo vybíjanej, kde sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené na dve skupiny. Naši súperi boli z Humenného, Svidníka a Bardejova. V skupine sme mali dve výhry a jednu prehru, skončili sme na druhom mieste a nasledovali ešte zápasy o celkové umiestnenie. Naše žiačky odohrali zápas so Svitom, v ktorom sme zvíťazili a celkove sme sa umiestnili na treťom mieste. Tešíme sa z úspechu a srdečne blahoželáme! Za prípravu žiačok na súťaž ďakujeme všetkým telocvikárom Mgr. Daniele Gallikovej, Mgr. Márii Hudáčekovej a Mgr. Róbertovi Dudovi.

       

    • Medzitriedny šachový turnaj
     • Medzitriedny šachový turnaj

     • 2. ročník

      Na našej škole sa vyučuje predmet šach v rámci Školského vzdelávacieho programu jednu hodinu týždenne v druhom ročníku. Druháci sa aj tento rok počas hodín šachu zoznámili s jeho základmi a naučili sa hrať túto kráľovskú hru. Na záver školského roka si  v  medzitriednom turnaji  12 druhákov zmeralo sily v tejto hre.  Na čierno – bielych políčkach sa  tento rok  najlepšie darilo:

      1. Gabrielovi Majerčákovi z II. A
      2. Samkovi Halčinovi  z II. D
      3. Rafaelovi Hudákovi z II. A

      Víťazom sa ušli pekné ceny a všetkým súťažiacim sladkosť. Veríme, že žiacky šachový turnaj  prispieva deťom svojím malým dielom k ich lepšej budúcnosti. Srdečne blahoželáme! Za organizáciu  turnaja ďakujeme vyučujúcim šachu Mgr. Márii Dudaškovej a Mgr. Kataríne Budzákovej.

    • Poznáme víťazov školského kola Pravopisnej olympiády
     • Poznáme víťazov školského kola Pravopisnej olympiády

     • Počas mesiaca máj prebiehala na škole pravopisná olympiáda – súťaž v písaní diktátov. Súťaže sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka. V každom ročníku žiaci v ročníkových kolách napísali po 2 diktáty a najlepší postúpili do školského kola. V školskom kole písali opäť 2 diktáty, ale tu už súťažili spolu žiaci zo všetkých ročníkov. Za písanie diktátov v jednotlivých ročníkoch zodpovedali p. učiteľky – Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Renáta Fudalyová, Mgr. Lenka Jurašková, Mg. Daniela Sarnová, Mgr. Iveta Pavlíková. Do školského kola postúpili: Sára Neupauerová 5.B, Anna Mária Budzáková 5.B, Sabína Halčinová 5.C, Nikola Koščáková 6.A, Terézia Batoryová 6.C, Jaroslava Halčinová 6.D, Kristián Halčin 7.B, Anna Majerčáková 7.B,Faustína Nebusová 7.C, Mariana Grichová 7.D, Michaela Koščáková 8.A,  Karolína Halčinová 8.C, Mária Budzáková 8.D, Viktória Majerčáková 8.D, Alexandra Majerčáková 9.A, Katarína Lizáková 9.B, Alexandra Špaková 9.C. V školskom kole najlepšie uspeli: Karolína Halčinová 8.C – 0 chýb, Anna Majerčáková 7.B – 1 chyba, Katarína Lizáková 9.B – 3 chyby. Počet chýb sa uvádza ako súčet chýb v oboch diktátoch. Víťazom blahoželáme! Za realizáciu pravopisnej olympiády ďakujme vyučujúcim slovenského jazyka. Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. Daniela Sarnová.

    • Mini krajské kolo vo volejbale - ideme na majstrovstvá Slovenska
     • Mini krajské kolo vo volejbale - ideme na majstrovstvá Slovenska

     • V piatok 25.5.2018  sa naše volejbalistky zúčastnili krajského kola v Mini volejbale. Ide o volejbal, kde hrajú tri hráčky na ihrisku a táto súťaž je organizovaná cez SVF. Skoro ráno vycestovali do Vranova nad Topľou, kde sa stretli s družstvami Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Snina, Svidník, Prešov, Strážske a Stropkov. Hralo sa vo dvoch skupinách. Prvý zápas hrali naše žiačky proti Snine a vyhrali hladko 2:0. Následne hrali proti Sp. N. Vsi, ktorá nás porazila 2:1. Najkrajší zápas bol proti Svidníku, ktorý vyhrali 2:1. Čakal ich boj o tretie miesto so Stropkovom. Zápas prehrali 2:0. Ďakujeme všetkým hráčkam za výborné výkony počas zápasov a budeme im držať prsty na majstrovstvách Slovenska v Trenčíne, ktoré budú 12.6. a 13.6., kde pôjde náš tím prvýkrát. Za prípravu žiačok na turnaj ďakujeme trénerovi Mgr. Tomášovi Hudáčekovi.

