• Futbalová U 10 víťazom na turnaji v Novej Ľubovni
     • Futbalová U 10 víťazom na turnaji v Novej Ľubovni

     •  Dňa 21.1.2018 sa naša futbalová prípravka U 10 zúčastnila turnaja v malom futbale, ktorý sa uskutočnil v telocvični Novej Ľubovni. Naši chlapci si zmerali sily s rovesníkmi z MŠK Podolínec, OFK Plavnica a domácej Novej Ľubovne.

      Chlapcom sa darilo a bez zaváhania vyhrali  všetky zápasy turnaja, keď dominovali vo všetkých činnostiach. Zaslúžene sa stáli víťazmi turnaja. Najlepším strelcom turnaja sa stal Martin Gallik  s 8 gólmi, najlepším brankárom turnaja sa stal Marek Stolár. 

      Zostava mužstva na turnaji: Norbert Orolín 4.B, František Gallik 4.B, Martin Gallik 4.B, Gabriel Pavlík 4.B, Alan Chudík  4.B, Lukáš Koščák  4.D, Štefan Neupauer 3.A,  Viliam Majerčák 3.C, Marek Stolár  3.B, Jozef Gallik 5.C, Samuel Gallik 3.A.

       

      Výsledky:

      SŠ Lendak – FK Podolínec 6:1

      SŠ Lendak – FK Plavnica 12:2

      SŠ Lendak – ŠK Nová Ľubovňa 3:0

       

      Strelci:, Gallik M.  8, Koščák L. 7, Chudík A. 4, Pavlík G.  1, Gallik F. 1.      

      Kolektív pripravuje a  turnaja sa s chlapcami zúčastnil Ing. Andrejovský Ján, ktorému patrí aj touto cestou poďakovanie. 

       

      Tabuľka:

       1. SŠ Lendak

      2. ŠK Nová Ľubovňa

      3. MŠK Podolínec

      4. OFK Plavnica

       

       

       

    • Novoročný florbalový turnaj
     • Novoročný florbalový turnaj

     • Dňa 24.1.2018 sa na pôde našej školy uskutočnil druhý ročník Novoročného florbalového turnaja starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili 4 školy: ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá, ZŠ Dr. Fischera Kežmarok, ZŠ Nižná brána Kežmarok a domáce družstvo Lendaku. Turnaj prebehol v skvelej atmosfére a zápasy mali vyrovnaný priebeh. Naše domáce družstvo obsadilo v konečnom poradí 4. miesto.

       Výsledky:

      1. Lendak “A“ – M.R. Štefánika Sp. Belá         2:3            
      2. Dr. Fischera KK – Nižná brána KK               5:4
      3. Nižná brána KK –  Lendak “A“                      5:3
      4. Dr. Fischera KK – M.R. Štefánika Sp. Belá   2:5
      5. Lendak “A“ - Dr. Fischera KK                        3:5
      6. Nižná brána KK - M.R. Štefánika Sp. Belá    3:2

       

      Celkové poradie:

      1. miesto – ZŠ Nižná brána Kežmarok
      2. miesto – ZŠ M. R. Štefánika Spišská Bela
      3. miesto – ZŠ Dr. Fischera Kežmarok
      4. miesto – SŠ Lendak

       

      Zostava Lendak:

      Andrej Lizák 9.A,Patrik Hudák 9.C, Matej Majerčák 9.C, Jakub Budzák 8.C, Milan Koščák 8.C, Samuel Gallik 7.A, Ján Lizák 7.B, Matúš Dudaško 7.C, Ondrej Majerčák 7.D, Marek Majerčák 7.D, Tomáš Fudaly 7.D, Peter Majerčák 7.D, Gabriel Lizák 7.D, Julian Hudáček 6.A, Tadeáš Halčín 6.A, Fabián Výrostek 6.D.

      Hlavným organizátorom turnaja bol Mgr. Róbert Duda, vyučujúci TSV, ktorému patrí poďakovanie. 

