• Novoročný volejbalový turnaj
     • Novoročný volejbalový turnaj

     • Dňa 5. 1. 2018 sa uskutočnil 4.ročník Novoročného volejbalového turnaja starších žiačok. Pozvanie na turnaj prijali dievčatá  z Popradu, Spišskej Novej  Vsi, Liptovského Hrádku, Kežmarku a domáce družstvo. Hrali sme systémom každý s každým. V priebehu jednotlivých zápasov sme videli množstvo krásnych volejbalových akcii, bojovnosti a kus žiackeho volejbalového umenia. Hralo sa s nasadením, striedali sa pekné okamihy so slabšími. V závere turnaja sme vyhodnotili  najúžitočnejšie hráčky jednotlivých družstiev, ktoré boli ocenené vecnými cenami. V našom družstve bola ocenená Janka Neupauerová zo VII.A.  

      Celkové poradie:

      1. VK Liptovský  Hrádok
      2. VK Junior Poprad
      3. VK Spišská Nová Ves
      4. VK ZŠ Lendak
      5. MŠK Kežmarok

       

       A čo dodať na záver? Bol to zatiaľ jeden z navyrovnanejších volejbalových turnajov, aké sme doposiaľ organizovali.  Ďakujeme všetkým za účasť a vedeniu školy a obce za podporu. (foto vo fotoalbume)

      Zodp. učiteľ: Mgr. T. Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková

    • Katka Dudašková bola na celoštátnom finále v šachu
     • Katka Dudašková bola na celoštátnom finále v šachu

     • Každoročne sú organizované pre žiakov škôl rôzne športové, či kultúrne súťaže, ktoré sú postupové. Šach patrí do tejto kategórie činností. Ako som už uviedol v predchádzajúcich článkoch, v okrese v šachu žiakov ZŠ dominujeme.

      S postupujúcimi sme sa 25. novembra zúčastnili krajského kola v Humennom. Svoje želiezka sme mali hlavne v kategórii dievčat. Turnaj sa hral na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút na zápas plus 5 sekúnd na ťah. Medzi 34 dievčatami skončila napokon Katka Dudašková – IX.C celkovo štvrtá a ako prvá náhradníčka sa napokon kvalifikovala do celoslovenského finále. Ivana Stolárová – VIII.C obsadila 10. miesto a Štefan Strela – VII.A bol dvadsiaty druhý.  

      Celoštátne finále sa uskutočnilo, presne na sviatok sv. Mikuláša, 6. decembra v Topoľčanoch. Zišla sa veľmi silná konkurencia, v podstate tam bola celá slovenská mládežnícka špička v šachu. Katke sa napokon podarilo vybojovať 2,5 bodu za dve víťazstva a jednu remízu a skončila so cťou na 22. mieste. Chcem povedať, že to bolo vôbec po prvý raz, čo sa zástupcovi lendackého šachu podarila účasť v takomto finále. Blahoželám a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a obce.

      Ing. Tomáš Hudáček, vedúci šachového krúžku

    • Najkrajšia vianočná ozdoba
     • Najkrajšia vianočná ozdoba

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú vianočné ozdoby, ktoré dotvárajú čaro týchto sviatkov. Vianočné gule, snehuliaci, anjeli a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie zdobia samotný vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v tomto období. Priali sme si, aby aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou. Preto sme aj tento rok vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu. Počas decembra žiaci usilovne pracovali a prinášali svoje ozdoby v snahe vyhrať túto súťaž.  Porota v zložení pani učiteliek  snaženie žiakov vyhodnotila a 13. decembra 2017  stanovila nasledovné poradie:

      Žiaci 1.stupňa:

      1. miesto - Anna Hudáčeková IV.B
      2. miesto - Lukáš Hudáček II.C
      3. miesto - Marcela Majerčáková I.C
      4. miesto - Stanislava Selveková I.C
      5. miesto - Nina Sulitková I.B

      Žiaci 2.stupňa: : 1. miesto – Slávka Halčinová 5.B

                                   2. miesto – Anna Orolínová 7.B, Michaela Koščáková 8.A

                                   3 miesto – Jakub Dudaško 5.B, Antonia Halčinová 6.D

      Špeciálna trieda: Marianka Galliková

      Ďakujeme Mgr. Veronike Gallikovej a Mgr. Helene Hudáčkovej za organizovanie súťaže. 

    • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko
     • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Dňa 20.12.2017 sa v našej škole uskutočnil už 25. ročník v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Školského kola sa zúčastnilo 36 žiakov 2. – 7.ročníka. Svojimi povesťami a krásnymi umeleckými prednesmi zaujali nielen divákov, ale aj porotu. Víťazi  jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole v Kežmarku už v novom roku. Výsledky súťaže: 

       I. kategória : 2. – 3.ročník:

      1. miesto: Svetlana Koščáková, 3.C – Anton Marec:  Povesť o jašteričkách (Mgr. B. Beňková)

      2. miesto: Miroslava Hudáčková,  3.C – Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad (Mgr. B. Beňková)

      3. miesto: Dominik Neupauer, 2.C – Michal Kohn: Skalickí plavci (Mgr. H. Hudáčková)

      II. kategória: 4. – 5.ročník:

      1. miesto: Blažena Halčinová, 4.C – Anton Marec: Čarovné bylinky (Mgr. Veronika Lizáková)

      2. miesto: Mária Koščáková, 4.A – Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad (Mgr. A. Galliková)

      3. miesto: Pavlína Jašňáková, 4.B – Božena Dobrovičová: Hadí kráľ (Mgr. Viera Lizáková)

      III. kategória: 6. – 7.ročník:

      1. miesto: Anna Majerčáková, 7. B – Renáta Matúšková: (Mgr. L. Jurašková)

      2. miesto: Martin Halčin, 6. D – Milan Ferko: Dža more dža (Mgr. J. Budzáková)

      3. miesto: Natália Koščáková, 6. B – Ján Mečiar: Kamenná žena (Mgr. R. Fudalyová)

      Porotu tvorili učiteľky: Mgr. H. Hudáčková, Mgr. V. Lizáková, Mgr. L. Jurašková, ktorým ďakujeme za organizovanie súťaže a všetkým pedagógom, ktorí pripravovali žiakov na súťaž, ďakujeme za prípravu.

    • Predvianočný deviatnik - Betlehemská cesta žiakov 1.stupňa
     • Predvianočný deviatnik - Betlehemská cesta žiakov 1.stupňa

     • Aj tohtoročné adventné obdobie  sa nieslo v duchu očakávania narodenia nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Neľahkú cestu, ktorou si prešli Jozef s Máriou  pri hľadaní nocľahu, nám stvárnili detičky z prvého stupňa - v dňoch 7.12. - 19.12.2017 -  a pomohli tak lepšie si uvedomiť skutočné čaro Vianoc. Betlehemská cesta sa už stala našou školskou tradíciou, preto veríme, že v nej budeme pokračovať aj v budúcnosti a prežívať spoločne radosť z blížiacich sa Vianoc.

      V mene vedenia školy ďakujeme triednym učiteľom tried 1.stupňa a hlavnej organizátorke, Mgr. Alžbete Koščákovej, za tvorivú aktivitu, ktorou sa rozvíja kresťanský duch našich žiakov. (foto vo fotoalbume)

    • Vianočné aranžovanie -1.miesto v obvodnom kole
     • Vianočné aranžovanie -1.miesto v obvodnom kole

     • Dňa 18.12.2017 sa  v CVČ v Kežmarku uskutočnilo obvodné kolo vo „Vianočnom aranžovaní“. Našu školu reprezentovali žiačky 7.B triedy, víťazky školského kola: Anna Orolínová, Stanka Neupauerová, Anna Majerčáková, Karolína Halčinová. Súťaž pozostávala z dvoch častí: vianočný aranžmán z vlastného materiálu, čiastočne dokončený, na ktorý mali 30 minút a výroba vianočnej ozdoby, ktorú mal vytvoriť každý člen družstva. Materiál poskytlo CVČ a mali na to 2 hodiny. V súťaži jednotlivcov sme sa síce neumiestnili, ale za vianočnú ikebanu získali dievčatá krásne 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Poďakovanie patrí aj Ing. Miroslave Siskovej, ktorá organizovala školské kolo vo vianočnom aranžovaní a príhlásila dievčatá na súťaž. 