      Celkové poradie:

      1. Vranov nad Topľou
      2. Spišská Nová Ves
      3. Stropkov
      4. Lendak
      5. Svidník
      6. Prešov
      7. Snina
      8. Strážske
    • Prednes anglickej poézie a prózy
     • Prednes anglickej poézie a prózy

     • 2., 3., 4. ročník

      Dňa 24.5.2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese anglickej poézie a prózy. Súťaž organizujeme každoročne na podporu výslovnosti v cudzom jazyku, na zatraktívnenie anglického jazyka u žiakov na 1. stupni a pre osobnostný rozvoj žiakov. V tomto šk. roku sme vytvorili novú kategóriu pre 2. ročník  -  až 17 druhákov nám predviedlo svoje výkony, za náročnú prípravu týchto začiatočníkov ďakujeme všetkým vyučujúcim. V treťom a štvrtom ročníku žiaci prednášali náročnejšie texty, boli pekne pripravení, za čo tiež vďaka učiteľom. Rozhodovanie nebolo veľmi náročné, pretože umiestnenia boli z hľadiska kvality prednesu jednoznačné. Žiaci boli odmenení diplomom, knižnou a peknou vecnou cenou, za čo ďakujeme vedúcej predmetovej komisie pre AJ - Mgr. Jane Figlárovej a Mgr. Alžbete Koščákovej.

      Umiestnenie:

      Kategória 2. roč.

      1. Adrián Koščák a Lucia Majerčáková, 2.A – (Mgr. A. Koščáková)
      2. Samuel Halčin, 2.D (Mgr. Š. Suchanovský)
      3. Vanesa Galliková, 2.A (Mgr. P. Slavkovská)

      Kategória 3. roč.

      1. Tomáš Koščák, 3.D (Mgr. E. Dvorčáková)
      2. Michaela Badovská, 3.A (Mgr. I. Budzáková)
      3. Faustína Majerčáková, 3.C (Mgr. Š. Suchanovský)

      Kategória 4. roč.

      1. Blažena Halčinová 4.C (Mgr. E. Dvorčáková)
      2. Ondrej Špak, 4.B (Mgr. E. Dvorčáková)  a  Mária Koščáková 4.A (Mgr. T. Pjonteková)
      3. Adam Badovský 4.B (Mgr. Š. Suchanovský)

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme vyučujúcim anglického jazyka: Mgr. Terézii Pjontekovej, Mgr. Štefanovi Suchanovskému, Mgr. Patrícii Slavkovskej, Mgr. Ivete Budzákovej, Mgr. Eve Dvorčákovej a Mgr. Alžbete Koščákovej. Zodpovedné za akciu boli Mgr. Allžbeta Koščáková a Mgr. Eva Dvorčáková (foto vo fotoalbume)

    • Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • Týždeň modrého gombíka je verejná zbierka, ktorú organizuje Unicef a v týždni od 14. do 18. mája sa aj naša škola zapojila do tejto zbierky. Tohtoročný výťažok bude venovaný rovnako ako minulý rok, deťom na Ukrajine v oblastiach postihnutých vojenským konfliktom, ktorý v krajine pretrváva už pár rokov. Cieľom zbierky je preto pomôcť zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti v týchto oblastiach a tak im aspoň z časti vrátiť kúsok detstva, na ktorý majú právo. O tom hovorí aj heslo tohtoročnej zbierky, ktoré znie: „Pre každé dieťa, detstvo.“

            Zbierka celý týždeň prebiehala v našej škole a tiež v obci Lendak, kde naši dobrovoľníci, žiaci 9. ročníka rozdali 428 modrých gombíkov a vyzbieralo sa spolu 367 eur a 89 centov. Všetkým darcom ďakujeme! Zároveň ďakujeme žiakom 9. A, Andrejovi Lizákovi, Adamovi Gallikovi, žiakom 9. B Márii Koščákovej a Natálii Halčinovej a žiakom 9. C Alexandre Špakovej, Márii Budzákovej, Simone Halčinovej a Štefanovi Budzákovi za dobrovoľníctvo. V súvislosti s touto zbierkou a problematikou sa v utorok, 15. mája vysielala v školskom rozhlase aj relácia, za ktorej prípravu  ďakujeme Alexandre Špakovej a Márii Budzákovej, žiačkam 9. C. Za organizáciu tejto aktivity ďakujeme Mgr. Márii Grichovej. (foto vo fotoalbume)