      Aj keď sa nášmu družstvu nedarilo, nabrali dostatočné skúsenosti, ktoré môžu využívať v ďalšej  svojej športovej aktivite. (foto vo fotoalbume)

    • Okresné kolo MO Z5 a Z9 - naše dievčatá sa nestratili
     • Okresné kolo MO Z5 a Z9 - naše dievčatá sa nestratili

     • Okresného kola matematickej olympiády piatakov a deviatakov sa zúčastnili štyri naše úspešné riešiteľky školského kola. V kategórii Z5 najlepšie obstála Sabína Halčinová z V.C (vyučujúci Ing. Stanislav Halčin), ktorá získala 4.miesto. Júlia Pavlíková z V.A  (vyučujúca Ing. Miroslava Sisková) skončila na 8.mieste. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola. Blahoželáme! V tejto kategórii súťažilo 38 piatakov z celého okresu, až 30 z nich úspešne zvládlo tohtoročnú olympiádu. Viacerí sa umiestnili s rovnakým počtom bodov na spoločnom mieste. 

      V kategórii Z9 - žiakov 9.ročníka sme mali Alexandru Špakovú z IX.C a Zuzanu Neupauerovú z IX.B (obe žiačky vyučuje Mgr. Henrieta Bonková). Alexandra obsadila 4.miesto a Zuzana 6.miesto. Tiež pekný úspech, aj keď patrili medzi ostatných riešiteľov. V tejto kategórii súťažilo 26 deviatakov z celého okresu, a iba 6 sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      Ďakujeme vyučujúcim za prípravu a dievčatám za vzornú reprezentáciu školy. 

    • Snehové sochy - školská súťaž
     • Snehové sochy - školská súťaž

     • 24. januára 2018 sa  žiaci štvrtého až šiesteho ročníka ( 43  žiakov) rozhodli stráviť  popoludnie  na školskej súťaži Snehové sochy. Žiaci súťažili v družstvách, najviac žiakov  sa zúčastnilo zo IV. C (triedna učiteľka  Mgr. Veronika Lizáková) a IV. D (triedna učiteľka Mgr. Karmen Mazureková). Súťažiaci si doniesli lopaty, vedrá, rôzne rekvizity na dotvorenie  snehových sôch a kopy snehu menili na autá, hrady, sopky, snežnú pannu, rôzne zvieratá...Poďakovanie patrí nielen hlavným organizátorkám: Ing. Márii Švorcovej a Mgr. Daniele Gallikovej, ale i  triednym učiteľom za spoluprácu pri zorganizovaní tejto u žiakov veľmi obľúbenej súťaže.

      Výsledky :

      Štvrtý ročník :

      1. Andrej Špak, Adam Badovský, Mário Neupauer  - IV. B

      2. Timotej Zavadský, Štefan Suchanovský, Miroslav Krivka – IV. C

      3. Martin Neupauer, Gregor Hudáček, Roland Lizák –  IV. A

          Oliver Koščák, Adrián Budzák, Martin Majerčák – IV. D

      Piaty – šiesty ročník :

      1. Janka Budzáková, Sabína Halčinová, Sára Koščáková – V. C

      2. Gabriel Budzák  VI. D, Miroslav Konopa VI. C

      3. Pavol Batory a Dávid Selvek V. C, Norbert Neupauer V. B

          Ján Selvek, Jakub Dudaško, Kristián Koščák – V. B

        (foto vo fotoalbume)  

                                                                                                                                      

       

    • Fantastická torta - školská súťaž
     • Fantastická torta - školská súťaž

     • Dňa 24.01.2018 sa  v kuchynke ZŠ v Lendaku uskutočnil tretí ročník súťaže „Fantastická torta“.  Zúčastnilo sa ho 20 žiakov z II. stupňa Žiaci v popoludňajších hodinách zdobili torty, cenila sa kreativita, šikovnosť, aj náročnosť výydoby. Cieľom nebola chuť, ale vzhľad.

      Umiestnenie:

      1. miesto – Darina Lizáková + Mária Budzáková
      2. miesto – Karolína Budzáková + Valérie Gazdíková
      3. miesto – Jana Smoleňáková + Mária Koščáková + Dušan Koščák

       a Veronika Galliková + Anna Lizáková + Karolína Budzáková

      Srdečne blahoželáme!