       

    • E-twinning - Vianoce
     • E-twinning - Vianoce

     • E- twinning – Vianoce

        Pre našich priateľov v zahraničí sme natočili krátke video o Mikulášovi a Vianociach. Žiaci 8.C a 8.D nacvičili scénku, ako prebieha u nás Štedrý deň. Scenár napísala žiačka 8.C Lívia Budzáková a pod dohľadom p. uč. Neuvirthovej scénku nacvičili. Veríme, že video, ktoré zostrihala a vytvorila p. uč. Hudačeková sa bude páčiť. (Pozrite si video v navigácii Videá)

    • Vianočné vystúpenia DFS Kicorka
     • Vianočné vystúpenia DFS Kicorka

     • Každoročne sa DFS Kicorka zapája spolu s ďalšími folklórnymi súbormi okresu Kežmarok a Poprad do vianočných programov, ktoré sa konajú po rôznych okolitých obciach. Tento rok bol náročný predovšetkým pre chlapcov, ktorí vystupovali s divadelnou hrou SOPKA dvakrát v Tatranskej Lomnici, v Kežmarku, v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku či dokonca v Detve. Taktiež dievčatá zo speváckej skupiny Kicorka vytvorili vianočnú atmosféru návštevníkom vianočných trhov v Kežmarku, kde spolu s ďalšími súbormi vystúpili v programe s názvom VIANOCE  POD  TATRAMI.

       Deti si prostredníctvom spoločných programov nájdu nových kamarátov, zažijú množstvo zábavy, spoznajú nové mestá a porovnajú rôznorodé spracovanie vianočných zvykov a tradícií, ktoré sa zachovali pod Tatrami. Vďaka predovšetkým patrí Paľkovi Bobkovi z 3.C, Daliborovi Gurkovi zo 7.C a Štefanovi Budzákovi, Gabrielovi Háberovi a Štefanovi Hudáčekovi z 9.C, ktorí dôstojne reprezentovali školu i obec Lendak a priblížili veľkému množstvu divákov vianočnú divadelnú hru SOPKA.

      Vianočné vystúpenia DFS Kicorka sa uskutočnili v dňoch 11. - 17.12.2017 a veľké ĎAKUJEM patrí Mgr. Ivete Pavlíkovej, učiteľkej HUV a vedúcej Detského folklórneho súboru Kicorka, bez ktorej by sa tieto aktivity neuskutočnili.

       

       

    • Predvianočné aktivity na našej škole
     • Predvianočné aktivity na našej škole

     • Vianočné pečenie sa uskutočnilo 12.12.2017. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov z tried 5.B a 5.C. Všetci žiaci sa zapájali do zadaných úloh: príprava inventáru, umývanie, vaľkanie cesta, vykrajovanie cesta, ukladanie   na plech, potieranie vajíčkom,  zdobenie orechmi, pečenie, odloženie inventáru i samostatná konzumácia, na ktorú sa deti najviac tešili.

      15.12.2017 sa uskutočnila aktivita VARENIE ČOKOLÁDY. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov zo 6.A, 6.D, 7.D. Žiaci sa oboznámili s tradičnou prípravou vianočnej čokolády: varenie nad parou, nalievanie do formičiek, vyklopovanie, balenie do farebnej fólie.

      Ďakujeme Mgr. Veronika Gallikovej, učiteľke technickej výchovy a koordinátorke regionálnej výchovy, za prípravu a organizovanie aktivít s vianočnou tematikou. 

    • Vianočná burza - finančná gramotnosť žiakov 1.stupňa
     • Vianočná burza - finančná gramotnosť žiakov 1.stupňa

     • 19. decembra rozžiarila našu  školu  VIANOČNÁ BURZA.

      Výborne pripravení predavači, neuveriteľné množstvo výrobkov, ozdôb, medovníčkov a vianočných dekorácií, to všetko sme mohli vidieť v triedach na prvom stupni.

      Žiaci sa navzájom navštevovali, obzerali, chválili svoj tovar, kupovali, predávali a  museli si vedieť spočítať peniažky a čo je najdôležitejšie, odovzdávali časť zo svojho zisku, no našli sa aj takí, ktorí dali všetok zisk ako dobrovoľný príspevok na charitu.

      Chceme všetkým oznámiť, že sa vyzbierala suma 134 eur,  ktorá sa odovzdá deťom, ktoré to najviac potrebujú v našej obci.

      Ďakujeme všetkým deťom a učiteľom, ale aj rodičom, ktorí sa zapojili do Vianočnej burzy a rozhodli sa pomôcť svojim blížnym, ktorí nemajú toľko šťastia, aby trávili Vianoce v hojnosti a radosti.

      Povereným pedagógom Mgr. Štefanovi Suchanovskému a  Mgr. Bronislave Beňkovej ďakujeme za organizáciou projektového vyučovania.