       

    • Prierezová téma OŽZ – ukážky práce Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby
     • Prierezová téma OŽZ – ukážky práce Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby

     • aktivita pre 1. stupeň

      Dňa 22.5. 2018 sa žiaci druhého a štvrtého ročníka zúčastnili ukážky práce Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby. Do areálu školy prišli 4 horskí záchranári pod vedením PaedDr. Jaroslava ŠVORCA. Priviezli si rôznu techniku ako aj dopravné prostriedky, ktorými sa pohybujú v ťažkom vysokohorskom prostredí.

      Žiaci sa rozdelili do 4 tímov v kombinácii štvrtácka a druhácka trieda a prechádzali štyrmi stanovišťami. Každý zo záchranárov viedol vlastnú prezentáciu z ich práce. Mali sme stanovištia na témy: horolezectvo, lavínové nebezpečenstvo, prvá pomoc, presun a prevoz zranených.

      Žiaci mali možnosť sa dozvedieť o povinnej výbave horolezca a názorne sa oboznámiť s jednotlivými komponentmi výbavy. Názorne sa aj dobrovoľníci s pomedzi žiakov vystrojili ako horolezci a vyskúšali si funkčnosť ochranných prostriedkov ako je prilba, popruhy a pod.  Oboznámili sa s druhmi lavín a ich hrozbami a vyskúšali si vyhľadávač signálu na lavínovom prístroji, ktorý vydáva signál aj pri zasypaní lavínou a uľahčuje nájsť hľadanú osobu. Skúsili  zložiť lavínovú sondu a ukázali si prácu s ňou. Následne mali možnosť dozvedieť sa ako prebieha poskytnutie prvej pomoci a spoznali rôzne fixačné pomôcky a obväzové techniky. Ich funkčnosť si overili fixáciou vlastných končatín a krku. Nakoniec si vyskúšali  aj názorný prevoz pomocou nosidiel rôzneho druhu k dopravným prostriedkom z ťažkého, neprístupného terénu. Žiaci boli aktívni a s veľkým odhodlaním si všetko vyskúšať. Tieto ukážky sú veľkým prínosom pre žiakov, ktorí si uvedomili, aké riziká ich v horách môžu stretnúť a aké následky majú. Je to aj zároveň prevencia vedená k ochrane života a zdravia. Záchranári ukázali svoju  profesionalitu, ktorú spojili  s ukážkovým prístupom k žiakom.  Sme radi, že sa s nami  podeli so svojimi bohatými skúsenosťami a zážitkami. Za akciu bola zodpovedná Mgr. Veronika Lizáková (foto vo fotoalbume)

    • Noc múzeí a galérií
     • Noc múzeí a galérií

     • V sobotné popoludnie, dňa 19. mája 2018 sa 44 našich žiakov 1. a 2. ročníka a 24 žiakov 2. stupňa zúčastnilo akcie  Noci múzeí a galérií v Tatranskej Lomnici. Pracovníci Múzea TANAP-u pripravili pre návštevníkov koncert žiakov ZUŠ,  kreatívne dielne, hry a rôzne aktivity. Počas prehliadky  tatranskí ochranári a botanici  priblížili  svet tatranských rastlín a živočíchov,  lesných škodcov, či spôsoby preparácie živočíchov. Včelári ukázali živý úľ a ponúkli im oblátku s medom. Prvákov najviac zaujali tvorivé dielne, záchranársky pes,  výroba masiek, vylúštenie krížovky za čo dostali peknú odmenu. Veľkým zážitkom bolo vyskúšať si aj  medvedí brloh. V múzeu si pozreli ukážky záchrannej činnosti horskej služby a dozvedeli sa zaujímavé informácie o práci tatranských záchranárov. Veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom múzea, ktorí pripravili krásnu výchovno-vzdelávaciu akciu pre deti a tiež pánovi Jánovi Halčinovi, ktorý sa osobitne venoval žiakom našej školy. Plní zážitkov sa večer šťastne vrátili domov. K vydarenej akcii prispelo aj pekné počasie. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Ružene Vaverčákovej, Mgr. Márii Dudaškovej, Mgr. Alžbete Koščákovej, Ing. Márii Švorcovej a Mgr. Ivete Budzákovej, že sa venovali svojim žiakom aj počas svojho voľna.