• Biblická olympiáda – diecézne kolo
     • Biblická olympiáda – diecézne kolo

     •          Diecézne kolo Biblickej olympiády sa konalo dňa 24.04.2018 v Kňazskom seminári Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Dekanátnych kôl sa v našej Spišskej diecéze zúčastnilo 100 družstiev, z nich postúpilo 14 najlepších na diecézne kolo. Naši žiaci Batoryová Dominika 9.A, Koščáková Michaela 8.A, Halčin Martin 6.D na ňom obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme! Za prípravu žiakov na Biblickú olympiádu ďakujeme p. kaplánovi Bystríkovi Duboveckému a Mgr. Judite Kollárovej.

    • DFS Kicorka a DDS vystupovali pre žiakov i pre verejnosť
     • DFS Kicorka a DDS vystupovali pre žiakov i pre verejnosť

     • Členovia Detského folklórneho súboru Kicorka a Detského divadelného súboru Gašparko sa v dňoch 12.4. 2018 a 17.4.2018 predstavili svojou tvorbou žiakom našej základnej školy. Spolužiaci mohli zhliadnuť, čo ich rovesníci dokážu, ako vedia spievať, hrať na harmonike, ako sa neboja "predvádzať". DFS sa predstavil pásmom folklórnych piesní, s ktorými súťažil na festivale Z tatranského prameňa a divadelníci predviedli vlastnú autorskú hru zo školského prostredia - Päť dní v týždni, s ktorou sa predstavili aj na krajskej súťaži Rozprávkový Stropkov.

      S tým istým programom sa účinkujúci predstavili občanom Lendaku: rodičom, starým rodičom, súrodencom i kamarátom v nedeľu, 22.4.2018. Vstupné bolo dobrovoľné, vyzbieralo sa 79,30 €. Veľmi pekne ďakujeme! Príspevok bude použitý na cestovné na ďalšie vystúpenia v našom regióne. 

      DFS Kicorka dlhé roky vedie Mgr. Iveta Pavlíková, učiteľka SJL a HUV a DDS Gašparko, PaedDr. Mária Budzáková, súčasná riaditeľka školy. (foto vo fotoalbume)

    • DDS Gašparko na Rozprávkovom Stropkove
     • DDS Gašparko na Rozprávkovom Stropkove

     • Krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 2018 sa uskutočnila 19.4.2018 v Stropkove. Tento rok to bol už 42.ročník. Festivalu najúspešnejších detských divadelných súborov Prešovského kraja sa zúčastnil aj náš Detský divadelný súbor Gašparko s vlastnou autorskou hrou Päť dní v týždni. Rozprávkového Stropkova 2018 sa zúčastnilo deväť súborov:  z Prešova, Svidníka, Kapušian, Hertníka, Vranova nad Topľou, Humenného, Popradu, Kežmarku a Lendaku. Zvíťazil súbor z Prešova. Naši divadelníci boli ocenení strieborným pásmom, to znamená, že skončili približne piati. 

      Mladým divadelníkom  a vedúcej súboru, PaedDr. Márii Budzákovej, prajeme veľa tvorivých nápadov. (foto vo fotoalbume)

    • Zober loptu, nie drogy
     • Zober loptu, nie drogy

     •        Dňa 24. – 25. 4.2018 sa uskutočnila už po niekoľký krát športová akcia Zober loptu, nie drogy. Dievčatá 4. a 5. ročníka súťažili vo florbale  a chlapci vo futbale. Žiaci boli rozdelení do dvoch základných skupín, kde súťažili každý s každým. Podľa umiestnenia v jednotlivých skupinách bojovali o konečné umiestnenie. V závere turnajov sme ocenili najlepších hráčov. Najlepší futbalisti  boli František Gallik zo 4.B a  Martin Lizák z 5.B. V kategórii dievčat sa najlepšími hráčkami stali   Mária Koščáková a Nikola Stolárová,  obidve zo 4.A.

      Celkové  umiestnenie dievčat: 1.miesto 5.B; 2. miesto 4.A; 3.miesto 5.C; 4.miesto 4.C; 5.miesto 5.A; 6.miesto 4.B; 7.miesto 4.D.

      Celkové umiestnenie chlapcov: 1.miesto 4.B; 2.miesto 5.B; 3.miesto 4.D; 4.miesto 5.C; 5.miesto 4.A; 6.miesto 5.A; 7.miesto 4.C.