      Akciu zorganizovali Ing. Miroslava Sisková a Mgr. Lenka Jurašková, ktorým touto cestou ďakujeme. (foto vo fotoalbume)

       

    • ČISTÁ VODA - správna voľba
     • ČISTÁ VODA - správna voľba

     • POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE

      V mesiaci január prebieha na základných a stredných školách  celoslovenská kampaň  "Povedzme áno čistej pitnej vode". Naša škola sa tiež zapojila, pretože aj my vidíme, že  si naši žiaci často nosia ako svoj pitný režim rôzne sladké nápoje a tí starší už siahnu aj po energetických nápojoch. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť detí o kvalite pitnej vody na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Aktivita prebiehala v stredu 24.01.2018 počas veľkej prestávky tak, že žiaci ponúkali na chodbách spolužiakom čistú vodu, taktiež si ju žiaci mali doniesť v tento deň na pitie a na vyučovaní ich učitelia informovali o tom, prečo je dôležité piť čistú vodu. Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju inak dobrovoľne nevybrali. Spoločnými silami sme sa tak pokúsili urobiť niečo pre svoje zdravie. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa postarali o realizáciu aktivity. (foto vo fotoalbume)

    • A Slovo bolo u Boha - ďalší úspech
     • A Slovo bolo u Boha - ďalší úspech

     • 20. januára sa v Poprade konalo krajské regionálne kolo recitačnej súťaže "A Slovo bolo u Boha". Našu školu reprezentovali 6 žiaci v rôznych kategóriách poézie a prózy.

      V 1. kategórii súťažili žiačky: Mária Majerčáková 4. C (Mgr. Veronika Lizáková) a Zuzka Budzáková 3. D (Mgr. Eva Dvorčáková).

      V 2. kategórii nás reprezentovali chlapci: Martin Halčin 6. D (Mgr. Jana Budzáková), ktorý získal krásne 3. miesto a Ondrej Batory 6. C (Mgr. Renáta Fudalyová), ktorý si vyslúžil pochvalný list

      V 3. kategórii súťažili: Alexandra Špaková 9. C (Mgr. Iveta Pavlíková) a Zuzana Neupauerová 9. B (Mgr. Renáta Fudalyová).

      Žiakom gratulujeme a pani učiteľkám ďakujeme za vzornú prípravu žiakov.

      Veríme, že ďalšie recitačné súťaže budú prinajmenšom také úspešné ako táto. 

       

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16.01.2018 sa v priestoroch CVČ v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 1A a 1B. V prvej kategórii si Mikuláš Suchanovský zo 6.A  vybojoval krásne 2. miesto. V druhej kategórii našu školu reprezentoval Mário Koščák z 8.A, ktorý bol taktiež úspešným riešiteľom a získal 5. miesto. Obom súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Za prípravu žiakov na olympiádu ďakujeme Ing. Terézii Pjontekovej a Mgr. Martinovi Habiňákovi. 

    • Lyžiarsky výcvik 7.A, 7.B
     • Lyžiarsky výcvik 7.A, 7.B

     • V dňoch 15. – 19.januára 2018  sa uskutočnil lyžiarsky výcvik   žiakov 7.A a 7.B v lyžiarskom stredisku Drienica, okres Sabinov. Na lyžiarskom výcviku sa zúčastnilo 36 žiakov. Z tejto skupiny žiakov sme mali až 29 žiakov nelyžiarov a 7 žiakov, ktorí zvládli prvú jazdu z malého kopca. Postupne sme začali s výcvikom. Žiaci zvládli  jazdu na vleku, jazdu v pluhu a postupne prešli na carvingový oblúk. V rámci oddychu a regenerácie navštívili wellness centrum.   Počas lyžiarskeho výcviku vládla príjemná atmosféra a nevyskytlo sa žiadne vážne zranenie. Veríme, že lyžovanie pre žiakov nebude len otázka lyžiarskeho výcviku, ale že sa tomuto krásnemu zimnému športu budú venovať aj naďalej. 

    • Futbalová U 13 úspešná na Memoriáli Bohdana Benedikta
     • Futbalová U 13 úspešná na Memoriáli Bohdana Benedikta

     • Východoslovenský futbalový zväz v Košiciach zorganizoval v dňoch 13. – 14. 1.2018 halový futbalový turnaj mladších žiakov U 13, na ktorý pozval do Košíc 12 najlepších mužstiev tejto kategórie po jesennej častí krajských súťaží a dminuloročného víťaza tohto turnaja mužstvo KAC Košice.

           Turnaj sa hral ako pocta bývalému predsedovi VsFZ  JUDr. Bohdanovi Benediktovi, ktorý zomrel vo veku 51 rokov.

            V sobotu sa mužstvá stretli v troch štvorčlenných skupinách systémom každý s každým. Do nedeľňajšieho finále postupovali víťazi skupín a minuloročný víťaz turnaja.

            Naši chlapci si zmerali v skupine sily s rovesníkmi z MFK Slovan Sabinov, FC Lokomotíva Košice a Benecol Košice.

           Do turnaja vstúpili sebavedomo a odvážne, keď v prvom zápase zdolali MFK Slovan Sabinov presvedčivo 5:1. Nad sily boli aj ďalším súperom, ktorých zdolali 2:1 a 2:0.  Do finále postúpili spolu s mužstvami FAM Poprad, FA Buzica a KAC Košice.

           Začiatok nedeľňajšej finálovej časti naše mužstvo nezastihol v najlepšej pohode. V zápase proti FA Buzica hralo naše mužstvo bez zápalu a bojovnosti, čoho výsledkom bola prehra 0:3.

           Po dôraznom dohovore trénerov bol ďalší zápas v našej réžii a zvíťazili sme nad minuloročným víťazom 3:2. Do posledného zápasu sme nastupovali s vedomím, že ak ho vyhráme budeme víťazom turnaja. Súperovi na celkové prvé miesto stačila remíza.

          V dramatickom zápase sa nám nepodarilo streliť víťazný gól, aj keď šance na to boli, a tak víťazom turnaja sa stál náš súper FAM Poprad. Naše mužstvo  nakoniec obsadilo tretiu priečku.

            Turnaj sa vyznačoval vysokou kvalitou futbalu, ale aj svojou organizáciou.

      Zostava mužstva na turnaji:

      Valent Majerčák 6.A, Dávid Žmijovský 6.D, Fabián Výrostek 6.D, Julián Ján Hudáček 6.A, Ján Halčin 6.A,  Norbert Orolín 4.B, František Gallik 4.B, Alan Chudík 4.B, Alexander Koščák  6.C, Lukáš Koščák 4.D, Dávid Čerpák 6.D.

       

           Našim chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu, klubu, školy a obce Lendak. Mužstvo pripravovali a turnaja sa zúčastnili tréneri CVČ: Ondrej Hudáček a Ing. Ján Andrejovský.

       

      sobota 13. 1. 2018 skupina A

      FA BENECOL Košice – FC Lokomotíva Košice 1:1

      FK Slovan Sabinov – SŠ Lendak 1:5

      MFK Slovan Sabinov – FA Benecol Košice 4:5

      FC Lokomotíva Košice – SŠ Lendak 1:2

      SŠ Lendak – FA Benecol Košice 2:0

      FC Lokomotíva Košice – MFK Slovan Sabinov 1:1

       

      1. SŠ LENDAK                  3 3 0 0     9:2  9

      2. FA BENECOL Košice    3 1 1 1     6:7  4

      3. FC Lokomotíva Košice   3 0 2 1     3:4  2

      4. MFK Slovan Sabinov     3 0 1 2     6:11 1

       

      nedeľa 14. 1. 2018 finálová skupina

      KAC Jednota Košice – FAM Poprad 0:4

      SŠ Lendak – FA Buzica 0:3

      SŠ Lendak – KAC Jednota Košice 3:2

      FAM Poprad – FA Buzica 1:1

       FA Buzica – KAC Jednota Košice 1:1

      FAM Poprad – SŠ Lendak 1:1

       

      1. FAM POPRAD             3 1 2 0    6:2   5

      2. FA Buzica                     3 1 2 0    5:2   5

      3. SŠ Lendak                     3 1 1 1    4:6   4

      4. KAC Jednota Košice     3 0 1 2    3:8  1  

       

      Najlepší brankár: Krustián Krajčík (FAM Poprad)

      Najlepší hráč: Dávid Žmijovský (SŠ Lendak)

      Najlepší strelci: Fabián Výrostek (SŠ Lendak), Matúš Liška (FAM Poprad) Najsympatickejší (najmladší a najčastejšie na ihrisku): František Gallik (SŠ Lendak)

      Cena fair-play: Valent Majerčák (SŠ Lendak), Maximilián Stolár (KAC Jednota Košice)

      Cena útechy: Martin Köteles (FA Buzica)

      Pozrite si článok k turnaju v Košiciach, kde pekne píšu o Lendaku (skopirujte si ho cez google) http://sportlandia.sk/index.php/nase-deti/komentare/141-magicka-sila-futbalu-deti