      Ďakujeme Občianskemu združenie  „Zober loptu, nie drogy“ za výbornú spoluprácu s našou školou  a tešíme sa už na ďalší ročník. Za organizáciu akcie bola zodpovedná Mgr. Mária Hudáčeková, ktorej pomáhali kolegovia Mgr. Róbert Duda, Mgr. Tomáš Hudáček a Ing. Ján Andrejovský. Veľmi pekne ďakujeme!

       

       

    • Envirodeň – 1. stupeň
     • Envirodeň – 1. stupeň

     •           Dňa 20.04.2018 sme realizovali na 1. stupni v rámci prierezovej témy environmentálna výchova aktivitu venovanú Dňu Zeme. Hlavným cieľom tejto témy je u žiakov rozvíjať ekologické cítenie a správanie, uvedomiť si vplyv človeka na prírodu a tiež vedieť, akým spôsobom môžu žiaci pomáhať svojmu životnému prostrediu. Na prvej vyučovacej hodine sme žiakom poskytli možnosť získať vedomosti o ochrane prírody, lesa a tým poukázali na dôležitosť ochrany našej planéty. Prváci a druháci mali tému: Naša Zem má sviatok, čo by sme jej zapriali? Tretiaci a štvrtáci diskutovali na tému ako pomôcť nášmu životnému prostrediu - triediť a separovať odpad. Po teoretickej časti  sa všetky triedy rozpŕchli do terénu a s chuťou sa pustili do čistenia svojej obce. Usilovne vyčistili všetky ulice o čom svedčili plné vrecia vyzbieraných odpadkov. Na záver slnečného dňa si žiaci spoločne zahrali loptové hry. Za spoluprácu ďakujeme Obecnému úradu Lendak, ktorý nám poskytol vrecia na odpad, ochranné rukavice a zabezpečil odvoz vyzbieraného odpadu. Za metodickú prípravu a organizáciu aktivity ďakujeme Mgr. Márii Dudaškovej a Mgr. Kataríne Draveckej.

    • Projektové vyučovanie – Deň Zeme
     • Projektové vyučovanie – Deň Zeme

     • Každý rok 22. apríla si pripomíname na našej škole Deň Zeme. Tento rok sme mali projektové vyučovanie v piatok 20.04.2018. Projektové vyučovanie sa uskutočnilo formou prírodovedných exkurzií. Cieľom bolo priblížiť žiakom 2. stupňa krásny našej prírody a motivovať ich k ochrane životného prostredia. Žiaci sa vybrali rôznymi trasami: 5. ročník - Národná prírodná rezervácia ( NPR) – Belianske lúky, 6. ročník - Lesnícky náučný chodník Fľak, 7. ročník - Náučný chodník Lesy Tatranského národného parku, Švajčiarsky dom v Starom Smokovci, kde si žiaci pozreli film a o zážitky z hôr sa s nimi podelil Štefan Bačkor, 8. ročník -  Čistička odpadových vôd, rezervoár vody v Lendaku, 9. ročník - NPR Pramenisko – tatranský lužný les, žiaci si pozreli aj zaujímavý film o Vysokých Tatrách. Vypracovali pracovné listy z jednotlivých exkurzií, spoznávali prírodu nášho okolia  a cestou naspäť skrášlili prírodu tým, že vyzbierali rôzny odpad, za čo im patrí veľká vďaka. Projektové vyučovanie metodicky pripravila Ing. Mária Švorcová. Poďakovanie patrí aj Ing. Stanislavovi Halčinovi, Mgr. Judite Kollárovej, Obecnému úradu v Lendaku za spoluprácu a všetkým vyučujúcim, že spolu so žiakmi zvládli tento Deň  Zeme na jednotku.

    • Krajské kolo v basketbale dievčat
     • Krajské kolo v basketbale dievčat

     • Dňa 20.04.2018 sa na ZŠ Komenského v Poprade uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiačok. Družstvo Spojenej školy Lendak sa predstavilo na tejto súťaži už po 10 krát. Turnaj sa odohral v dvoch skupinách. Prvý zápas odohrali naše dievčatá proti rovesníčkam z Prešova, ktoré porazili. Druhý zápas v skupine bol oveľa dramatickejší a víťazovi zaručoval postup do finále. Narazili sme na družstvo zo Starej Ľubovne, s ktorým sme tesne prehrali o jediný bod. Treba podotknúť, že dievčatá zo Starej Ľubovne hrajú basketbalovú ligu. Táto prehra nás odsunula bojovať o konečné 3. miesto. Naše dievčatá tento záverečný zápas zvládli a vyhrali nad družstvom z Koškoviec.

      Výsledky zápasov:

      1. SŠ Školská 535/5, Lendak vs. ZŠ Lesnícka 1, Prešov                            18:12
      2. ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa vs. SŠ Školská 535/5, Lendak         16:15

            o 3 .miesto: ZŠ s MŠ Koškovce 134  vs. SŠ Školská 535/5, Lendak          2:13

      Poradie:

      1. ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad
      2. ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
      3. SŠ Školská 535/5, Lendak
      4. ZŠ s MŠ Koškovce 134, Koškovce
      5. ZŠ Lesnícka 1, Prešov
      6. ZŠ Komenského 13, Sabinov

      Zostava SŠ Lendak: Martina Majerčáková 9.B, Jana Smoleňáková 9.C, Rozália Halčinová 8.B, Nina Neupauerová 8.B, Vladimíra Birošíková 8.B, Michaela Koščáková 8.A, Michaela Olašínová, 8.B, Dominika Birošíková 6.D, Mariana Koščáková 6.A, Katarína Hudáková 6.C, Edita Majerčáková 6.C, Karolína Halčinová 6.C, Kristína Neupauerová 6.C, Sandra Budzáková 6.C

      Veľmi nás teší úspech na krajskom kole a žiačkám srdečne blahoželáme! Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej a športovej výchovy, ktorí stoja za športovými úspechmi našich žiakov a taktiež Mgr. Róbertovi Dudovi, ktorý bol zodpovedný za celú akciu.

       

    • Okresné kolo vo vybíjanej
     • Okresné kolo vo vybíjanej

     •          Dňa 19.04.2018 sa uskutočnilo v Huncovciach okresné kolo vo vybíjanej dievčat. Na turnaji sa stretli štyri základné školy: Huncovce, Spišská Stará Ves, Nižná Brána a Lendak. Naše žiačky odohrali tri zápasy a všetky vyhrali. Naše družstvo postúpilo do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25. mája 2018 v Humennom. Žiačkam blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Za prípravu žiačok na turnaj ďakujeme Mgr. Daniele Gallikovej, Mgr. Márii Hudáčkovej, Mgr. Róbertovi Dudovi a Mgr. Tomášovi Hudáčekovi.

    • Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E - zoológia
     • Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E - zoológia

     •                 Dňa 11. 04. 2018 sa v CVČ v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E. Žiaci našej školy súťažili v zoológii. Súťaž pozostávala z troch častí: identifikácia živočíchov, test, a praktická časť: zbierka živočíchov lesných biotopov. Matej Majerčák z IX. C  sa stal víťazom v tejto súťaži. Získal 127 bodov z možných 150 bodov  a  Veronika Wetterová  z VIII. D triedy  sa umiestnila  na  2. mieste  a získala 126,5 bodov. Matej  aj Veronika  sa stali úspešnými riešiteľmi Biologickej olympiády a postúpili do krajského kola, ktoré bude 9. mája  v Prešove. Matejovi a Veronike blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Za prípravu žiakov na olympiádu ďakujeme Ing. Márii Švorcovej.

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • 13.4.2018 v Mestskej knižnici v Kežmarku sa uskutočnila okresná súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Aj my sme sa zúčastnili. Naši žiaci: Lenka Neupauerová 3. A, Blažka Halčinová 4. C, Zuzka Budzáková 3. D, Anna Majerčáková 7. B, Stanislav Ripka 8. C a Alexandra Špaková 9. C zarecitovali krásne prednesy, ktoré potešili nejedného poslucháča. Naši recitátori sa súťaže nielen zúčastnili,ale sa aj veľmi pekne umiestnili. 

      Výsledky: 

      1. miesto v III. kategórii próza získala Alexandra Špaková 9. C (Mgr. Iveta Pavlíková)

      2. miesto v III. kategórii próza získala Anna Majerčáková 7. B (Mgr. Lenka Jurašková)

      Alexandra Špaková nás bude ďalej reprezentovať v krajskom kole v máji. 

      Víťazom a zúčastneným srdečne blahoželáme a Alexandre prajeme veľa šťastia na kraji.